Quantcast
Αλλάζει "πρόσωπο" το Taxis: Ποιες αλλαγές έρχονται για τους φορολογούμενους και την Εφορία - enikonomia.gr
share

Αλλάζει “πρόσωπο” το Taxis: Ποιες αλλαγές έρχονται για τους φορολογούμενους και την Εφορία

δημοσιεύτηκε:

Αλλάζει “πρόσωπο” το  Taxis ύστερα από 27 χρόνια.

Μάλιστα η ΑΑΔΕ προχωρά στην ενοποίηση και ενίσχυση με σύγχρονα εργαλεία και τεχνικές των ηλεκτρονικών συστημάτων για καταγραφή εισοδηματικών και περιουσιακών στοιχείων και νέου τύπου ελέγχους για τον εντοπισμό περιπτώσεων φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου, κλοπής, απάτης και διακίνησης μαύρου χρήματος  και  βάζει «τέλος εποχής» στο Taxis ύστερα από 27 χρόνια.

Παράλληλα επισημαίνεται πως ο προϋπολογισμός για το έργο του νέου TAXIS  αλλά για και τα υπόλοιπα ηλεκτρονικά συστήματα που εντάσσονται στα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης ανέρχεται στα 131,589 εκατ. ευρώ. Πάντως η ΑΑΔΕ έχει προχωρήσει στην προκήρυξη σχετικού διεθνούς διαγωνισμού και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν μέχρι τις 27 Ιουνίου να υποβάλλουν προσφορές (η αποσφράγιση θα γίνει στις 4 Ιουλίου).

Το νέο TAXIS

Ο κάθε φορολογούμενος θα έχει στο νέο TAXIS  το δικό του ψηφιακό φάκελο με πλήρες εισοδηματικό και περιουσιακό προφίλ και στις  βασικές δράσεις του θα  περιλαμβάνονται:

  • Το Μητρώο Φορολογουμένων: Θα περιλαμβάνει προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες για φυσικά και νομικά πρόσωπα, θα αποδίδει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ). Θα διαχειρίζεται υποκαταστήματα, στοιχεία έναρξης και λήξης δραστηριοτήτων, οικογενειακή κατάσταση, σχέσεις μελών για μετέχοντες σε διοικητικά συμβούλια επιχειρήσεων, εταιρικές σχέσεις κλπ.
  • Το Μητρώο Κινητών και Ακινήτων Στοιχείων Περιουσίας: Σε αυτό το μητρώο θα καταγράφεται το περιουσιακό προφίλ των φορολογούμενων
  • Οι Υπηρεσίες Δηλώσεων Φορολογουμένων
  • Η βεβαίωση Φόρου και Πληρωμές: Θα ενσωματώνει υπηρεσίες που αφορούν στο σύνολο των υποχρεώσεων για δηλώσεις που φέρει ο κάθε φορολογούμενος σύμφωνα με τη νομοθεσία. Ανάλογα με το προφίλ του φορολογουμένου, ο φορολογούμενος θα καλείται να βεβαιώνει προσυμπληρωμένες φόρμες, είτε να συμπληρώνει φόρμες που παρέχονται από το σύστημα. Το σύστημα θα προβαίνει σε διασταύρωση από τρίτες πηγές εφόσον ενδείκνυται, θα εκτελεί υπολογισμούς φόρου, προσαυξήσεων ή προστίμων και συμψηφισμών, θα βεβαιώνει την υποχρέωση ή την επιστροφή φόρου και θα εκδίδει εκκαθαριστικά.
  • Η λογιστική εικόνα φορολογούμενου: Θα περιλαμβάνει λειτουργικότητες τήρησης λογαριασμού για όλους τους φορολογούμενους. Παράλληλα, θα καταγράφει το σύνολο των κινήσεων και συναλλαγών για όλους τους τύπους φόρων και όλα τα συστήματα πληρωμών, αναφορικά με υποχρεώσεις, βεβαιώσεις, εισπράξεις, διακανονισμούς, πρόστιμα, προσαυξήσεις και συμψηφισμούς. Θα διαμορφώνει με αυτόν τον τρόπο μία συνολική λογιστική εικόνα του φορολογούμενου.
  •  Οι γνωστοποιήσεις – κοινοποιήσεις, συμμόρφωση και διαχείριση Υποθέσεων: Η λειτουργικότητα αυτή αφορά στην ανάθεση υποθέσεων για διεκπεραίωση από στελέχη σε όλη την επικράτεια. Θα παρέχει διαχείριση και εποπτεία της κάθε υπόθεσης από «άκρο σε άκρο», καταγράφοντας δεδομένα από πλήθος συστημάτων και λειτουργιών, καθώς και τις ενέργειες των εμπλεκομένων που πραγματοποιούνται για την ολοκλήρωση της κάθε υπόθεσης.
  • Η ανάλυση Κινδύνων: Θα περιλαμβάνει τη συγκρότηση προφίλ για διάφορες οντότητες. Τα προφίλ θα αρχικοποιηθούν και θα συντηρούνται αξιοποιώντας τις πιο κατάλληλες τεχνικές και μεθόδους, αναλόγως την περίπτωση και τα προβλήματα στα οποία επιδιώκεται λύση. Η λειτουργικότητα αυτή πρέπει να μπορεί να αξιοποιεί ανάλυση και μοντελοποίηση της συμπεριφοράς των υποκειμένων και να αναγνωρίζει ομοιότητες.
  • Η υποστήριξη ελέγχων: Θα περιλαμβάνει τις λειτουργικότητες οι οποίες θα υποστηρίζουν τις ελεγκτικές εργασίες που θα πραγματοποιούνται στα Ελεγκτικά Κέντρα. Θα υποστηρίζεται με δύο εκδοχές, μια για απομακρυσμένο έλεγχο και μια για επιτόπιο έλεγχο στον χώρο του φορολογούμενου. Οι λειτουργικότητες θα καλύπτουν όλο το εύρος των εργασιών, καθώς και της συλλογής και επεξεργασίας των απαραίτητων δεδομένων από συστήματα της ΑΑΔΕ και εξωτερικές πηγές, προκειμένου για την προετοιμασία, την πραγματοποίηση και την μετέπειτα επεξεργασία των ευρημάτων του ελέγχου από τα στελέχη της ΑΑΔΕ.
  • Η δημιουργία αναφορών και διαμόρφωση Πολιτικών Συμμόρφωσης: Θα περιλαμβάνει τη διαχείριση ρυθμίσεων και ληξιπρόθεσμων οφειλών με βάση ένα ενιαίο σύνολο κανόνων. Θα παρέχονται όλα τα μέσα στο φορολογούμενο για να παραμείνει στη πλευρά της οικειοθελούς συμμόρφωσης, ρυθμίζοντας τις υποχρεώσεις του.
  • Το Μητρώο Ηλεκτρονικών μέσων Φορολογούμενου: Η περιοχή αυτή θα περιλαμβάνει υπηρεσίες διαπίστευσης, ταυτοποίησης και εγγραφής συστημάτων, που θα διαβιβάζουν με ασφαλή τρόπο δεδομένα προς την ΑΑΔΕ για λογαριασμό του φορολογούμενου, διασφαλίζοντας την εξουσιοδότησή του.

Το  έργο του Ταμείου Ανάκαμψης και η ψηφιακή Εφορία του μέλλοντος

Ουσιαστικά σύμφωνα με το έργο του Ταμείου Ανάκαμψης, θα αντικατασταθούν τα τρία βασικά φορολογικά συστήματα Τaxis, Τaxisnet και Εlenxis  τα οποία θα στοχεύουν στην ενοποίηση, συλλογή και αξιοποίηση των βάσεων δεδομένων, στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της μη φορολογικής συμμόρφωσης αλλά και γενικά στην αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχει η ΑΑΔΕ στους φορολογούμενους με συμπίεση του διοικητικού κόστους.

Επίσης θα  ψηφιοποιηθούν πλήρως οι παρεχόμενες υπηρεσίες, ηλεκτρονικές και μη. Αυτές θα είναι διαθέσιμες «πρωτίστως ψηφιακά» μέσω ποικίλων μέσων ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης χωρίς τη φυσική παρουσία του φορολογούμενου και θα έχουν καθολική ενημέρωση για την πορεία των υποθέσεων τους.

Πολίτες και επιχειρήσεις θα εισάγουν μόνο μια φορά τα στοιχεία τους στις συναλλαγές τους με την περαιτέρω ανάπτυξη διαλειτουργικότητας για ολόκληρο  το δημόσιο τομέα και τις εταιρείες. Με αυτόν τον τρόπο οι εφορία αλλά και  ευρύτερα το Δημόσιο δεν θα ζητούν από τους φορολογούμενους στοιχεία τα οποία έχουν ήδη υποβάλλει.

Το έργο προβλέπει και τη διασύνδεση με τρίτα ηλεκτρονικά συστήματα όπως ηλεκτρονικής τιμολόγησης, ταμειακών μηχανών, ERP επιχειρήσεων (πρόγραμμα που υποστηρίζει ουσιαστικά όλα τα τμήματα) και τραπεζών με στόχο τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και του εμπορίου και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης.

Την ίδια ώρα  θα αξιοποιηθούν εργαλεία δημιουργίας προφίλ φορολογουμένων και υποθέσεων, μέθοδοι αποτίμησης κινδύνου, και ανάλυσης συμπεριφορών, εκτεταμένες διασταυρώσεις, διαδικασίες ανταλλαγής δεδομένων με τρίτους φορείς καθώς και με άλλες χώρες  προκειμένου να αντιμετωπιστούν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.

Αξιοσημείωτο είναι δε πως η  έννοια της χωρικής αρμοδιότητας καταργείται στην ψηφιακή Εφορία του μέλλοντος  ενώ μέσω αναδιοργάνωσης, θα «κεντρικοποιηθούν» οι φορολογικές λειτουργίες στο σύνολό τους, ειδικότερα της λογιστικής και της είσπραξης οφειλών περιλαμβάνοντας αναθέσεις εργασιών σε επίπεδο υπαλλήλου και διαχειρίσεις ροών διαδικασιών με εποπτεία από «άκρο σε άκρο» των υποθέσεων.

 

 

share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.