http://www.enikonomia.gr/my-money/160325,me-poious-orous-to-dimosio-tha-rythmizei-ofeiles-epicheiriseon-eo.html http://media.enikonomia.gr/data/photos/resized/125_160325_147ebf51be-b775057b6115b530.jpg Ενεργοποιείται, με απόφαση της υφυπουργού Οικονομικών Αικατερίνης Παπανάτσιου, η διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού και για τα χρέη των επιχειρήσεων προς... 7/17/2017 10:00:34 AM

Με ποιους όρους το Δημόσιο θα ρυθμίζει οφειλές επιχειρήσεων έως και σε 120 δόσεις

Με ποιους όρους το Δημόσιο θα ρυθμίζει οφειλές επιχειρήσεων έως και σε 120 δόσεις

Mε αυστηρούς όρους θα εγκρίνει το Δημόσιο τις προτάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών που θα υποβάλλουν οι επιχειρήσεις, στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού που προβλέπει ο νόμος 4469/2017.

Σύμφωνα με απόφαση της υφυπουργού Οικονομικών Αικατερίνης Παπανάτσιου, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την περασμένη Παρασκευή:

1) Για να υπερψηφίσει το Δημόσιο πρόταση επιχείρησης για αναδιάρθρωσης των οφειλών της θα πρέπει μεταξύ άλλων:

- Να έχει γίνει πλήρης αποτίμηση της αξίας των ακινήτων της επιχείρησης. Η αποτίμηση θα πρέπει να αποτυπώνεται σε έκθεση εκτιμητή ακινήτων. Αν δεν υπάρχει έκθεση εκτιμητή το Δημόσιο θα λαμβάνει υπόψη του τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων του οφειλέτη, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α.

- Να έχει γίνει πλήρης αποτίμηση της αγοραίας αξίας των κινητών πραγμάτων που σχετίζονται με την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του οφειλέτη-επιχειρηματία, όπως ενσώματα και άυλα πάγια πλην ακινήτων, αποθέματα, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (π.χ. απαιτήσεις, τίτλοι, καταθέσεις, μετρητά, μετοχές). Η αγοραία αξία των παραπάνω κινητών πραγμάτων πρέπει να προκύπτει είτε από πρόσφατη έκθεση οικονομολόγου, μέλους του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, προκειμένου για οφειλέτη που τηρεί απλογραφικά βιβλία ή για οφειλέτη με διπλογραφικά βιβλία και ετήσιο κύκλο εργασιών έως και 1.500.000 ευρώ είτε από πρόσφατη έκθεση ορκωτού ελεγκτή, προκειμένου για οφειλέτη, που τηρεί διπλογραφικά βιβλία και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 1.500.000 ευρώ.

2) Για να υπολογιστεί η «ικανότητα αποπληρωμής» του οφειλέτη-επιχειρηματία, δηλαδή το ποσό που δύναται να αποπληρώσει συνολικά έναντι των οφειλών του προς όλους τους πιστωτές εντός χρονικού διαστήματος που δεν μπορεί να υπερβεί τους 120 μήνες, θα λαμβάνονται υπόψη:

α) για νομικά πρόσωπα (είτε πρόκειται για τον οφειλέτη είτε για συνοφειλέτη που υπέγραψε την αίτηση από κοινού με τον οφειλέτη), τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της πιο κερδοφόρας χρήσης της τελευταίας τριετίας πριν την υποβολή της αίτησης, η υποχρέωση αποπληρωμής φόρων, η ανάγκη για πραγματοποίηση επενδύσεων απαραίτητων για τη συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης, οι καταθέσεις, καθώς και το ελάχιστο αναγκαίο ποσό για τη συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης.

β) για φυσικά πρόσωπα που έχουν ατομική επιχείρηση (είτε πρόκειται για τον οφειλέτη είτε για συνοφειλέτη που υπέγραψε την αίτηση από κοινού με τον οφειλέτη), τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της πιο κερδοφόρας χρήσης της τελευταίας τριετίας, πριν την υποβολή της αίτησης, τα έσοδα από άλλες πηγές, οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης, οι οφειλές που προέρχονται από άλλη αιτία εκτός της άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, οι καταθέσεις, καθώς και το ελάχιστο αναγκαίο ποσό για τη συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης.

Οι οφειλές προς το Δημόσιο, οι οποίες θα εντάσσονται στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού αναδιάρθρωσης, θα μπορούν ρυθμιστούν έως και σε 120 μηνιαίες δόσεις, κάθε μία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη των 50 ευρώ.

Μετά την έναρξη ισχύος της σύμβασης αναδιάρθρωσης, τυχόν ανταπαίτηση του οφειλέτη-επιχειρηματία κατά του Δημοσίου, θα συμψηφίζεται με τυχόν οφειλές του βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση. Τυχόν υπόλοιπο ποσό θα επιστρέφεται στον οφειλέτη. Εφόσον η γενεσιουργός αιτία της απαίτησης κατά του Δημοσίου ανάγεται σε χρόνο προγενέστερο της έναρξης ισχύος της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών, με το συμψηφισμό θα πιστώνονται, κατά σειρά προτεραιότητας, οφειλές εκτός σύμβασης, δόσεις υφιστάμενων ρυθμίσεων που εντάσσονται στο σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών, δόσεις της σύμβασης αναδιάρθρωσης και, τέλος, εφόσον έχουν εξαντληθεί οι λοιπές βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση οφειλές, οι προβλεπόμενες στη σύμβαση προς διαγραφή οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση.

Αν η γενεσιουργός αιτία της απαίτησης κατά του Δημοσίου ανάγεται σε χρόνο μεταγενέστερο της έναρξης ισχύος της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών, θα πιστώνονται κατά προτεραιότητα οι δόσεις της σύμβασης αναδιάρθρωσης, οι δόσεις υφιστάμενων ρυθμίσεων που εντάσσονται στο σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών και οφειλές εκτός σύμβασης.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το ν. 4469/2017 , το συνολικό ποσό που πρέπει να αποπληρωθεί στο Δημόσιο στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού αναδιάρθρωσης οφειλών επιχειρήσεων ισούται με το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή των παρακάτω υποχρεωτικών κανόνων:

α) οι ρυθμίσεις της σύμβασης αναδιάρθρωσης δεν επιτρέπεται να φέρουν τους πιστωτές, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται το Δημόσιο, σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρισκόταν σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, στο πλαίσιο διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 977 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,

β) οι πιστωτές, των οποίων οι απαιτήσεις ρυθμίζονται από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών, μεταξύ των οποίων και το Δημόσιο λαμβάνουν ποσά και άλλα τυχόν ανταλλάγματα τουλάχιστον ισάξια με τα ποσά που προβλέπεται ότι θα ελάμβαναν κατά τη συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων των συνοφειλετών και των βεβαρημένων υπέρ τους περιουσιακών στοιχείων τρίτων στο πλαίσιο διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 977 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,

γ) ποσά και άλλα ανταλλάγματα που απομένουν προς διανομή μετά την κατά προτεραιότητα διανομή ποσών και άλλων ανταλλαγμάτων, σύμφωνα με τις περιπτώσεις α΄ και β΄, διανέμονται σε όλους τους πιστωτές συμμέτρως κατά το μέρος των απαιτήσεών τους που απομένει ανεξόφλητο μετά την εφαρμογή των περιπτώσεων α΄ και β΄,

δ) με την επιφύλαξη της περίπτωσης α΄, για τον υπολογισμό των ποσών και των τυχόν άλλων ανταλλαγμάτων διανομής μεταξύ των πιστωτών, από τις απαιτήσεις των πιστωτών αφαιρούνται προηγουμένως:

αα) το σύνολο των τόκων υπερημερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα,

ββ) ποσοστό ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) των απαιτήσεων του Δημοσίου από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση και ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) των απαιτήσεων του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Τα αναφερόμενα στις υποπεριπτώσεις αα΄ και ββ΄ ποσά συνυπολογίζονται στη διανομή μόνο στην περίπτωση και κατά την έκταση που το επιτρέπει η ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη και αποπληρώνονται, εν όλω ή εν μέρει, μόνο εφόσον έχουν αποπληρωθεί πλήρως οι λοιπές απαιτήσεις των πιστωτών.

Σε αντίθετη περίπτωση τα ανωτέρω ποσά διαγράφονται μετά την ολοσχερή εξόφληση όλων των οφειλών με βάση τη σύμβαση αναδιάρθρωσης.

Πηγή: dikaiologitika.gr

Σχόλια Αναγνωστών

σχολίασε και εσύ