http://www.enikonomia.gr/businesses/121219,kavvathas-oi-4-axones-gia-na-min-meiothei-peraitero-to-eisodima-t.html http://media.enikonomia.gr/data/photos/resized/125_121219_ed7df4db89-810ea5cffe8f4e73.jpg Τους άξονες δράσης της ΓΣΕΒΕΕ για την επόμενη τριετία, περιέγραψε στην ομιλία του ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς, στην 48η γενική εκλογοαπολογιστική... 10/14/2016 9:35:18 PM

Καββαθάς: Οι 4 άξονες για να μην μειωθεί περαιτέρω το εισόδημα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Καββαθάς: Οι 4 άξονες για να μην μειωθεί περαιτέρω το εισόδημα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Τους άξονες δράσης της ΓΣΕΒΕΕ για την επόμενη τριετία, περιέγραψε στην ομιλία του ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς, στην 48η γενική εκλογοαπολογιστική συνέλευση που άρχισε σήμερα το απόγευμα στην Αθήνα.

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ επεσήμανε ότι ούτε η δημοσιονομική εξυγίανση και σταθερότητα έχει επιτευχθεί ούτε έχει βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, αλλά αντιθέτως οι πολιτικές που ακολουθούνται σταθερά με τα τρία μνημόνια έχουν τραγικά αποτελέσματα.

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους, συνέχισε ο ίδιος, ότι χωρίς τις ΜΜΕ όχι μόνο δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη αλλά δεν μπορεί να υπάρξει ελληνική κοινωνία.

Περιγράφοντας τον προγραμματισμό δράσης της συνομοσπονδίας ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ προσδιόρισε τέσσερις άξονες:

Ο πρώτος άξονας αφορά στη δημιουργία ενός δικτύου κοινωνικής προστασίας με τέτοιον τρόπο ώστε να μη μειωθεί περαιτέρω το εισόδημά των ΜμΕ που έχουν πληγεί από την κρίση και, κατά συνέπεια να μην επιδεινωθεί περαιτέρω το ήδη χαμηλό επίπεδο διαβίωσής τους. Η διατήρηση αυτού του κοινωνικού στρώματος είναι πρωτίστως ζήτημα κοινωνικής συνοχής.

Η συνομοσπονδία, υπογράμμισε ο Γιώργος Καββαθάς, είναι κάθετα αντίθετη στην κυρίαρχη σε ορισμένους κύκλους αντίληψη περί «ευθανασίας των πολύ μικρών και με χαμηλό βαθμό παραγωγικότητας επιχειρήσεων», δηλαδή "της επιχειρηματικής δραστηριότητας ανάγκης". Σε αντίθεση με αυτήν την αντίληψη, η ΓΣΕΒΕΕ θεωρεί ότι αυτό το είδος της επιχειρηματικής δραστηριότητας οφείλει να αντιμετωπίζεται σαν αυτό που πραγματικά είναι, δηλαδή, ένα είδος οιονεί μισθωτής απασχόλησης.

Σε αυτό, λοιπόν, το πλαίσιο, τόνισε ο Γ. Καββαθάς, θεωρούμε ότι βασική μας μέριμνα αλλά και επιδίωξη πρέπει να είναι η αντιμετώπιση, όσον αφορά την φορολογία εισοδήματος, αλλά και τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, όπως ακριβώς οι μισθωτοί. Ειδικότερα:

- Ως προς το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας η βασική θέση είναι ότι αυτοαπασχολούμενοι επιχειρηματίες με ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι 25.000 ευρώ, πρέπει να απαλλάσσονται πλήρως από τον ΦΠΑ. Επιπρόσθετα, και ως προς τον φόρο εισοδήματος και εφ' όσον πρόκειται για επιχειρήσεις χωρίς νομική προσωπικότητα -είναι, με άλλα λόγια, ατομικές επιχειρήσεις- αυτοί να αντιμετωπίζονται ακριβώς όπως οι μισθωτοί.

- Η φορολογία εισοδήματος θα πρέπει να περιλαμβάνει το αφορολόγητο, αλλά και την ίδια κλίμακα των φορολογικών συντελεστών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Ινστιτούτου της ΓΣΕΒΕΕ, η υιοθέτηση αυτής της θέσης θα έχει ως άμεση συνέπεια όχι μόνο τη φορολογική ελάφρυνση αυτής της κατηγορίας των μικρομεσαίων, αλλά και για την ίδια την ταμειακή λειτουργία και την εισπραξιμότητα των φορολογικών εσόδων.»

Ο δεύτερος άξονας είναι το ασφαλιστικό: Η ΓΣΕΒΕΕ προτείνει το πάγωμα των οφειλών και την άμεση μετατροπή τους σε χρόνο ασφάλισης για όλους τους οφειλέτες ενεργούς και μη. Η μόνη προϋπόθεση για να ισχύσει αυτό το μέτρο είναι η τακτική καταβολή των τρεχουσών εισφορών. Μετά το πέρας του ενεργού ασφαλιστικού βίου κάθε υποψήφιος συνταξιούχος θα έχει τη δυνατότητα είτε εξαγοράς -ολικής ή μερικής- του ασφαλιστικού χρόνου που «χρωστάει» είτε να του καταβληθεί μειωμένη σύνταξη ανάλογη προς τον ασφαλιστικό χρόνο στον οποίο αντιστοιχούν οι εισφορές που έχει καταβάλει. Επομένως, διευκρίνισε ο Γιώργος Καββαθάς, η ΓΣΕΒΕΕ δεν κάνει λόγο για κεφαλαιοποίηση οφειλών και για την καταβολή επί του «κεφαλαίου» αυτού ενός χαμηλού επιτοκίου, όπως ακούμε ότι είναι η πρόταση ορισμένων εντός της χώρας αλλά και από τους «θεσμούς». Πολύ περισσότερο, η ΓΣΕΒΕΕ δεν κάνει λόγο για αποσπασματικές ρυθμίσεις οφειλών, αφού είναι αυτονόητο ότι ένας ΕΒΕ, ο οποίος ήδη δυσκολεύεται να καταβάλει τις τρέχουσες εισφορές, θα δυσκολευτεί ακόμα περισσότερο να καταβάλει εκτός από τις τρέχουσες εισφορές και το επιπρόσθετο ποσό της ρυθμισμένης οφειλής.

Γνωρίζουμε πολύ καλά, πρόσθεσε ο πρόεδρος της συνομοσπονδίας, ότι η υιοθέτηση της πρότασής μας δεν πρόκειται να επαναφέρει τα «οικονομικά» του ΟΑΕΕ στην κατάσταση πριν από την κρίση. Ωστόσο, είναι μία πρόταση που η έγκαιρη υιοθέτησή της μπορεί να εμποδίσει την περαιτέρω επιδείνωση. Και αυτό δεν είναι λίγο.

Ως τρίτο άξονα στον προγραμματισμό δράσης της Συνομοσπονδίας, ο κ. Καββαθάς προσδιόρισε την επίλυση των προβλημάτων των ΜμΕ που διακρίνονται από προοπτικές και έχουν βάσιμες προσδοκίες για περαιτέρω ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, αλλά λειτουργούν σε ένα περιβάλλον το οποίο χαρακτηρίζεται από έναν υψηλό βαθμό ολιγοπώλησης των αγορών, αλλά και από μια σειρά εμπόδια -θεσμικά και άλλα- τα οποία δημιουργούν τον κίνδυνο αποκλεισμού τους από την ίδια την αναπτυξιακή διαδικασία. Υπάρχει η ανάγκη, υπογράμμισε ο Γιώργος Καββαθάς, όχι μόνο να αποκατασταθεί η λειτουργία του τραπεζικού συστήματος, αλλά και η δημιουργία ενός Ταμείου Χρηματοδότησης των Αναγκών των Ελληνικών ΜμΕ, το οποίο θα παρακάμπτει τις συστημικές τράπεζες και θα συγκεντρώνει εκείνα τα χρηματοδοτικά εργαλεία, που είναι προσαρμοσμένα στο μέγεθος, αλλά και στην φύση των ΜμΕ. Μέχρι τώρα, τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουν σχεδιαστεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως εκείνα που έχουν ενεργοποιηθεί από την EBRD, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αλλά και το «Πακέτο Γιούνκερ», μπορούν να αξιοποιηθούν και εν μέρει έχουν αξιοποιηθεί από μεγάλες επιχειρήσεις.

Ο τέταρτος άξονας είναι η στήριξη των συνεργιών και των μορφών συνεργασίας μεταξύ των ΜμΕ. Όπως σημειώθηκε δεν είναι δυνατό να προετοιμάζεται ένα θεσμικό πλαίσιο για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, την ίδια στιγμή που η εμπειρία μας έχει δείξει ότι είναι απαραίτητο ένα θεσμικό πλαίσιο για τα clusters - τις συστάδες επιχειρήσεων, οποιαδήποτε μορφή κι αν έχουν αυτά.Σχόλια Αναγνωστών

σχολίασε και εσύ