Quantcast
Δώρο Πάσχα 2024: Έτσι μπορείτε να το υπολογίσετε μόνοι σας- Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι - enikonomia.gr
share

Δώρο Πάσχα 2024: Έτσι μπορείτε να το υπολογίσετε μόνοι σας- Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι

δημοσιεύτηκε:

Τη δυνατότητα να υπολογίσουν μόνοι  τους το Δώρο Πάσχα 2024 μέσω της εφαρμογής του  kepea.gr έχουν πλέον οι μισθωτοί εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα. Σημειώνεται δε πως οι εργοδότες θα πρέπει να καταβάλλουν το φετινό Δώρο Πάσχα μέχρι την 1η Μαΐου του 2024 στους μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή με ημερομίσθιο και εργάζονται είτε με πλήρη, είτε με μερική απασχόληση και έχουν σύμβαση εργασίας είτε ορισμένου, είτε αορίστου χρόνου  σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρηση Εργασίας.

Παράλληλα επισημαίνεται πως το Δώρο ισούται με το  μισό μηνιαίο μισθό, για τους αμειβόμενους με μισθό και με 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο. Σε κάθε περίπτωση, σημασία έχει η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, έτσι ώστε να υπολογιστεί το τελικό ποσό. Διευκρινίζεται πως για καταβληθεί το Δώρο Πάσχα 2024 στους παραπάνω είναι αναγκαία η ύπαρξη απασχολήσεως (εργασιακής σχέσης) του μισθωτού του ιδιωτικού τομέα  από την 1η Ιανουαρίου 2024 μέχρι και τις 30 Απριλίου 2024.  Ως βάση του υπολογισμού του Δώρου αποτελούν οι καταβαλλόμενες τακτικές αποδοχές την 15η ημέρα πριν το Πάσχα.

Πάντως για τους αμειβόμενους με την Υ.Α. 25058/29.03.2024 (ΦΕΚ 1974/2024) ισχύει  από την 1η  Απριλίου 2024 ο  νέος κατώτατος νομοθετημένος μισθός και το νέο κατώτατο νόμιμο ημερομίσθιο (υπολογιζόμενης της προϋπηρεσίας τους, σύμφωνα με την αριθ. 88073/2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης).

Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι

Για τους μισθωτούς των οποίων η σχέση εργασίας λύθηκε πριν από την ως άνω ημέρα, είτε λόγω απόλυσης είτε λόγω οικειοθελούς αποχώρησης, αλλά εντός του διαστήματος υπολογισμού του Δώρου ήτοι από 01-01-2024 έως 30-04-2024, λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές της ημέρας λύσης της σχέσης. Αυτό σημαίνει ότι ένας απολυμένος εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα που αμείβεται με μισθό (ημερομίσθιο ή ωρομίσθιο) μπορεί να υπολογίσει το Δώρο Πάσχα 2024 που θα του καταβληθεί ως ακολούθως:

• 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού για κάθε 8 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης, αν πρόκειται για εργαζόμενο με μισθό.

• Ένα ημερομίσθιο για κάθε 8 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης, αν πρόκειται για αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Και οι μισθωτοί που εργάστηκαν για χρονικό διάστημα μικρότερο των 8 ημερών και απολύθηκαν στη συνέχεια, δικαιούνται ανάλογο κλάσμα του δώρου Πάσχα.

Το Δώρο εορτών Πάσχα 2024 δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα. Αν οι εργοδότες δεν τηρήσουν το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, εντός του οποίου πρέπει να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους, τότε θα υποστούν και τις συνέπειες του νόμου, καθώς η μη καταβολή του Δώρου συνιστά ποινικό αδίκημα.

Οι χαμένοι 

Ενώ μειωμένο Δώρο Πάσχα αναμένεται να λάβουν μεταξύ άλλων  οι πολίτες  που αποχώρησαν μέχρι τις 31 Μαρτίου 2024 από την εργασία τους . Αυτοί θα πάρουν Δώρο Πάσχα που θα είναι ίσο με τον παλαιό κατώτατο μισθό. Δηλαδή οι απολυθέντες-αποχωρήσαντες μέχρι τα τέλη Μαρτίου θα πάρουν ως Δώρο Πάσχα μεικτά 390 ευρώ, ενώ όσοι εξακολουθούν να εργάζονται θα πάρουν επιπλέον 25 ευρώ ( δηλαδή πάρουν συνολικά 415 ευρώ).

Υπενθυμίζεται δε πως οι μισθωτοί εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό θα πάρουν 415 ευρώ μεικτά, ενώ το Δώρο Πάσχα διαμορφώνεται σε μισό μισθό για τους μισθωτούς εργαζόμενους που αμείβονται με κλαδικές συμβάσεις. Και αυτό συμβαίνει επειδή για την καταβολή Δώρου Πάσχα λαμβάνονται υπόψη ως βάση υπολογισμού οι αμοιβές της 15ης Απριλίου του εκάστου έτους.

Τι ισχύει για τη μη καταβολή του Δώρου Πάσχα

Οι εργαζόμενοι που δεν θα λάβουν το Δώρο Πάσχα μέχρι την παραπάνω προθεσμία μπορούν να κάνουν σχετικές καταγγελίες, επώνυμα ή ανώνυμα, μέσω της τηλεφωνικής γραμμής καταγγελιών 1555 ή online μέσω του https://www.hli.gov.gr/asfaleia-kai-ygeia/ergazomenoi-asfaleia-kai-ygeia/katangelia/katangelia-3/. Το ίδιο ισχύει και για τα  αρμόδια Σωματεία.

Εφόσον οι εργαζόμενοι ή και τα σωματεία προσφύγουν στην αρμόδια με βάση τον τόπο εργασίας Επιθεώρηση Εργασίας θα συνταχθεί σχετική μηνυτήρια αναφορά. Η μηνυτήρια αναφορά διαβιβάζεται στον Εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του εργοδότη ή του νομίμου εκπροσώπου αυτού, στην περίπτωση νομικού προσώπου (εταιρείας, οργανισμού κτλ). Παράλληλα, διαβιβάζεται και στο οικείο αστυνομικό τμήμα για την κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας.

Ακόμη, οι εργαζόμενοι ή και τα σωματεία τους έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν μήνυση απευθείας στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα και να ζητήσουν την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας. Επισημαίνεται ότι στη μηνυτήρια αναφορά θα πρέπει να αναγράφονται, ει δυνατόν με ακρίβεια, τα στοιχεία της επιχείρησης και τα στοιχεία κατοικίας του εργοδότη, ώστε να είναι ευχερής η κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας.

Η Επιθεώρηση Εργασίας θα πραγματοποιήσει κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου ελέγχους σε επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα και θα επιβάλει τα νόμιμα, στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται παράβαση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.

Σε κάθε περίπτωση μη καταβολής του Δώρου Πάσχα 2024 μέσα στην τασσόμενη προθεσμία, όπως ορίζεται στις προαναφερόμενες διατάξεις, οι Επιθεωρητές Εργασίας θα επεμβαίνουν άμεσα, διενεργώντας ελέγχους και εργατικές διαφορές (άρθ. 23β του Ν.4144/2013) και θα βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για την εφαρμογή των κείμενων διατάξεων, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας του αυτοφώρου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 417 επ. του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

 

share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.