http://www.enikonomia.gr/economy/103935,oli-i-apofasi-gia-ton-neo-ypologismo-se-kyries-kai-epikourikes-sy.html http://media.enikonomia.gr/data/photos/resized/125_103935_af9e0e4d22-a8445444b1e53508.jpg Ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Πετρόπουλος εξέδωσε τις εγκύκλιους για τον νέο υπολογισμό κύριων και επικουρικών συντάξεων όπως προκύπτει από τον πρόσφατα... 6/8/2016 7:39:13 AM

Όλη η απόφαση για τον νέο υπολογισμό σε κύριες και επικουρικές συντάξεις

Όλη η απόφαση για τον νέο υπολογισμό σε κύριες και επικουρικές συντάξεις

Ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Πετρόπουλος εξέδωσε τις εγκύκλιους για τον νέο υπολογισμό κύριων και επικουρικών συντάξεων όπως προκύπτει από τον πρόσφατα ψηφισμένο Ασφαλιστικό Νόμο.

Σύμφωνα με την απόφαση κάθε καταβαλλόμενη ή καταβλητέα κατά την 12/5/2016 κύρια σύνταξη, πλην των συντάξεων του ΟΓΑ, η οποία χορηγήθηκε με προγενέστερες του Ν. 4387/2016 διατάξεις, επανυπολογίζεται από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) μετά την έναρξη της λειτουργίας του ή τους αρμόδιους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης το Δημόσιο και την Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) πριν από την έναρξη αυτή Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους των καταβαλλόμενων ή καταβλητέων κατά την 12/5/2016 συντάξεων του Δημοσίου, λαμβάνεται υπόψη ο συντάξιμος μισθός επί του οποίου κανονίστηκε η ήδη χορηγηθείσα σύνταξη, όπως αυτός είχε διαμορφωθεί πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 4387/2016, με βάση τους κανόνες αναπροσαρμογής των συντάξιμων αποδοχών του Δημοσίου, που ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου. Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους των καταβαλλόμενων ή καταβλητέων κατά την 12/5/2016 συντάξεων από φορείς κύριας ασφάλισης εποπτείας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-νωνικής Αλληλεγγύης και την Τράπεζα της Ελλάδος, ως συντάξιμες αποδοχές λαμβάνεται υπόψη ο συντάξιμος μισθός επί του οποίου υπολογίστηκε η καταβληθείσα σύνταξη. Στις περιπτώσεις που ο συντάξιμος μισθός συνδέεται με ασφαλιστικές κατηγορίες ή με ασφαλιστικές κλάσεις ή με τεκμαρτά ποσά, αυτός υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα τιμή τους κατά την 31/05/2016. Στις λοιπές περιπτώσεις, ο συντάξιμος μισθός λαμβάνεται σε τρέχουσες τιμές με τη χρήση των ποσοστών αναπροσαρμογής των συντάξεων που ίσχυαν πριν την εφαρμογή του Ν. 4387/2016, όλων των ετών που έχουν μεσολαβήσει από την ημερομηνία συνταξιοδότησης ως την ημερομηνία 31/05/2016. Επί του ανωτέρω συντάξιμου μισθού υπολογίζονται τα κλιμακωτά ποσοστά αναπλήρωσης, ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης βάσει των οποίων κανονίστηκε η επανυπολογίσθεισα σύνταξη. Στο ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης που υπολο-γίζεται κατά τα ανωτέρω, προστίθεται εθνική σύνταξη, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 27 του Ν. 4387/2016. Σε περίπτωση συνταξιούχων που εμπίπτουν στα άρθρα 17 παρ. 4, 30 παρ. 1, 36 παρ. 5 και 94 παρ. 4, 5 και κατέβαλλαν υπό την ισχύ του προϊσχύοντος νομοθετικού καθεστώτος εισφορές ανώτερες από τις προβλεπόμενες στο κοινό καθεστώς του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης λαμβάνεται υπόψη επιπλέον εισφορά, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30 του Ν. 4387/2016 και στο άρθρο 94, παρ. 4,5. Επιβεβαίωση των στοιχείων που απαιτούνται για τον επανυπολογισμό σύνταξης Ο επανυπολογισμός όλων των κύριων συντάξεων που χορηγήθηκαν με προγενέστερες του Ν. 4387/2016 διατάξεις, πραγματοποιείται βάσει των στοιχείων επί των οποίων αυτές κανονίστηκαν - υπολογίστηκαν. Για την επιβεβαίωση της πληρότητας και της ορθότητας των απαιτούμενων για την αναπροσαρμογή στοιχείων, ο ΕΦΚΑ ή οι αρμόδιοι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ή το Δημόσιο ή η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) επανυπολογίζουν το ύψος της χορηγηθείσας σύνταξης σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του οικείου φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή του Δημοσίου και τις λοιπές γενικές και ειδικές ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις, λαμβάνοντας υπόψη το συντάξιμο μισθό, το χρόνο ασφάλισης, το συντελεστή αναπλήρωσης, τη μείωση λόγω ορίου ηλικίας και τα λοιπά στοιχεία της σύνταξης που βρίσκονται καταχωρισμένα στο οικείο πληροφοριακό σύστημα. Η απόκλιση μεταξύ απονεμηθείσας και επανυπολο-γισθείσας σύνταξης δεν πρέπει να υπερβαίνει κατ' απόλυτη τιμή το 5%. Για όσες συντάξεις υπάρχει ποσοστό απόκλισης κατ' απόλυτη τιμή άνω του 5% μεταξύ της μεικτής καταβαλλόμενης και του ποσού που προκύπτει μετά την εφαρμογή της ανωτέρω παραγράφου 2, αναζητούνται τα απαιτούμενα στοιχεία στις αντίστοιχες συνταξιοδοτικές αποφάσεις ή άλλες κατάλληλες πηγές, προκειμένου η απόκλιση μεταξύ απονεμηθείσας και επα-νυπολογισθείσας σύνταξης να μην υπερβαίνει κατ' απόλυτη τιμή το 5%. Σε περίπτωση μη ύπαρξης αναλυτικών διαθεσίμων στοιχείων, ο επανυπολογισμός μπορεί να διενεργηθεί με χρήση στατιστικών στοιχείων για όμοια χαρακτηριστικά συντάξεων. Με τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 2 και 3 διαδικασίες, επανυπολογίζονται όλες οι κύριες συντάξεις που χορηγήθηκαν με προγενέστερες του Ν. 4387/2016 διατάξεις, και τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται καταχωρίζονται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Όμοια διαδικασία καταχώρισης στοιχείων ακολου-θείται και στην περίπτωση που οι οικείοι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δεν διαθέτουν στοιχεία σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων ή τα στοιχεία που διαθέτουν είναι ελλιπή. Η καταχώριση όλων των απαιτούμενων στοιχείων και ο επανυπολογισμός όλων των κύριων συντάξεων, πλην των συντάξεων του ΟΓΑ, οι οποίες χορηγήθηκαν με προγενέστερες του Ν. 4387/2016 αποφάσεις των συγχωνευόμενων των εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ Φορέων, Τομέων, Κλάδων και Λογαριασμών, του Δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) πραγματοποιείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας. Υπολογισμός προκύπτουσας διαφοράς Η διαφορά που προκύπτει μεταξύ του καταβαλλόμενου ή καταβλητέου κατά την ημερομηνία έναρξης του Ν. 4387/2016 ποσού και της σύνταξης που προκύπτει από τον επανυπολογισμό της, αποτυπώνεται στο οικείο πληροφοριακό σύστημα έως την 1.1.2018. Στις περιπτώσεις που το καταβαλλόμενο ή καταβλητέο κατά την ημερομηνία έναρξης του Ν. 4387/2016 ποσό σύνταξης είναι μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει από τον επανυπολογισμό της, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, συμψηφιζόμενο κατ' έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του, με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων της παρ. 3α του άρθρου 14 του Ν. 4387/ 2016. Εάν το καταβαλλόμενο ή καταβλητέο κατά την ημερομηνία έναρξης του Ν. 4387/2016 ποσό της σύνταξης είναι μικρότερο από αυτό που προκύπτει από τον επανυπολογισμό, τότε αυτό προσαυξάνεται κατά το ένα πέμπτο της διαφοράς κατ' έτος, σταδιακά και ισόποσα εντός πέντε ετών από την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής. Χρονοδιάγραμμα επανυπολογισμού κύριων συντάξεων Ο επανυπολογισμός των κύριων συντάξεων, οι οποίες χορηγούνται με προγενέστερες του Ν. 4387/2016 διατάξεις, διενεργείται σταδιακά, με έναρξη από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης και ολοκλήρωση έως την 30η Σεπτεμβρίου 2017. Ως την 30η Σεπτεμβρίου 2016 πρέπει να έχει καταχωριστεί το 10% και αυτό να έχει επανυπολογιστεί σε τελική οριστική εικόνα ως την 31η Δεκεμβρίου 2016. Ως την 31η Δεκεμβρίου 2016 πρέπει να έχει καταχωριστεί το 40% και αυτό να έχει επανυπολογιστεί σε τελική οριστική εικόνα ως την 31η Μαρτίου 2017. Ως την 31η Μαρτίου 2017 πρέπει να έχει καταχωριστεί το 70% και αυτό να έχει επανυπολογιστεί σε τελική οριστική εικόνα ως την 30η Ιουνίου 2017. Ως την 30η Ιουνίου 2017 πρέπει να έχει καταχωριστεί το 100% και αυτό να έχει επανυπολογιστεί σε τελική οριστική εικόνα ως 30η Σεπτεμβρίου 2017. Η διαδικασία επανυπολογισμού εφαρμόζεται σε όλες τις κύριες συντάξεις που έχουν χορηγηθεί ή θα χορηγηθούν με προγενέστερες του Ν. 4387/2016 διατάξεις. Σε κάθε νέα σύνταξη που εκδίδεται με προγενέστερες του Ν. 4387/2016 διατάξεις, κατά την έκδοση της απόφασης διενεργείται ταυτόχρονα και ο επανυπολογισμός της σύνταξης. Η απόφαση για τις επικουρικές συντάξεις Η διαδικασία αναπροσαρμογής των, κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4387/2016, καταβαλλόμενων επικουρικών συντάξεων, καθορίζεται ως εξής: Μεταβολή ετήσιου ποσοστού αναπλήρωσης επανυπολογισμού καταβαλλόμενων συντάξεων Το ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης (ARn) ανά εντασ-σόμενο τομέα, ταμείο ή κλάδο στο ΕΤΕΑ, με βάση το οποίο επανυπολογίζονται οι καταβαλλόμενες επικουρικές συντάξεις είναι: AR = 0,45% Για τους τομείς, ταμεία ή κλάδους του ΕΤΕΑ, για τους οποίους το συνολικό ποσοστό εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη (Contr), για τα κοινά επαγγέλματα κατά την 30.11.2013 ήταν μεγαλύτερο από 6%, το ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης (ARn) με βάση το οποίο επανυπο-λογίζονται οι συντάξεις κάθε Τομέα, Ταμείου, ή Κλάδου υπολογίζεται ως εξής: AR = 0,45% * Contr / 6% n Για τις περιπτώσεις που οι εισφορές του εργοδότη δεν καταβάλλονταν, σύμφωνα με τις οικείες καταστατικές διατάξεις του κάθε Τομέα, Ταμείου ή Κλάδου του ΕΤΕΑ και τη γενικότερη νομοθεσία, ως ποσοστό επί των συντάξιμων αποδοχών, το ποσοστό εισφοράς του εργοδότη δεν μπορεί να υπερβαίνει αυτό του ασφαλισμένου. Επανυπολογισμός των ήδη καταβαλλόμενων συντάξεων Οι, κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4387/2016, καταβαλλόμενες ανά Τομέα, Ταμείο ή Κλάδο του ΕΤΕΑ συντάξεις, συνυπολογιζομένων των κρατήσεων της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχου, και των κρατήσεων υπέρ υγείας, επανυπολογίζονται με βάση το κατά περίπτωση ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης (ARn), σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1. Ο συντελεστής επανυπολογισμού (ΣΕ) των καταβαλλόμενων ανά Τομέα επικουρικών συντάξεων υπολογίζεται ως ακολούθως: ΣΕ = AR / AR , με ΣΕ < 1 Όπου: ARn: Ετήσιο Ποσοστό Αναπλήρωσης συντάξεων γήρατος κάθε Τομέα, Ταμείου ή Κλάδου του ΕΤΕΑ, με βάση το οποίο επανυπολογίζονται οι καταβαλλόμενες συντάξεις AR^ Ετήσιο Ποσοστό Αναπλήρωσης έκαστης σύνταξης κάθε Τομέα, Ταμείου ή Κλάδου του ΕΤΕΑ Ο συντελεστής επανυπολογισμού εφαρμόζεται επίσης στις επικουρικές συντάξεις αναπηρίας και θανάτου. Για τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στην παρ. 2 του άρθρου 3 καθώς και στην παρ. 4 του άρθρου 5 της παρούσας, ο, ανά Τομέα, Ταμείο ή Κλάδο του ΕΤΕΑ, συντελεστής επανυπολογισμού, όπως αυτός προκύπτει σύμφωνα με τα ανωτέρω, εφαρμόζεται επίσης στις επικουρικές συντάξεις αναπηρίας και θανάτου. Κάθε καταβαλλόμενη επικουρική σύνταξη, κατά την έννοια της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, επανυπολογίζε-ται ως το γινόμενο του ύψους της καταβαλλόμενης, κατά την έννοια της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, σύνταξης επί του ΣΕ. Προσδιορισμός ετήσιου ή μέσου ετήσιου ποσοστού αναπλήρωσης (ARo) καταβαλλόμενων συντάξεων Όταν το ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης (ARo) των ήδη καταβαλλόμενων επικουρικών συντάξεων ανά τομέα, ταμείο ή Κλάδο του ΕΤΕΑ προκύπτει από τις καταστατικές διατάξεις και αφορά όλες τις συντάξεις, αυτό προσδιορίζεται με τον ακόλουθο τύπο: AR =AR*(1-a%). Όπου: AR: Ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης των συντάξεων, όπως προκύπτει από τις καταστατικές διατάξεις του κάθε τομέα, ταμείου ή κλάδου του ΕΤΕΑ και a%: Ποσοστό μείωσης έκαστης σύνταξης, όπως προσ-διορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσης. Ειδικά για τομείς, ταμεία ή κλάδους του ΕΤΕΑ, από τις καταστατικές διατάξεις των οποίων δεν προκύπτει ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης, η διαδικασία υπολογισμού του Μέσου Ετήσιου Ποσοστού Αναπλήρωσης (ARo) πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία των μηχανογραφημένων Μητρώων των επικουρικών συντάξεων ανά τομέα, ταμείο ή Κλάδο του ΕΤΕΑ. Σε αυτή την περίπτωση προσδιορίζεται το μέσο ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης των καταβαλλόμενων, κατά την έν-νοια της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας, συντάξεων γή-ρατος κάθε Τομέα, Ταμείου ή Κλάδου του ΕΤΕΑ, το οποίο και αποτελεί το ποσοστό ARo κάθε Τομέα, Ταμείου ή Κλάδου. Ο γενικός τύπος υπολογισμού του ARo κάθε σύνταξης είναι: AR = Ρ / PS * Ys o Όπου Ρ: καταβαλλόμενη σύνταξη γήρατος τομέα κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας PS: συντάξιμες ασφαλιστέες αποδοχές υπολογισμού της σύνταξης του απονέμοντος Τομέα, Ταμείου ή Κλάδου του ΕΤΕΑ YS: συνολικός αριθμός ετών ασφάλισης στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης. Για την ανωτέρω διαδικασία υπολογισμού του ARo γίνεται χρήση των στοιχείων των συντάξεων γήρατος ανά Τομέα, Ταμείο ή Κλάδο του ΕΤΕΑ, για τις οποίες υπάρχουν πλήρη στοιχεία, με βάση τα οποία μπορεί να επιβεβαιωθεί το ποσό της μεικτής σύνταξης, με ποσοστό απόκλισης κατ' απόλυτη τιμή έως 5%. Από τη διαδικασία αυτή, εξαιρούνται οι συντάξεις γήρατος με ποσό μικρότερο ή ίσο από αυτό που αντιστοιχεί στο κατώτατο όριο σύνταξης γήρατος του Τομέα, όπου αυτό προβλεπόταν. Υπολογισμός ποσοστού μείωσης (a%) για τις συντάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 1. Για τον υπολογισμό του ποσοστού μείωσης της παρ. 1 του άρθρου 3 για τις ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις, λαμβάνονται υπόψη τα τελευταία αρχεία πληρωμών επικουρικών συντάξεων του ΕΤΕΑ πριν την εφαρμογή του Ν. 4387/2016, μη συμπεριλαμβανομένων τυχόν ανα-δρομικών ποσών. 2. Το ποσοστό μείωσης (a%) έκαστης καταβαλλόμενης επικουρικής σύνταξης, υπολογίζεται με βάση τα στοιχεία της καταβαλλόμενης, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας, σύνταξης, και μεικτής επικουρικής σύνταξης. Διαδικασία υλοποίησης 1. Το ποσοστό μείωσης (a%) έκαστης καταβαλλόμενης επικουρικής σύνταξης του ΕΤΕΑ, υπολογίζεται με τον προπεριγραφόμενο τρόπο, από την ΗΔΙΚΑ. 2. Από το ΕΤΕΑ αποστέλλονται στην ΗΔΙΚΑ: α) πίνακας με τα στοιχεία του ετήσιου ποσοστού αναπλήρωσης των συντάξεων γήρατος (AR) ανά τομέα, ταμείο ή κλάδο του ΕΤΕΑ, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας, β) πίνακας με το ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης επανυπολογισμού (ARn), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 της παρούσας και γ) πίνακας με το Μέσο Ετήσιο Ποσοστό Αναπλήρωσης (ARo) στις περιπτώσεις των παρ. 2 του άρθρου 3 και παρ. 4 του άρθρου 5 της παρούσας. 3. Η διαδικασία επανυπολογισμού των επικουρικών συντάξεων υλοποιείται από την ΗΔΙΚΑ και αποτυπώνεται στο πληροφοριακό της αρχείο, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 6 της παρούσας. 4. Για τομείς για τους οποίους δεν υπάρχουν επαρκή ηλεκτρονικά δεδομένα για την υλοποίηση της ανωτέρω διαδικασίας, πραγματοποιείται άμεσα και μέχρι 31 Ιουλίου 2016 με μέριμνα του ΕΤΕΑ, καταχώριση ομάδας συντάξεων γήρατος, για τις οποίες υπάρχουν πλήρη στοιχεία, με βάση τα οποία μπορεί να επιβεβαιωθεί η καταβαλλόμενη σύνταξη κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας, με ποσοστό απόκλισης κατ' απόλυτη τιμή έως 5%. Αναπροσαρμογή των ήδη καταβαλλόμενων συντάξεων Εφόσον το άθροισμα κύριων και επικουρικών συντάξεων των ήδη καταβαλλόμενων πριν την εφαρμογή του Ν. 4387/2016 συντάξεων είναι μικρότερο ή ίσο των 1.300€, η διαφορά μεταξύ της καταβαλλόμενης, , επικουρικής σύνταξης και της επανυπολογισθείσας κατά τις ρυθμίσεις της απόφασης, διατηρείται ως προσωπική διαφορά ανά συνταξιούχο. Η προσωπική αυτή διαφορά αποσβέννυται σταδιακά σύμφωνα με την ετήσια αναπροσαρμογή των επικουρικών συντάξεων, όπως αυτή προβλέπεται. Εφόσον το άθροισμα κύριων και επικουρικών συντάξεων των ήδη καταβαλλόμενων πριν την εφαρμογή του Ν. 4387/2016 συντάξεων είναι μεγαλύτερο των 1.300 €, και το άθροισμα κύριων και επανυπολογισθέντων κατά τις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης, επικουρικών συντάξεων συνεχίζει να είναι μεγαλύτερο των 1.300 €, η επικουρική σύνταξη καταβάλλεται στο ύψος που διαμορφώνεται με τον νέο υπολογισμό. Σε κάθε περίπτωση η αναπροσαρμογή της επικουρικής σύνταξης εφαρμόζεται σε τέτοιο ύψος, ώστε να διασφαλίζεται ότι το άθροισμα κύριας και καταβαλλόμενης επικουρικής σύνταξης του δικαιούχου να μην υπολείπεται του ποσού των 1.300 €. Η διαφορά μεταξύ του επανυπολογισμένου της παρούσης ποσού επικουρικής σύνταξης και του ποσού της σύνταξης που τελικά καταβάλλεται, διατηρείται ως προσωπική διαφορά ανά συνταξιούχο, η οποία αποσβέννυται σταδιακά σύμφωνα με την ετήσια αναπροσαρμογή των επικουρικών συντάξεων. Στον υπολογισμό του αθροίσματος των 1.300€ συμπεριλαμβάνεται η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης και οι κρατήσεις εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων επικουρικής ασφάλισης. Στον υπολογισμό του ανώτατου ορίου των 1.300 ? και όσον αφορά στα άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση και των οικογενειών που έχουν μέλη τους άτομα με αναπηρία δεν λαμβάνονται υπόψη τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας. Η διαδικασία εφαρμόζεται και σε όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις που έχουν κατατεθεί μέχρι 31.12.2014. Για αιτήσεις που έχουν κατατεθεί από την 1.1.2015 και εφεξής καθώς και για όσες κατατεθούν μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4387/2016, ο υπολογισμός του ποσού της δικαιούμενης επικουρικής σύνταξης για το χρόνο ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί έως 31.12.2014 πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 42 του Ν. 4052/2012, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παρ. 1 του άρθρου 96 του Ν. 4387/2016 καθώς και στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 96 του Ν. 4387/2016. Για τους Τομείς, Ταμεία ή Κλάδους του ΕΤΕΑ για τους οποίους υπάρχουν άμεσα διαθέσιμα στοιχεία, η ανωτέρω διαδικασία εφαρμόζεται στις πληρωμές επικουρικών συντάξεων μηνός Αυγούστου 2016 και για τους υπόλοιπους τομείς το αργότερο στις πληρωμές μηνός Σεπτεμβρίου 2016. Η διαδικασία επανυπολογισμού και αναπροσαρμογής των επικουρικών συντάξεων εφαρμόζεται από τις πληρωμές μηνός Ιουνίου 2016. Τα υπερβάλλοντα ποσά που καταβάλλονται μέχρι την πλήρη εφαρμογή της διαδικασίας παρακρατούνται σε ισόποσες δόσεις το αργότερο μέχρι και τις πληρωμές μηνός Δεκεμβρίου 2016. Η διαφορά μεταξύ της καταβαλλόμενης επικουρικής σύνταξης και του ποσού επικουρικής σύνταξης της παρ. 2 του άρθρου 6 της παρούσας, εξαιρουμένων των κρατήσεων υπέρ ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων επικουρικής ασφάλισης και υγείας, παραμένει ως έσοδο του ΕΤΕΑ.

Πηγή: dikaiologitika.gr


Σχόλια Αναγνωστών

σχολίασε και εσύ