Quantcast
Κορκίδης: Ο νέος αναπτυξιακός νόμος θεραπεύει παθογένειες του παρελθόντος - enikonomia.gr
share

Κορκίδης: Ο νέος αναπτυξιακός νόμος θεραπεύει παθογένειες του παρελθόντος

δημοσιεύτηκε:

Επιστολή με 7 προτάσεις, για στοχευμένες θεματικές ενισχύσεις από το νέο αναπτυξιακό νόμο, υπέβαλε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς σύμφωνα με επιστολή στους αρμόδιους υπουργούς Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη και Νίκο Παπαθανάση, καθώς και στον πρόεδρο και τα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.

Οι 7 προτάσεις εστιάζουν στις ενισχύσεις ψηφιακού και τεχνολογικού μετασχηματισμού σε μεσαίους, μικρούς και πολύ μικρούς, στην εφοδιαστική αλυσίδα και λιμενικές δραστηριότητες, στην αλιεία και υδατοκαλλιέργειες, στη διάρκεια μίσθωσης και υλοποίησης επενδύσεων, καθώς επίσης στις πυρόπληκτες και πλημμυροπαθείς περιοχές της Αττικής.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης αναφορικά με το νομοσχέδιο δήλωσε: «Το όραμα για την διαμόρφωση ενός πλαισίου φιλικού προς τους επενδυτές κάνει πράξη η κυβέρνηση με τον νέο αναπτυξιακό νόμο που βρίσκεται προς ψήφιση στην Βουλή. Είναι γνωστό ότι οι γραφειοκρατικές και άλλες διαδικασίες για δεκαετίες αποτελούσαν ανάχωμα στο επενδυτικό ενδιαφέρον σε σημαντικούς τομείς της οικονομίας της χώρας, αφού βασικό κίνητρο είναι να μην ταλαιπωρείται η επιχείρηση για χρόνια μέχρι να ολοκληρώσει την διαδικασία επένδυσης. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι κάθε επένδυση σημαίνει νέες θέσεις εργασίας. Και νέες θέσεις εργασίας σημαίνουν ότι αφ’ ενός ενδυναμώνεται ο παραγωγικός ιστός, αφ’ ετέρου δε, ισχυροποιείται η εγχώρια ικανότητα σε μία περίοδο όπου αποτελεί ζητούμενο. Ο νέος αναπτυξιακός νόμος θεραπεύει παθογένειες του παρελθόντος και δεν περιορίζει την συμμετοχή των μικρών επιχειρήσεων. Αναμένεται μάλιστα να δώσει νέα χαρακτηριστικά στις επενδύσεις, στην ανάπτυξη, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην ανάπτυξη και δυναμική των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να επαναφέρει μια νέα εποχή «brain gain». Δεδομένου ότι η επιχειρηματικότητα είναι έννοια πολυδιάστατη, με δυναμικό αντίκρισμα στην οικονομική ζωή της χώρας το πλαίσιο του νόμου θα επιτρέψει σε όλη την επιχειρηματική κοινότητα χωρίς αποκλεισμούς, να σχεδιάσει, να αναπτύξει και να υλοποιήσει τις πρωτοβουλίες της με σύγχρονες μορφές επενδύσεων σε δυναμικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας. Με αυτό το σκεπτικό υποβάλλαμε με σχετική επιστολή, τις 7 προτάσεις του ΕΒΕΠ, σύμφωνα με τη προσέγγιση της θεματικής επιχειρηματικής στόχευσης. Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο η ισχυροποίηση της ανάπτυξης της οικονομίας της χώρας μας με την δημιουργία ενός ταχύτερου και ευέλικτου φιλοεπενδυτικού περιβάλλοντος με βασικό άξονα την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας είναι κάτι περισσότερο από απαραίτητη. Εκτιμώ πως ορθώς, ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος στοχεύει τις θεματικές ενισχύσεις και επιταχύνει τις διαδικασίες για τις επιχειρήσεις».

Οι 7 προτάσεις

Πιο αναλυτικά, οι προτάσεις αναφέρονται στα εξής:

1η Πρόταση

Σχετικά με τις ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων που θα λαμβάνουν το κίνητρο της επιχορήγησης, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, που έχει την προεδρία του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής, προτείνει να δίνεται στα ακόλουθα επενδυτικά σχέδια:

α) που υλοποιούνται στις πυρόπληκτες και πλημμυροπαθείς περιοχές της Αττικής να παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης του κινήτρου της επιχορήγησης σε όλες τις επιχειρήσεις και όχι μόνο στις μικρές ώστε να είναι εφικτή η ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας στις περιοχές αυτές μέσω ειδικού καθεστώτος ενισχύσεων.

β) που επιδεικνύουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση είτε μέσω προέγκρισης δανείου, είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων. Καθίσταται προφανές ότι η ύπαρξη μιας εξασφαλισμένης χρηματοδοτικά πρότασης θα συμβάλει σημαντικά προς την κατεύθυνσή της επιτάχυνσης της απορρόφησης τον κονδυλίων και της άμεσης υλοποίησης ώριμων επενδυτικών σχεδίων.

γ) που παρουσιάζουν αύξηση της απασχόλησης είτε κατά τα τελευταία έτη, είτε μετά την επένδυση, όπως αύξηση του προσωπικού της επιχείρησης κατά 10% τον τελευταίο χρόνο, πριν την υποβολή ή μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, δίνοντας κίνητρο για προσλήψεις και ως εκ τούτου αποδοτικότητα του νόμου στην πραγματική οικονομία.

2η Πρόταση

Προτείνεται στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο να μην υφίσταται διάκριση μεταξύ των μικρών-πολύ μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων και να μην αποκλείονται οι Μεσαίες επιχειρήσεις από συγκεκριμένες κατηγορίες κινήτρων, όπως είναι το κίνητρο της επιχορήγησης.

3η Πρόταση

Δεδομένης της σημασίας διασφάλισης της ασφαλούς ναυσιπλοΐας στις ελληνικές θάλασσες, που το ΕΒΕΠ εκτιμά ότι, θα πρέπει να μην εξαιρεθεί η δυνατότητα ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια στον τομέα εξοπλισμού πλωτών μέσων παροχής υπηρεσιών υποστήριξης λιμένων με βάση και τα προβλεπόμενα από κανονισμό της ΕΕ. Σημειώνεται ότι «δεδομένης της επιχειρούμενης αναζωογόνησης του ναυπηγικού τομέα, η στήριξη επενδύσεων για το «κτίσιμο» σύγχρονων ρυμουλκών- ναυαγοσωστικών, αφ’ ενός θα συμβάλει στην ανάπτυξη των ναυπηγικών δραστηριοτήτων σε ελληνικές μονάδες, δικαιολογώντας παράλληλα ένα σεβαστό αριθμό θέσεων εργασίας και αφ’ ετέρου, θα αποστερήσει την «προσπάθεια» της Τουρκίας να καλύψει με τις υπό ναυπήγηση σύγχρονες μονάδες σε δικά της ναυπηγεία τον Αιγιακό θαλάσσιο χώρο».

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τη διατύπωση: «επιχειρήσεις, οι οποίες υλοποιούν επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία και για λογαριασμό του Δημοσίου, βάσει σχετικής σύμβασης εκτέλεσης έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών.» φαίνεται να εξαιρούνται οι Οργανισμοί Λιμένων ΑΕ της χώρας, καθώς τελούν υπό παραχώρηση, των αντίστοιχων λιμενικών υποδομών. Αυτό ισχύει τόσο για τους λιμένες υπό ιδιωτικό, όσο και υπό δημόσιο έλεγχο και προτείνεται να διευκρινιστεί – προσαρμοστεί.

Εκτιμάται ότι, είναι πιθανό η ανάγκη τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος να επέλθει προ «…της ολοκλήρωσης ή της πιστοποίησης του 50% ή του 65%…», χωρίς ευθύνη του φορέα επένδυσης. Προτείνεται να υπάρξει πρόβλεψη, ώστε στην περίπτωση ανωτέρας βίας ή μη ευθύνης του φορέα επένδυσης να υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος και πριν την έλευση των παραπάνω πιστοποιήσεων.

Σχετικά με την πράσινη μετάβαση – περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων προτείνεται, να προβλεφθεί η παροχή ρεύματος σε πλοία (Cold Ironing) που προβλέπεται ότι σύντομα θα τεθεί ως υποχρέωση σχεδόν όλων των λιμένων της χώρας που περιλαμβάνονται στο κεντρικό δίκτυο λιμένων ΤΕΝ-Τ network.

4η Πρόταση

Αναφορικά με το νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων που θα ισχύσει την περίοδο 2022 – 2027, αναμένονται σημαντικές αλλαγές στην Περιφέρεια της Αττικής. Συγκεκριμένα, θα υπάρξουν περιοχές των Αθηνών που θα εξαιρεθούν από τις κρατικές ενισχύσεις, όπως ο Κεντρικός, ο Βόρειος και ο Νότιος Τομέας. Το Ε.Β.Ε.Π. που έχει και την προεδρία του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής εκτιμά ότι, το γεγονός αυτό θα επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να γίνει μια εκ των προτέρων διάγνωση των αναμενόμενων επιπτώσεων και διαμόρφωση προτάσεων δέσμης δράσεων, ως αντιστάθμιση στις νέες συνθήκες.

Ενδεικτικά επισημαίνεται ότι, θα μπορούσε να ζητηθεί αύξηση του ορίου ενισχύσεων του Κανόνα De Μinimis αλλά και νέα προγράμματα για την Αττική με προηγούμενη κοινοποίηση για παροχή έγκρισης στην Κοινότητα. Ακόμη, προτείνεται να δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να εξαντλούν τα όρια του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων ανεξαρτήτως κινήτρου (και όχι στο 80% όπως αποτυπώνεται στον νέο νόμο) καθώς τα υπόλοιπα κράτη-μέλη αναμένεται πως δεν θα προβούν σε μείωση των σχετικών ποσοστών ενίσχυσης, κάτι που θα έχει ως συνέπεια, να αποτραπούν αποφάσεις των επενδυτών για επαγγελματική δραστηριότητα στην χώρα μας.

5η Πρόταση

Η πρόταση για τη διάρκεια μίσθωσης, αφορά στην υλοποίηση επένδυσης σε οικόπεδο που δεν ανήκει στον φορέα της επένδυσης και απαιτείται τουλάχιστον 15ετής διάρκεια μίσθωσης. Προτείνεται, η μείωσή της στο χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την υλοποίηση της επένδυσης και την κάλυψη των μακροχρονίων υποχρεώσεων του επενδυτικού σχεδίου, πλέον δύο ετών.

6η Πρόταση

Στο πλαίσιο του ψηφιακού και τεχνολογικού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων, προτείνεται να προστεθεί στα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια η «Παραγωγή Λογισμικού, Προϊόντων και υπηρεσιών ρομποτικής και Βιομηχανίας 4.0, Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών Internet of Things (Ιοτ)». Προτείνεται επίσης, ως «παραγωγή λογισμικού» να νοείται και η ανάπτυξη αυτοτελούς εφαρμογής σε υφιστάμενη πλατφόρμα λογισμικού. Επίσης, σχετικά με τις επιλέξιμες δαπάνες, προτείνεται να προστεθούν οι δαπάνες νέου αλλά και υφιστάμενου προσωπικού για τα σχέδια παραγωγής λογισμικού.

7η Πρόταση

Προτείνεται στη γνωμοδοτική επιτροπή να συμμετέχουν, στα 15 μέλη με δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωποι των οικείων Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων.


share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.