http://www.enikonomia.gr/my-money/214462,poioi-forologoumenoi-kerdizoun-meriki-arsi-tou-desmevmenou-logari.html http://media.enikonomia.gr/data/photos/resized/125_214462_13fee13ef5-b584970dacaa76ef.jpg Η τροπολογία που θα δίνει τη δυνατότητα στους φορολογούμενους οι οποίοι είναι συνεπείς στις ρυθμίσεις των οφειλών τους... 5/15/2019 12:47:59 PM

Ποιοι φορολογούμενοι κερδίζουν μερική άρση του δεσμευμένου λογαριασμού τους - Τι προβλέπει η τροπολογία

Ποιοι φορολογούμενοι κερδίζουν μερική άρση του δεσμευμένου λογαριασμού τους - Τι προβλέπει η τροπολογία

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία που θα δίνει τη δυνατότητα στους φορολογούμενους οι οποίοι είναι συνεπείς στις ρυθμίσεις των οφειλών τους να κερδίσουν μερική άρση του δεσμευμένου λογαριασμού τους σε ύψος ανάλογο με το ποσό που καταβάλλουν για την εξόφληση των οφειλών τους σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ- ΜΠΕ.

Πρόκειται για ακόμη ένα βήμα σε μία δέσμη μέτρων που στόχο έχουν την ανακούφιση των πολιτών μετά από μία εποχή δημοσιονομικής πίεσης, αναφέρουν κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών.

Με αυτή τη ρύθμιση, παρέχεται η δυνατότητα στους πολίτες που τηρούν τις ρυθμίσεις τους, με αίτησή τους προς τη φορολογική διοίκηση να κερδίζουν σε μηνιαία βάση τη μερική άρση του κατασχεμένου λογαριασμού τους, σε ύψος ανάλογο με το ποσό που καταβάλλουν για την εξόφληση των ρυθμίσεών τους. Η διαδικασία αυτή θα γίνεται ηλεκτρονικά, προς διευκόλυνση των πολιτών.

Με τον τρόπο αυτό, παρέχεται ένα πρόσθετο κίνητρο στους οφειλέτες για την τακτοποίηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τη φορολογική διοίκηση και τη συνεπή τήρηση των ρυθμίσεών τους.

Στόχος του υπουργείου Οικονομικών είναι η επιβράβευση της συνέπειας των οφειλετών ως προς την εκπλήρωση των οφειλών τους, με τη μορφή εξασφάλισης μεγαλύτερης ρευστότητας, προκειμένου οι οφειλέτες να εξυπηρετήσουν καλύτερα τις ανάγκες διαβίωσης του νοικοκυριού τους καθώς και τις ανάγκες λειτουργίας της επιχείρησής τους

ΘΕΜΑ: «Προοδευτική αποδέσμευση κατασχεθέντος λογαριασμού»

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τις προτεινόμενες διατάξεις παρέχεται πρόσθετο κίνητρο σε οφειλέτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για την τακτοποίηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τη Φορολογική Διοίκηση μέσω της προοδευτικής σε μηνιαία βάση αποδέσμευσης κατασχεθέντος λογαριασμού τραπεζικού ή πληρωμών. Σκοπός είναι η επιβράβευση της συνέπειας των οφειλετών ως προς την εκπλήρωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, καθώς η προοδευτική αποδέσμευση χορηγείται σε όσους έχουν ρυθμίσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους και τηρούν τους όρους της ρύθμισης. Η επιβράβευση έχει τη μορφή εξασφάλισης μεγαλύτερης ρευστότητας, προκειμένου οι οφειλέτες να εξυπηρετήσουν καλύτερα τις ανάγκες λειτουργίας της επιχείρησής τους καθώς και τις ανάγκες διαβίωσης του νοικοκυριού τους.

Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ

«Άρθρο....

1.Κατάσχεση που έχει επιβληθεί από τη Φορολογική Διοίκηση στα χέρια τρίτων κατά τις διατάξεις των άρθρων 30Α και 30Β του ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90) σε καταθέσεις τραπεζικού λογαριασμού ή τοποθετήσεις λογαριασμών πληρωμών, κοινών ή ατομικών, περιορίζεται για έναν μοναδικό λογαριασμό, εφόσον:

α) έχουν τακτοποιηθεί στο σύνολό τους με ρύθμιση ή με αναστολή πληρωμής οι ατομικές ληξιπρόθεσμες οφειλές του καθ’ού η κατάσχεση προς τη Φορολογική Διοίκηση καθώς και αυτές για τις οποίες έχει ευθύνη καταβολής και τηρούνται οι όροι των ρυθμίσεων αυτών,

β) έχει εξοφληθεί εμπρόθεσμα η δόση της ρύθμισης του δεύτερου ημερολογιακού μήνα που προηγείται του μήνα χορήγησης του περιορισμού της κατάσχεσης και

γ) προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, έχει υποβληθεί η ηλεκτρονική δήλωση της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν.δ. 356/1974 για τη δήλωση μοναδικού ακατάσχετου λογαριασμού.

Σε περίπτωση απώλειας ρύθμισης για την οποία έχει χορηγηθεί ο περιορισμός του παρόντος άρθρου, ο περιορισμός παύει οριστικά να ισχύει και δεν χορηγείται εκ νέου σε περίπτωση υπαγωγής των ίδιων οφειλών σε νέα ρύθμιση. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, δεν θεωρείται απώλεια ρύθμισης η υπαγωγή στη ρύθμιση του Μέρους Β του παρόντος νόμου οφειλών που είχαν ρυθμιστεί με άλλες διατάξεις και επιτρέπεται να υπαχθούν στη ρυθμιση του Μέρους Β του παρόντος νόμου .

2. Για τον περιορισμό της κατάσχεσης σύμφωνα με την παρ. 1 υποβάλλεται από τον καθ’ ού η κατάσχεση ηλεκτρονικά αίτηση περιορισμού αυτής, στην οποία αναγράφεται ο αριθμός λογαριασμού για τον οποίο ζητείται περιορισμός της κατάσχεσης. Ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα, ο περιορισμός της κατάσχεσης χορηγείται αποκλειστικά στο δηλωθέντα μοναδικό ακατάσχετο λογαριασμό της παρ. 2 του άρθρου 31 ν.δ. 356/1974.

3. Ο περιορισμός της κατάσχεσης χορηγείται για τις απαιτήσεις εις χείρας του τρίτου, στον οποίο κοινοποιείται η κατάσχεση, που γεννώνται μετά τη γνωστοποίηση σε αυτόν του περιορισμού της κατάσχεσης από τη Φορολογική Διοίκηση, ισχύει για ένα μήνα από την ημερομηνία χορήγησής του και ανανεώνεται μηνιαίως, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1.

4. Το ποσό του περιορισμού της κατάσχεσης υπολογίζεται από το άθροισμα των γινομένων των ποσών των τελευταίων μηνιαίων δόσεων των ρυθμίσεων, που εξοφλήθηκαν εντός του δεύτερου ημερολογιακού μήνα που προηγείται του μήνα χορήγησης του περιορισμού, εξαιρουμένων των ρυθμίσεων κατά τα άρθρα 1 έως 17 του ν. 3869/2010 (Α’ 130), τα άρθρα 1 έως 16 του ν. 4469/2017 (Α’ 62), το άρθρο 62Α του ν.δ. 356/1974, καθώς και με συμφωνία που έχει επικυρωθεί δικαστικά σύμφωνα με τα άρθρα 99 και επόμενα του ν. 3588/2007 (Α’ 153) ή με άλλη διάταξη νόμου, και αναλογούν στον οφειλέτη (πολλαπλασιαστής) επί συντελεστή (πολλαπλασιαστέος) που μπορεί να κλιμακώνεται ανά δόση και είδος ρύθμισης και δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρία (3) και μεγαλύτερος από τεσσεράμισι (4,5). Σε περίπτωση που έχει επιβληθεί κατάσχεση σε δηλωθέντα κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν.δ. 356/1974 τραπεζικό λογαριασμό ή λογαριασμό πληρωμών, το ποσό περιορισμού που προκύπτει προστίθεται στο όριο του ακατάσχετου των χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ αποκλειστικά κατά το μέρος που υπερβαίνει το όριο αυτό και αποκλείεται ο σωρευτικός υπολογισμός αυτού σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του μήνα.

5. Οι έλεγχοι για την εγκυρότητα του λογαριασμού που δηλώνεται και των προϋποθέσεων χορήγησης του ευεργετήματος, ο υπολογισμός του ποσού του περιορισμού καθώς και η ηλεκτρονική γνωστοποίηση από τη Φορολογική Διοίκηση του ποσού αυτού προς τον τρίτο διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα.

6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δύνανται να ορίζονται περαιτέρω προϋποθέσεις, ο συντελεστής και τα κριτήρια προσδιορισμού του ποσού του περιορισμού, η διαδικασία ανάκλησης αυτού, η διαδικασία υποβολής της αίτησης, ο τρόπος ελέγχου του λογαριασμού, υποβολής της γνωστοποίησης στον τρίτο και πιστοποίησης του χρόνου της παραλαβής, τα στοιχεία των υποβαλλόμενων γνωστοποιήσεων, οι υποχρεώσεις των τρίτων του άρθρου 30Β του νδ. 356/1974 και ο τρόπος ενημέρωσης τους από τη Φορολογική Διοίκηση για την υποβαλλόμενη δήλωση και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

7. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και για τις κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί για την είσπραξη οφειλών που έχουν ήδη υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.


Σχόλια Αναγνωστών

σχολίασε και εσύ