http://www.enikonomia.gr/economy/159834,aade-odigies-gia-to-ypoleipomeno-diastima-ischyos-meiomenou-synte.html http://media.enikonomia.gr/data/photos/resized/125_159834_20305d5fb1-b5735f5a85e60ca1.jpg Οδηγίες για το υπολειπόμενο διάστημα ισχύος μειωμένου συντελεστή ΕΦΚ αλκοολούχων προϊόντων ... 7/13/2017 5:35:00 AM

ΑΑΔΕ: Οδηγίες για το υπολειπόμενο διάστημα ισχύος μειωμένου συντελεστή ΕΦΚ αλκοολούχων προϊόντων

ΑΑΔΕ: Οδηγίες για το υπολειπόμενο διάστημα ισχύος μειωμένου συντελεστή ΕΦΚ αλκοολούχων προϊόντων

Οδηγίες για το υπολειπόμενο διάστημα ισχύος μειωμένου συντελεστή ΕΦΚ αλκοολούχων προϊόντων τα οποία αποστέλλονται στην περιοχή της Δωδεκανήσου παρέχει η ΑΑΔΕ με ανακοίνωση της.

Με την ΔΕΦΚ/5019249/ΕΞ2010/20-04-2010 ΑΥΟ καθορίστηκαν οι όροι και προϋποθέσεις διακίνησης αλκοολούχων προϊόντων μεταξύ Δωδεκανήσου και λοιπής Ελλάδος ενώ, όπως κοινοποιήθηκε με την ΔΕΦΚ 1082463ΕΞ2016/31-05-2016, με την παρ.2α του άρθρου 60 του ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94Α) αντικαταστάθηκε η παρ. 3 του άρθρου 81 του ν.2960/2001.


Σύμφωνα με την ως άνω τροποποιημένη διάταξη, από 01/01/2018 παύει να ισχύει ο μειωμένος κατά 50% συντελεστής Ε.Φ.Κ. αλκοόλης κι αλκοολούχων προϊόντων ο οποίος εφαρμοζόταν στην περιοχή της Δωδεκανήσου.

Ενόψει της εξομοίωσης του ως άνω συντελεστή Ε.Φ.Κ. αλκοολούχων με τον ισχύοντα συντελεστή στη λοιπή Ελλάδα και προκειμένου για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διαλαμβανομένων στην εν λόγω ΑΥΟ και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση τυχόν ανακυπτόντων προβλημάτων κατά το υπολειπόμενο μεταβατικό διάστημα, κρίνεται απαραίτητη η παροχή περαιτέρω διευκρινίσεων κι οδηγιών με την ΔΕΦΚΦ 1103549 ΕΞ2017.

Ειδικότερα:

Εφιστάται η προσοχή για την ορθή και με ευκρίνεια συμπλήρωση της Άδειας Μεταφοράς σύμφωνα με την ως άνω α) σχετική ΑΥΟ έτσι ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος και η καταμέτρηση από τα αρμόδια τελωνεία παραλαβής της περιοχής της Δωδεκανήσου. Καταρχάς, επισημαίνεται ότι με Άδεια Μεταφοράς διακινούνται μόνο αλκοολούχα προϊόντα τα οποία αποστέλλονται με μειωμένο συντελεστή Ε.Φ.Κ. και όχι τυχόν άλλα για τα οποία ισχύει κοινός συντελεστής ΕΦΚ τόσο στη Δωδεκάνησο όσο και στη λοιπή Ελλάδα, ακόμη κι αν αυτά συμπεριλαμβάνονται στο ίδιο φορτίο. Επί του εντύπου της Άδειας συμπληρώνονται κατ' εφαρμογή της σχετικής Α.Υ.Ο., τα κάτωθι απαραίτητα στοιχεία: η αναλυτική περιγραφή των διακινούμενων αλκοολούχων προϊόντων ως προς το είδος, τον αλκοολικό τίτλο και την ποσότητα σε τεμάχια και λίτρα άνυδρα, τα πλήρη στοιχεία του παραλήπτη καθώς και τα στοιχεία του μέσου μεταφοράς. Τα στοιχεία της Άδειας Μεταφοράς πρέπει να συμφωνούν πλήρως με τα αναγραφόμενα στα σχετικά συνοδευτικά φορολογικά (τιμολόγιο κλπ) και φορτωτικά έγγραφα, τα οποία προσκομίζονται στο τελωνείο προορισμού μαζί με το αντίτυπο Γ.

Σημειώνεται ότι για λόγους διευκόλυνσης των απαιτούμενων ελέγχων στην περίπτωση έκδοσης μιας Άδειας Μεταφοράς με περισσότερους του ενός παραλήπτες πρέπει να διασφαλίζεται η ενιαία μεταφορά του συνόλου των αλκοολούχων, ήτοι η μεταφορά τους άπαξ και με το ίδιο μεταφορικό μέσο, τα στοιχεία του οποίου, όπως αναφέρεται ανωτέρω, αναγράφονται επί της Άδειας Μεταφοράς.

Στο σημείο αυτό, υπενθυμίζεται στα τελωνεία ελέγχου του αποστολέα η υποχρέωση αποστολής του αντιτύπου Δ της Άδειας το οποίο διαβιβάζεται πλέον μόνο στα τελωνεία προορισμού άμεσα, με την έκδοση της Άδειας Μεταφοράς και οπωσδήποτε πριν την αναχώρηση των διακινούμενων αλκοολούχων ειδών προκειμένου για την έγκαιρη ενημέρωση και τον προγραμματισμό των απαιτούμενων ελέγχων.

Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με την ανωτέρω Α.Υ.Ο. ο παραλήπτης (ή ο μεταφορέας) υποχρεούται να παραδίδει άμεσα το αντίτυπο Γ της άδειας μεταφοράς στο τελωνείο προορισμού, παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις σχετικά με την ενημέρωση της άφιξης των αλκοολούχων προϊόντων. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τέτοιου είδους φαινόμενα, στο εξής το τελωνείο αποστολής θέτει επί της Άδειας Μεταφοράς προθεσμία άφιξης και προσκόμισης του αντιτύπου Γ της άδειας μεταφοράς. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας, η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει τις 10 ημέρες, λαμβάνονται υπόψη τα προσκομιζόμενα στοιχεία και ο αντικειμενικώς απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση της διακίνησης και την άφιξη των αλκοολούχων προϊόντων στον τόπο παραλαβής. Το τελωνείο προορισμού, με βάση τα αντίτυπα Δ των αδειών μεταφοράς που έχει λάβει, τηρεί αρχείο αναμενόμενων αφίξεων και παρακολουθεί τις σχετικές προθεσμίες.

Εφόσον παρέλθει άπρακτη η καταληκτική προθεσμία προσκόμισης μιας Άδειας Μεταφοράς, το τελωνείο προορισμού προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες αναζήτησης των αλκοολούχων προϊόντων στην έδρα του παραλήπτη και ενημερώνει άμεσα, γραπτώς με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή τηλεομοιότυπο (ΦΑΞ), το τελωνείο αποστολής για το αποτέλεσμα του ελέγχου. Εύλογα, στις περιπτώσεις όπου τα εν λόγω αλκοολούχα προϊόντα δεν εντοπίζονται από το τελωνείο προορισμού, το τελωνείο αποστολής θα διενεργεί περαιτέρω έλεγχο. Εφόσον από τον διενεργούμενο έλεγχο διαπιστωθεί διαφυγή φόρων, το τελωνείο αποστολής προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την είσπραξη τυχόν διαφυγουσών φορολογικών επιβαρύνσεων. Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι η μη τήρηση των όρων και διατυπώσεων της ως άνω Α.Υ.Ο. επισύρει τις κυρώσεις του άρθρου 119Α του ν.2960/2001, με την επιφύλαξη των περί λαθρεμπορίας διατάξεων.

Επιπροσθέτως, εφιστάται η προσοχή των τελωνείων προορισμού για την αυστηρή τήρηση των υποχρεώσεων διεξαγωγής φυσικού ελέγχου που τίθενται από το άρθρο 2 παρ.4 της ως άνω α' σχετικής ΑΥΟ, ήτοι για την απαρέγκλιτη και κατ' ελάχιστον τήρηση ποσοστού φυσικών ελέγχων 10% επί των αφικνουμένων φορτίων, την ανελλιπή διενέργεια φυσικού ελέγχου στις περιπτώσεις που από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προκύπτουν διαφορές καθώς και για την αναγραφή της ένδειξης «ΦΥΣΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ» στη σχετική θεώρηση επί του αντιτύπου Γ'.
Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη την πρακτική δυσκολία φυσικού ελέγχου των αλκοολούχων προϊόντων όπου ο τελικός προορισμός τους είναι τα νησιά της Δωδεκανήσου στα οποία δεν εδρεύει τελωνειακή αρχή καθώς και το γεγονός ότι η συχνότητα αποστολής προϊόντων στα νησιά αυτά είναι σχετικά μικρή, για το υπολειπόμενο διάστημα εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος Ε.Φ.Κ. αλκοολούχων προϊόντων της Δωδεκανήσου, προκειμένου για τις εν λόγω περιπτώσεις, θα ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία:

- Το τελωνείο αποστολής διαβιβάζει το αντίτυπο Δ της σχετικής Άδειας Μεταφοράς στο χωρικώς αρμόδιο τελωνείο το οποίο εν προκειμένω λειτουργεί ως τελωνείο προορισμού κι ελέγχου, ήτοι στο Τελωνείο Καλύμνου για τη νήσο Αστυπάλαια, στο Τελωνείο Καρπάθου για τη νήσο Κάσο, στο Τελωνείο Λέρου για το νησί των Λειψών, στο Τελωνείο Πάτμου για το Αγαθονήσι και στο Τελωνείο Ρόδου για τα λοιπά νησιά του νομού Δωδεκανήσου στα οποία δεν λειτουργεί τελωνείο (Νίσυρος, Τήλος, Χάλκη κλπ).

- Με ευθύνη του μεταφορέα και του παραλήπτη, προσκομίζονται εντός 3 ημερών από την παραλαβή το αντίτυπο Γ της Αδείας καθώς και τα σχετικά φορολογικά στοιχεία και φορτωτικά έγγραφα στο ως άνω χωρικώς αρμόδιο τελωνείο ελέγχου.

- Το χωρικώς αρμόδιο τελωνείο ελέγχου προβαίνει σε έλεγχο δικαιολογητικών σύμφωνα με το άρθρο 4 της ως άνω ΑΥΟ κι εφόσον δεν διαπιστώνονται διαφορές θεωρεί το αντίτυπο Γ με την ένδειξη «ΕΧΕΙ ΚΑΛΩΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΗ ΝΗΣΟ.............» και το επιστρέφει άμεσα στο τελωνείο αποστολής για το συσχετισμό με το αντίτυπο Α και την τακτοποίηση της σχετικής εγγύησης.

Τα τελωνεία ελέγχου θα καταγράφουν τις Άδειες Μεταφοράς που θεωρήθηκαν για αποστολές προς τα λοιπά νησιά χωρικής αρμοδιότητάς τους και θα τηρούν σχετικά αντίγραφα.

Το τελωνείο Ρόδου, ως κύριο τελωνείο, θα συντονίζει σχετικούς ελέγχους στα νησιά όπου παρελήφθησαν αλκοολούχα προϊόντα με συμμετοχή και υπαλλήλων των εξαρτημένων τελωνείων Για το σκοπό αυτό τα εξαρτημένα τελωνεία του νομού Δωδεκανήσου ενημερώνουν, το τελωνείο Ρόδου, ανά μήνα για το πλήθος των εν λόγω αποστολών και τις διακινούμενες ποσότητες αλκοολούχων ειδών. Σημειώνεται ότι σχετικά με τον έλεγχο αλκοολούχων προϊόντων που διακινούνται με την ως άνω διαδικασία σε νησιά όπου δεν εδρεύει τελωνείο θα ακολουθήσουν με νέα εγκύκλιο αναλυτικότερες οδηγίες προς τα τελωνεία.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 4 της ΔΕΦΚ/5019249/ΕΞ2010/20-04-2010 Α.Υ.Ο., τα αλκοολούχα προϊόντα τα οποία φορολογήθηκαν με μειωμένο συντελεστή Ε.Φ.Κ. προς κατανάλωση εντός της περιοχής της Δωδεκανήσου, επιβαρύνονται με τη διαφορά του φόρου στην περίπτωση επαναποστολής ή διάθεσής τους στη λοιπή Ελλάδα, πριν την μεταφορά τους από την περιοχή της Δωδεκανήσου. Είναι δε ευνόητο ότι η εν λόγω διαδικασία έχει εφαρμογή και μετά τις 31/12/2017 ημερομηνία λήξης του ευνοϊκού καθεστώτος για τα προϊόντα τα οποία, μέχρι την ημερομηνία αυτή, έχουν τεθεί σε ανάλωση με μειωμένο συντελεστή Ε.Φ.Κ..

Ως εκ τούτου εφιστάται η προσοχή για την εντατικοποίηση διενέργειας ελέγχων σχετικών με την πιστή τήρηση και εφαρμογή της εν λόγω διάταξης.

Πηγή: Taxheaven

Σχόλια Αναγνωστών

σχολίασε και εσύ