http://www.enikonomia.gr/economy/118017,meion-8-proapaitoumena-me-to-polynomoschedio-ekleisan-alla-4-meno.html http://media.enikonomia.gr/data/photos/resized/125_118017_65e89943f8-875fae2721d91ec1.jpg Τα οκτώ από τα 15 προαπαιτούμενα που θα κλείσουν και τυπικά την πρώτη αξιολόγηση και θα οδηγήσουν στην εκταμίευση των 2,8 δισ. κλείνει το πολυνομοσχέδιο 9/24/2016 8:06:52 AM

Τα μισά προαπαιτούμενα στο πολυνομοσχέδιο

Τα μισά προαπαιτούμενα στο πολυνομοσχέδιο

Τα οκτώ από τα 15 προαπαιτούμενα που θα κλείσουν και τυπικά την πρώτη αξιολόγηση και θα οδηγήσουν στην εκταμίευση των 2,8 δισ. κλείνει το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες στην Βουλή και αναμένεται να έχει ψηφιστεί μέχρι και την Δευτέρα.


Το νομοσχέδιο οριστικοποιεί την λίστα των συνολικά 11 δημόσιων εταιριών που θα μεταφερθούν στην ΕΔΗΣ ΑΕ, ένα νέο μίνι ασφαλιστικό με περικοπές οι οποίες θα φέρουν πρόσθετα έσοδα 74,72 εκ. ευρώ στα κρατικά ταμεία και τη σύσταση και λειτουργία δευτερεύουσας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα παραπάνω περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο για τα προαπαιτούμενα που απαιτούσαν νομοθετική ρύθμιση και συνδέονται με την δόση των 2,8 δισ. ευρώ.

Στο πρώτο κεφάλαιο του νομοσχεδίου που κατατέθηκε στην Βουλή, θεσμοθετούνται με τρεις διατάξεις και κλείνουν τρία θέματα του υπουργείου εργασίας, τα οποία στην ουσία αποτελούν ουρά του ασφαλιστικού και αυξάνουν την συνολική εξοικονόμηση κατά 74,72 εκ. ευρώ. Συγκεκριμένα προβλέπεται:

1. Η υπαγωγή των τουριστικών επιχειρηματιών (που δεν είναι ταυτόχρονα και αγρότες) που δραστηριοποιούνται σε περιοχές κάτω των 2000 κατοίκων, στο συντελεστή 20% (δηλαδή την "μεταφορά " τους από τον ΟΓΑ στον ΟΑΕΕ) όσον αφορά την εισφορά που θα καταβάλλουν για την κύρια ασφάλισή τους επί του δηλωτέου εισοδήματός τους από 1.1.2017 (σ.σ. αντί της καταβολής 20% το 2022, όπως θα ίσχυε εάν η συγκεκριμένη κατηγορία παρέμενε στον ΟΓΑ).

2. Η υπαγωγή των αγροτών αλλά και των νέων επιστημόνων (πχ μηχανικών, γιατρών, δικηγόρων) με έως 5 χρόνια ασφαλιστικού βίου στο συντελεστή 6,9% ως προς την εισφορά που θα πρέπει να καταβάλλουν επί του εισοδήματός τους από 1.1.2017 για τον ΕΟΠΥΥ (σ.σ. αντί της σταδιακής μετάβασής τους στο 6,9% από 1.1.2019).

3. Ο περιορισμός της έκπτωσης κατ' έτος για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων από το 15% που ισχύει σήμερα στο 2% .

ΕΔΗΣ ΑΕ

Στο δεύτερο κεφάλαιο προβλέπεται ότι στον τέταρτο κλάδο του υπερταμείου, στην Εταιρία Δημοσίων Συμμετοχών ΑΕ, θα ενταχθούν συνολικά 11 εταιρίες σε δύο ομάδες.

Συγκεκριμένα, με βάση το τεχνικό μνημόνιο στην ομάδα Α εταιριών που θα ενταχθούν στην ΕΔΗΣ ΑΕ, περιλαμβάνονται ο ΟΑΣΑ ,ο ΟΣΥ, οι ΣΤΑΣΥ, το ΟΑΚΑ και τα ΕΛΤΑ.

Στην ομάδα Β των δημοσίων επιχειρήσεων που θα ενταχθεί στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΔΗΣ ΑΕ θα ενταχθούν έξι ΔΕΚΟ: η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α. Ε, οι . ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. (ΚτΥπ Α.Ε.), η ΕΛ.Β.Ο., Α.Β.Ε., η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και η Δ.Ε.Η. Α.Ε. κατά ποσοστό 34% από το 51% που κατέχει το δημόσιο αφού το υπόλοιπο το 17% αναμένεται να διατεθεί στο ΤΑΙΠΕΔ για αξιοποίηση.

Σε σχέση με την συμφωνία του Ιουνίου το νομοσχέδιο εξαιρεί από την ένταξη στην ΕΔΗΣ τον ΑΔΜΗΕ και την ΕΑΒ.

Ενέργεια


Σε ένα τρίτο εκτενές κεφάλαιο προβλέπεται το άνοιγμα της αγοράς ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας (όπου η Δημόσια Ηλεκτρική εταιρία έχει προνομιακή θέση, διαχειριζόμενη αποκλειστικά τον φθηνό λιγνίτη) και θεσμοθετείται ο ΕΣΜΗΕ, μετά την απόσχιση του ΔΕΣΜΗΕ από την ΔΕΗ, ως εταιρία του δημοσίου υπεύθυνη για την λειτουργία του δικτύου διανομής ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα.

Το κομμάτι αυτό κλείνει αλλά 4 από τα προαπαιτούμενα της δόσης. Ειδικότερα:

Περιγράφονται η δευτερεύουσα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τα προϊόντα που θα διαπραγματεύονται (χονδρική αγορά προθεσμιακών προϊόντων, αγορά επόμενης μέρας, ενδοημερήσια αγορά, αγορά εξισορόπησης).

Προβλέπεται ότι οι διαχειριστές της νέας αγοράς θα πρέπει να αποκτήσουν συστήματα συναλλαγών, πιστοποιημένα για την διασφάλιση της ακεραιότητας των συναλλαγών, ενώ οι συναλλαγές θα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

Ορίζεται η σύσταση λειτουργίας της εταιρίας Λειτουργίας Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ ΑΕ), ως το φορέα λειτουργίας και διαχείρισης της δευτερεύουσας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Προβλέπεται επίσης εθνικό μονοπώλειο σε ότι αφορά τις συναλλαγές ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία αποκλείει την ύπαρξη πέραν του ενός Ορισθέντος Διαχειριστή Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΟΔΑΗΕ).

Περιγράφει τον μετασχηματισμό του ΔΕΣΜΗΕ, ως θυγατρική της ΔΕΗ σε ΕΣΜΗΕ, ως εταιρίας του δημοσίου η οποία θα συνεχίσει να έχει ως βασική αρμοδιότητα την συντήρηση και επέκταση του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με στόχο την επαρκή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την χώρα.

Μάλιστα προβλέπεται ότι η ΔΕΗ θα μπορεί να λειτουργεί υποστηρικτικά του ΕΣΜΗΕ μέχρι και το 2019 σε ότι αφορά την διαχείριση των μη διασυνδεδεμένων νησιών του Αιγαίου.

Ρυθμίζεται νομοθετικά η επέκταση των αρμοδιοτήτων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, η οποία θα μπορεί να εξασκεί ρυθμιστικά μέτρα σε επιχειρήσεις που ασκούν ενεργειακές δραστηριότητες.

Σε ότι αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ειδικότερα τις Εταιρίες Διανομής Αερίου μειώνεται σε τρία από πέντε χρόνια η διάρκεια που μπορεί η ΔΕΠΑ και οι Εταιρίες παροχής Αερίου Αττικής Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης να μπορούν να υποστηρίζουν νέες εταιρίες για την ανάπτυξη του δικτύου τους.

Ορίζεται ότι οι νέες εταιρίες δεν θα μπορούν να απολύουν εργαζόμενους που θα μεταφερθούν από την ΔΕΠΑ για διάστημα πέντε ετών.

Έκλεισαν άλλα τέσσερα

Εκτός του νομοσχεδίου βρίσκονται δύο μέτρα (η δημιουργία αυτόνομου λογαριασμού και διοικητικής αυτοτέλειας και ο διορισμός ΔΣ) που αφορούν την ανεξαρτητοποίηση της ΓΓΔΕ, τα οποία έχουν προχωρήσει κανονικά και θα γίνουν αποδεκτά από τους δανειστές ως θέματα που έχουν ολοκληρωθεί από την Ελλάδα.

Η ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας έχει κλείσει με νομοσχέδιο που έχει ψηφιστεί το καλοκαίρι.

Η τελική σύμβαση παραχώρησης για το Ελληνικό κυρώθηκε πριν δύο μέρες από την Βουλή.

Τα τρία που απομένουν

Μένουν πλέον τρία προπαιτούμενα, δύο από το οποία έχουν κλέψει όλη την δημοσιότητα τις προηγούμενες μέρες.

Το πρώτο αφορά την στελέχωση του Εποπτικού συμβουλίου του νέου υπερταμείου αποκρατικοποιήσεων. Το δεύτερο, την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των διοικητικών συμβουλίων των εμπορικών τραπεζών που αναμένεται μέχρι και τα μέσα Οκτωβρίου. Το τρίτο, λιγότερο διάσημο, είναι ο διαγωνισμός για την σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού.


Σχόλια Αναγνωστών

σχολίασε και εσύ