share

Κτηματολόγιο-Αθήνα: Πότε λήγει η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων

δημοσιεύτηκε:

Έως την Πέμπτη, 1η
Οκτωβρίου θα πρέπει οι ιδιοκτήτες ακινήτων εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων να δηλώσουν στο Κτηματολόγιο ή να
διορθώσουν τυχόν λάθη στις αρχικές
τους δηλώσεις προκειμένου να μην βρεθούν αντιμέτωποι με δικαστικές επιλύσεις που κοστίζουν
σε χρόνο και ταλαιπωρία.
Η διαδικασία της ανάρτησης πραγματοποιείται πρώτη φορά
πλήρως ψηφιακά χωρίς την υποχρέωση των ενδιαφερομένων για αυτοπρόσωπη παρουσία
στα γραφεία κτηματογράφησης.
Μεταξύ άλλων οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:
1.Η είσοδος
στο
ktimatologio.gr
Οι πολίτες αφού επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας
τους στην ιστοσελίδα του Κτηματολογίου ( www.ktimatologio.gr) θα πρέπει
να δουν και να ελέγξουν
την περιγραφή και τη νομική
πληροφορία των ακινήτων τους (Κτηματολογικός Πίνακας) όπως και τα όρια
των γεωτεμαχίων τους (Κτηματολογικό Διάγραμμα). Εάν συμφωνούν με τα
στοιχεία της ανάρτησης δεν χρειάζεται
να προβούν σε άλλη
ενέργεια .Εάν δεν συμφωνούν με κάποια
από τα στοιχεία, μπορούν να υποβάλουν
αίτηση διόρθωσης ( μέχρι την αντίστοιχη
ημερομηνία λήξης) ηλεκτρονικά στο www.ktimatologio.gr ή στο γραφείο κτηματογράφησης
κατόπιν ραντεβού. Σε περίπτωση που δεν έχουν δηλώσει στο Κτηματολόγιο την ακίνητη
περιουσία τους, έχουν ακόμα περιθώριο να κάνουν
ψηφιακά στο www.ktimatologio.gr ή
στο γραφείο κτηματογράφησης κατόπιν ραντεβού.
2. Κωδικοί taxisnet
Οι ενδιαφερόμενοι χρησιμοποιώντας
τους κωδικούς του Taxisnet μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στα στοιχεία και να ελέγξουν την ορθότητα
τους μέσω της ειδικής πλατφόρμας μας στην
ιστοσελίδα του Κτηματολογίου . Οι δικαιούχοι
που έχουν δηλώσει το ακίνητο τους και
δεν βρίσκουν τα στοιχεία τους θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το τοπικό γραφείο κτηματογράφησης .Είναι εξαιρετικά σημαντικό
να ελέγξουν με προσοχή όλα τα στοιχεία του ακινήτου και του δικαιώματος. Είναι
σημαντικό τυχόν σφάλματα και παραλείψεις να διορθωθούν σε αυτό
το στάδιο (ανάρτηση) και όχι στην επόμενη φάση διορθώσεων
που απαιτεί πολύπλοκες δαπανηρές και
χρονοβόρες διαδικασίες (π.χ
δικαστική απόφαση).
3. Η αίτηση
διόρθωσης Πρόδηλου Σφάλματος

Σύμφωνα με
την εφημερίδα “Δημοκρατία”, αν υπάρχουν σφάλματα πληκτρολόγησης – προφανή σφάλματα, υποβάλλεται Αίτηση Διόρθωσης
Πρόδηλου Σφάλματος. Αφορά περιπτώσεις
όπου έχει καταχωριστεί εσφαλμένα
το πατρώνυμο, έχει γίνει αναριθμητισμός στον αριθμό
συμβολαίου, έχουν
καταχωριστεί εσφαλμένα ο τόμος
και ο αριθμός μεταγραφής του συμβολαίου ή έχουν
καταχωριστεί εσφαλμένα ο όροφος
ή το εμβαδόν του διαμερίσματος σας.
Η αίτηση υποβάλλεται ατελώς είτε ηλεκτρονικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών
του φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο με χρήση
των προσωπικών κωδικών TAXISNET είτε κατόπιν ραντεβού
στο γραφείο κτηματογράφησης.
4. Αίτηση
Διόρθωσης Κτηματολογικών Στοιχείων

Σύμφωνα με
την εφημερίδα Δημοκρατία, αν τώρα υπάρχουν πιο σοβαρά
σφάλματα υποβάλλεται Αίτηση
Διόρθωσης Κτηματολογικών Στοιχείων. Η αίτηση απαραίτητα
πρέπει να συνοδεύεται με όλα τα απαιτούμενα έγγραφα
για τη θεμελίωση της και υπόκειται σε τέλος 5 ευρώ. Υποβάλλεται και αυτή είτε ηλεκτρονικά μέσω υπηρεσιών του
του φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο
με χρήση τω προσωπικών κωδικών
Taxisnet είτε κατόπιν ραντεβού
στο γραφείο κτηματογράφησης.
Τα σοβαρά προβλήματα σφάλματος
Πρόκειται για περιπτώσεις όπου
δεν εμφανίζεται η ιδιοκτησία που έχει δηλώσει ο δικαιούχος, υπάρχουν λάθη τα οποία
αφορούν τα γεωμετρικά στοιχεία
του ακινήτου (π.χ εμβαδόν, όρια ιδιοκτησίας) ή γίνεται αντικατάσταση
(εκτοπισμός) δικαιωμάτων άλλου
δικαιούχου (πλήρους /ψιλής κυριότητας, επικαρπία)
Για παράδειγμα
-Δεν έχουν
συμπεριληφθεί όλοι οι συνιδιοκτήτες
του ακινήτου
– Η ιδιοκτησία
βρίσκεται σε άλλη θέση.
– Το εμβαδόν κτηματογράφησης ( τετραγωνικά
μέτρα) ή και το σχήμα του ακίνητου
σας διαφέρουν σημαντικά από
αυτά που έχουν δηλωθεί.
-Το ποσοστό
δικαιώματος είναι λανθασμένο
5. Tι αλλάζει μετά την ανάρτηση
Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία των διορθωτικών αιτήσεων , το γραφείο κτηματογράφησης λαμβάνει υπόψη το σύνολο των αιτήσεων ( και των συνημμένων εγγράφων ) και προβαίνει στις απαραίτητες διορθώσεις. Ειδικά στην περίπτωση της Αίτησης Διόρθωσης ( διόρθωση των ορίων του ακινήτου γεωμετρικά εκτός ορίων /απόκλισης , εκτοπισμός δικαιούχων) , το γραφείο κτηματογράφησης την αποδέχεται ( συνολικά ή μέρος) ή την απορρίπτει συντάσσοντας έκθεση με πλήρη αιτιολογία.
Αν από την αποδοχή της αίτησης επηρεάζονται και άλλοι δικαιούχοι , το γραφείο κτηματογράφησης ενημερώνει , με σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα ( ή με άλλο πρόσφορο τρόπο ) όλους όσοι επηρεάζονται ( θιγόμενοι ) από τις διορθώσεις. Αν τώρα ο πολίτης λάβει ειδοποίηση ως θιγόμενος θα έχει προθεσμία 30 ημερών να δηλώσει εάν συμφωνήσει με την προτεινόμενη διόρθωση. Αν ο πολίτης διαφωνεί τότε θα πρέπει να υποβάλει τη διαφωνία του αναλυτικά, προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα έγγραφα που τη θεμελιώνουν.
Στη συνέχεια το γραφείο κτηματογράφησης διαβιβάζει ολόκληρο τον φάκελο σε αρμόδια Επιτροπή Εξέτασης Υποθέσεων Κτηματογράφησης η οποία θα αποφασίσει και τελικά.
Οφέλη ολοκλήρωσης κτηματογράφησης
Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τα οφέλη που αποκομίζουν οι πολίτες συνολικά, οι ιδιοκτήτες ακινήτων, ο Δήμος Αθηναίων αλλά και οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές από την ολοκλήρωση της Κτηματογράφησης στην Αθήνα είναι πολλαπλά και οριζόντια.
-Κατοχυρώνεται με τον πλέον επίσημο τρόπο η ιδιοκτησία.
-Περιορίζεται δραστικά η γραφειοκρατία.
-Παρέχεται ένα βασικό εργαλείο στην Πολιτεία για την αποτελεσματικότερη προστασία του Περιβάλλοντος.
-Ενισχύεται η διαφάνεια και η ασφάλεια στη μεταβίβαση των ακινήτων. (Πλέον η μεταβίβαση ενός ακινήτου ή η απαλλοτρίωσή του θα πραγματοποιείται πολύ πιο γρήγορα καθώς μειώνεται δραστικά η γραφειοκρατία).
-Αναβαθμίζεται η αγορά ακινήτων.
-Διασφαλίζεται και οριοθετείται η δημόσια περιουσία και ο Δήμος έχει στα χέρια του πλέον ένα ισχυρό χωροταξικό εργαλείο για την ορθολογική οργάνωση και ανάπτυξη της πόλης.
-Προστατεύεται αποτελεσματικά η δημόσια περιουσία.
-Δημιουργείται ένα ξεκάθαρο πλαίσιο που διευκολύνει την προσέλκυση επενδύσεων στην αγορά κατοικίας αλλά και στις κατασκευές κτηρίων και υποδομών.


share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.