Quantcast
Δώρο Πάσχα 2023: Ποιες αλλαγές θα γίνουν φέτος στις πληρωμές - Πότε θα καταβληθεί - enikonomia.gr
share

Δώρο Πάσχα 2023: Ποιες αλλαγές θα γίνουν φέτος στις πληρωμές – Πότε θα καταβληθεί

δημοσιεύτηκε:

Aντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή του Δώρου Πάσχα 2023 στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.

Όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, αυτό αφορά τους μισθωτούς εργαζόμενους  του ιδιωτικού τομέα που έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου. Η καταβολή του θα πρέπει να γίνει από τον εργοδότη την Μεγάλη Τετάρτη, 12 Απριλίου.

Διευκρινίζεται πως για το Δώρο Πάσχα αποδίδονται εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) και Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται αυτό να καταβληθεί σε είδος, αλλά μόνο σε χρήματα. Σε κάθε περίπτωση μη καταβολής του, μέσα στην τασσόμενη προθεσμία, οι Κοινωνικοί Επιθεωρητές Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε έχουν υποχρέωση να επεμβαίνουν άμεσα, διενεργώντας ελέγχους και να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, για την άσκηση της διαδικασίας του αυτοφώρου και την επιβολή των σχετικών κυρώσεων.

Επίσης επισημαίνεται πως το Δώρο ισούται με μισό μηνιαίο μισθό, αν αμείβεται κάποιος με μισθό, ή με 15 ημερομίσθια αν αμείβεται με ημερομίσθιο . Μεταξύ άλλων οι εργαζόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής για το Δώρο Πάσχα:

Πώς υπολογίζεται

Η εργασία από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τις 30 Απριλίου είναι η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο Πάσχα που θα λάβει ο εργαζόμενος.

Συνεπώς, εάν η σχέση εργασίας του εργαζόμενου διήρκεσε ολόκληρο αυτό χρονικό διάστημα, τότε δικαιούται να λάβει μισό μηνιαίο μισθό αν αμείβεται με μισθό και 15 ημερομίσθια αν αμείβεται με ημερομίσθιο. Εάν η σχέση εργασίας κάποιου μισθωτού με τον εργοδότη του δεν είχε διάρκεια ολόκληρο το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, τότε δικαιούται να λάβει αναλογία Δώρου η οποία υπολογίζεται ως εξής:

  • Προκειμένου για αμειβόμενο με μισθό, ποσό ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο, για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο για κάθε 8 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης. Σε περίπτωση που η σχέση εργασίας διαρκέσει λιγότερο από οκτώ ημέρες δικαιούται ανάλογο κλάσμα για Δώρο Πάσχα.
  • Εκτός από την περίπτωση που η εργασία παρασχέθηκε χωρίς διακοπή όλο το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου έως την 30η Απριλίου, στο διάστημα αυτό συνυπολογίζονται και όλες οι ημέρες που οι εργαζόμενοι απουσιάζουν νόμιμα από την εργασία τους (πχ με ετήσια άδεια, με άδεια μητρότητας, με σπουδαστική άδεια).
  • Ειδικά ως προς την απουσία των εργαζομένων λόγω ασθένειας, στο διάστημα υπολογισμού του Δώρου Πάσχα συνυπολογίζονται τα «τριήμερα ασθενείας», δηλαδή ο χρόνος απουσίας κατά τον οποίο δεν καταβάλλεται επίδομα ασθενείας, ενώ αφαιρούνται τα διαστήματα που καταβάλλεται από τον ασφαλιστικό φορέα επίδομα ασθενείας.

Δώρο Πάσχα: Οι τακτικές αποδοχές

Το Δώρο Πάσχα υπολογίζεται βάσει των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών αποδοχών την 15η ημέρα πριν το Πάσχα, εφόσον αυτές είναι ίσες ή ανώτερες των νομίμων. Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από την παραπάνω ημερομηνία το Δώρο Πάσχα υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση.

Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο μισθός ή το ημερομίσθιο καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος) που καταβάλλεται από τον εργοδότη ως συμβατικό ή νόμιμο αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας τακτικά κάθε μήνα ή επαναλαμβάνεται περιοδικά κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου.

Ποιοι χρόνοι δεν συνυπολογίζονται

Οι χρόνοι που δεν συνυπολογίζονται για το Δώρο Πάσχα:

  • Δεν υπολογίζονται οι μέρες κατά τις οποίες ο μισθωτός απείχε από την εργασία του αδικαιολόγητα ή λόγω άδειας χωρίς αποδοχές.
  • Δεν λαμβάνεται υπόψη το διάστημα απουσίας των εργαζομένων λόγω συνδικαλιστικής δραστηριότητας (δηλαδή ο χρόνος της συνδικαλιστικής άδειας)

Σχετικά με την απεργία, η δικαστηριακή νομολογία δέχεται ότι οι ημέρες της απεργίας δεν υπολογίζονται στο χρόνο διάρκειας της εργασιακής σχέσης γιατί η αποχή του μισθωτού οφείλεται σε δική του θέληση και δεν μπορεί επομένως να χαρακτηριστεί σαν δικαιολογημένη απουσία. Κατ’ αναλογία το ίδιο ισχύει και με τις στάσεις εργασίας αφού και αυτές αποτελούν στην πραγματικότητα απεργία.

Τι ισχύει για τη μη καταβολή του

Εάν το Δώρο  Πάσχα δεν καταβληθεί έγκαιρα,  τότε οι εργαζόμενοι ή/και τα σωματεία μπορούν και πρέπει να προσφύγουν στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας προκειμένου να συνταχθεί μηνυτήρια αναφορά. Η μηνυτήρια αναφορά διαβιβάζεται στον Εισαγγελέα για την άσκηση ατομικής δίωξης σε βάρος του εργοδότη ενώ παράλληλα διαβιβάζεται και στο οικείο αστυνομικό τμήμα για την κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας.

Οι εργαζόμενοι ή/και τα σωματεία τους έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν μήνυση απευθείας στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα και να ζητήσουν την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας.
Επισημαίνεται ότι στη μηνυτήρια αναφορά θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία της επιχείρησης και τα στοιχεία κατοικίας του εργοδότη, εάν αυτό είναι δυνατό, δεδομένου ότι η διαδικασία του αυτοφώρου διαρκεί 48 ώρες.

Ποια αλλαγή θα γίνει φέτος στην πληρωμή

Η αλλαγή που αναμένεται να γίνει φέτος στο Δώρο του Πάσχα είναι στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό λόγω της νέας αναπροσαρμογής που θα γίνει στα  780 ευρώ μεικτά από την 1η Απριλίου αντί για 713 ευρώ που ισχύει έως τώρα. Σημειώνεται πως το ποσό του Δώρου Πάσχα αναμένεται υπολογιστεί με τον νέο κατώτατο μισθό των 780 ευρώ για ολόκληρο το χρονικό διάστημα δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Απριλίου και με βάση το εάν αμείβονται οι παραπάνω με ημερομίσθιο ή με μισθό.

Τα παραδείγματα 

Παρακάτω παρατίθεται μερικά παραδείγματα για να γίνει κατανοητό το πώς θα λάβουν το Δώρο οι εργαζόμενοι αυτοί:

  •  Εάν η σχέση εργασίας των παραπάνω διαρκεί από την 1 Ιανουαρίου έως τις 30 Απριλίου, τότε οι εργαζόμενοι αυτοί θα λάβουν τον μισό του βασικού μισθού των 780 ευρώ δηλαδή 390 ευρώ μεικτά, από 356 ευρώ που ίσχυε έως τώρα (δηλαδή το μισό του 713 ευρώ).
  • Ενώ στα 522,60 ευρώ μεικτά είναι για όσους εργάστηκαν το διάστημα αυτό με ημερομίσθιο του κατώτατου μισθού. Το ποσό αυτό προκύπτει από τα 15 ημερομίσθια επί 34,84 ευρώ που είναι το βασικό ημερομίσθιο του κατώτατου από 477,75 που έπαιρνε έως τώρα (τα 15 ημερομίσθια επί 31,85 ευρώ).
  • Όσοι έχουν εργαστεί λιγότερο από αυτό το διάστημα, τότε θα πάρουν ένα ημερομίσθιο ως Δώρο για κάθε 8 ημερολογιακές ημέρες.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.