Quantcast
«Πράσινο φως» για leasing αυτοκινήτων με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα - enikonomia.gr
share

«Πράσινο φως» για leasing αυτοκινήτων με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα

δημοσιεύτηκε:

Του Γιώργου Κ. Ανδρή

[email protected]

 

Μετά την καταδικαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου εναντίον της Ελλάδας που αποκάλυψε το Enikonomia.gr και αφορούσε στις «Διασυνοριακές συμβάσεις Leasing – Τέλη Ταξινόμησης οχημάτων» η χώρα μας με τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή αλλάζει ριζικά τα δεδομένα στον κλάδο της χρονομίσθωσης.

Ειδικότερα μέσω τροπολογίας που κατατέθηκε στη Βουλή επιτρέπει τη χρήση οχημάτων χρονομίσθωσης με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας στην Ελλάδα για έξι μήνες ενώ μόλις παρέλεθει το παραπάνω χρονικό διάστημα επιβάλλεται Τέλος Ταξινόμησης:

1. Για μεταχειρισμένο αυτοκίνητο παλαιότητας άνω των 18 μηνών με συντελεστη 1% επί του συνολικού Τέλους Ταξινόμησης για κάθε μήνα κυκλοφορίας και

2. Για μεταχειρισμένο αυτοκίνητο παλαιότητας άνω των 54 μηνών με συντελεστή 0,5% επί του συνολικού Τέλους Ταξινόμησης για κάθε μήνα κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς η συγκεκριμένη τροπολογία ευνοεί τις μεγάλες πολυθενικές εταιρείες οι οποίες έχουν πολύ μεγάλο στόλο αυτοκινητήτων και δη μεταχειρισμένων που μπορούν να προσφέρουν σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα αλλά η έδρα τους βρίσκεται στο εξωτερικό και οι χρήστες να αλλάζουν όχημα κάθε έξι μήνες χωρίς να καταβάλλουν καθόλου Τέλος Ταξινόμησης.

Πιέστε εδώ για να δείτε αναλυτικά τι αναφέρει η σχετική τροπολογία.

 

Εντονη η αντίδραση του ΣΤΕΕΑΕ

Ο ΣΤΕΕΑΕ μετά την κατάθεση της τροπολογίας επισημαίνει στο Enikonomia τους κινδύνους που μπορεί να προκαλέσει η νέα ρύθμιση.

Ειδικότερα αναφέρει: «Η εφαρμογή της εν λόγω τροπολογίας δίνει σημαντικό αντικίνητρο ώστε να ΜΗχρησιμοποιούνται αυτοκίνητα ελληνικής ταξινόμησης για τον Κλάδο Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων αφού το κόστος απόκτησης ενός Ι.Χ. αυτοκινήτου στην Ελλάδα είναι σημαντικά υψηλότερο από αντίστοιχο αυτοκίνητο που ταξινομείται σε άλλη χώρα της Ε.Ε. Μη ξεχνάμε ότι τα τελευταία χρόνια, με στόχο τη μείωση του οξύτατου ταμειακού ελλείμματος έπρεπε να ληφθούν έκτακτα και διαρκή δημοσιονομικά μέτρα άμεσης εισπρακτικής απόδοσης όπως αύξηση του ΦΠΑ από 18% σε 23%, αύξηση των  Τελών Κυκλοφορίας κα.   

Η εφαρμογή λοιπόν της τροπολογίας αυτή θα οδηγήσει σε:

1. Απαξίωση του στόλου των ελληνικών εταιρειών Βραχυχρόνιας Ενοικίασης Αυτοκινήτων αφού θα παραμείνει αχρησιμοποίητος σε όφελος του ‘εισαγόμενου’ στόλου που έχει ταξινομηθεί σε άλλο Κράτος – Μέλος.  Οι ελληνικές εταιρείες όμως έχουν επενδύουν εκατοντάδες εκατομμυρίων ευρώ σε στόλο αυτοκινήτων  για να καλύψουν τις τουριστικές ανάγκες της σεζόν.  Είναι σαφές ότι στην επένδυση αυτή συμπεριλαμβάνονται και αρκετά εκατομμύρια ΕΤΤ και είναι ένα κόστος επένδυσης το οποίο δεν υφίσταται στο αντίστοιχο εισαγόμενο για εποχική μίσθωση από άλλες χώρες της Ε.Ε.. 
2. ‘Στροφή’  των Ελλήνων Πελατών Μακροχρόνιας Μίσθωσης σε μισθώσεις από αλλοδαπές εταιρείες με έδρα σε γειτονικές χώρες της Ε.Ε. όπου τα κόστος αγοράς/ταξινόμησης αυτοκινήτου αλλά και τα Τέλη Κυκλοφορίας είναι σημαντικά χαμηλότερα από ότι στην Ελλάδα,παράμετροι που επιτείνουν την ανταγωνιστικότητα του κόστους των μισθωμάτων μεταξύ ελληνικών και αλλοδαπών αυτοκινήτων.
Η καταβολή του ΕΤΤ για το αλλοδαπό αυτοκίνητο για το χρόνο που θα χρησιμοποιηθεί για μίσθωση στην Ελλάδα, και άρα η εφαρμογή της ‘αρχής της αναλογικότητας’ θα μπορούσε να είναι μια λύση. Δυστυχώς όμως, οποιοσδήποτε μπορεί να φέρει στην χώρα (Έλληνας ή άλλος κάτοικος Ε.Ε.) αυτοκίνητο με ξένες πινακίδες, και σε συνδυασμό με την αδυναμία προσδιορισμού για τις ημερομηνίες εισαγωγής, καθιστά ανέφικτη την εφαρμογή της καταβολής αναλογικών φόρων. 
Από την άλλη, η εφαρμογή της αναλογικότητας στην επιστροφή μέρους του ΕΤΤ που κατεβλήθη για τα ελληνικής ταξινόμησης αυτοκίνητα δεν λύνει το πρόβλημα ανταγωνιστικότητας των ελληνικών ταξινομημένων αυτοκινήτων καθώς,
(α) ο ΕΤΤ κατεβλήθη στο σύνολο του με την ταξινόμηση του αυτοκινήτου άρα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συνολικού κόστους επένδυσης για τον Έλληνα επιχειρηματία και για όσο διάστημα το αυτοκίνητο αυτό μισθώνεται στην Ελλάδα σε πελάτες, 
(β) τα έως έξι μηνών χρήσης για μίσθωση αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες δεν θα καταβάλουν ΕΤΤ (μέρος ή σύνολο αυτού) άρα θα λειτουργούν στην χώρα με χαμηλότερο κόστος, και
(γ)  είναι ανέφικτος ο προσδιορισμός του αν ένα αυτοκίνητο που κυκλοφορεί στην Ελλάδα με ξένες πινακίδες είναι για ολιγοήμερη παραμονή του οδηγού του ή  για πολύμηνη χρήση του.

 

Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου

«Βόμβα» για την ελληνική αγορά χρονομίσθωσης οχημάτων αποτέλεσε η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα παραβιάζει τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης ανοίγοντας το δρόμο για χρονομίσθωση οχημάτων με ξένες πινακίδες από εταιρείες και επαγγελματίες στην Ελλάδα!

Ειδικότερα σύμφωνα με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου  για την υπόθεση C-66/15 που αφορά στις «Διασυνοριακές συμβάσεις Leasing – Τέλη Ταξινόμησης οχημάτων» αναφέρει χαρακτηριστικά πως:

«Η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) απαγορεύει την εφαρμογή οποιασδήποτε εθνικής νομοθετικής ρύθμισης που έχει ως αποτέλεσμα να καθίσταται η παροχή υπηρεσιών μεταξύ κρατών μελών δυσκολότερη απ’ ότι η παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιείται αποκλειστικώς στο εσωτερικό ενός κράτους μέλους.

Κατά τον ελληνικό τελωνειακό κώδικα, πρόσωπα εγκατεστημένα στο εσωτερικό της χώρας δεν επιτρέπεται να κατέχουν ή να κυκλοφορούν, πέρα από συγκεκριμένη προθεσμία, κοινοτικά οχήματα χωρίς την καταβολή του τέλους ταξινόμησης.

Το τέλος ταξινόμησης καταβάλλεται άπαξ και δεν προβλέπεται κατά κανένα τρόπο μερική ή ολική επιστροφή, εφόσον ο υπολογισμός του δεν συνδέεται με τη διάρκεια της κυκλοφορίας του οχήματος, αλλά με την ταξινόμηση καθαυτή.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η επιβολή τέλους ταξινόμησης στην Ελλάδα αυτή καθαυτή δεν είναι ασυμβίβαστη με το δίκαιο της ΕΕ. Εντούτοις, η επιβολή πλήρους τέλους ταξινόμησης σε ένα κράτος μέλος για όχημα ταξινομημένο σε άλλο κράτος μέλος καθιστά δυσχερείς τις διασυνοριακές συμβάσεις leasing και αντιβαίνει στις αρχές της ΣΛΕΕ όπως στην αρχή της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

Ζήτησε από το Δικαστήριο της ΕΕ να αναγνωρίσει ότι η Ελλάδα, εισπράττοντας ολόκληρο το ποσό του τέλους ταξινόμησης κατά την ταξινόμηση οχήματος μισθωμένου ή χρησιμοποιούμενου με χρηματοδοτική μίσθωση από πελάτη που είναι κάτοικος Ελλάδας από προμηθευτή εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη η διάρκεια της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της σύμβασης ενοικίασης και η διάρκεια χρήσης του εν λόγω οχήματος στο εθνικό έδαφος της Ελλάδος, παραβιάζει τη ΣΛΕΕ σχετικά με την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών.

Με τη σημερινή του απόφαση το Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι η φορολογία των αυτοκινήτων οχημάτων δεν έχει εναρμονιστεί στο επίπεδο της Ένωσης και ότι τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να ασκούν τη φορολογική αρμοδιότητά τους στον τομέα αυτόν, υπό τον όρο της τήρησης του δικαίου της Ένωσης.

Η υποχρέωση καταβολής του πλήρους ποσού του τέλους ταξινόμησης -ανεξαρτήτως της διάρκειας των συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης ή των συμβάσεων μίσθωσης και της φύσης της χρήσης των οχημάτων επί ελληνικού εδάφους- είναι ικανή να περιαγάγει σε μειονεκτική θέση μια εταιρία leasing εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος σε σχέση προς άλλη εγκατεστημένη επί ελληνικού εδάφους και, επομένως, μπορεί να αποθαρρύνει την πρώτη να παράσχει υπηρεσίες εκμίσθωσης οχημάτων ή διάθεσης τους με χρηματοδοτική μίσθωση στην Ελλάδα.

Συνεπώς, το ΔΕΕ κρίνει ότι η Ελλάδα, εισπράττοντας ολόκληρο το ποσό του προβλεπομένου από τη νομοθεσία της τέλους ταξινόμησης κατά την ταξινόμηση μισθωμένου ή χρησιμοποιουμένου με χρηματοδοτική μίσθωση, εκ μέρους πελάτη που κατοικεί στο έδαφός της, από προμηθευτή εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη η διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης ή της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης και η διάρκεια της χρήσης του εν λόγω οχήματος επί ελληνικού εδάφους, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τα άρθρα 56 ΣΛΕΕ έως 62 ΣΛΕΕ.».

share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.