http://www.enikonomia.gr/economy/185865,daneia-oek-anoigei-avrio-i-ilektroniki-platforma-gia-ypovoli-aiti.html http://media.enikonomia.gr/data/photos/resized/125_185865_9e2d4ef5c4-b4c70a8be9cfd670.jpg Ανοίγει αύριο Πέμπτη, από τον ΟΑΕΔ, η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στη ρύθμιση των δανείων του πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας... 4/18/2018 9:59:40 AM

Δάνεια ΟΕΚ: Ανοίγει αύριο η ηλεκτρονική πλατφόρμα για υποβολή αιτήσεων

Δάνεια ΟΕΚ: Ανοίγει αύριο η ηλεκτρονική πλατφόρμα για υποβολή αιτήσεων

Ανοίγει αύριο Πέμπτη, από τον ΟΑΕΔ, η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στη ρύθμιση των δανείων του πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ).

Ενταξη στις ρυθμίσεις

1. Δικαίωμα ένταξης στις νέες ρυθμίσεις έχουν όλοι οι όσοι έχουν λάβει δάνειο από ίδια κεφάλαια του τ. ΟΕΚ και πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση.

2. Δανειολήπτης που τυχόν έχει ενταχθεί στις ρυθμίσεις του ν. 3869/2010 (Α΄ 130) ή άλλου είδους ρυθμίσεις, μπορεί να επιλέξει την ένταξή του στις ρυθμίσεις της παρούσας, παραιτούμενος των τυχόν άλλων ρυθμίσεων στις οποίες έχει ενταχθεί.

3. Δανειολήπτης του τ. ΟΕΚ, στον οποίο έχει χορηγηθεί δάνειο από ίδια κεφάλαια και δεν έχει ολοκληρωθεί η τμηματική εκταμίευση του συνόλου της παροχής και που με αίτησή του δηλώνει ότι δεν επιθυμεί τη συνέχιση της δανειοδότησης, μπορεί να ζητά τη σύνταξη τροποποιητικής σύμβασης, το ύψος της οποίας θα ανέρχεται στο ποσό που έχει εκταμιευτεί και έχει λάβει. Η νέα δανειακή σύμβαση μπορεί να ενταχθεί στις ρυθμίσεις της παρούσας.

4. Δανειολήπτης που έχει λάβει μικτό δάνειο (από ίδια κεφάλαια του τ. ΟΕΚ και τραπεζικά κεφάλαια) δύναται να ενταχθεί στις ρυθμίσεις της παρούσας μόνο κατά το μέρος του δανείου που προέρχεται από τα ίδια κεφάλαια του τ. ΟΕΚ.

5. Για την ένταξη στις ρυθμίσεις, απαιτείται υποβολή αίτησης από το δανειολήπτη (η ένταξη δεν γίνεται αυτόματα).

Ως χρονικό όριο υποβολής της αίτησης ορίζεται διάστημα οκτώ μηνών από την ημερομηνία ανάρτησης στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ της ηλεκτρονικής φόρμας της αίτησης ένταξης.

Γενικές ρυθμίσεις

1. Αυξάνεται κατά 10 έτη ο χρόνος αποπληρωμής όλων των κατηγοριών των δανείων από ίδια κεφάλαια του τ. ΟΕΚ που είναι σε ισχύ ο συμβατικός χρόνος εξόφλησής τους. Η παράταση του χρόνου αποπληρωμής κατά 10 έτη ισχύει και για δανειακές συμβάσεις, ο χρόνος αποπληρωμής των οποίων έχει ολοκληρωθεί, χωρίς να έχει επιτευχθεί η αποπληρωμή του δανείου. Στην περίπτωση αυτή, η επιμήκυνση του χρόνου εκκινεί από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ένταξης στις ρυθμίσεις της παρούσας.

2. Δανειολήπτη το συνολικό χρέος του οποίου κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης (άληκτο κεφάλαιο + ληξιπρόθεσμες οφειλές +τόκοι κεφαλαίου +τόκοι υπερημερίας ) είναι μικρότερο ή ίσον των 6.000,00 ευρώ, θεωρείται ότι έχει αποπληρώσει το δάνειό του και δεν υφίσταται καμία εκκρεμότητα οφειλής του προς τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

3. Τόκοι κεφαλαίου-τόκοι υπερημερίας-κεφαλαιοποιημένοι τόκοι.

α. Τόκοι κεφαλαίου ή τόκοι υπερημερίας που τυχόν έχουν καταβληθεί από το δανειολήπτη έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης, αφαιρούνται από το κεφάλαιο του δανείου.

β. Τόκοι κεφαλαίου ή υπερημερίας που έχουν επιβληθεί και δεν έχουν εισπραχθεί, διαγράφονται και δεν επιβαρύνουν πλέον το δανειολήπτη.

γ. Τυχόν κεφαλαιοποιημένοι τόκοι διαγράφονται.

4. Η όποια οφειλή προκύψει για το δανειολήπτη, μετά την εφαρμογή των ρυθμίσεων της παρούσας, παραμένει άτοκη και δεν υπόκειται σε τόκους υπερημερίας.

5. Πραγματοποιείται μείωση κατά 15% στο αρχικό ποσό δανεισμού για όλους τους δανειολήπτες και για όλες τις κατηγορίες δανείων από ίδια κεφάλαια του τ. ΟΕΚ.

6. Για τους δανειολήπτες που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης έχουν καταβάλει ποσό που αντιστοιχεί ή υπερβαίνει το 60% του τελικού ποσού

δανείου τους, το χορηγηθέν δάνειο θεωρείται εξοφληθέν και καμία απαίτηση δεν υφίσταται έναντι αυτών.

7. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, ανά περίπτωση, για κάθε ειδική ρύθμιση της παρούσας απόφασης, ορίζονται από τον ΟΑΕΔ.

Ειδικές ρυθμίσεις

1. Ευάλωτες ομάδες δανειοληπτών

α. Κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, δανειολήπτης που αποδεδειγμένα και αιτιολογημένα ανήκει έστω σε μία από τις ευάλωτες ομάδες των τριτέκνων, συνταξιούχων, περιπτώσεων χηρείας με προστατευόμενο μέλος, μονογονεϊκών οικογενειών, οικογενειών με μέλος ΑΜΕΑ, σεισμοπλήκτων-πυρόπληκτων, ατόμων με αναπηρία 67% και άνω, δικαιούται έκπτωσης 10% στο ποσό του δανείου που έχει προκύψει, μετά τη διαγραφή ποσοστού 15% από το ποσό του αρχικού δανείου.

Δανειολήπτης που εμπίπτει σε περισσότερες της μίας των κατηγοριών των παραπάνω ευάλωτων ομάδων, επιλέγει να ενταχθεί μόνο σε μία εξ αυτών.

β. Πολύτεκνος δανειολήπτης, καθώς και δανειολήπτης που αποδεδειγμένα και αιτιολογημένα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης ανήκει στην ομάδα των πολυτέκνων, όπως αυτή ορίζεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας, δικαιούται εκπτώσεως 20% στο ποσό του δανείου που έχει προκύψει, μετά τη διαγραφή ποσοστού 15% από το ποσό του αρχικού δανείου.

2. Ταχύτερη αποπληρωμή δανείου

Από την ημερομηνία ορισμού του τελικού ποσού δανείου και της τελικής οφειλής από τον ΟΑΕΔ, ο δανειολήπτης, όποτε επιθυμεί εντός των προβλεπόμενων κατωτέρω χρονικών

ορίων, δύναται να ωφεληθεί των παρακάτω εκπτώσεων, εάν καταβάλλει ποσό, που μαζί με το ήδη καταβληθέν αντιστοιχεί στα παρακάτω ποσοστά του τελικού ποσού δανείου, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 2 του πέμπτου κεφαλαίου της παρούσης, ήτοι:

α. Έκπτωση 40% στο τελικό ποσό δανείου, εάν εντός πέντε ετών καταβάλλει το 60% αυτού.

β. Έκπτωση 20% στο τελικό ποσό δανείου, εάν εντός οκτώ ετών καταβάλλει το 80% αυτού.

Ρυθμίσεις για άνεργους - χαμηλά εισοδήματα - έχοντες αδυναμία πληρωμής

1. Δανειολήπτης που αποδεδειγμένα εντάσσεται στην κατηγορία των ανέργων, δύναται, με αιτιολογημένη αίτησή του προς το ΔΣ του ΟΑΕΔ, να ζητήσει την εξαίρεσή του από την υποχρέωση καταβολής της μηνιαίας δόσης, για χρονικό διάστημα έξι μηνών, επαναλαμβανόμενο καθ' όλη τη χρονική διάρκεια του δανείου, μέχρι να συμπληρωθούν τρία έτη συνολικά. Ο συνολικός χρόνος της εξαίρεσης από την καταβολή της δόσης δεν υπολογίζεται και δεν προσμετράται στο χρόνο εξόφλησης του δανείου και δεν επιφέρει καμία άλλη συνέπεια σε βάρος του δανειολήπτη.

2. Δανειολήπτης που αποδεδειγμένα αδυνατεί να καταβάλει τις μηνιαίες δόσεις του δανείου του δύναται, με αιτιολογημένη αίτησή του προς το ΔΣ του ΟΑΕΔ, να ζητήσει την εξαίρεση της καταβολής για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, τη μείωση της δόσης και την αύξηση του χρόνου αποπληρωμής.

3. Δανειολήπτης δύναται, με αιτιολογημένη αίτησή του προς τον ΟΑΕΔ, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, να ενταχθεί στις παρακάτω ρυθμίσεις καταβολής ελάχιστης μηνιαίας δόσης, αναλόγως του συνολικού χρέους και του οικογενειακού εισοδήματος, ήτοι:

α. Δανειολήπτης με συνολικό χρέος έως 26.000,00 ευρώ και με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 25.000,00 ευρώ, καταβάλλει το 10% του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

β. Δανειολήπτης με συνολικό χρέος μεγαλύτερο των 26.000,00 ευρώ και με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 35.000,00 ευρώ, καταβάλλει το 10% του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Ο ΟΑΕΔ υποχρεούται να επανεξετάζει το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος του δανειολήπτη που έχει ενταχθεί στην ως άνω ρύθμιση, κάθε δύο χρόνια ή τυχόν νωρίτερα, εφόσον το αιτηθεί ο δανειολήπτης, προκειμένου να αναπροσαρμοστεί η μηνιαία δόση του.

Δανειολήπτης, ανάλογα με το χρονικό διάστημα που εντάσσεται στην ως άνω ρύθμιση, καθώς και με το ύψος της ελάχιστης μηνιαίας δόσης, δικαιούται αντίστοιχης επιμήκυνσης του χρόνου αποπληρωμής, ακόμα και πέραν του προβλεπομένου.

Δανειολήπτης που δεν έχει τα παραπάνω χαρακτηριστικά ένταξης στην ως άνω ρύθμιση, καταβάλλει τη μηνιαία δόση, όπως αυτή προκύπτει, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στις παραγράφους 3 και 4 του πέμπτου κεφαλαίου της παρούσας.

Ο δανειολήπτης έχει δικαίωμα χρήσης των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου καθ' όλη τη χρονική διάρκεια του δανείου.


Σχόλια Αναγνωστών

σχολίασε και εσύ