Quantcast
«Κέρδος» έξι μηνών για τους εμπόρους με επιδοτούμενα e-shop - Τι ισχύει για την φορολόγηση των ενισχύσεων που φτάνουν τα 5.000 € - enikonomia.gr
share

«Κέρδος» έξι μηνών για τους εμπόρους με επιδοτούμενα e-shop – Τι ισχύει για την φορολόγηση των ενισχύσεων που φτάνουν τα 5.000 €

δημοσιεύτηκε:

«Κέρδος» έξι μήνες ακόμη για να διαμορφώσουν το ηλεκτρονικό τους κατάστημαe-shop θα έχουν όλοι οι έμποροι που επιδοτήθηκαν μέσω του προγράμματος e-Λιανικό: Η συγκεκριμένη εξέλιξη δίνει ανάσες στους επαγγελματίες που σε λίγες μέρες από τώρα θα έχαναν ποσά Κρατικών ενισχύσεων που άγγιζαν ακόμη και τα 5.000 ευρώ. Ενδιαφέρον πάντως εμφανίζει και η φορολογική αντιμετώπιση των συγκεκριμένων ενισχύσεων σε μια περίοδο που «τρέχουν» οι προθεσμίες των δηλώσεων.

Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης

Βάσει, λοιπόν, σχετικής τροποποίησης από το υπουργείο Ανάπτυξης παρατείνεται η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων μέσω του e-Λιανικό στους δώδεκα (12) μήνες, από τους έξι (6) μήνες που ίσχυε, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Έτσι, οι έμποροι που ενισχύθηκαν θα πάρουν… τον χρόνο τους ώστε να ολοκληρώσουν την κατασκευή ή την αναβάθμιση e-shop, χωρίς να κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός του προγράμματος.

Σύμφωνα με την τροποποίηση της Πρόσκλησης το αίτημα επαλήθευσης – πιστοποίησης θα πρέπει να έχει υποβληθεί το αργότερο εντός μηνός από την ημερομηνία λήξης της δωδεκάμηνης διάρκειας του έργου.

Η λεπτομέρεια που … κάνει την διαφορά

Αυτό ακριβώς το χρονικό περιθώριο πάντως που έδινε η συγκεκριμένη Δράση ήταν και εκείνη η λεπτομέρεια που έκανε την διαφορά: Μέσω του προγράμματος e-Λιανικό χρηματοδοτείτο σε ποσοστό 100% η δαπάνη για την κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop). Εξαιρετικά ενδιαφέρον όμως ήταν το ότι δεν απαιτείτο η εκ των προτέρων υλοποίηση του ηλεκτρονικού καταστήματος, καθώς στις επιχειρήσεις είχε δοθεί χρόνος έξι μηνών αφού ενταχθούν για να υλοποιήσουν το έργο τους. Τώρα αυτό το διάστημα διευρύνεται στους δώδεκα μήνες.

Οι όροι της Δράσης e-Λιανικό έδιναν το δικαίωμα σε όσες επιχειρήσεις ήθελαν να «στήσουν» το δικό τους ηλεκτρονικό κατάστημα να εξασφαλίσουν επιδοτήσεις μέχρι 5.000 ευρώ, ενώ όσοι επαγγελματίες επιθυμούσαν απλά να αναβαθμίσουν υφιστάμενα -εφόσον το διέθεταν πριν τις 18 Μαρτίου 2020- μπορούσαν να ενισχυθούν με ποσά έως 1.500 ευρώ.

Στο πρόγραμμα e-Λιανικό όσες επιχειρήσεις μετείχαν διακρίνονταν σε υφιστάμενες, εφόσον είχαν συσταθεί έως και την 30.09.2019 και νεοσύστατες, εάν είχαν συσταθεί από 1/10/2019 και μέχρι τις 7/11/2020.

Αφορολόγητα και ακατάσχετα τα 5.000 ευρώ

Με δεδομένο ότι αυτή την περίοδο «τρέχει» και η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων θα πρέπει να επισημανθεί πως η επιχορήγηση των 5.000 ευρώ για την κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη.

Συγκεκριμένα, σχετική απόφαση ανέφερε πως «η ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της Δράσης της παρούσας πρόσκλησης δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43A του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα.»

Ποιες εταιρείες ήταν δικαιούχοι

Μέσω της Δράσης «e-Λιανικό», μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου, διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά μπορούσαν να εξασφαλίσουν επιδότηση.

Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις όμως θα έπρεπε να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους κατά το 4ο τρίμηνο του έτους 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019.

Οι επιχειρήσεις θα έπρεπε, μεταξύ άλλων, να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Να έχουν ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47 και Αναλυτικοί αυτού με την εξαίρεση του τομέα της αλιείας και της εμπορίας καπνού και προϊόντων καπνού)
  • Να διατηρούν φυσικό κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες
  • Να λειτουργεί σε δύο γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive, να συνοδεύεται από λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών
  • Να διασφαλίζει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Ποια έξοδα επιχορηγήθηκαν

Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) αποδόθηκε συνολική επιχορήγηση έως του ποσού των 5.000 ευρώ για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (Λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.

Οι επιλέξιμες δαπάνες της Δράσης ήταν οι εξής (για τον εξοπλισμό πληροφορικής το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του έργου ήταν 30%):

  • Eξυπηρετητές/διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών – λογισμικού απαιτούμενου για την δημιουργία/ αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Επιτρέπεται και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS).
  • Ηλεκτρονικοί υπολογιστές (Desktop/Laptop)
  • Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός δικτύου, bar code readers, εκτυπωτές κλπ.)
  • Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης/ αναβάθμισης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop συμπεριλαμβανομένων των λογισμικών παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών και υπηρεσιών φιλοξενίας (hosting, collocation κλπ.)
  • Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.