http://www.enikonomia.gr/economy/113506,taseis-stadiakis-amvlynsis-tis-yfesiakis-diatarachis-vlepei-i-alp.html http://media.enikonomia.gr/data/photos/resized/125_113506_b424cd884f-8d53539a71db15ec.jpg Τάσεις σταδιακής άμβλυνσης της υφεσιακής διαταραχής στην ελληνική οικονομία «βλέπει» η Alpha Bank 8/19/2016 12:04:41 PM

Τάσεις σταδιακής άμβλυνσης της υφεσιακής διαταραχής «βλέπει» η Alpha Bank

Τάσεις σταδιακής άμβλυνσης της υφεσιακής διαταραχής «βλέπει» η Alpha Bank

Τάσεις σταδιακής άμβλυνσης της υφεσιακής διαταραχής στην ελληνική οικονομία «βλέπει» η Alpha Bank, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων.

Παρότι η οικονομία εξακολουθεί να βρίσκεται σε ύφεση για τέταρτο διαδοχικό τρίμηνο, η επίπτωση του αρχικού σοκ υποχωρεί βαθμιαία αφού, σε τριμηνιαία βάση, το ΑΕΠ κατέγραψε θετικό ρυθμό μεταβολής - τον υψηλότερο από το τρίτο τρίμηνο του 2014. Παράλληλα, η ΕΛΣΤΑΤ αναθεώρησε σημαντικά προς το καλύτερο την μεταβολή του ΑΕΠ του πρώτου τριμήνου σε -0,8%, έναντι -1,4% της προηγούμενης εκτίμησης.

Συνεπώς, αναφέρει η Alpha Bank, η συρρίκνωση του ΑΕΠ συνολικά κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους ήταν ηπιότερη από ό,τι αρχικά αναμενόταν. Ειδικότερα, σε ετήσια βάση, η μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ στο δεύτερο τρίμηνο του 2016 διαμορφώθηκε σε -0,7%, έναντι -0,8% στο πρώτο τρίμηνο. Σε τριμηνιαία βάση (εποχικά διορθωμένα στοιχεία), το ΑΕΠ του δευτέρου τριμήνου του 2016 αυξήθηκε κατά 0,3%, έναντι πτώσεως κατά 0,1% το πρώτο τρίμηνο. Η πτώση του ΑΕΠ, σε τριμηνιαία βάση, του πρώτου τριμήνου 2016 αναθεωρήθηκε επίσης προς το καλύτερο σε -0,1%, από -0,5%.

Tην ίδια ώρα, οι δείκτες οικονομικής συγκυρίας των πρώτων μηνών του 2016 αντικατοπτρίζουν την ύφεση στην οικονομία, αλλά με λιγότερη ένταση από ό,τι αρχικά αναμενόταν. Ειδικότερα, μεταβλητές που προσδιορίζουν την ιδιωτική κατανάλωση, όπως ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο, συρρικνώθηκε περαιτέρω, κατά 5,5% στο πρώτο πεντάμηνο του 2016. Επιπλέον, οι εξαγωγές με ή χωρίς τα καύσιμα, στο πρώτο εξάμηνο του 2016, μειώθηκαν κατά 8,1% και 1,4% αντίστοιχα, ενώ τόσο οι επενδύσεις όσο και η αγορά ακινήτων παραμένουν σε καθοδική πορεία.

Από την άλλη πλευρά, θετική εξέλιξη αποτελεί η πορεία του δείκτη μεταποιητικής παραγωγής, που παρουσίασε αύξηση κατά 4,3% στο πρώτο εξάμηνο του 2016.

Παρά την ανθεκτικότητα που επιδεικνύει η ελληνική οικονομία και την σταδιακή εξασθένηση της ύφεσης, η Alpha Bank υπογραμμίζει ότι η αναμενόμενη ανάκαμψη στο δεύτερο εξάμηνο του έτους θα εξαρτηθεί από παράγοντες που στην παρούσα φάση είναι ακόμη υπό διαμόρφωση.

Πρώτον, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2016 η επίπτωση της αυξημένης φορολογικής επιβαρύνσεως αναμένεται να αντισταθμισθεί μερικώς από την αποπληρωμή μέρους των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα, ως αποτέλεσμα της επιτυχούς ολοκληρώσεως της πρώτης αξιολογήσεως και της επακόλουθης εκταμιεύσεως. Η επιτάχυνση αυτής της διαδικασίας αποτελεί μία κρίσιμη παράμετρο για την ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητος.

Δεύτερον, η αξιοποίηση του νέου αναπτυξιακού νόμου και η διατήρηση του υψηλού ρυθμού απορροφητικότητας των κονδυλίων από την Ε.Ε. (που έχει ήδη συμβάλλει σημαντικά στην ανωτέρω περιγραφόμενη ανθεκτικότητα) απαιτείται να διατηρηθεί στους επόμενους μήνες.

Τρίτον, η επιβεβαίωση της θετικής συμβολής του τουρισμού στις εξαγωγές υπηρεσιών κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους, όχι μόνο σε όρους αφίξεων τουριστών αλλά και τουριστικών εισπράξεων, είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Τέλος, καθοριστικής σημασίας είναι η παλινόρθωση των επιχειρηματικών προσδοκιών και της καταναλωτικής εμπιστοσύνης σε επίπεδα συμβατά με μία ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική, που θα εξασφαλίζει όχι μόνο την ανάκαμψη στο δεύτερο εξάμηνο του 2016 αλλά και τον ισχυρό θετικό ρυθμό αναπτύξεως, που προβλέπει το τρίτο πρόγραμμα προσαρμογής στην επόμενη διετία. Η επίδραση αυτού του παράγοντα αναμένεται να επέλθει μέσω της σταδιακής ανόδου της επενδυτικής δαπάνης και της σταθεροποίησης της ιδιωτικής καταναλώσεως.

Ωστόσο, παρά την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολογήσεως, οι δείκτες εμπιστοσύνης επιδεικνύουν αργή τάση επιστροφής στα επίπεδα του 2014. Βασική προϋπόθεση για την επιτάχυνση αυτής της ανοδικής πορείας παραμένει η εκταμίευση της υπολειπόμενης δόσεως ύψους 2,8 δισ. ευρώ εντός του δεύτερου εξαμήνου, και η αποφυγή καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολογήσεως.

Η ταχεία επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των εταίρων, η υλοποίηση των συμφωνηθέντων και η συνέχιση με αμείωτη ένταση της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας, θα τονώσει την εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία, ενώ παράλληλα θα απελευθερώσει δυνάμεις μεταστροφής του παραγωγικού μοντέλου προς περισσότερο εξωστρεφείς και καινοτόμες δραστηριότητες.
Σχόλια Αναγνωστών

σχολίασε και εσύ