http://www.enikonomia.gr/businesses/197455,veltiomena-leitourgika-kerdi-kai-meiosi-chreous-gia-ti-dei-to-a-e.html http://media.enikonomia.gr/data/photos/resized/125_197455_713160ad1d-bf0884c3fad29ef6.jpg Βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας κατά 194,4 εκατ. ευρώ, μείωση του χρέους και περιορισμό των ζημιών προ φόρων κατά 89% ανακοίνωσε η ΔΕΗ... 9/25/2018 11:21:30 AM

Βελτιωμένα λειτουργικά κέρδη και μείωση χρέους για τη ΔΕΗ το α' εξάμηνο

Βελτιωμένα λειτουργικά κέρδη και μείωση χρέους για τη ΔΕΗ το α' εξάμηνο

Βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας κατά 194,4 εκατ. ευρώ, μείωση του χρέους και περιορισμό των ζημιών προ φόρων κατά 89% ανακοίνωσε η ΔΕΗ για το πρώτο εξάμηνο του 2018, επισημαίνοντας παράλληλα βελτίωση της εισπραξιμότητας.

Σε ό,τι αφορά το διαγωνισμό για την πώληση των λιγνιτικών μονάδων Μεγαλόπολης και Φλώρινας, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Εμμ. Παναγιωτάκης τονίζει σε δηλώσεις του την κρισιμότητα των Πιστοποιητικών Διαθεσιμότητας Ισχύος για το ύψος του τιμήματος που θα προσφερθεί "η έγκριση των οποίων εκκρεμεί, με κίνδυνο να χορηγηθούν μετά την λήψη των προσφορών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται".

Αναλυτικά, σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 284,4 εκατ. ευρώ από 90 εκατ. πέρυσι, βελτίωση που όπως επισημαίνει η ΔΕΗ οφείλεται κυρίως στην αντιστροφή προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών ηλεκτρικής ενέργειας κατά 80,1 εκατ.ευρώ , στη μείωση της μισθοδοσίας κατά 15,3 εκατ. ευρώ και των ελεγχόμενων δαπανών κατά 10,4 εκατ. ευρώ, καθώς και στη μείωση της χρέωσης προμηθευτών για τον Ειδικό Λογαριασμό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε σχέση με το 2017 κατά Ευρώ 62,2 εκατ. η οποία ωστόσο, όπως επισημαίνεται, παραμένει σε υψηλά επίπεδα (Ευρώ 108,2 εκατ.). Σημειώνεται ότι κατά το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο είχαν σχηματιστεί προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ύψους 124,9 εκατ., που σημαίνει ότι η συνολική θετική επίδραση στα αποτελέσματα του α' εξαμήνου 2018 ανήλθε σε Ευρώ 205 εκατ.

Οι ζημίες προ φόρων ήταν εφέτος 26,9 εκατ. έναντι 249,5 εκατ. πέρυσι. Ο κύκλος εργασιών μειώθηκε στα 2,2 δισ. ευρώ από 2,35 δισ. πέρυσι (-6,8 %) εξαιτίας του συνδυασμού μείωσης της ζήτησης και του μεριδίου αγοράς της ΔΕΗ το οποίο στο α' εξάμηνο ήταν κατά μέσο όρο 83,2 % και τον Ιούνιο διαμορφώθηκε σε 80,4 %. Αξιοσημείωτα είναι επίσης:

-Η μείωση του συνολικού δανεισμού από Ευρώ 4.419,1 εκατ. στις 30.6.2017 σε Ευρώ 4.106,6 εκατ. στις 30.6.2018. Το καθαρό χρέος στις 30.6.2018 ήταν Ευρώ 3.683,5 εκατ., μειωμένο κατά Ευρώ 119,5 εκατ. σε σχέση με την 30.6.2017. Σημειώνεται επίσης ότι η ΔΕΗ έχει αναθέσει σε συμβούλους να διερευνήσουν τις εναλλακτικές σε σχέση με την πρόσβασή της στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης Ομολογιών, με το ποσό να αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ Ευρώ 300 εκατ. και Ευρώ 400 εκατ. και τη διάρκεια στα 5 έτη, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

-Η αύξηση των επενδύσεων σε Ευρώ 338,4 εκατ. έναντι Ευρώ 201,2 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2017 που οφείλεται κυρίως στην αύξηση των επενδύσεων για την κατασκευή της Μονάδας Πτολεμαΐδα V καθώς και στην αύξηση των επενδύσεων σε έργα ΑΠΕ.

-Η δαπάνη για δικαιώματα εκπομπών CO2 που αυξήθηκε σε Ευρώ 107,2 εκατ. από Ευρώ 60,9 εκατ. πέρυσι, λόγω της αύξησης της μέσης τιμής δικαιωμάτων εκπομπών CO2 από Ευρώ 5,12 σε Ευρώ 9,69 / τόννο.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, Εμμανουήλ Παναγιωτάκης δήλωσε τα εξής:

«Το α΄ εξάμηνο του 2018 καταγράφεται ως σημαντικά θετικό γεγονός η βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες κατά Ευρώ 194,4 εκατ. σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η βελτίωση αυτή οφείλεται κυρίως στη θετική πορεία των προβλέψεων από επισφαλείς απαιτήσεις πελατών αποτέλεσμα των δράσεων της Επιχείρησης που οδήγησε και σε αντιστροφή τους κατά Ευρώ 80,1 εκατ. Η επιβάρυνση της ΔΕΗ για την κάλυψη των ελλειμάτων των ΕΛΑΠΕ μειώθηκε κατά Ευρώ 62,2 εκατ., ωστόσο αυτή αντισταθμίστηκε στο μεγαλύτερο μέρος της από την αύξηση της δαπάνης για δικαιώματα CO2 κατά Ευρώ 52,2 εκατ. (συμπεριλαμβανομένης και της δαπάνης των θυγατρικών εταιρειών λιγνίτη), η οποία επιβάρυνε σχεδόν αποκλειστικά την Επιχείρηση. Το μισθολογικό κόστος μειώθηκε κατά Ευρώ 15,3 εκατ. και οι ελεγχόμενες δαπάνες κατά Ευρώ 10,4 εκατ. Βεβαίως το EBITDA του Ομίλου επιβαρύνθηκε με την πρόβλεψη μελλοντικής υποχρέωσης για αποζημίωση ύψους Ευρώ 15.000 του προσωπικού σε περίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας, η οποία μέχρι τον Απρίλιο, συμψηφιζόταν με το χορηγούμενο από τον Ασφαλιστικό Φορέα εφάπαξ βοήθημα. Το ποσό της πρόβλεψης έχει εκτιμηθεί με βάση τον υπολειπόμενο χρόνο συνταξιοδότησης για το σύνολο του προσωπικού.

Ως ιδιαίτερα θετικό γεγονός καταγράφεται η μείωση, για μία ακόμη περίοδο, του καθαρού χρέους κατά Ευρώ 273,7 εκατ. σε σχέση με το τέλος του 2017, και βέβαια η αναχρηματοδότηση των κοινοπρακτικών δανείων λήξεως 2019 ύψους Ευρώ 1,3 δισ. καθώς και η διασφάλιση γραμμής χρηματοδότησης (stand by facility) από τις Ελληνικές Τράπεζες ύψους Ευρώ 200 εκατ. Υπογραμμίζεται επίσης η μεγάλη αύξηση των επενδύσεων κατά Ευρώ 137,3 εκατ. (68,3%).

Στον τομέα της βελτίωσης της εισπραξιμότητας και της μείωσης των οφειλών των πελατών σημειώθηκε πρόοδος. Με την συστηματική προσπάθεια της ΔΕΗ και τη δράση του ειδικού Συμβούλου οι προοπτικές διαφαίνονται ακόμη θετικότερες για το εγγύς μέλλον. Ωστόσο, παρατηρείται αύξηση των οφειλών των τελικών πελατών, φαινόμενο το οποίο απαιτεί ειδική αντιμετώπιση με τη συνδρομή και άλλων υπεύθυνων φορέων της αγοράς. Γενικά η Επιχείρηση αντιμετωπίζει το θέμα των οφειλών με στόχο τη δραστική μείωσή τους, πράγμα ευεργετικό και για τους ίδιους τους καταναλωτές και την αγορά, σε συνδυασμό με την αναγκαία κοινωνική υπευθυνότητα και ευαισθησία .

Σε ό,τι αφορά στην αποεπένδυση του 40% του λιγνιτικού δυναμικού, η ΔΕΗ από την πλευρά της ολοκλήρωσε με υποδειγματικό τρόπο, αυστηρά μέσα στις τεθείσες προθεσμίες, όλες τις ενέργειες που της αναλογούσαν, πράγμα ιδιαίτερα σύνθετο που απορρόφησε μεγάλη δαπάνη πόρων. Αναμένονται οι δεσμευτικές προσφορές των υποψηφίων επενδυτών, στην διάθεση των οποίων έχουν τεθεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Στο σημείο αυτό, επισημαίνεται η κρισιμότητα των Πιστοποιητικών Διαθεσιμότητας Ισχύος (των γνωστών ΑΔΙ) για το ύψος του τιμήματος που θα προσφερθεί, η έγκριση των οποίων εκκρεμεί, με κίνδυνο να χορηγηθούν μετά την λήψη των προσφορών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Η κατακόρυφη άνοδος των τιμών των δικαιωμάτων CO2, και η μεγάλη αύξηση της Οριακής Τιμής του Συστήματος, συνιστούν σοβαρή πρόκληση, η οποία απαιτεί ειδική αντιμετώπιση. Για το σκοπό αυτό εργαζόμαστε συστηματικά για τη διασφάλιση της οικονομικής ευρωστίας της Επιχείρησης λαμβάνοντας υπόψη και τις ανάγκες των καταναλωτών μας.

Τέλος, σε ό,τι αφορά στις διαρθρωτικές αλλαγές θα ξεκινήσει άμεσα η πλήρης εφαρμογή του Επιχειρησιακού Σχεδίου, του οποίου ήδη υλοποιούνται συγκεκριμένες δράσεις και πολύ σύντομα θα ληφθούν οι απαιτούμενες αποφάσεις και μέτρα, ώστε όχι μόνο να ενισχυθεί η Επιχείρηση εν όψη των ραγδαίων εξελίξεων και δραστικών αλλαγών του περιβάλλοντος, αλλά και να αναπτυχθεί περαιτέρω με νέα προϊόντα και επέκταση σε άλλες αγορές".

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ

Σχόλια Αναγνωστών

σχολίασε και εσύ