Quantcast
ΑΣΕΠ-προκήρυξη  (2Γ/2022) : Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι για τον γραπτό διαγωνισμό - enikonomia.gr
share

ΑΣΕΠ-προκήρυξη  (2Γ/2022) : Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι για τον γραπτό διαγωνισμό

δημοσιεύτηκε:

Το ΑΣΕΠ δίνει οδηγίες στους υποψηφίους για τον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό  της προκήρυξης  (2Γ/2022) .

Στην πρόσκληση/προκήρυξη (2Γ/2022) οι υποψήφιοι στην ηλεκτρονική τους αίτηση δηλώνουν τους κωδικούς των θέσεων, τους κλάδους/ειδικότητες, τους τίτλους σπουδών καθώς και τα τυχόν απαιτούμενα πρόσθετα προσόντα.

Α. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οι Τίτλοι σπουδών Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης πρέπει να έχουν αποκτηθεί μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Ως χρόνος κτήσης των εν λόγω τίτλων λογίζεται η ημερομηνία περάτωσης των σπουδών ήτοι επιτυχίας στα προβλεπόμενα μαθήματα.

Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ, ή το ΙΤΕ για την ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) περί ισοτιμίας ή ισοτιμίας και αντιστοιχίας. Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.

Στη συγκεκριμένη διαδικασία που ο διαγωνισμός διενεργείται σε δύο στάδια, τα πιστοποιητικά αναγνώρισης των αποκτηθέντων στην αλλοδαπή βασικών τίτλων σπουδών των υποψηφίων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται η παραπομπή των κατόχων τους σε συμπληρωματικές εξετάσεις, δύναται να έχουν εκδοθεί σε χρόνο μεταγενέστερο της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής (Α΄ στάδιο). Ειδικότερα, οι εν λόγω υποψήφιοι πρέπει, αφενός κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής τους να έχουν σημειώσει στα κατάλληλα πεδία της ότι κατέχουν τους απαιτούμενους κατά την πρόσκληση/προκήρυξη τίτλους σπουδών και αφετέρου, εφόσον και όταν κληθούν από το ΑΣΕΠ στο Β΄ στάδιο της διαδικασίας, να συνυποβάλουν με τα λοιπά δικαιολογητικά:

α) τον προς αναγνώριση τίτλο σπουδών σε νομίμως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και επίσημη μετάφραση αυτού,

β) φωτοαντίγραφο της πρωτοκολλημένης ή καταχωρημένης υποβληθείσας αντίστοιχης αίτησης αναγνώρισης προς τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΑΤΕΕΝ) εντός της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής του Α΄ σταδίου και γ) το σχετικό πιστοποιητικό αναγνώρισης του αποκτηθέντος στην αλλοδαπή τίτλου, το οποίο πρέπει και να καταχωρίσουν στις αντίστοιχες καρτέλες του Μητρώου.

Σε κάθε περίπτωση τα πιστοποιητικά αναγνώρισης των αποκτηθέντων στην αλλοδαπή τίτλων σπουδών πρέπει να έχουν εκδοθεί από τον αρμόδιο φορέα έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής του Β΄ σταδίου.

Οι εξαιρέσεις

Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία των τίτλων σπουδών, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων αντίστοιχων κατηγοριών εκπαίδευσης οι οποίες χορηγήθηκαν από:

i) Το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ή

iii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 για την αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 38/2010, όπως ισχύει κάθε φορά, ή

iv) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΑΕΙΤΤΕ) του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων», ή

v) το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΕΑΤΕΚ) του άρθρου 14 του π.δ. 231/1998 «Δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα με τις οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».

vi) Κάτοχοι διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί, βάσει του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης διπλωμάτων, άδεια άσκησης επαγγέλματος από τις κατά περίπτωση αρμόδιες εθνικές αρχές, σύμφωνα με τα προεδρικά διατάγματα 40/1986 (Α΄14), 84/1986, (Α΄31), 97/1986 (Α΄35), 98/1986, (Α΄ 35), 53/2004 (Α΄43), 40/2006 (Α΄43) και την υ.α. Α4/5226/1987 (Β΄613).

Β. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ, ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ).

Οι άδειες άσκησης επαγγέλματος ή βεβαιώσεις εγγραφής- πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά τον χρόνο υποβολής της ηλεκτρονικής αιτήσεως και της λήξεως της προθεσμίας υποβολής αυτής όσο και κατά τον χρόνο διορισμού.

Γ. Στην εν λόγω διαδικασία δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο από τα άτομα με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων προκειμένου να εξεταστούν με ειδικό τρόπο.

Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι πριν από την υποβολή της ηλεκτρονικής τους αίτησης πρέπει να συμβουλεύονται το ΦΕΚ της πρόσκλησης/προκήρυξης.

Επισημαίνεται ότι μόνο οι επιτυχόντες του πρώτου σταδίου για τους κλάδους/ειδικότητες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δύνανται να συμμετάσχουν, σε δεύτερο στάδιο, σε προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων με γραπτό διαγωνισμό αντίστοιχων κλάδων/ειδικοτήτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ σε φορείς της παρ.1 του άρθρου 2 του ν.4765/2021, εφόσον διαθέτουν εκείνη τη χρονική στιγμή και τα τυχόν απαιτούμενα πρόσθετα προσόντα (ενδεικτικά: γνώση Η/Υ, γνώση ξένης γλώσσας, εμπειρία) καθώς και θέσεων ΕΕΠ, με την προϋπόθεση ότι κατέχουν την ανά γνωστικό αντικείμενο απαιτούμενη εξειδίκευση σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.