Quantcast
Ακαθάριστα οικόπεδα – Πυροπροστασία ακινήτων: Σήμερα εκπνέει η προθεσμία - enikonomia.gr
share

Ακαθάριστα οικόπεδα – Πυροπροστασία ακινήτων: Σήμερα εκπνέει η προθεσμία

δημοσιεύτηκε:

Σήμερα, Παρασκευή, 21 Ιουνίου εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή των τεχνικών εκθέσεων πυροπροστασίας από τους ιδιοκτήτες ακινήτων που βρίσκονται κοντά, ή μέσα σε δασικές εκτάσεις.

Μετά την υποβολή της τεχνικής έκθεσης και της έκθεσης επικινδυνότητας από τους αρμόδιους επιστήμονες στους οποίους απευθύνονται, οι ιδιοκτήτες αυτών των ακινήτων θα πρέπει, μέχρι την  τέλος Ιουνίου να κάνουν τις απαραίτητες για φέτος παρεμβάσεις δηλαδή τα κλαδέματα δέντρων, θάμνων και την απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών και να καταθέσουν τη σχετική έκθεση συμμόρφωσης του Κανονισμού Πυροπροστασίας. Πάντως  νέα παράταση στην προθεσμία δεν αναμένεται να δοθεί ως προς αυτό.

Μάλιστα  κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν πως τουλάχιστον για φέτος σημασία έχει περισσότερο η ουσία, δηλαδή να προβούν οι πολίτες που έχουν σπίτια πολύ κοντά ή μέσα σε δασικές εκτάσεις στις απαραίτητες ενέργειες για να είναι έτοιμοι σε περίπτωση πυρκαγιάς, καθώς και να λάβουν την τεκμηριωμένη άποψη ενός επιστήμονα για τις παρεμβάσεις που απαιτούνται στα ακίνητά τους ώστε να τα «θωρακίσουν» από τη φωτιά.

Την ίδια ώρα οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως οι  επιστήμονες  θα πρέπει να ενημερώσουν τους ιδιοκτήτες σχετικά με τους κινδύνους και να προτείνουν βιώσιμα μέτρα, σε συνάρτηση με τις οικονομικές δυνατότητες του εκάστοτε ιδιοκτήτη ακινήτου. «Η ουσία, άλλωστε», αναφέρουν οι ίδιες πηγές, «δεν είναι να επιβληθούν πρόστιμα, αλλά να ενημερωθούν οι πολίτες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του κινδύνου από έναν επιστήμονα για τον τρόπο που θα προστατεύσουν τις ζωές τους, τις περιουσίες τους και θα διευκολύνουν το έργο της Πυροσβεστικής, αντί να το δυσχεραίνουν. Αυτό, φυσικά, για όσους θεωρούν ότι οι περιουσίες τους αξίζουν να προστατευθούν».

Πέραν αυτού, οι φετινές δηλώσεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας θα χρησιμεύσουν και ως «άσκηση εργασίας» από τους αρμόδιους φορείς, οι οποίοι θα τις μελετήσουν, ώστε να διαπιστώσουν τα κενά, τις ελλείψεις και τις παραλείψεις που ενδεχομένως υπάρχουν στη διαδικασία, αλλά και να προχωρήσουν σε παρεμβάσεις, όπου χρειάζεται.

Υπενθυμίζεται ότι οι δηλώσεις κατατίθενται είτε χειρόγραφα, είτε με e-mail από τους αρμόδιους επιστήμονες μηχανικούς, τοπογράφους, δασολόγους ή γεωπόνους που συντάσσουν για λογαριασμό των ιδιοκτητών τις εκθέσεις.

Για φέτος, πάντως, έχει ανασταλεί η εφαρμογή των μέτρων συμμόρφωσης με τα προτεινόμενα μέτρα και υποχρεωτική είναι η εφαρμογή μόνο των απαραίτητων μέτρων πυροπροστασίας.
Αυτά αφορούν την πρώτη γραμμή προστασίας από μια πυρκαγιά, δηλαδή τα κλαδιά και τα δέντρα που εφάπτονται με τα κτίρια, τα ξερόχορτα, οι θάμνοι και τα σκουπίδια, καθώς και τα εύφλεκτα υλικά στους εξωτερικούς χώρους.

Κανονισμός Πυροπροστασίας:  Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων

Σε ό,τι αφορά τον Κανονισμό Πυροπροστασίας εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων, οι εκθέσεις θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι την Παρασκευή. Η κατάθεση των στοιχείων γίνεται από τον αρμόδιο επιστήμονα μηχανικό, τοπογράφο, δασολόγο ή γεωπόνο που συντάσσει για λογαριασμό των ιδιοκτητών τις εκθέσεις, είτε χειρόγραφα και αυτοπροσώπως, είτε με αποστολή e-mail στους οικείους δήμους.

Κατόπιν αυτών, οι υπόχρεοι θα πρέπει να καταθέσουν εντός εύλογου διαστήματος (η προθεσμία είναι δεκαήμερη για να ολοκληρωθούν οι εργασίες) τη Δήλωση Συμμόρφωσης. Σε αυτή, δηλαδή, ο ιδιοκτήτης θα δηλώνει ότι ακολούθησε τις οδηγίες του τεχνικού επιστήμονα περιγράφοντας τις παρεμβάσεις στις οποίες προχώρησε.

Ειδικά για φέτος, έχει ανασταλεί η εφαρμογή των μέτρων συμμόρφωσης με τα προτεινόμενα μέτρα και υποχρεωτική είναι η εφαρμογή μόνο των απαραίτητων μέτρων πυροπροστασίας. Αυτά αφορούν την πρώτη γραμμή προστασίας από μια πυρκαγιά, δηλαδή τα κλαδιά και τα δέντρα που εφάπτονται με τα κτίρια, τα ξερόχορτα, οι θάμνοι και τα σκουπίδια, καθώς και τα εύφλεκτα υλικά στους εξωτερικούς χώρους.

Ο κανονισμός αφορά τα ακίνητα που βρίσκονται μέσα σε άλση και σε ακτίνα ως 300 μέτρα από δάση.

Για τα ακαθάριστα οικόπεδα

Την 30η Ιουνίου θα πρέπει να καταθέσουν την Έκθεση Συμμόρφωσης όσοι υπάγονται στον Κανονισμό Πυροπροστασίας πλησίον (σε ακτίνα 300 μέτρων) ή εντός δασικών εκτάσεων . Την ημέρα αυτή λήγει και η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει μέχρι την ημέρα αυτή να έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες απομάκρυνσης ξερόχορτων, κοπής δέντρων και θάμνων που θα μπορούσαν να αποτελέσουν εστίες εκδήλωσης ή επέκτασης πυρκαγιάς και να υποβάλλουν τη σχετική δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Τι συμβαίνει με τα ακαθάριστα οικόπεδα

Μέχρι τέλος του μήνα θα πρέπει να δηλώσουν οι υπόχρεοι στην  πλατφόρμα akatharista.apps.gov.gr ότι τα οικόπεδα  αυτά θα πρέπει να είναι ήδη καθαρισμένα.

Υπενθυμίζεται πως υπόχρεοι είναι οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές ή υπομισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται σε:

  • περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων,
  • περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο,
  • εκτάσεις που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια των ανωτέρω περ.(α) και (β), κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας και
  • εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα, για τις εκτάσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τον δασικό χάρτη της περιοχής και κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα της υποπερ. 26 της περ. β’ της παρ. Ι του άρθρου 75 του ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α’ 114), και το άρθρο 53Α του ν.4662/2020 (Α΄27), οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές ή υπομισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων υποχρεούνται να προβαίνουν σε καθαρισμό των ανωτέρω χώρων κατά το χρονικό διάστημα από την 1η μέχρι την 30η Απριλίου εκάστου έτους και να τους συντηρούν καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ήτοι από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου.

 

 

 

share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.