Quantcast
Gov.gr: Πήρε ΦΕΚ η απόφαση για τη βεβαίωση μόνιμης κατοικίας-Τι πρέπει να γνωρίζετε - enikonomia.gr
share

Gov.gr: Πήρε ΦΕΚ η απόφαση για τη βεβαίωση μόνιμης κατοικίας-Τι πρέπει να γνωρίζετε

δημοσιεύτηκε:

Στο ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η απόφαση των υπουργείων Εσωτερικών  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης  για τη βεβαίωση μόνιμης κατοικίας μέσω gov.gr. Σημειώνεται δε πως με την απόφαση αυτή ρυθμίζεται η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης και έκδοσης ηλεκτρονικής βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) καθώς και τη χρήση της ανωτέρω υπηρεσίας από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες των Δήμων μέσω της εφαρμογής θυρίδων των φορέων.

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εντάσσονται οι βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 279 του ν. 3463/2006, ως αυτό διαμορφώθηκε και ισχύει με το άρθρο 43 του ν. 5027/2023 (Α’ 48).  Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (ΦΕΚ Β’ 1460/04-03-2024)

Η απόφαση

Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει τα εξής:

Ηλεκτρονική εφαρμογή για την έκδοση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας

1. Δημιουργείται και παρέχεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ) εφαρμογή για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης για την έκδοση ηλεκτρονικής βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας («εφαρμογή»).

2. Χρήστες της εφαρμογής είναι:

1. Πολίτες που επιθυμούν να λάβουν την ως άνω βεβαίωση («αιτούντες») και έχουν τη μόνιμη κατοικία τους στην Ελλάδα και
2. αρμόδιοι δημοτικοί υπάλληλοι («δημοτικοί υπάλληλοι»), που παραλαμβάνουν στη θυρίδα του οικείου Δήμου τις ηλεκτρονικές αιτήσεις των πολιτών, με σκοπό τη διεκπεραίωσή τους και την ανάρτηση των έγγραφων απαντήσεων επί των αιτήσεων με τη χρήση της εφαρμογής.

Πρόσβαση στην εφαρμογή και ενέργειες χρηστών

1. Ο αιτών αποκτά πρόσβαση στην εφαρμογή κατόπιν αυθεντικοποίησης, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 28 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) και τα δημοτικά όργανα κατόπιν αυθεντικοποίησης με τη χρήση διαπιστευτηρίων (κωδικών) δημόσιας διοίκησης.

2. Ο αιτών επιβεβαιώνει τα απαραίτητα προσωπικά στοιχεία και συμπληρώνει τα στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του. Τα στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας αποδεικνύονται:

1. Είτε με ανάρτηση από τον αιτούντα στην εφαρμογή αντιγράφου της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) που αφορά στο φορολογικό έτος που προηγείται ή που ταυτίζεται με αυτό της ηλεκτρονικής αίτησης.

2. Είτε αυτόματα από την εφαρμογή μέσω διαλειτουργικότητας με το αντίστοιχο μητρώο Ε1 της Α.Α.Δ.Ε.
Αν, αιτιολογημένα ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να αποδείξει την μόνιμη κατοικία του, επειδή η διεύθυνση κατοικίας που αναγράφεται στο Ε1 αναφέρεται σε Δήμο διαφορετικό από αυτόν στον οποίο αιτείται την έκδοση της βεβαίωσης, τότε η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου αποδεικνύεται από τον ενδιαφερόμενο, εφόσον προκύπτει πραγματική εγκατάσταση στον Δήμο, με κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο (όπως λογαριασμός σταθερής τηλεφωνίας, λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος, λογαριασμός ύδρευσης ή φυσικού αερίου). Το αντίστοιχο δικαιολογητικό αναρτάται στην εφαρμογή. Μετά την ολοκλήρωση της ανάρτησης των κατά περίπτωση εγγράφων, ο αιτών υποβάλλει οριστικά την αίτηση προς τον Δήμο της μόνιμης κατοικίας του.

3. Η αίτηση για την έκδοση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας φέρει τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020 και συγκεκριμένα:

α. Μοναδικό κωδικό αριθμό σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή QR και

β. εγκεκριμένη ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

4. Με την υποβολή της αίτησης από τον αιτούντα, αυτή αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη θυρίδα του Δήμου που δηλώθηκε στην αίτηση και αντίγραφό της αποθηκεύεται στην προσωπική θυρίδα του αιτούντος.

5. Οι δημοτικοί υπάλληλοι παραλαμβάνουν τις ηλεκτρονικές αιτήσεις στο περιβάλλον των θυρίδων του οικείου Δήμου και τις διαχειρίζονται σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους, χωρίς να απαιτούνται οι εσωτερικές διαδικασίες πρωτοκόλλησης του φορέα, όπως ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 5620 ΕΞ 26-02-2021 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ) καθώς και για τη χρήση των θυρίδων φορέων και χρηστών που τηρούνται σε αυτή» (Β’ 849), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 36126 ΕΞ 05-09-2022 (Β’ 4693) όμοια απόφαση.

6. Ο Δήμαρχος, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 279 του ν. 3463/2006, ως αυτό διαμορφώθηκε και ισχύει με το άρθρο 43 του ν. 5027/2023 (Α’ 48) ελέγχει την πλήρωση των νόμιμων όρων χορήγησης της βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας και προβαίνει στις ενέργειες της παρ. 1 του άρθρου 5.

Στοιχεία βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας

Η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

1. Τα στοιχεία των φυσικών προσώπων της περ. α’ της παρ. 1β του άρθρου 17 του ν. 4987/2022 (Α’ 206), που διατίθενται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) στην Κ.Ε.Δ.Ε. από την Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με την υπό στοιχεία 38428 ΕΞ 29-10-2021 (Β’ 5231) απόφαση του Υπουργού Επικρατείας. Συγκεκριμένα, αναγράφονται τα εξής στοιχεία: επώνυμο, όνομα, όνομα πατρός, όνομα μητρός, Α.Δ.Τ., ημερομηνία γέννησης, στοιχεία κατοικίας (οδός, αριθμός, περιοχή, δήμος). Η αναζήτηση των στοιχείων που συμπεριλαμβάνονται στην ανωτέρω βεβαίωση πραγματοποιείται με βάση τον ΑΦΜ, όπως αυτός προκύπτει από την αυθεντικοποίηση του αιτούντος στην εφαρμογή.

2. Τα στοιχεία του αρμόδιου οργάνου για την έκδοση της βεβαίωσης και συγκεκριμένα τα στοιχεία του Δήμου και του αρμόδιου δημάρχου, τα οποία αντλούνται μέσω του κόμβου Υπηρεσιών και Διαλειτουργικότητας «govHUB» της Κ.Ε.Δ.Ε. που φιλοξενείται στο ΚΕ.Δ.

3. Μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης, με σκοπό την επαλήθευση του περιεχομένου του εγγράφου από τον λήπτη. Η επαλήθευση γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020.

4. Προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 άρθρο 27 του ν. 4727/2020. Η ημερομηνία που αναγράφεται στην ηλεκτρονική σφραγίδα αποτελεί την ημερομηνία έκδοσης της ανωτέρω βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας.

Έκδοση ηλεκτρονικής βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας

1. Με την ολοκλήρωση των ενεργειών του άρθρου 3, εκδίδεται η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή απορρίπτεται η χορήγησή της με παράθεση ειδικής αιτιολογίας. Και στις δύο περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου, η εκδιδόμενη πράξη κοινοποιείται ηλεκτρονικά αυθημερόν στον αιτούντα μέσω της εφαρμογής των Θυρίδων των Δήμων, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας της παρ. 6 του άρθρου 3.

2. Η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή η αιτιολογημένη απόρριψη της σχετικής αίτησης φέρει τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020 και γίνεται δεκτή κατά την ηλεκτρονική διακίνηση με ισχύ πρωτοτύπου και κατά την έντυπη διακίνηση με ισχύ ακριβούς αντιγράφου, χωρίς να απαιτείται επικύρωση. Συγκεκριμένα η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή η αιτιολογημένη απόρριψη φέρει:
α. Μοναδικό κωδικό αριθμό σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή QR και
β. εγκεκριμένη ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

3. Αν η αποκλειστική προθεσμία της παρ. 6 του άρθρου 3, κατά την οποία ο δήμαρχος έχει τη δυνατότητα είτε να χορηγήσει είτε να απορρίψει αιτιολογημένα τη χορήγηση της βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας, παρέλθει άπρακτη, η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της παρ. 1 εκδίδεται αυτόματα ηλεκτρονικά ύστερα από νέα αυθεντικοποίηση του αιτούντος κατά το άρθρο 26 του ν. 4727/2020 και σχετικό αίτημά του. Η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας που εκδίδεται αναρτάται στην προσωπική του Θυρίδα.

4. Η αυτόματη ηλεκτρονική βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της παρ. 3 εκδίδεται μόνο αν ο Δήμος κατοικίας που έχει καταχωριστεί στη σχετική αίτηση που έχει υποβάλει ο αιτών, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3, συμπίπτει με τον Δήμο κατοικίας που αντλείται από το φορολογικό μητρώο που διαχειρίζεται η Α.Α.Δ.Ε. Αν δεν συμπίπτουν, τότε εκδίδεται αυτόματα απορριπτική απάντηση.

5. Ο αιτών δεν επιτρέπεται να υποβάλει άλλη αίτηση για την έκδοση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας στον ίδιο ή άλλο Δήμο, πριν από τη διεκπεραίωση της αρχικής αίτησης είτε έγχαρτα από τον Δήμο, είτε αυτόματα ηλεκτρονικά.

6. Η διάρκεια ισχύος της έγχαρτης ή ηλεκτρονικής βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας είναι τριών (3) μηνών από την έκδοσή της.

Ειδικές ρυθμίσεις για τη λειτουργία της εφαρμογής

1. Αρμόδιο για τη λειτουργία της εφαρμογής είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η εφαρμογή αναπτύσσεται από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.), σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την Κ.Ε.Δ.Ε.

2. Η εφαρμογή διαλειτουργεί μέσω του ΚΕ.Δ. με τα κατάλληλα μητρώα του δημοσίου για την άντληση στοιχείων των χρηστών, ιδίως ταυτοποίησης και διεύθυνσης κατοικίας.

3. Η διαλειτουργικότητα της παρ. 2 πραγματοποιείται σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την πολιτική ορθής χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά την έννοια της περ. 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων ΓΚΠΔ), για τους σκοπούς της λειτουργίας της εφαρμογής της παρούσας.

2. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των διακινούμενων δεδομένων, πληροφοριών και εγγράφων και κατ’ ελάχιστον, της καταγραφής και παρακολούθησης των προσβάσεων, της διασφάλισης ιχνηλασιμότητας και της προστασίας των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.