Quantcast
 «Ανακαινίζω- Ενοικιάζω»: Πώς θα κάνετε την αίτηση - Ποιο είναι το ύψος της προκαταβολής   - enikonomia.gr
share

 «Ανακαινίζω- Ενοικιάζω»: Πώς θα κάνετε την αίτηση – Ποιο είναι το ύψος της προκαταβολής  

δημοσιεύτηκε:

Ποσό 2.000 ευρώ ως προκαταβολή θα λάβουν όσοι αιτηθούν επιχορήγηση για ανακαίνιση της οικίας τους μέσω προγράμματος που θα βγει στο «αέρα» από την ΔΥΠΑ. Ειδικότερα, έως τα τέλη του μήνα εκδίδεται η υπουργική απόφαση για το «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», το οποίο θα επιτρέψει σε ιδιοκτήτες κενών διαμερισμάτων να χρηματοδοτηθούν για εργασίες ανακαίνισης. Προϋπόθεση να εκμισθώσουν κατόπιν το ακίνητο στους ενδιαφερόμενους, ανεξαρτήτως ηλικίας, όπως θα προβλέπει και η απόφαση.

Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης

Μέσω του εν λόγω προγράμματος, χορηγείται επιδότηση η οποία θα αγγίζει το 40% των δαπανών που θα γίνουν για την ανακαίνιση κενών κατοικιών, έως του ποσού των 10.000 ευρώ. Η χρηματοδότηση αυτή θα χορηγείται ώστε αμέσως μετά το σπίτι να εκμισθώνεται σε πολίτες που αναζητούν οικία προς ενοικίαση. Αρχικά υπήρχε ο σχεδιασμός οι μισθωτές να είναι νέοι και να μην ξεπερνούν τα 39 έτη. Εντούτοις, στην επικείμενη υπουργική Απόφαση δεν θα τεθεί σχετικός περιορισμός.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Η σχετική πλατφόρμα θα ανοίξει αμέσως μετά στις αρχές του επόμενου μήνα και η αίτηση από τους δυνητικούς δικαιούχους θα γίνει μέσω του gov.gr και συγκεκριμένα, βάσει των σχετικών προβλέψεων, «επιδοτείται η επισκευή κατοικιών με σκοπό τη διάθεσή τους για εκμίσθωση και στο οποίο συμμετέχουν, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr), ιδιοκτήτες ή επικαρπωτές ακινήτων με χρήση κατοικίας για 1 ακίνητό τους με χρήση κατοικίας, εφόσον:

α) διαθέτουν την κυριότητα ή την επικαρπία του ακινήτου κατά ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%),

β) το ακίνητο έχει έκταση έως 100 τετραγωνικά μέτρα και βρίσκεται σε οικιστική περιοχή,

γ) έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα που δεν υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ και διαθέτουν ακίνητη περιουσία, της οποίας η συνολική αξία δεν υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ,

δ) το ακίνητο δεν έχει δηλωθεί ως πρώτη κατοικία, δεν έχει δηλωθεί ως μισθωμένο και δηλώνεται ως κενό στο έντυπο Ε2 που συνοδεύει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των 3 τελευταίων ετών, και

ε) οι δικαιούχοι δεν έχουν λάβει επιδότηση για πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας ή ανακαίνισης σε ακίνητο της ιδιοκτησίας τους τα τελευταία 5 έτη και δεν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα επιδοτούμενης ενεργειακής εξοικονόμησης για οποιοδήποτε ακίνητό τους.

Ποιες δαπάνες επιδοτούνται

Οι εντασσόμενοι στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω Νοικιάζω» επιδοτούνται για την πραγματοποίηση δαπανών επισκευής και ανακαίνισης επί του ακινήτου τους, ύψους μέχρι δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, που περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα υλικά και τις εργασίες. Η επιδότηση ανέρχεται στο σαράντα τοις εκατό (40%) των πραγματοποιηθεισών δαπανών, και χορηγείται υπό τις εξής προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά:

α) τα σχετικά τιμολόγια εξοφλούνται ηλεκτρονικά,

β) μετά την ανακαίνιση προχωρούν σε εκμίσθωση του ακινήτου με διάρκεια τριών (3) τουλάχιστον ετών.

Μέρος της επιδότησηςδύναται να προκαταβάλλεται. Η προκαταβολή αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου της επιδότησης που χορηγείται σε κάθε δικαιούχο.

Η συνολική δαπάνη χρηματοδότησης του προγράμματος «Ανακαινίζω Νοικιάζω» δεν υπερβαίνει τα πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ και βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κατανεμημένη στα οικονομικά έτη 2024 και 2025. Οι αναγκαίες πιστώσεις για την υλοποίηση του προγράμματος δύνανται να μεταβιβάζονται με επιχορήγηση στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης»

Τα ποσά της επιδότησης

Οι εντασσόμενοι στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» επιδοτούνται για την πραγματοποίηση δαπανών επισκευής και ανακαίνισης επί του ακινήτου τους, ύψους μέχρι δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, που περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα υλικά και τις εργασίες. Η επιδότηση ανέρχεται στο σαράντα τοις εκατό (40%) των πραγματοποιηθεισών δαπανών και χορηγείται υπό τις εξής προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά:

  • τα σχετικά τιμολόγια εξοφλούνται ηλεκτρονικά.
  • μετά την ανακαίνιση προχωρούν σε εκμίσθωση του ακινήτου με διάρκεια 3 τουλάχιστον ετών.

Μέσω του προγράμματος Ανακαινίζω – Ενοικιάζω, ο στόχος είναι να μισθωθούν σε κατοικίες που σήμερα μένουν εκτός αγοράς και αντιστοιχούν περίπου σε 25% του συνόλου στις μεγάλες πόλεις.

Μετά την εκτέλεση εργασιών επισκευής και ανακαίνισης κενών κατοικιών, θα γίνουν οι κατάλληλες διαδικασίες ώστε στη συνέχεια θα δοθούν για μίσθωση για διάρκεια τουλάχιστον 3 ετών σε νέους έως 39 ετών.

Αυτή είναι μια πρώτη προσπάθεια να ανοίξουν τα 750.000 κλειστά σπίτια της χώρας.

share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.