Quantcast
SSM και ΕΚΤ: Ποιες ελληνικές τράπεζες θα πάρουν ύστερα από 16 χρόνια μέρισμα-Δείτε τα ποσά - enikonomia.gr
share

SSM και ΕΚΤ: Ποιες ελληνικές τράπεζες θα πάρουν ύστερα από 16 χρόνια μέρισμα-Δείτε τα ποσά

δημοσιεύτηκε:

Tη διανομή μερίσματος σε κάποιες ελληνικές τράπεζες ενέκριναν ύστερα από 16 χρόνια  η ΕΚΤ και ο εποπτικός βραχίονάς της, ο SSM.

Παράλληλα επισημαίνεται πως στα 332 εκατ. ευρώ είναι η διανομή μερίσματος της Εθνικής  Τράπεζας, στα 342 εκατ. ευρώ η διανομή της Eurobank, στα 79 εκατ. ευρώ της Τράπεζας  Πειραιώς και στα  122 εκατ. ευρώ της Alpha Bank.

Αναλυτικά:

1.Εθνική Τράπεζα

Η Εθνική Τράπεζα  αναφέρει σε ανακοίνωση της πως έλαβε έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για διανομή μερίσματος σε μετρητά μετά από πολυετή απαγόρευση σε επίπεδο συστημικών τραπεζών.

Συγκεκριμένα, η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι έλαβε στις 05.06.2024 την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (“ΕΚΤ”) για τη διανομή μερίσματος  ύψους 332 εκατ. ευρώ ,  0,36 ευρώ  ανά μετοχή, η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό (“payout ratio”) ύψους 30% επί των Καθαρών Κερδών του 2023.

H επιστροφή στη διανομή μερισμάτων συνιστά εξέλιξη ορόσημο για την Εθνική Τράπεζα, ενώ αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση του ισχυρού ισολογισμού, της διατήρησης της κερδοφορίας σε υψηλά επίπεδα, καθώς και της συνεχούς δημιουργίας κεφαλαίων της Τράπεζας. Η διανομή μερίσματος υπόκειται στην πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων του 2024 και τη λήψη της σχετικής έγκρισης.

2.Eurobank:

Η Eurobank αναφέρει σε ανακοίνωση της ότι έλαβε έγκριση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) στις 5.6.2024 για να καταβάλει μέρισμα ύψους 342 εκατ.ευρώ, ή 0,0933 ευρώ ανά μετοχή. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστό διανομής 30% επί των Καθαρών Κερδών του έτους 2023.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της τράπεζας, το γεγονός αυτό αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο καθώς σηματοδοτεί την πρώτη διανομή μερίσματος μετά από 16 χρόνια, υπογραμμίζοντας την ευρωστία και το καλά διαφοροποιημένο λειτουργικό μοντέλο της Eurobank, το οποίο εστιάζει στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους της.

Η έγκριση δόθηκε σε συνέχεια αίτησης που υποβλήθηκε από τη Eurobank, στα πλαίσια των ισχυρών οικονομικών επιδόσεων και της επιτυχούς ολοκλήρωσης στρατηγικών πρωτοβουλιών. Ο Δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET 1 Capital Ratio), προσαρμοσμένος για το προτεινόμενο μέρισμα, ανέρχεται σε 16.4% κατά την 31 Μαρτίου 2024, σημαντικά υψηλότερος των εποπτικών απαιτήσεων.

Η τελική διανομή του μερίσματος υπόκειται στην πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα πραγματοποιηθεί την 23.7.2024.

3.Τράπεζα Πειραιώς

Η Piraeus Financial Holdings Α.Ε. («Πειραιώς» ή «Εταιρεία»)  αναφέρει σε ανακοίνωση της πως  σε συνέχεια σχετικής αίτησης που υπέβαλε στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό τον Απρίλιο 2024, έλαβε την απαραίτητη έγκριση για διανομή σε μετρητά ποσού 79 εκατ.  ευρώ στους μετόχους της Πειραιώς.

Σε συνέχεια λήψης της εποπτικής έγκρισης και υπό την αίρεση της έγκρισης διανομής από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, η οποία προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στις 28 Ιουνίου 2024, η διανομή προς τους μετόχους της Εταιρείας αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο 2024.

4.Alpha Bank

Η Alpha Bank θα διανείμει μέρισμα 122 εκατ. ευρώ .

Όπως αναφέρεται σχετική ανακοίνωση,, η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. («Alpha Holdings» ή «η Εταιρεία») μητρική εταιρεία της Alpha Bank Α.Ε. (η «Τράπεζα»), έλαβε στις 05/06/2024 την απαραίτητη εποπτική έγκριση για τη διανομή μερίσματος ύψους 122 εκατομμυρίων ευρώ από τα κέρδη του 2023.

Το ποσό ισοδυναμεί με διανομή του 20% των κερδών του 2023 και υπόκειται στη σχετική έγκριση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, συμπεριλαμβανομένου του σκέλους της επαναγοράς μετοχών.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί στο επενδυτικό κοινό, πρόθεση της Alpha Holdings είναι να διανείμει το μισό του ποσού ή 61 εκατ. ευρώ με τη μορφή μερίσματος σε μετρητά, που ισοδυναμεί με ποσό 0,026 ευρώ ανά μετοχή. Το υπόλοιπο θα αξιοποιηθεί για τη διαδικασία επαναγοράς μετοχών υπό τους συνήθεις όρους και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η έγκριση των εποπτικών αρχών για την ακύρωση των μετοχών, οι οποίες θα αποκτηθούν από την εταιρεία στο πλαίσιο του προγράμματος επαναγοράς, έχει ήδη ληφθεί.

Η έγκριση των εποπτικών αρχών για την επανέναρξη της καταβολής μερίσματος αποτελεί απόδειξη των ισχυρών επιδόσεων του τραπεζικού συστήματος της Ελλάδας.

Για την Alpha Holdings, η απόφαση αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα της συνεπούς υλοποίησης του επιχειρηματικού της σχεδίου, με την κερδοφορία της να ανέρχεται στο επίπεδο του 13,5% το πρώτο τρίμηνο του 2024 και τα ίδια κεφάλαιά της (fully loaded CET1) στο 16,2%, λαμβανομένης υπόψη της πρόβλεψης για διανομή μερίσματος και συνυπολογίζοντας τα οφέλη από την ολοκλήρωση των εκκρεμών συναλλαγών, καθώς επίσης και της πλήρους αποκατάσταση της ανθεκτικότητας του ισολογισμού της.

 

Ενώ όσον αφορά τους στόχους για τους κεφαλαιακούς δείκτες CET1, μετά τις διανομές, οι ελληνικές τράπεζες  εκτιμάται πως θα έχουν  πλεονάζον κεφάλαιο 30% έναντι του στόχου

 

share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.