Quantcast
Αδειάζει η κλεψύδρα για τα «κουπόνια- δώρο» του κράτους - Πώς εξοφλούνται φόροι και εισφορές έως το τέλος της χρονιάς - enikonomia.gr
share

Αδειάζει η κλεψύδρα για τα «κουπόνια- δώρο» του κράτους – Πώς εξοφλούνται φόροι και εισφορές έως το τέλος της χρονιάς

δημοσιεύτηκε:

Αντίστροφα
μετρά ο χρόνος για όσες επιχειρήσεις επιθυμούν να διεκδικήσουν «κουπόνια» για
την εξόφληση υποχρεώσεων έναντι του Δημοσίου που θα τους προκύψουν τους
επόμενους μήνες: Σήμερα λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στο
πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών, μέσω του οποίου το κράτος κάνει «δώρο» πιστωτικά σημειώματα, δηλαδή «κουπόνια», με τα οποία θα
μπορούν να «εξοφλήσουν» φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.


Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης


«Δεύτερη ευκαιρία» για να υποβάλλουν αίτηση
έχουν εκατοντάδες επιχειρήσεις που μετά από σχετικό έλεγχο της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων αποδείχτηκε πως είναι δικαιούχοι της επιδότησης παγίων
δαπανών: Έπειτα και από τις τροποποιήσεις που έγιναν πρόσφατα στο πρόγραμμα,
επαγγελματίες που είδαν αρχικά τις αιτήσεις τους να απορρίπτονται μπορούν να
κάνουν αίτηση για να ενταχθούν σε αυτό.


Ποιες
επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Μετά την τροποποίηση της
Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την υπαγωγή επιχειρήσεων στη ρύθμιση των παγίων
δαπανών, στο πεδίο των νέων επιχειρήσεων, αλλά και
εκείνων που απέκτησαν υποκατάστημα το τελευταίο διάστημα, 800 επιχειρήσεις – οι αιτήσεις των οποίων είχαν
απορριφθεί αρχικά- έχουν πλέον δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα επιδότησης παγίων
δαπανών. Για τον σκοπό αυτό, η ΑΑΔΕ, εντόπισε τις συγκεκριμένες
επιχειρήσεις (ΑΦΜ) και άνοιξε ξανά το σύστημα, ώστε αυτές να υποβάλουν εκ νέου
την αίτησή τους στο myBusiness Support μέχρι σήμερα, τελευταία ημέρα της
σχετικής προθεσμίας. Με τις τροποποιήσεις διευκρινίζεται ότι οι νέες
επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις που απέκτησαν πρόσφατα υποκατάστημα (από 1.4.2019
έως 31.12.2020), δύναται να ενταχθούν στο μέτρο με βάση το σημείο 3.12 του
Προσωρινού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εφόσον εμφανίζουν ζημία και
μείωση τζίρου κατά 30% κατά την επιλέξιμη περίοδο, σε σχέση με το 2019.


Τι πρέπει
να δηλωθεί στο σύστημα

Σε
περίπτωση που δεν πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια, τότε μπορούν να ενταχθούν στο
μέτρο σύμφωνα με το τμήμα 3.1. του Προσωρινού Πλαισίου, εφόσον τα έσοδα από
πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών του έτους 2020 είναι μικρότερα κατά
τουλάχιστον 30% από το σύνολο εξόδων, συμπεριλαμβανομένου του κόστους
πωληθέντων, ανεξαρτήτως της μείωσης του κύκλου εργασιών τους ή των εσόδων τους. Κατά την αίτηση οι επιχειρήσεις δηλώνουν το
ποσό της ενίσχυσης που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν για δικαίωμα έκπτωσης από
τρέχουσες φορολογικές οφειλές και το ποσό της ενίσχυσης που επιθυμούν να
χρησιμοποιήσουν για αποπληρωμή τρεχουσών ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Έτσι, εκείνοι που έχουν δικαίωμα να
υποβάλλουν αίτηση στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» θα πρέπει να δηλώσουν:
α) το ποσό της ενίσχυσης που επιθυμούν να
χρησιμοποιήσουν για δικαίωμα έκπτωσης από τρέχουσες φορολογικές οφειλές έτους
2021 που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021,
β) το ποσό της ενίσχυσης που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν για αποπληρωμή
τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών έτους 2021 που καθίστανται πληρωτέες από 1η
Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα
ως άνω υποβαλλόμενα στοιχεία δεν δύνανται να τροποποιούνται από την επιχείρηση
μετά το πέρας της ημέρας υποβολής της αίτησης.


Πότε «ακυρώνεται» η ενίσχυση
Με ποιο τρόπο όμως χορηγείται η ενίσχυση;


Ι. με τη μορφή δικαιώματος έκπτωσης από τρέχουσες οφειλές έτους 2021 στη
φορολογική αρχή που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 31η
Δεκεμβρίου 2021 με την ακόλουθη σειρά:

α) από φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων ή από φόρο εισοδήματος νομικών
προσώπων/νομικών οντοτήτων,

β) από ΕΝ.Φ.Ι.Α.,

γ) από Φ.Π.Α.,

δ) από κάθε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή χρηματική κύρωση που εμπίπτει στο
πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

ΙΙ. ή με τη μορφή πιστωτικού για την αποπληρωμή τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών
έτους 2021 που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου
2021.


Η ενίσχυση κατά το μέρος που αφορά
πιστωτικό για ασφαλιστικές υποχρεώσεις, εφαρμόζεται ως εξής:

α) Η ΑΑΔΕ μετά το τέλος της επεξεργασίας στοιχείων χορηγεί
στον e-ΕΦΚΑ αρχεία δικαιούχων επιχειρήσεων ανά ΑΦΜ, με τα ποσά ενίσχυσης
κάθε επιχείρησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάλυψη τρεχουσών
ασφαλιστικών εισφορών. Τα ποσά εντάσσονται ως πιστωτικά υπόλοιπα στις μερίδες
των δικαιούχων επιχειρήσεων και συμψηφίζονται με τις τρέχουσες ασφαλιστικές
υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις των
μισθολογικών περιόδων Ιουνίου 2021 έως και Νοεμβρίου 2021.

β) Τα ποσά που συμψηφίζονται με τις τρέχουσες ασφαλιστικές υποχρεώσεις των
δικαιούχων επιχειρήσεων, καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

γ) Ο e-ΕΦΚΑ συγκεντρώνει και αποστέλλει στο Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων τα μηνιαία στοιχεία των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών
που συμψηφίζονται και που βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ,
όμως:
Η ενίσχυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί το
αργότερο ως 31 Δεκεμβρίου 2021. Τυχόν υπόλοιπο της ενίσχυσης που παραμένει
μετά την 31.12.2021 δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί, ακυρώνεται αυτόματα!


share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.