share

Η απάντηση της Γεροβασίλη στην ΑΔΕΔΥ για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων

δημοσιεύτηκε:

Για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Μεταρρύθμισης, απαντώντας στην ΑΔΕΔΥ, η οποία κήρυξε αποχή από κάθε διαδικασία αξιολόγησης.

Όπως αναφέρει αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Με τον νόμο 4369/16 και ειδικότερα με το Μέρος Β’ (αρ. 14-24: «Σύστημα Αξιολόγησης») καθιερώνεται ένα νέο σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων. Στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος αυτού, όπως προβλέπεται ρητά στο άρθρο 14 υπάγεται το σύνολο σχεδόν των υπαλλήλων που απασχολούνται στη δημόσια διοίκηση, δηλαδή τόσο οι τακτικοί πολιτικοί υπάλληλοι όσο και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ και β’ βαθμού κτλ.

Με τις διατάξεις του ν. 4369/16 ρυθµίζεται κατά τρόπο άρτιο, ενιαίο, συνεκτικό, ορθολογικό και αξιοκρατικό το Σύστηµα Αξιολόγησης του υπαλληλικού προσωπικού της δηµόσιας διοίκησης που αποτελεί επίκαιρο και ουσιώδες συστατικό για την εύρυθµη και δηµοκρατική λειτουργία της. Η ενεργή συμμετοχή των δηµοσίων υπαλλήλων στη διαδικασία αξιολόγησης αποσκοπεί στη βελτίωση της ατοµικής απόδοσης κάθε υπαλλήλου και συνολικά της απόδοσης κάθε δηµόσιας υπηρεσίας.

Ειδικότερα, το νέο σύστηµα αξιολόγησης είναι αντικειµενικό και δεν έχει τιμωρητικό χαρακτήρα, αλλά αντίθετα αποσκοπεί στην ανάδειξη των ικανοτήτων και των προσόντων των υπαλλήλων. Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι κοινώς αποδεκτά, µετρήσιµα και αντικειµενικά, ελεγχόµενα ως προς την εφαρµογή τους, µε αποκλειστικό γνώµονα την ποιοτική αναβάθµιση των δηµόσιων υπηρεσιών. Η σύνταξη των συγκεκριµένων Εκθέσεων Αξιολόγησης των Υπαλλήλων από τους ρητά προβλεπόµενους Αξιολογητές περιέχει απολύτως καθορισµένα κριτήρια, όπως: γνώση του αντικειµένου, επιδεικνυόµενο ενδιαφέρον, δηµιουργικότητα, υπηρεσιακές σχέσεις και συµπεριφορά προς τους πολίτες, αποτελεσµατικότητα.

Αρμόδιοι για την αξιολόγηση του υπαλλήλου είναι οι δύο άμεσα ιεραρχικά προϊστάμενοί του, γεγονός που εξασφαλίζει τη δικαιότερη δυνατή αντιμετώπιση του υπαλλήλου. Με το καινούργιο σύστημα αξιολόγησης εισάγεται μία σημαντική καινοτομία, σύμφωνα με την οποία για πρώτη φορά οι ασκούντες καθήκοντα θέσεων ευθύνης δεν αξιολογούνται μόνο από τους προϊσταμένους τους, αλλά και από τους υφισταμένους τους, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 18 οι προϊστάμενοι όλων των βαθμίδων αξιολογούνται επίσης και από το σύνολο των άμεσα υφισταμένων τους.

Με αυτόν τον τρόπο αξιολόγησης και την αντικειμενικότητα των κριτηρίων που καθιερώνονται, διαμορφώνεται πλήρως η εικόνα του κάθε υπαλλήλου ατοµικά και αναδεικνύονται οι ιδιαίτερες προσωπικές ικανότητές του σε σχέση µε τη φύση των καθηκόντων που εκτελεί.

Επισημαίνεται ακόμη ότι στο πλαίσιο της αξιολόγησης περιλαμβάνεται και η διαδικασία της συμβουλευτικής συνέντευξης. Γίνεται, λοιπόν, κατανοητό ότι η αξιολόγηση αποτελεί σημαντικό εργαλείο βελτίωσης του υπαλλήλου, με απώτερο στόχο τη βελτίωση του παραγόμενου διοικητικού έργου.

Τονίζεται ακόμη ότι, για την αποκατάσταση τυχόν αδικιών και τη ορθή και δίκαιη λειτουργία του συστήματος αξιολόγησης, προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων από τον αξιολογούμενο ενώπιον της ειδικής επιτροπής αξιολόγησης, η οποία συστήνεται σε κάθε υπηρεσία.

Επιπροσθέτως, αξίζει να αναφερθεί ότι εκδόθηκε ήδη η προκήρυξη για την πλήρωση οριζόντιων θέσεων Γενικών Διευθυντών στα Υπουργεία και θα ακολουθήσουν οι προκηρύξεις για την επιλογή προϊσταμένων σε όλες τις οργανικές μονάδες του Δημοσίου, βάζοντας οριστικά τέλος σε μία μακροχρόνια στρεβλή λογική αναθέσεων καθηκόντων ευθύνης.

Προκαλεί εύλογες απορίες η στάση της ΑΔΕΔΥ και άλλων συνδικαλιστικών φορέων που κηρύσσουν αποχή από κάθε διαδικασία αξιολόγησης. Τη στιγμή που είναι γνωστό σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους τι παρέλαβε και τι πολιτικές εφαρμόζει η παρούσα κυβέρνηση για τη δημόσια διοίκηση.

Η πολιτική της κυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου είχε στηριχθεί στη στοχοποίηση, δυσφήμιση και απαξίωση των δημοσίων υπαλλήλων, στις καταργήσεις δημόσιων οργανισμών χωρίς καμία προηγούμενη αξιολόγηση και βέβαια στις απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων. Κορωνίδα δε του «μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος» του αρμόδιου Υπουργού κ. Μητσοτάκη αποτέλεσε το απολύτως τιμωρητικό σύστημα αξιολόγησης που εισήγαγε για το ανθρώπινο δυναμικό της διοίκησης και το οποίο προέβλεπε την εκ των προτέρων καθορισθείσα αρνητική αξιολόγηση συγκεκριμένου ποσοστού υπαλλήλων ανά φορέα. Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν η πλήρης διάλυση του δημόσιου τομέα και, ιδίως, των πλέον κρίσιμων τομέων του κοινωνικού κράτους, όπως η Υγεία, η Πρόνοια η Παιδεία κ.α.

Η παρούσα κυβέρνηση προχώρησε αμέσως στην αποκατάσταση όλων των απολυθέντων και διωχθέντων δημοσίων υπαλλήλων και στην κατάργηση όλων των μνημονιακών δεσμεύσεων που είχαν αναληφθεί για απολύσεις, υποχρεωτική διαθεσιμότητα και κινητικότητα κλπ. Στον αντίποδα των προηγούμενων αυθαίρετων και ανθρωποφαγικών πολιτικών, προχώρησε άμεσα σε μία σειρά νομοθετικών πρωτοβουλιών με στόχο την αποκατάσταση του κύρους των δημοσίων υπηρεσιών, αλλά και τη βελτίωση του παραγόμενου διοικητικού έργου.

Όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι γνωρίζουν ότι η παρούσα κυβέρνηση είναι αυτή που αποκατέστησε την εργασιακή ειρήνη στο δημόσιο τομέα, είναι αυτή που αποκατέστησε το κύρος των δημόσιων υπαλλήλων, και όλοι γνωρίζουν ότι το νέο σύστημα αξιολόγησης αποσκοπεί στη βελτίωση του εργαζόμενου και κατ’ επέκταση του παραγόμενου διοικητικού έργου προς όφελος των πολιτών.

Δυστυχώς, με την έως τώρα στάση της η ΑΔΕΔΥ ενισχύει πολιτικές απαξίωσης του Δημοσίου σαν αυτές που βίωσαν οι εργαζόμενοι επί των συγκυβερνήσεων ΝΔ-ΠΑΣΟΚ.

Περιμένουμε από την ΑΔΕΔΥ να σταθεί αρωγός και να μην εμποδίζει την προσπάθεια αναβάθμισης του δημόσιου τομέα, να αναγνωρίσει την πραγματικότητα και να αναλογιστεί τις ευθύνες της απέναντι στους εκατοντάδες χιλιάδες δημόσιους λειτουργούς.

Καλούμε τους εργαζομένους στον δημόσιο τομέα να στηρίξουν την προσπάθειά μας για ουσιαστική μεταρρύθμιση του Δημοσίου, για τη διοικητική και παραγωγική ανασυγκρότηση που τόσο έχει ανάγκη ο τόπος”.


share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.