Quantcast
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - enikonomia.gr

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων σας δίνει πληροφορίες σχετικά με το πώς επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα η εταιρεία «ΕΝΙΚΟΣ Α.Ε.», (εφεξής η «Εταιρεία»). Περιγράφει επίσης πώς η Εταιρεία προστατεύει τις προσωπικές σας πληροφορίες, καθώς και τη διαδικασία με την οποία εσείς, ως φυσικά πρόσωπα, μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας. Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, σεβόμενη πάντα τα θεμελιώδη δικαιώματα των φυσικών προσώπων, με βάση την εκάστοτε ισχύουσα ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία (συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, του ελληνικού νόμου Ν. 4264/2019 καθώς και κάθε άλλου σχετικού εφαρμοστέου νομικού κειμένου).

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η επιχείρηση με την επωνυμία ΕΝΙΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που εδρεύει στο Μαρούσι, Νικ. Πλαστήρα 26, Μαρούσι 151 24, είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου για ερωτήματα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα υπάρχουν στο τέλος αυτού του κειμένου.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων») (π.χ. όνομα, επίθετο, ηλεκτρονική διεύθυνση).

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων αποτελούν όλες οι πράξεις ή οι σειρές πράξεων που γίνονται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως είναι για παράδειγμα η συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή και η καταστροφή.

ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ;

Συλλέγουμε πληροφορίες μέσω των:

Επεξεργαζόμαστε μόνο τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα για τον σκοπό που επιδιώκουμε κάθε φορά. Μπορεί για παράδειγμα να συλλέγουμε, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα παρακάτω:

ΓΙΑΤΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα προσωπικά σας δεδομένα τα επεξεργαζόμαστε μόνο για τον εκάστοτε σκοπό που επιδιώκουμε. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για:

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ ΑΡΘΡΑ

Όταν γράφετε προσωπικά σχόλια σε άρθρα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας, οι πληροφορίες, τα σχόλια που αναρτάτε και τα προσωπικά σας στοιχεία είναι προσβάσιμα στο κοινό και μπορεί να τεθούν υπό επεξεργασία από τρίτα μέρη τα οποία δεν γνωρίζουμε. Γι΄ αυτόν τον λόγο σας συνιστούμε κατηγορηματικά να είστε προσεκτικοί στα σχόλια και τις αναρτήσεις που θα κάνετε, γιατί δεν μπορούμε να σας εγγυηθούμε το απόρρητο των προσωπικών σας στοιχείων.

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα σας, τα επεξεργαζόμαστε μόνο αν υπάρχει νομιμοποιητική βάση, όπως:

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Τα προσωπικά σας δεδομένα τα επεξεργάζεται εσωτερικά στην Εταιρεία μόνο το απολύτως απαραίτητο για τον σκοπό αυτό προσωπικό, το οποίο δεσμεύεται από όρο εμπιστευτικότητας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται τα προσωπικά σας δεδομένα να μεταφερθούν στις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές αρχές για την εξυπηρέτηση νομίμων αξιώσεών μας και μόνo όταν το επιβάλλει η ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Φροντίζουμε να λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και να τηρούμε τις διαδικασίες για την αποτροπή της παράνομης πρόσβασης και της λανθασμένης χρήσης πληροφοριών και των προσωπικών δεδομένων. Τα μέτρα που λαμβάνουμε προβλέπουν διαδικασίες προληπτικής ασφαλείας, τεχνικούς και φυσικούς μηχανισμούς περιορισμού πρόσβασης, καθώς και διαδικασίες ελέγχου παροχής δικαιωμάτων πρόσβασης σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Τα προσωπικά σας δεδομένα τα επεξεργαζόμαστε μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο ώστε να ολοκληρώσουμε τον αντίστοιχο σκοπό μας, εκτός εάν ο νόμος προβλέπει ότι επιτρέπεται να διατηρηθούν ή αν τα χρειαζόμαστε, για να καλύψουμε και να εκπληρώσουμε νομικές μας αξιώσεις.

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Η Εταιρεία έχει δικές της σελίδες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram, Twitter). Σας υπενθυμίζουμε ότι οι σελίδες αυτές επξεργάζονται πληροφορίες με βάση τους δικούς τους όρους και τις δικές του προϋποθέσεις και όχι με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της Εταιρείας. Πληροφορίες για το πώς επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα τα κατά περίπτωση μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα βρείτε στους όρους απορρήτου αυτών.

COOKIES

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή στην κινητή συσκευή σας, όταν επισκέπτεστε μία ιστοσελίδα.

Στην πολιτική για τα cookies αναφέρονται περισσότερες λεπτομέρειες για τη χρήση των cookies, καθώς και για τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να τα διαγράψετε ή να ρυθμίσετε την αποθήκευση συγκεκριμένων cookies στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΩΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ως υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων έχετε τα παρακάτω δικαιώματα:

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ ΤΑ ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα δικαιώματά σας μπορείτε να τα ασκήσετε, όποτε θέλετε στέλνοντάς μας ένα email στη διεύθυνση [email protected]. Η Εταιρεία θα σας απαντήσει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία που θα πάρει το email και θα επαληθεύσει την ταυτότητά σας. Αν το αίτημά σας είναι ασυνήθιστα μεγάλο και περίπλοκο, τότε, και μετά από ενημέρωσή σας, η απάντηση μπορεί να καθυστερήσει ακόμα εξήντα (60) ημέρες.

Κατά βάση η ικανοποίηση ενός αιτήματός σας είναι δωρεάν. Ωστόσο αν κάποιο αίτημα είναι φανερά αβάσιμο ή υπερβολικό, τότε μπορεί να επιβληθεί ένα εύλογο τέλος.

Σε κάθε περίπτωση, εάν δεν ανταποκριθούμε στην ικανοποίηση του αιτήματός σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) : Κηφισιάς 1-3, Αθήνα / www.dpa.gr, τηλ. 2106475600.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να επικοινωνούν για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση γύρω από την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους εκ μέρους της Εταιρείας είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: ΕΝΙΚΟΣ Α.Ε., Νικ. Πλαστήρα 26, ΤΚ 151 24, Μαρούσι Αττικής, είτε ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση: [email protected].

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Από καιρό σε καιρό, χρειάζεται να προσαρμόζεται το περιεχόμενο αυτών των πληροφοριών, σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Κατά συνέπεια δικαιούμαστε να το αλλάξουμε το συγκεκριμένο περιεχόμενο ανά πάσα στιγμή στο μέλλον. Θα δημοσιεύσουμε επίσης την τροποποιημένη έκδοση εδώ. Αυτό σημαίνει ότι αν επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας πάλι, θα πρέπει να διαβάσετε ξανά τις πληροφορίες προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.