share

Έρχεται το Eispraxis για τους οφειλέτες -Τι είναι και πώς θα λειτουργεί

δημοσιεύτηκε:

Έρχεται νέο εργαλείο της ΑΑΔΕ το 2022 για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής το οποίο θα εντοπίζει και τους οφειλέτες.

Πρόκειται για το σύστημα «EISPRAXIS», το οποίο θα καταγράφει τη συμπεριφορά του κάθε οφειλέτη. Εν συνεχεία αυτό θα αντλεί πληροφορίες για τα εισοδήματα και τα περιουσιακά του στοιχεία από όλα τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, το Taxis, το Icisnet, το Elenxis καθώς και από τρίτους (Κτηματολόγιο, πιστωτικά ιδρύματα, συμβολαιογράφοι, Χρηματιστήριο, ΕΡΓΑΝΗ, ΓΕΜΗ ).

Με αυτόν τον τρόπο θα αξιολογείται η οικονομική δυνατότητα του οφειλέτη για την αποπληρωμή του χρέους και θα ειδοποιείται ηλεκτρονικά για την τακτοποίηση της εκκρεμότητας. Εάν ο οφειλέτης δεν ρυθμίζει τα χρέη του, τότε η ΑΑΔΕ αρχικά θα προχωρά σε κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, εισοδημάτων, κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων και σε δεύτερη φάση σε πλειστηριασμούς. Στόχος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων είναι να εισπράξει 50 δισ. από ευρώ από ελέγχους σε αδήλωτα εισοδήματα.

Πώς θα γίνονται οι έλεγχοι το 2022

Η ΑΑΔΕ ξεκινά το 2022 σαφάρι φορο-ελε΄γχων και ηλεκτρονικών διασταυρώσεων αλλά και επέκταση των αυτόματων κατασχέσεων για χρέη προς την εφορία, προκειμένου να αυξηθεί η εισπραξιμότητα και να καταπολεμηθεί το φαινόμενο της φοροδιαφυγής.

Ο έλεγχος θα γίνεται μέσω ενός QRcode και οι φορο-ελεγκτές θα έχουν άμεση πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των ελεγχόμενων πολιτών και θα εκδίδουν αυτόματα σημείωμα με τα αποτελέσματα το ελέγχου. Στόχος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων είναι να εισπράξει 50 δισ. από ευρώ από ελέγχους σε αδήλωτα εισοδήματα. Το επιχειρησιακό σχέδιο της Αρχής περιλαμβάνει:

-Περισσότερους από 700 ελέγχους σε τυχαίο δείγμα άμεσων επιστροφών φόρων.

-Ελέγχους σε περιπτώσεις μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ, αν και έχει σημειωθεί σημαντική δραστηριότητα.

-Διασταυρώσεις σε διαφορές μεταξύ συνολικών ετήσιων εκροών δηλώσεων ΦΠΑ με τα δηλωθέντα εισοδήματα του 2019. Θα αξιοποιηθούν και τα διαθέσιμα στοιχεία μέχρι 31 Ιανουαρίου 2021.

-Διασταυρώσεις σε ποσοστό τουλάχιστον 10% επί του συνόλου των εισερχόμενων πληροφοριών από αλλοδαπές αρχές για μη δηλωθέντα εισοδήματα στις φετινές δηλώσεις εισοδήματος.

-Διενέργεια τουλάχιστον 7.200 τελωνειακών ελέγχων με τη χρήση αυτοκινούμενων συστημάτων ελέγχου X-RAY.

-Ελέγχους αδήλωτων εισοδημάτων από βραχυχρόνιες μισθώσεις, σε συνδυασμό με τα στοιχεία που παρέχουν οι συναλλαγές με κάρτα.

Οι νέες υπηρεσίες της ΑΑΔΕΜεταξύ άλλων επισημαίνεται ότι το 2022 η ΑΑΔΕ θα διαθέτει τις παρακάτω νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες:

-Ανάπτυξη εφαρμογής ψηφιακής υποβολής δηλώσεων φόρου κληρονομιάς

-Ψηφιακή έκδοση φορολογικής ενημερότητας με παρακράτηση και βεβαίωσης οφειλής

-Διαδικασίες και ενέργειες για την αποδοχή καρτών εξωτερικού στις πληρωμές φορολογικών και τελωνειακών υποχρεώσεων

-Ψηφιακή σφράγιση και αποσφράγιση οχημάτων άλλων χωρών

-Ανάπτυξη εφαρμογής (application) κινητών συσκευών για πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ

-Υλοποίηση αυτοματοποιημένου συστήματος ενημέρωσης οφειλετών για τήρηση ρυθμίσεων

-Επέκταση του εύρους των ηλεκτρονικών κατασχέσεων και περαιτέρω αυτοματοποίησή τους (περιλαμβανομένης της ηλεκτρονικής άρσης και του περιορισμού κατασχέσεων)

-Ανάπτυξη συστήματος αξιοποίησης καταγγελιών και πληροφοριών

-Ανάπτυξη στρατηγικής για τη διαχείριση οφειλών και ρυθμίσεων. Αξιολόγηση χαρτοφυλακίου οφειλών και ρυθμίσεων – ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά οφειλετών. Νέο πλαίσιο ενημέρωσης για την τήρηση ρυθμίσεων. Προτεραιοποίηση λήψης αναγκαστικών μέτρων

-Εφαρμογή κινητών συσκευών για σάρωση πινακίδων κυκλοφορίας και έλεγχο ακινησίας

-Πιλοτική ανάπτυξη εφαρμογής μερικού επιτόπιου ελέγχου μέσω tablets (ElenxisLive) – πρόσβαση στο προφίλ φορολογουμένου – ψηφιακή έκδοση σημειώματος διαπιστώσεων ελέγχου στους επιτόπιους ελέγχους.

Στο επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2022 περιλαμβάνονται η επιτάχυνση των επιστροφών του ΦΠΑ, το νέο πλαίσιο για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, η εισαγωγή υπερ-αποσβέσεων δαπανών για πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση, η κωδικοποίηση και απλούστευση της φορολογικής νομοθεσίας.


share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.