Quantcast
15 ερωτήσεις και απαντήσεις για το νέο "Εξοικονομώ" - enikonomia.gr
share

15 ερωτήσεις και απαντήσεις για το νέο “Εξοικονομώ”

δημοσιεύτηκε:

Της Σίσσυς Σταυροπιερράκου
Τον προσεχή Οκτώβριο τίθεται σε λειτουργία το νέο «Εξοικονομώ», με τη φιλοδοξία
να συμβάλει στην ενεργειακή αναβάθμιση περισσότερων από 50.000 κατοικιών. Η μέση εκτιμώμενη επιδότηση φτάνει, σύμφωνα με
το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο
62% της συνολικής δαπάνης, ενώ αναμένεται
να αναβαθμιστούν ενεργειακά κατοικίες κατά
38% περισσότερες συγκριτικά με τον προηγούμενο κύκλο του προγράμματος. Με το νέο πρόγραμμα για πρώτη φορά εισάγονται κοινωνικά κριτήρια για ΑμεΑ, πολύτεκνους και μονογονεϊκές οικογένειες, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 21% του ποσοστού μοριοδότησης. Στις
καινοτομίες του προγράμματος είναι το ότι καταργούνται οι αιτήσεις αποκλειστικά για παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών, ενώ η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου/
Διηρημένης Ιδιοκτησίας καθίσταται υποχρεωτική και επιδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος. Ταυτόχρονα, δημιουργείται λίστα επιλαχόντων για τη διασφάλιση της απορρόφησης των διαθέσιμων πόρων και την αύξηση
των δικαιούχων.
Η Realnews, μέσα από 15 ερωτήσεις-απαντήσεις, παρουσιάζει έναν αναλυτικό οδηγό για
το νέο «Εξοικονομώ», που στηρίζεται στο πρόγραμμα που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση
από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα.

1.Ποια κατοικία θεωρείται επιλέξιμη;
Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:
Υφίσταται νόμιμα. Δεν
έχει κριθεί κατεδαφιστέα. Χρησιμοποιείται
ως κύρια κατοικία. Έχει καταταγεί βάσει του
πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

2. Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα;
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που κατά το 2020 και κατά τον χρόνο υποβολής αίτησης έχουν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρους κυριότητας/
επικαρπίας/ψιλής κυριότητας) σε επιλέξιμη κατοικία. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων δικαιούχων εμπράγματων
δικαιωμάτων σε επιλέξιμη κατοικία, η αίτηση υποβάλλεται από έναν εκ των δικαιούχων που να έχει δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τα ανωτέρω, μετά από συναίνεση των υπολοίπων. Στο πλαίσιο του προγράμματος, υπάρχουν δύο διακριτοί τύποι αιτήσεων: αίτηση μεμονωμένου διαμερίσματος
ή μονοκατοικίας και αίτηση πολυκατοικίας.

3. Πώς αποδεικνύεται η κύρια χρήση της κατοικίας για ενεργειακή αναβάθμιση;
Η κύρια χρήση της κατοικίας προς ενεργειακή αναβάθμιση,
θα πρέπει να αποδεικνύεται από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του χρήστη εντός των τελευταίων τριών ετών, με προτεραιότητα το έτος αναφοράς, ήτοι το φορολογικό έτος 2020. Σε περίπτωση που από
τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος προκύπτει ότι το ακίνητο δεν
ήταν σε χρήση (κενό διαμέρισμα, κενή μονοκατοικία) το εν λόγω φορολογικό έτος, για την πιστοποίηση της
κύριας χρήσης κατοικίας θα χρησιμοποιηθούν αντίστοιχα δικαιολογητικά ενός εκ των δύο προηγούμενων φορολογικών ετών.
Εάν η κατοικία έχει αποκτηθεί
κατά το τρέχον ημερολογιακό
έτος (πρόσφατη απόκτηση ακινήτου), θα ζητηθεί έγγραφη
δέσμευση για την κύρια χρήση της κατοικίας. Σε περίπτωση κύριας χρήσης της κατοικίας από συγκύριο (ιδιοκατοίκηση), δικαίωμα συμμετοχής
στο πρόγραμμα έχει μόνον ο
συγκύριος που την ιδιοκατοικεί.
Ειδικά για τις περιπτώσεις που,
σύμφωνα με τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά το έτος αναφοράς (φορολογικό έτος 2020), η
κατοικία
α) ενοικιάζεται/παραχωρείται δωρεάν,
β) είναι κενή ή
γ) δεν υπήρχε εμπράγματο δικαίωμα επικαρπίας ή πλήρους κυριότητας και έχει αποκτηθεί πρόσφατα, δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν μόνο
ο πλήρης κύριος ή ο επικαρπωτής.

4. Είναι απαραίτητο το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης;

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης
(ΠΕΑ) θα πρέπει να έχει εκδοθεί από την
1η/2/2020 (ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών για τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας) και μετά. Γίνονται δεκτά και ΠΕΑ που έχουν εκδοθεί μετά
την 27η/11/2017.

5. Ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια για
την ένταξη στο πρόγραμμα;

Δικαιούχοι είναι όσοι κατατάσσονται στις εξής 5 εισοδηματικές κατηγορίες: Έχουν ατομικό εισόδημα κάτω από 5.000 ευρώ ή οικογενειακό κάτω από 10.000 ευρώ,
ατομικό από 5.000 έως 10.000 ευρώ ή οικογενειακό από 10.000 έως 20.000 ευρώ, ατομικό από 10.000 έως 20.000 ευρώ ή οικογενειακό από 20.000 έως 30.000, ατομικό
από 20.000 έως 30.000 και
οικογενειακό από 30.000
έως 40.000 και ατομικό από 30.000 έως 50.000 και οικογενειακό από 40.000
έως 60.000.

6. Ποια είναι τα ποσοστά επιδότησης για
τις μεμονωμένες παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης;

Τα ποσοστά επιδότησης των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης κλιμακώνονται ως εξής:
– Για ατομικό εισόδημα έως 5.000 ευρώ και
οικογενειακό έως 10.000 ευρώ, ποσοστό 75%.
-Από 5.000 έως 10.000 ευρώ ατομικό και
από 10.000 έως 20.000 οικογενειακό, ποσοστό 70%.
-Από 10.000 έως 20.000 ευρώ ατομικό και
από 20.000 έως 30.000 ευρώ οικογενειακό,
ποσοστό 55%.
-Από 20.000 έως 30.000 ευρώ ατομικό και
από 30.000 έως 40.000 ευρώ οικογενειακό,
ποσοστό 45%.
-Από 30.000 έως 50.000 ευρώ ατομικό
και από 40.000 έως 60.000 ευρώ οικογενειακό, ποσοστό 40%.

7. Τι ισχύει για τις
αιτήσεις των
πολυκατοικιών;

Για αιτήσεις πολυκατοικίας, όταν
συμμετέχει το σύνολο των χιλιοστών
της πολυκατοικίας, προβλέπεται πρόσθετη επιχορήγηση
(bonus) +10% στο προβλεπόμενο ποσοστό επιχορήγησης του κάθε συμμετέχοντος διαμερίσματος. Το ποσοστό επιχορήγησης αφορά τον επιλέξιμο προϋπολογισμό παρεμβάσεων. Για το υπόλοιπο ποσοστό έως το 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων υφίσταται η δυνατότητα χορήγησης δανείου με επιδότηση επιτοκίου, στη βάση σχετικού αιτήματος του ωφελουμένου.

8. Ποια είναι τα κριτήρια βάσει των οποίων
θα γίνεται η προτεραιοποίηση των αιτήσεων και θα διαμορφώνεται η σειρά κατάταξης;

Τα κριτήρια είναι ενεργειακά, εισοδηματικά και κοινωνικά:
-Το κόστος εξοικονόμησης ενέργειας (50%).
-Οι βαθμοημέρες θέρμανσης (7%).
-Η υφιστάμενη ενεργειακή κλάση του ακινήτου (5%).
-Η παλαιότητα κατασκευής (3%).
-Το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα (14%).
-Μονογονεϊκή οικογένεια (7%).
-ΑμεΑ (7%).
-Πολύτεκνοι (7%).

9. Ποιος είναι ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων (για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα/
διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία);

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει:
-Το γινόμενο του 0,9 ευρώ επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (kWh).
-Το γινόμενο των 180 ευρώ επί την επιφάνεια κύριων
χώρων.
-Τα 28.000 ευρώ για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα/διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία.
Επισημαίνεται ότι, λόγω των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων
των στοιχείων κατοικίας που
καταχωρίζονται στην αίτηση
με τα αντίστοιχα στοιχεία που
έχουν δηλωθεί στη φορολογική Αρχή, είναι απαραίτητο στη
δήλωση φορολογίας εισοδήματος του ενοίκου (Ε1) ή, εάν
υπάρχει μίσθωση/δωρεάν παραχώρηση της κύριας κατοικίας, στην αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας (Ε2) και στη δήλωση στοιχείων ακινήτων
(Ε9) να εμπεριέχεται ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου.

10. Πόσες αιτήσεις μπορεί να υποβάλει κάποιος ωφελούμενος;
Για αίτηση μεμονωμένου διαμερίσματος ή μονοκατοικίας,
για κάθε φυσικό πρόσωπο (για κάθε ΑΦΜ αιτούντος) είναι
δυνατή η υποβολή μόνο μίας αίτησης, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος. Για αίτηση πολυκατοικίας, για κάθε ΑΦΜ διαχείρισης πολυκατοικίας είναι δυνατή η υποβολή
μόνο μίας αίτησης, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος. Για τα συμμετέχοντα διαμερίσματα ως μέρος αίτησης
πολυκατοικίας, για κάθε φυσικό πρόσωπο (για κάθε ΑΦΜ
αιτούντος) είναι δυνατή η υποβολή περισσότερων αιτήσεων συμμετεχόντων διαμερισμάτων, σύμφωνα με τους όρους
του προγράμματος. Ωστόσο, ισχύει το προβλεπόμενο όριο
σώρευσης επί του συνόλου της επιχορήγησης.

Διαβάστε ολόκληρο το δημοσίευμα της Realnews ΕΔΩ και ΕΔΩ

share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.