Quantcast
Αυθαίρετα: Πώς θα γίνει η τακτοποίηση - Το παράβολο και τα βήματα της διαδικασίας - enikonomia.gr
share

Αυθαίρετα: Πώς θα γίνει η τακτοποίηση – Το παράβολο και τα βήματα της διαδικασίας

δημοσιεύτηκε:

Παράβολο ύψους 250 ευρώ θα πρέπει να καταβάλουν αρχικά οι ιδιοκτήτες δασικών αυθαιρέτων της χώρας για να διατηρήσουν προσωρινά το κτίσμα τους έως ότου εξεταστεί η περίπτωσή τους.

Σε δεύτερο χρόνο, αν και εφόσον πάρουν το πράσινο φως για να κρατήσουν την ιδιοκτησία τους για 30 χρόνια, δεν αποκλείεται – σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας “Ελεύθερος Τύπος” – να έχουν αντίστοιχες ευνοϊκές ρυθμίσεις όπως στον νόμο 4495/17 που προβλέπει πολλές δόσεις και μικρά πρόστιμα για την υπαγωγή του ακινήτου. Με άλλη διάταξη που περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας το οποίο θα είναι σε δημόσια διαβούλευση έως τις 18 Μαρτίου, ορίζεται η μερική αναστολή της αποδεικτικής ισχύος που έχουν οι δασικοί χάρτες όταν πρόκειται για αγρούς και προκύπτει από τα στοιχεία που ήδη διαθέτει ο ΟΠΕΚΕΠΕ ότι βρίσκονται εντός περιοχών που έχουν απωλέσει τον δασικό τους χαρακτήρα και μπορούν οι καλλιεργητές των εκτάσεων αυτών να λαμβάνουν τις επιδοτήσεις τους.

Όπως σημειώνεται στο σχέδιο νόμου, 2 μήνες μετά την ψήφισή του, θα αναρτηθούν οι δασικοί χάρτες για τις «οικιστικές πυκνώσεις», δηλαδή τις περιοχές που αρχικά εξαιρέθηκαν από την διαδικασία. Εκτός «διατήρησης» θα είναι όσα κτίρια:

α) Δεν έχουν τον χαρακτήρα κατοικίας ή κατασκευής συνοδεύουσας την κατοικία.

β) Κτίρια και λοιπές κατασκευές που έχουν ανεγερθεί μετά την 28.7.2011.

γ) Κτίρια και λοιπές κατασκευές που ευρίσκονται σε περιοχές του δικτύου Natura 2000, σε υγροτόπους που προστατεύονται σύμφωνα με τη συνθήκη Ramsar και σε άλλες περιοχές για τις οποίες ισχύουν ειδικές προστατευτικές διατάξεις.

δ) Κτίρια και λοιπές κατασκευές που εμπίπτουν στις περιπτώσεις: δάσους, δημόσιο κτήμα, αναδασωτέα έκταση, αιγιαλό, ζώνη παραλίας, αρχαιολογικό χώρο, ιστορικό τόπο, ρέμα, εκτός σχεδίου πόλεως, περιοχές που υπόκεινται σε περιορισμούς για την προστασία εναέριας κυκλοφορίας κ.ο.κ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που προκύπτει, μετά από διόρθωση προδήλου σφάλματος, αποδοχή αντιρρήσεων και κύρωση του δασικού χάρτη, ακύρωση του χάρτη με δικαστική απόφαση ή αναμόρφωση του δασικού χάρτη, ότι η υπαχθείσα στη διάταξη κατοικία δεν διέπεται από τη δασική νομοθεσία, η υπαγωγή αυτή αίρεται και επιστρέφονται στον ενδιαφερόμενο τα παράβολα και πρόστιμα που έχει τυχόν καταβάλει. Το ίδιο ισχύει και εάν η παραπάνω διαπίστωση γίνει καθ’ οποιοδήποτε προγενέστερο στάδιο της υπαγωγής.
Στο διαδικαστικό κομμάτι, αυτό της υποβολής αιτημάτων, θα γίνεται ως εξής:

Ο ιδιοκτήτης θα υποβάλλει αίτηση με παράβολο αξίας 250 ευρώ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία

α) την περιγραφή της οικίας και των συνοδευουσών αυτήν κατασκευών, ως προς την κάλυψη, τη δομημένη επιφάνεια και το ύψος,

β) τη χρήση της οικίας,

γ) τον εντοπισμό της οικίας στην ιστοσελίδα του Κτηματολογίου στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων,

δ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή.

Μετά από αυτή τη διαδικασία ο ιδιοκτήτης αφενός αποτρέπει προσωρινά την κατεδάφιση του κτίσματος μέχρι να εξεταστεί το αίτημά του αλλά και «κερδίζει» την άμεση αναστολή των τυχόν επιβληθεισών διοικητικών κυρώσεων και τη μη επιβολή νέων. Κατόπιν τούτου, οι αρμόδιες αρχές διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους και εάν διαπιστωθεί «ανακρίβεια», επιβάλλονται κυρώσεις και το κτίριο αποκλείεται από την υπαγωγή.

Οι μελέτες

Στο μεταξύ διάστημα θα συντάσσονται οι οικονομοτεχνικές μελέτες. Για κάθε Περιφέρεια της χώρας καταρτίζεται οικονομοτεχνική μελέτη που καταγράφει τη δόμηση εντός των εκτάσεων που περιλαμβάνονται στους αναρτημένους ή κυρωμένους, κατά περίπτωση, δασικούς χάρτες. Σε κάθε οικονομοτεχνική μελέτη καταγράφεται ο αριθμός, το εμβαδόν και η κάλυψη των κτιρίων και κατασκευών που ευρίσκονται σε εκτάσεις αναρτημένων και κυρωθέντων δασικών χαρτών, η ημερομηνία κατασκευής τους, εάν αυτή μπορεί να προσδιορισθεί, η χρήση τους και η ενδεχόμενη χωρική κατανομή τους σε οικιστικές πυκνώσεις. Επιπλέον, περιγράφονται οι συνέπειες της διατήρησης των κατασκευών αυτών και των χρήσεών τους στο βιοτικό και αβιοτικό περιβάλλον, εξετάζεται η αναγκαιότητα άμεσης κατεδάφισής τους και αναλύονται οι οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες τόσο σε περίπτωση κατεδάφισης όσο και σε περίπτωση προσωρινής διατήρησης των αυθαίρετων κατασκευών.

Οι αγρότες

Επιστροφή στην κανονικότητα για τους αγρότες που είχαν μπει σε έναν γραφειοκρατικό κυκεώνα, επιχειρώντας να πείσουν ότι η έκταση που καλλιεργούσαν επί δεκαετίες δεν είναι δασική και για τις οποίες άλλωστε έπαιρναν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δίνει το πολυνομοσχέδιο. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των δασικών χαρτών οι περιοχές, για τις οποίες, πριν το 1975, είχαν εκδοθεί πράξεις της Διοίκησης, με τις οποίες άλλαξε νομίμως ο χαρακτήρας τους από δασικός σε αγροτικός. Πρόκειται για τέσσερις κατηγορίες περιοχών:

– Διανομές (εποικιστικά)

– Αναδασμοί

– Απαλλοτριώσεις με σκοπό την αγροτική αποκατάσταση

– Άδειες του υπουργού Γεωργίας ή του νομάρχη για μεταβίβαση κλήρου

Λύση ωστόσο δίνεται και για τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ), οι οποίες είχαν έρθει αντιμέτωπες με έναν τεράστιο όγκο υποθέσεων. Ταυτόχρονα, η Διοίκηση θα συμπληρώνει αυτεπαγγέλτως τα υπόβαθρα των δασικών χαρτών με τις ελλείπουσες πράξεις της Διοικήσεως, τις οποίες οφείλει να αναζητήσει επίσης αυτεπαγγέλτως.

Παράλληλα, πλέον, οι ΕΠΕΑ θα ομαδοποιούν και θα εξετάζουν τις υποθέσεις τους ανά δημοτική ή τοπική κοινότητα, δηλαδή ανά τεχνική και διοικητική μονάδα κατάρτισης του χάρτη. Στην περίπτωση που τελειώνει ο μήνας και δεν έχει ολοκληρωθεί η εξέταση 200 υποθέσεων, δεν θα καταβάλλεται αποζημίωση ή κατ’ αποκοπή αμοιβή στα μέλη της ΕΠΕΑ.

share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.