share

Άλλη μία ευκαιρία για επιδότηση παγίων δαπανών – Ποια είναι η νέα προθεσμία

δημοσιεύτηκε:

Άλλη μία παράταση από το υπουργείο Οικονομικών για την επιδότηση παγίων δαπανών. Βεβαίως τα χρονικά περιθώρια για να
αξιοποιήσει κάποιος το πρόγραμμα στενεύουν υπερβολικά καθώς έως το τέλος της
χρονιάς η ενίσχυση θα πρέπει να έχει… εξαργυρωθεί!
Όπως και να έχει η πλατφόρμα myBusinessSupport για
την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών από τους δικαιούχους της επιδότησης
παγίων δαπανών θα παραμείνει ενεργή έως και τις 15 Νοεμβρίου.


Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης


Μέσω του προγράμματος επιδότησης παγίων δαπανών οι δικαιούχοι δεν εισπράττουν
μετρητά με την κατάθεση χρημάτων στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς,
αλλά… voucher – με άλλα λόγια «κουπόνια» – τα οποία εξαργυρώνονται για την κάλυψη
φορολογικών υποχρεώσεων, μεταξύ των οποίων ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ, αλλά και την
αποπληρωμή ασφαλιστικών εισφορών.


Επιχειρήσεις και επαγγελματίες που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα επιδότησης
παγίων δαπανών θα πρέπει μέχρι τα μέσα του επόμενου μήνα να
υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για το πρόγραμμα


Πρόκειται για τα εξής:


1.
Υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της επιχείρησης
που να βεβαιώνει ότι η επιχείρηση την
31.12.2019 (ανάλογα με την νομική μορφή και το είδος βιβλίων της επιχείρησης):


– είτε δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήμισυ
του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών,


– είτε δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήμισυ
του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω
συσσωρευμένων ζημιών.


Το ανωτέρω δεν απαιτείται στην περίπτωση
ανεξάρτητων ατομικών επιχειρήσεων., καθώς και στην περίπτωση των μικρών και
πολύ μικρών επιχειρήσεων.


-Επιπλέον, εάν πρόκειται για μεγάλη
επιχείρηση, να βεβαιώνει ότι τα τελευταία δύο έτη:


– ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της
επιχείρησης δεν ήταν υψηλότερος του 7,5 και


– ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών
υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA interest coverage ratio) δεν ήταν κάτω του 1,0.


2. Ενιαίο
Πιστοποιητικό
Δικαστικής Φερεγγυότητας.


3. Ειδικά οι
επιχειρήσεις που λαμβάνουν την ενίσχυση με βάση το Τμήμα 3.12 του Προσωρινού
Πλαισίου, υπόκεινται σε υποχρέωση ελέγχου οικονομικών καταστάσεων αλλά οι οικονομικές καταστάσεις τους που καλύπτουν
την περίοδο ενίσχυσης δεν έχουν ελεγχθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης του άρθρου 6, υποβάλλουν νεότερη βεβαίωση λογιστή ή του νόμιμου
εκπροσώπου στη βάση των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων, όπου βεβαιώνεται ότι
η ληφθείσα δυνάμει της παρούσας απόφασης ενίσχυση δεν υπερβαίνει το 70% για τις
μεγάλες και τις μεσαίες επιχειρήσεις και το 90% για τις μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις, της ζημίας της επιχείρησης για την περίοδο Απριλίου ως Δεκεμβρίου
2020, συνυπολογιζόμενων των προσωρινών μέτρων ενίσχυσης από τα οποία έχει
επωφεληθεί η επιχείρηση δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου.


Για το συγκεκριμένο Πιστοποιητικό υπάρχει η πρόβλεψη
να αναζητείται αυτεπαγγέλτως, αλλά στις περιπτώσεις των Πρωτοδικείων που
διαθέτουν ηλεκτρονικό σύστημα, δηλαδή των Πρωτοδικείων Αθηνών, Θεσσαλονίκης,
Πειραιώς και Χαλκίδας.


«Εξαργύρωση»
των «κουπονιών» έως το τέλος του χρόνου


Υπενθυμίζεται ότι η ενίσχυση
χορηγείται με τη μορφή δικαιώματος έκπτωσης από τρέχουσες οφειλές έτους 2021 στη φορολογική αρχή που καθίστανται πληρωτέες
από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021 ή/και με τη μορφή πιστωτικού για
την αποπληρωμή τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών έτους 2021 που καθίστανται
πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021.


Η ενίσχυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί το
αργότερο ως 31.12.2021. Τυχόν υπόλοιπο της ενίσχυσης που παραμένει μετά την 31.12.2021 δεν δύναται
να χρησιμοποιηθεί, ακυρώνεται αυτόματα μετά την πάροδο της ως άνω προθεσμίας
και το χορηγηθέν ύψος ενίσχυσης προσαρμόζεται αναλόγως.


Η ενίσχυση κατά το μέρος που αφορά δικαίωμα
έκπτωσης από φορολογικές οφειλές, εφαρμόζεται ως έκπτωση από φορολογικές
υποχρεώσεις του έτους 2021, που καθίσταται
πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 έως την 31 Δεκεμβρίου 2021, με την ακόλουθη σειρά:


α) από φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων ή
από φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων/νομικών οντοτήτων,


β) από ΕΝ.Φ.Ι.Α.,


γ) από Φ.Π.Α.,


δ) από κάθε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή
χρηματική κύρωση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής
Διαδικασίας.share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.