share

Επικουρική ασφάλιση: Ποιοι θα μπορούν να πάρουν πίσω τις εισφορές τους

δημοσιεύτηκε:

Τις “εισφορές τους πίσω” θα μπορούν να πάρουν οι νέοι ασφαλισμένοι που θα ενταχθούν στο κεφαλοποιητικό σύστημα επικουρικής ασφάλισης .
Όπως αναφέρει η εφημερίδα “Καθημερινή”, εκτός από τη κρατική εγγύηση, σε περίπτωση αρνητικών αποδόσεων, ώστε ο ασφαλισμένος να εξασφαλίσει κατά τη συνταξιοδότηση του σύνταξη που αντιστοιχεί τουλάχιστον στην πραγματική αξία των εισφορών που έχει καταβάλει στο νέο Ταμείο, θα προβλέπεται και η επιστροφή εισφορών σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν πληροί τη βασική προϋπόθεση για τη λήψη της σύνταξης με το ισχύον σύστημα, δηλαδή τη συμπλήρωση 15 ετών ασφάλισης .Το σχέδιο νόμου για το νέο κεφαλοποιητικό σύστημα επικουρικής ασφάλισης είναι έτοιμο και περιμένει τη σειρά του για να τεθεί, αμέσως μετά τη ψήφιση του εργασιακού, σε δημόσια διαβούλευση και να πάρει τον δρόμο προς την Βουλή. Ο αρμόδιος υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πάνος Τσακλόγλου έχει ήδη ολοκληρώσει τον πυρήνα αλλά και τις βασικές λεπτομέρειες λειτουργίας του νέου Επικουρικού Ταμείου, σύμφωνα με την εφημερίδα Καθημερινή έτοιμες είναι και οι 3 μελέτες (αναλογιστική, μακροοικονομική και μελέτη βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους που θα κατατεθούν στη Βουλή μαζί με το νομοσχέδιο. Σύμφωνα με την εφημερίδα Καθημερινή, με το νέο σύστημα, εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του ασφαλισμένου κατοχυρώνεται το δικαίωμα επιστροφής των καταβληθεισών εισφορών. Πρόκειται για μια σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με το ισχύον σύστημα που ορίζει ότι οι εισφορές οι οποίες έχουν νομίμως καταβληθεί δεν επιστρέφονται εάν ο ασφαλισμένος δεν πληροί τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης , ήτοι συμπλήρωση τουλάχιστον 15 ετών ασφάλισης.
Οι παροχές
Μιλώντας στην εφημερίδα Καθημερινή ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πάνος Τσακλόγλου επισημαίνει ότι η αλλαγή στον τρόπο χρηματοδότησης των επικουρικών συντάξεων ουδόλως επηρεάζει τις παροχές .Οι παροχές που θα απονέμονται στο πλαίσιο του νέου συστήματος επικουρικής ασφάλισης καλύπτουν τους κοινωνικοασφαλιστικούς κινδύνους του γήρατος, της αναπηρίας του θανάτου .”Μάλιστα όχι μόνο δεν υπολείπονται των παροχών όπως διαμορφώνονται στο πλαίσιο του ισχύοντος συστήματος αλλά αντιθέτως υπερέχουν αυτών. Η σχέση ανταποδοτικότητας μεταξύ των καταβληθεισών εισφορών και των θεσπιζόμενων παροχών είναι ιδιαίτερα ενισχυμένη.” επισημαίνει ο υφυπουργός. Και συμπληρώνει ότι με το νέο σύστημα ουσιαστικά πραγματοποιείται η πάγια απαίτηση των ασφαλισμένων που πλησιάζουν στη συνταξιοδότηση δηλαδή “θέλουν τις εισφορές τους πίσω” καθώς η απονεμόμενη σύνταξη είναι αποτέλεσμα του συνόλου των εισφορών και των αποδόσεων που προκύπτουν κατά την επένδυση τους “.Επιπλέον επισημαίνει ο κ. Τσακλόγλου ότι με το νέο σύστημα εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του ασφαλισμένου, κατοχυρώνεται το δικαίωμα επιστροφής των καταβληθεισών εισφορών. Έτσι η ρύθμιση διαφοροποιείται και είναι ευνοϊκότερη σε σχέση με τα ισχύοντα τόσο στην κύρια μ όσο και στη διανεμητική επικουρική ασφάλιση” τονίζει .Στο νέο σύστημα επικουρικής ασφάλισης προβλέπεται επίσης ότι το κράτος εγγυάται στους ασφαλισμένους του νέου Ταμείου ότι θα απονέμεται επικουρική σύνταξη τουλάχιστον ίση με αυτή που αντιστοιχεί στις εισφορές που κατέβαλαν , δηλαδή εγγυάται μη αρνητικές αποδόσεις σε πραγματικούς όρους (λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση του πληθυσμού ). Επομένως υπογραμμίζει ο κ. Τσακλόγλου “στις διακυμάνσεις της αγοράς υπόκεινται μόνο οι αποδόσεις και όχι το καταβληθέν κεφάλαιο περιορίζοντας την έκθεση των ασφαλισμένων στον επενδυτικό κίνδυνο”.
Να σημειωθεί ότι το νέο κεφαλοποιητικό σύστημα επικουρικής ασφάλισης δεν διαφοροποιείται σε σχέση με το ισχύον διανεμητικό αναφορικά με το ύψος των εισφορών. Για τους μισθωτούς ανέρχονται μέχρι 31.5.2022 σε ποσοστό 3,25% για τον ασφαλισμένο και 3,25% για τον εργοδότη επί των ασφαλιστέων αποδοχών των εργαζομένων και στη συνέχεια τα ποσοστά αυτά μειώνονται σε 3% για καθέναν από τους ανωτέρω .Για τους αυτοτελώς απασχολούμενους διατηρούνται οι υφιστάμενες τρεις ασφαλιστικές κατηγορίες ( κλάσεις) εκ των οποίων ενδεικτικά η πρώτη αντιστοιχεί σε μηνιαία εισφορά ύψους 42 ευρώ μέχρι 31.5.2022 και 39 ευρώ εφεξής.
Αναγνώριση χρόνου
Επίσης ο κ. Τσακλόγλου σημειώνει στην εφημερίδα Καθημερινή ότι οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από το νέο Ταμείο ταυτίζονται με αυτές του ισχύοντος συστήματος .Ειδικότερα, για την απονομή σύνταξης γήρατος απαιτείται η συμπλήρωση 15 ετών στην ασφάλιση του Ταμείου είτε αυτοτελώς είτε αθροιστικά με χρόνο που έχει διανυθεί σε άλλον φορέα επικουρικής ασφάλισης καθώς και η έκδοση της σχετικής απόφασης συνταξιοδότησης από τον e-ΕΦΚΑ. Μάλιστα για τη διευκόλυνση των ασφαλισμένων που έχουν διανύσει χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον 12 ετών στο Ταμείο προβλέφθηκε επιπλέον η δυνατότητα αναγνώρισης του υπολειπόμενου μέχρι τη δεκαπενταετία χρόνου με την καταβολή των αντίστοιχων εισφορών προκειμένου να μην αποστερηθούν του δικαιώματος σε επικουρική σύνταξη του γήρατος . Για την επικουρική σύνταξη αναπηρίας προϋπόθεση αποτελεί η επέλευση του συγκεκριμένου κινδύνου και η απονομή για την ίδια αιτία σύνταξης από τον φορέα κύριας ασφάλισης .
Τέλος, σύνταξη λόγω θανάτου ενεργού ασφαλισμένου ή συνταξιούχου απονέμεται στα δικαιοδόχα πρόσωπα με τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις που ισχύουν σήμερα . Προβλέπεται βέβαια μια σημαντική αλλαγή σε σχέση με την υφιστάμενη επικουρική ασφάλιση , καθώς στις περιπτώσεις αναπηρίας και χηρείας που το σύνολο των εισφορών του ασφαλισμένου και των αποδόσεων τους είναι χαμηλό ,το κράτος εγγυάται παροχή επικουρικής σύνταξης που αντιστοιχεί στο ισοδύναμο εισφορών δεκαπενταετίας ανειδίκευτου εργάτη.

share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.