http://www.enikonomia.gr/rural/124280,epidotiseis-eos-75-gia-mikres-monades-metapoiisis.html http://media.enikonomia.gr/data/photos/resized/125_124280_644a66553f-a59df73cb85fe56f.jpg «Ενεση» επιδοτήσεων ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ για πολύ μικρές και μεσαίες αγροτικές επιχειρήσεις φέρνει το νέο πρόγραμμα μεταποίησης του υπουργείου Αγροτικής... 11/5/2016 12:44:00 PM

Επιδοτήσεις έως 75% για μικρές μονάδες μεταποίησης

Επιδοτήσεις έως 75% για μικρές μονάδες μεταποίησης

«Ενεση» επιδοτήσεων ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ για πολύ μικρές και μεσαίες αγροτικές επιχειρήσεις φέρνει το νέο πρόγραμμα μεταποίησης του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης. Τα κονδύλια θα δοθούν σε δύο δόσεις, με την πρώτη προκήρυξη να «ξεκλειδώνει» πόρους 170 εκατομμυρίων ευρώ.

Ειδικότερα μέσω του νέου χρηματοδοτικού μέτρου μπορούν να ενισχυθούν, σε ποσοστά που κυμαίνονται από 40 έως και 75%, όλες οι αγροτικές επιχειρήσεις που θέλουν να μεταποιούν και να εμπορεύονται προϊόντα όπως κρέας, γάλα, αβγά, μέλι, δημητριακά, ελαιούχα προϊόντα, κρασί, οπωροκηπευτικά, άνθη, ζωοτροφές, σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό, φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά.

Παράλληλα, όμως, δυνατότητα χρηματοδότησης αποκτούν μεταποιητικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως:

• Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος

• Ζυθοποιία

• Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός)

• Παραγωγή αιθέριων ελαίων

• Μονάδες πυρηνελαιουργείων

• Παραγωγή αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής προέλευσης

• Μονάδες παραγωγής γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής

• Εκμεταλλεύσεις παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής

• Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός).

Διαφοροποίηση

Ο αγροδιατροφικός τομέας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς στη χώρα μας. Παρ’ όλα αυτά παρουσιάζει σχετικά χαμηλή ανταγωνιστικότητα, που οφείλεται κυρίως στο υψηλό κόστος παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων, στη χαμηλή, εν γένει, προστιθέμενη αξία στο προϊόν σε ποιότητα, συσκευασία, τυποποίηση και στην αδυναμία διείσδυσής του στις ξένες αγορές.

Ο μεταποιητικός τομέας των αγροτικών προϊόντων εμφανίζει μια έντονη διαφοροποίηση σε ό,τι αφορά τον αριθμό και το μέγεθος παραγωγής μεταξύ των μεγάλων και των μικρών επιχειρήσεων αλλά και μεταξύ των τομέων εντός αυτού. Οι επιχειρήσεις, αν και υστερούν σε τεχνολογικό επίπεδο και επίπεδο καινοτομίας και νέων προϊόντων, συμβάλλουν σημαντικά στην απασχόληση στις αγροτικές περιοχές, στη διατήρηση των παραδοσιακών τροφίμων, καθώς επίσης και στην ποικιλία διατροφής.

Στόχος του προγράμματος αυτού είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων, καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή. Η στήριξη παρέχεται, σύμφωνα με το Έθνος, κυρίως στις πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και σε μεγάλες επιχειρήσεις, μέχρι ενός ορίου προϋπολογισμού επενδύσεων, εφόσον η ενίσχυση έχει χαρακτήρα κινήτρου.

Δικαιούχοι ενίσχυσης είναι οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, προσωπικές εταιρείες, αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις κάθε βαθμίδας, συνεταιριστικές επιχειρήσεις, δημοτικές επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας).

Οι δαπάνες για τις οποίες μπορεί να παρέχεται ενίσχυση αφορούν:

• Κατασκευή, απόκτηση ή βελτίωση της ακίνητης περιουσίας, όπου οι εκτάσεις γης είναι επιλέξιμες μόνο όταν δεν υπερβαίνουν το 10% του συνολικού κόστους της επένδυσης. Για εγκαταλελειμμένες και πρώην βιομηχανικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν κτίρια το όριο αυτό αυξάνεται στο 15%.

• Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.

• Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού. Στις δαπάνες αυτές συμπεριλαμβάνεται και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στον βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας.

• Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων όχι ως μεμονωμένη δράση, αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης.

• Αγορά καινούργιων οχημάτων - όπως ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για τη μεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης - μεταποίησης.

• Αγορά καινούργιων οχημάτων ψυγείων αποκλειστικά για χονδρεμπορία προϊόντων.

• Μέσα εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης (όπως περονοφόρα, ανυψωτικά).

• Αγορά οχημάτων για τη μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων προς τις μονάδες αδρανοποίησης, με προδιαγραφές σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία, στο πλαίσιο της δράσης για ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό μονάδων αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής.

• Απόκτηση πιστοποιητικών (όπως ISO, HACCP).

• Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης (fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών, φωτοτυπικών και συστημάτων ασφαλείας).

• Μελέτες, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση), άδειες, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, αγορά ή ανάπτυξη του απαραίτητου για τη λειτουργία της επένδυσης λογισμικού.

• Γενικές δαπάνες (όπως αμοιβές μηχανικών, συμβούλων και έκδοση αναγκαίων αδειοδοτήσεων).

Οι δράσεις που μπορούν να τύχουν χρηματοδότησης αφορούν κυρίως σε ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις μονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων, συγχωνεύσεις μονάδων και μονάδες διαχείρισης υποπροϊόντων.


Τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα κριτήρια

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία που θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση ενίσχυσης είναι:

• Καταστατικό ή εταιρικό κατά περίπτωση του δικαιούχου.

• Τίτλοι ιδιοκτησίας οικοπέδου και πιστοποιητικό μεταγραφής και βαρών αυτού, στο οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί η επένδυση, είτε πρόκειται για νέα μονάδα ή για μετεγκατάσταση ή εκσυγχρονισμό ή επέκταση ήδη υπάρχουσας μονάδας.

• Ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσεως για τα τρία προηγούμενα έτη αυτού της αίτησης, καθώς επίσης και η υποβολή των αντιστοίχων εκκαθαριστικών σημειωμάτων της Εφορίας ενός εκάστου των εταίρων που κατέχουν ποσοστό ίσο ή άνω των 10%.

• Πρόσφατη φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα που να καλύπτουν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

• Τεχνικά σχέδια (τοπογραφικό διάγραμμα κάλυψης, κατόψεις, όψεις, τομές), σχέδια διάταξης μηχανολογικού εξοπλισμού και λεπτομερής τεχνική και λειτουργική περιγραφή της προτεινομένης αίτησης ενίσχυσης.

• Προσφορές για την προμήθεια του μηχανολογικού εξοπλισμού που θα αποτελούν τη βάση κατάρτισης του προϋπολογισμού στο μέρος που αφορά τον εξοπλισμό.

• Αναλυτικό προϋπολογισμό κόστους κτιριακών εγκαταστάσεων.

• Αποδεικτικά στοιχεία ίδιων πόρων και γενικά κάθε στοιχείο που τεκμηριώνει τη δυνατότητα του επενδυτή να καλύψει την προβλεπόμενη ιδιωτική συμμετοχή: ίδιοι πόροι - π.χ. αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (με αναφορά σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα), δημιουργία αποθεματικού για επενδύσεις, δημιουργία ειδικού αποθεματικού για τις εταιρείες τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο, καθώς και τις συνεταιριστικές οργανώσεις, καταθέσεις των κυρίων μετοχών κ.λπ. - και δανεισμός: με βεβαίωση χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που να δηλώνει το καταρχήν ενδιαφέρον για δανειοδότηση του προτείνοντος, σε περίπτωση που μέρος της επένδυσης καλυφθεί με δάνειο, σύμφωνα με το χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης.

• Υπεύθυνη δήλωση ότι το ίδιο αντικείμενο της επένδυσης δεν έχει προταθεί ή οριστικά υπαχθεί για ενίσχυση-επιχορήγηση στον αναπτυξιακό νόμο ή σε άλλο επιχειρησιακό πρόγραμμα.

• Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου αρμοδίου οργάνου όπως προσδιορίζεται στο Καταστατικό της επιχείρησης για τον ορισμό του υπευθύνου υλοποίησης της πράξης και τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο θα καταβάλλονται οι πληρωμές.

• Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας.

Η επιλογή

Οι βασικές αρχές που διέπουν τα κριτήρια επιλογής αφορούν τα εξής:

• Επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών ή πρώτων υλών παραγόμενων με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον.

• Παραγωγή προϊόντων ποιότητας (όπως ΠΟΠ, ΠΓΕ).

• Προστασία του περιβάλλοντος, συμβολή στον μετριασμό και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (όπως εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση ΑΠΕ).

• Χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών.

• Ιδιωτικά συμφωνητικά με παραγωγούς.

• Χωροθέτηση της επένδυσης λαμβάνοντας υπόψη τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα, τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της κάθε περιφέρειας, όπως προκύπτουν από τον περιφερειακό σχεδιασμό.

• Εξοικονόμηση ύδατος

• Αύξηση θέσεων απασχόλησης

• Πολύ μικρές, μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Σχόλια Αναγνωστών

σχολίασε και εσύ