http://www.enikonomia.gr/businesses/11086,OAED-Epidothsh-xenodoxeiwn-gia-diathrhsh-twn-8esewn-ergasias-.html http://media.enikonomia.gr/data/photos/resized/125_27f3fec700d1b5785946872b695fa16f.png Η διατήρηση των θέσεων εργασίας σε εποχικές ξενοδοχειακές μονάδες είναι ο στόχος της υπουργικής απόφασης που υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης... 1/13/2015 8:34:00 AM

ΟΑΕΔ: Επιδότηση ξενοδοχείων για διατήρηση των θέσεων εργασίας

ΟΑΕΔ: Επιδότηση ξενοδοχείων για διατήρηση των θέσεων εργασίας

Tης Αργυρώς Μαυρούλη


Η διατήρηση των θέσεων εργασίας σε εποχικές ξενοδοχειακές μονάδες είναι ο στόχος της υπουργικής απόφασης που υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γιάννης Βρούτσης.

To «Enikonomia» παρουσιάζει τους όρους και τις προϋποθέσεις, αλλά και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ένταξη στο πρόγραμμα επιδότησης της απασχόλησης από τον ΟΑΕΔ σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κατά τη χειμερινή περίοδο.

Η επιδότηση στόχο έχει τη διατήρηση θέσεων εργασίας σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, κατά τη χειμερινή περίοδο και συγκεκριμένα από την 1η Νοεμβρίου έως την 28η/29η Φεβρουαρίου εκάστου έτους.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον ΟΑΕΔ, που επιχορηγεί ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά, εφόσον συνεχίζουν την απασχόληση των -εποχικών- εργαζομένων τους και κατά την περίοδο περιορισμού ή αναστολής της δραστηριότητάς τους.

Οι ενισχύσεις που προβλέπονται χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).

Η ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση βάσει της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη de minimis ενίσχυση (Καν.1998/2006) έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.

Το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγείται σε μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα των οδικών μεταφορών δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.

Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση που η ενδιαφερόμενη επιχείρηση η οποία υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα είναι «ενιαία» τότε στον ως άνω έλεγχο της σώρευσης αθροίζονται και οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει οι ενιαίες με την αιτούσα επιχειρήσεις.

Στην «ενιαία επιχείρηση» περιλαμβάνονται, όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους:

α) Μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης.

β) Μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου του καταστατικού της τελευταίας.

γ) Μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκήσει κυριαρχική επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού της αυτής της τελευταίας.

δ) Μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.

Στο πρόγραμμα διατήρησης θέσεων εργασίας σε ξενοδοχειακές μονάδες μπορούν να υπαχθούν οι κάθε μορφής ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Α) Λειτουργούν εκτός της περιφέρειας της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης και του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.

Β) έχουν άδεια λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. σε ισχύ.

Γ) Είναι εποχιακές, είχαν διακόψει τη συνεχόμενη λειτουργία τους τουλάχιστον για δύο έτη, κατά την προηγούμενη πενταετία του έτους της έναρξης του χρονικού διαστήματος της επιμήκυνσης, και συγκεκριμένα την χρονική περίοδο από 1η Νοεμβρίου μέχρι 28η/29η Φεβρουαρίου, εκτός εάν μετείχαν σε ένα τουλάχιστον από τα προηγούμενα προγράμματα διατήρησης θέσεων εργασίας για τη χειμερινή περίοδο ή είναι νέες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (άρχισαν δηλαδή να λειτουργούν από την 1η Ιανουαρίου του έτους που προηγείται αυτού της έναρξης του χρονικού διαστήματος της επιμήκυνσης), οπότε θα πρέπει να διέκοψαν τη συνεχόμενη λειτουργία τους κατά το προηγούμενο έτος πριν την 10 Νοεμβρίου.

Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που άρχισαν να λειτουργούν από την 1η Νοεμβρίου του έτους που προηγείται αυτού της έναρξης του χρονικού διαστήματος της επιμήκυνσης και μετά, δεν επιχορηγούνται.

Στο πρόγραμμα δεν μπορεί να υπαχθεί ξενοδοχειακή επιχείρηση για το προσωπικό της, το οποίο πριν την 1η Νοεμβρίου του έτους για το οποίο δύναται να επιχορηγηθεί είχε συνεχόμενη δωδεκάμηνη απασχόληση στην ίδια ή/ και σε άλλη ξενοδοχειακή επιχείρηση.

Η διαδικασία υπαγωγής των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στην επιδότηση έχει ως εξής:
Η ενδιαφερόμενη ξενοδοχειακή επιχείρηση οφείλει να υποβάλει εντός 60 ημερών από τη δημοσίευση της σχετικής Δημόσιας Πρόσκλησης η οποία αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ, αίτηση υπαγωγής η οποία είναι επίσης αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr).

Στην περίπτωση που μια ξενοδοχειακή επιχείρηση (π.χ. Ανώνυμη Εταιρεία) διατηρεί σε λειτουργία περισσότερες ξενοδοχειακές μονάδες, θα πρέπει να υποβάλει ξεχωριστά αίτηση υπαγωγής για κάθε μία ξενοδοχειακή μονάδα που αιτείται να επιχορηγηθεί.

Στην αίτηση θα αναφέρονται τα βασικά στοιχεία της ξενοδοχειακής επιχείρησης (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, νόμιμο εκπρόσωπο, μετοχική σύνθεση κ.τ.λ.) και της ξενοδοχειακής μονάδας για την οποία ζητείται επιχορήγηση, την ημερομηνία που άρχισε να λειτουργεί η μονάδα, τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε κατά τον μήνα Οκτώβριο του έτους για το οποίο αιτείται να επιχορηγηθεί, τη χρονική διάρκεια της επιμήκυνσης των εργασιών της και τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχολήσει κατά τη διάρκεια της επιμήκυνσης.

* Οι ημέρες επιχορήγησης της ξενοδοχειακής επιχείρησης δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον αριθμό των ημερήσιων επιδομάτων ανεργίας που δικαιούται ο ξενοδοχοϋπάλληλος κατά την έναρξη του χρονικού διαστήματος επιμήκυνσης της λειτουργίας της ξενοδοχειακής επιχείρησης και αφαιρούνται από την επιδότηση της ανεργίας που δικαιούται ο ξενοδοχοϋπάλληλος.

Το ποσό της επιχορήγησης κατά το χρονικό διάστημα της επιμήκυνσης είναι ίσο με το ημερήσιο επίδομα ανεργίας, που δικαιούται ο ξενοδοχοϋπάλληλος για κάθε ημέρα ασφάλισης του, με ανώτερο όριο τις 25 ημέρες ανά μήνα και τις 100 ημέρες για όλο το χρονικό διάστημα της επιμήκυνσης. Στην περίπτωση που ο επιχορηγούμενος εργαζόμενος (ωφελούμενος) πραγματοποιήσει περισσότερες από 25 ημέρες ασφάλισης σε ένα μήνα της επιμήκυνσης, θα καταχωρηθούν στη σχετική αναλυτική κατάσταση των εργαζομένων μόνο 25 για το μήνα αυτό, χωρίς οι υπόλοιπες να καταχωρηθούν στον ίδιο ή στον επόμενο μήνα. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που ο εργαζόμενος δεν είχε συμπληρώσει τον απαιτούμενο για την επιδότηση της ανεργίας του, αριθμό ημερομισθίων, κατά την έναρξη του χρονικού διαστήματος της επιμήκυνσης, τότε ο δικαιούχος (ξενοδοχειακή επιχείρηση) δεν μπορεί να επιχορηγηθεί στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος για τον συγκεκριμένο υπάλληλο.

*Ο ξενοδοχοϋπάλληλος, μετά τη λήξη της επιμήκυνσης και αφού σταματήσει να απασχολείται στην ξενοδοχειακή επιχείρηση, δύναται να λάβει τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας που δικαιούνταν κατά την έναρξη της επιμήκυνσης μειωμένα κατά τις ημέρες ασφάλισης που πραγματοποίησε κατά το χρονικό διάστημα επιμήκυνσης της λειτουργίας της ξενοδοχειακής επιχείρησης.

Η επιδότηση του ξενοδοχοϋπαλλήλου δεν είναι αναγκαία προϋπόθεση για την επιχορήγηση της επιχείρησης, η οποία μπορεί να επιχορηγηθεί και στην περίπτωση που ο ξενοδοχοϋπάλληλος δεν ασκήσει για οποιοδήποτε λόγο, μετά τη λήξη της επιμήκυνσης, το δικαίωμα που είχε για επιδότηση κατά την έναρξη της.

*Η δικαιούχος ξενοδοχειακή επιχείρηση, κατά το χρονικό διάστημα της επιμήκυνσης, μπορεί να προβεί σε αντικατάσταση του εργαζόμενου, που είτε δεν θα αποδεχθεί να απασχοληθεί σε αυτήν ή θα σταματήσει για οποιοδήποτε λόγο την εργασία του κατά το χρονικό διάστημα της επιμήκυνσης, με άνεργο ξενοδοχοϋπάλληλο άλλης ξενοδοχειακής μονάδας της ίδιας ξενοδοχειακής επιχείρησης ή από άλλη ξενοδοχειακή επιχείρηση και να επιχορηγηθεί για αυτόν, εφόσον όμως ο άνεργος ξενοδοχοϋπάλληλος είχε συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό ημερών επιδότησης κατά το χρονικό διάστημα έναρξης της επιμήκυνσης.

*Η αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) διενεργεί, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, επιτόπιο και διοικητικό έλεγχο λειτουργίας της ξενοδοχειακής επιχείρησης κατά το χρονικό διάστημα της επιμήκυνσης των εργασιών της και συντάσσει σχετική έκθεση ελέγχου.

Εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι όροι του προγράμματος θα προβαίνει σε απόφαση ανάκλησης της υπαγωγής. Η διαδικασία για την καταβολή της επιχορήγησης είναι η ακόλουθη:

* Η επιχορηγούμενη δικαιούχος ξενοδοχειακή επιχείρηση υποβάλει εντός 60 ημερών μετά τη λήξη του τελευταίου μήνα της επιμήκυνσης στο ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ που ανήκει η ξενοδοχειακή μονάδα, την αίτηση καταβολής επιχορήγησης επισυνάπτοντας τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αναλυτική κατάσταση των -εποχικών- ξενοδοχοϋπαλλήλων που απασχόλησαν, με τον αριθμό των ημερών ασφάλισης για καθένα τους, κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος της επιμήκυνσης.

β) Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.), οι οποίες μπορούν να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή, συνοδευμένες με υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία που εμπεριέχονται είναι αληθή.

γ) Γραμμάτια είσπραξης ή βεβαίωση απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών για το επιχορηγούμενο προσωπικό στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης.

- Αντίγραφα των γραμματίων κατάθεσης (αν η καταβολή έγινε σε Τράπεζα) ή των προσωρινών γραμματίων είσπραξης (αν η καταβολή έγινε π.χ. σε Υποκ/μα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), που αντιστοιχούν στις μηνιαίες εισφορές, τις οποίες είναι υποχρεωμένος ο εργοδότης να καταβάλει για τους μήνες που αναφέρονται στη χρονική περίοδο της επιμήκυνσης.)

- Σε περίπτωση που επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τους εναλλακτικούς τρόπους συναλλαγής για την απόδοση των ασφαλιστικών τους εισφορών (π.χ. Internet Banking, Phone Banking) τότε θα πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο συναλλαγής πληρωμής όπου αναγράφεται η ένδειξη «ΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ», «ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΗ», «ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΕ» και Υπεύθυνη δήλωση ότι τα αναγραφόμενα είναι ακριβή και αληθή. Στις περιπτώσεις που η επιχείρηση έχει προβεί σε ρύθμιση των οφειλών της προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή τους οικείους ασφαλιστικούς φορείς, για να είναι δυνατή η καταβολή της επιχορήγησης θα πρέπει η ρύθμιση να έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα, δηλαδή εντός 60 ημερών από τη λήξη του τελευταίου μήνα της επιμήκυνσης και στην απόφαση) ρύθμισης να συμπεριλαμβάνεται το κρίσιμο χρονικό διάστημα για το οποίο ζητά να επιχορηγηθεί η επιχείρηση και εφόσον οι δόσεις καταβάλλονται κανονικά.

Σε περίπτωση που η ρύθμιση δεν είναι ενήμερη, η αξίωση για καταβολή της επιχορήγησης θα απορρίπτεται, με την έκδοση απόφασης παραγραφής από τον Προϊστάμενο του ΚΠΑ2. Εάν η Υπηρεσία κρίνει ότι τα παραπάνω στοιχεία χρήζουν περαιτέρω έρευνας, ενδείκνυται να τα διασταυρώσει και με την αρμόδια Υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή του οικείου ασφαλιστικού φορέα κύριας ή και επικουρικής ασφάλισης.

δ) Κατάσταση προσωπικού και ωρών εργασίας θεωρημένη από το Σ.Ε.Π.Ε.

Ο δικαιούχος (ξενοδοχειακή επιχείρηση) υποβάλει στο κατά τόπο αρμόδιο για την επιδότηση του ξενοδοχοϋπαλλήλου γραφείο ασφάλισης του ΚΠΑ2 την ανωτέρω αναλυτική κατάσταση των εργαζομένων, μαζί με τη «βεβαίωση εργοδότη» ή με τα ασφαλιστικά βιβλιάρια των εργαζομένων της τελευταίας διετίας.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της αίτησης ή και των απαραίτητων δικαιολογητικών για καταβολή της επιχορήγησης, που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, πέραν της προθεσμίας των 60 ημερών από τη λήξη του τελευταίου μήνα της επιμήκυνσης, τότε η αξίωση για καταβολή της επιχορήγησης, θα παραγράφεται μετά από σχετική απόφαση του Προϊσταμένου του ΚΠΑ2.

Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας κατά εξήντα (60) ημέρες, ύστερα από απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας

Η αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) ύστερα από το σχετικό έλεγχο των ημερών ασφάλισης του επιχορηγούμενου προσωπικού μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, συμπληρώνει την κατάσταση των εργαζομένων υπολογίζοντας και το ποσό της επιχορήγησης.

Στη συνέχεια διαβιβάζει τη σχετική αίτηση επιχορήγησης μαζί με την κατάσταση των εργαζομένων στη Δ/νση Απασχόλησης της Διοίκησης του ΟΑΕΔ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ μετά από σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Απασχόλησης, διατυπώνει γνώμη προς το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για την έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, στην οποία θα καθορίζονται ονομαστικά οι επιχειρήσεις που θα επιδοτηθούν και το ύψος της επιδότησης ανά επιχείρηση για την οριζόμενη κάθε φορά χρονική περίοδο.

Το γραφείο ασφάλισης του ΚΠΑ2 που είναι αρμόδιο και για την επιδότηση του ξενοδοχοϋπαλλήλου, εξετάζει αν απασχολήθηκε κατά το χρονικό διάστημα της επιμήκυνσης και σε καταφατική περίπτωση θα του καταβάλει τα επιδόματα ανεργίας σύμφωνα με τον παραπάνω υπολογισμό (ημερήσια επιδόματα που θα δικαιούνταν κατά την έναρξη της επιμήκυνσης μειωμένα κατά τον αριθμό των ημερών εργασίας/ασφάλισης που πραγματοποιήθηκαν σε αυτήν και για τα οποία δικαιούται να επιχορηγηθεί η δικαιούχος ξενοδοχειακή επιχείρηση).

Επιπλέον θα γνωστοποιήσει τη σχετική απόφαση στο αρμόδιο για την επιχορήγηση της επιχείρησης γραφείο απασχόλησης, που τη διατηρεί στο φάκελο της επιχορήγησης της, αφού θα σημειώσει τον αριθμό της στην κατάσταση εργαζομένων που θα διαβιβάσει, κατά τα παραπάνω στη Δ/νση Απασχόλησης της Διοίκησης του ΟΑΕΔ.

Αν δεν υπάρχει σημείωση του αρμόδιου για την επιχορήγηση της επιχείρησης γραφείου απασχόλησης επάνω στις «βεβαιώσεις εργοδότη» σχετική με την αίτηση της για επιχορήγηση, θα πρέπει το αρμόδιο για την επιδότηση του ξενοδοχοϋπαλλήλου γραφείο ασφάλισης, πριν εκδώσει απόφαση, να επικοινωνήσει με το αρμόδιο για την επιχορήγηση της επιχείρησης γραφείο απασχόλησης, για να εξακριβώσει αν αυτός έχει ζητήσει επιδότηση.

Στη συνέχεια θα εκδώσει, με σχετική αναφορά της επικοινωνίας αυτής, την απόφαση για την επιδότηση του ξενοδοχοϋπαλλήλου την οποία θα γνωστοποιήσει και στο αρμόδιο για την επιχορήγηση της ξενοδοχειακής επιχείρησης γραφείο απασχόλησης.

Η γνωστοποίηση εξασφαλίζει τη βεβαιότητα ότι δεν θα καταβληθούν δύο επιχορηγήσεις/επιδοτήσεις (στην επιχείρηση και στον ξενοδοχοϋπάλληλο αντίστοιχα] για τις ίδιες ημέρες ασφάλισης κατά το χρονικό διάστημα της επιμήκυνσης.

Το αρμόδιο γραφείο απασχόλησης για την επιχορήγηση της ξενοδοχειακής επιχείρησης, οφείλει να διατηρεί φάκελο με τα στοιχεία της επιχορήγησης όπως φωτοτυπία της «βεβαίωσης εργοδότη» των ξενοδοχοϋπαλλήλων με τις ημέρες ασφάλισης κατά το χρονικό διάστημα της επιμήκυνσης, αποφάσεις σχετικά με την επιδότηση των εργαζομένων, υπεύθυνες δηλώσεις των δικαιούχων (ξενοδοχειακών επιχειρήσεων) κ.λπ., από όπου θα προκύπτει ότι η ξενοδοχειακή επιχείρηση μπορεί να επιχορηγηθεί για τις ημέρες ασφάλισης που έχουν καταχωρηθεί στην 7η στήλη και ότι για αυτές δεν επιδοτήθηκαν οι εργαζόμενοι.

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των εργοδοτών και των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2), θα επιλύεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ. Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης.www.dikaiologitika.grΣχόλια Αναγνωστών

σχολίασε και εσύ