Quantcast
Νέο «έξυπνο» πρόγραμμα ενισχύσεων με 50.000 ευρώ - Δικαιούχοι "αποκλεισμένες" από τράπεζες μικρές επιχειρήσεις - enikonomia.gr
share

Νέο «έξυπνο» πρόγραμμα ενισχύσεων με 50.000 ευρώ – Δικαιούχοι “αποκλεισμένες” από τράπεζες μικρές επιχειρήσεις

δημοσιεύτηκε:

 Άλλο ένα χρηματοδοτικό εργαλείο για την ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων θα βγει στον «αέρα» μέσα στον Ιανουάριο: Βάσει των σχεδιασμών του υπουργείου Ανάπτυξης το νέο «έξυπνο» δάνειο θα έχει .. στόχευση. Και αυτή δεν θα είναι άλλη από το να στηριχθούν επιχειρήσεις –ως επί το πλείστον- αποκλεισμένες από όλα τα τραπεζικά προϊόντα.

Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης
Ο συνολικός προϋπολογισμός του νέου προγράμματος υπολογίζεται να φτάσει στα 450 εκατ. ευρώ: Θα αφορά σε εγγυημένα δάνεια κεφαλαίου κίνησης με ευνοϊκότερους όρους και με το μέγιστο ποσό να φτάνει τα 50.000 ευρώ. Ουσιαστικά το συγκεκριμένο προϊόν θα απευθύνεται σε μικρές / πολύ μικρές επιχειρήσεις, εκείνες δηλαδή που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους και ο κύκλος εργασιών τους ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ.

Και επιχορήγηση έως 40.000 ευρώ
Μέχρι πάντως το β’ 10ήμερο του Ιανουαρίου, οπότε και αναμένεται να «ανοίξει» το συγκεκριμένο πρόγραμμα με εγγυημένα δάνεια κεφαλαίου κίνησης, το «κενό» το καλύπτει πρόγραμμα δωρεάν επιχορηγήσεων που «τρέχει» η Περιφέρεια Αττικής για την «ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19». Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης 5.000 και μέγιστο 40.000 ευρώ. Μάλιστα, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν -πέρα από πολύ μικρές επιχειρήσεις μέχρι και με 9 εργαζόμενους- ακόμη και αυτοαπασχολούμενοι. Για την υποβολή προτάσεων των ενδιαφερομένων έχει δοθεί νέα παράταση έως τις 20 Ιανουαρίου 2021 (και ώρα 15:00).

Επιχορηγήσεις και στα eshop
Ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shop) λιανεμπορίου, αλλά και ασφαλιστές, γραφεία συνοικεσίων, υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών και τρυπήματος δέρματος (piercing), αχθοφόροι, πορτιέρηδες και παρκαδόροι, μπορούν μεταξύ πολλών άλλων- να διεκδικήσουν την δωρεάν επιχορήγηση μέχρι και 40.000 ευρώ. Βασική προϋπόθεση για ένταξη στο πρόγραμμα είναι το άθροισμα των εξόδων που προκύπτουν από τις παρακάτω κατηγορίες (χρήση 2019) να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο των 10.000 ευρώ:

  • Αγορές Εμπορευμάτων Χρήσης,
  • Αγορές Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης,
  • Σύνολο Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών,
  • Σύνολο Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση,
  • Σύνολο Παροχών σε εργαζομένους,
  • Σύνολο Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων.

Στο Πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν όσοι έχουν πραγματοποιήσει έναρξη δραστηριότητας πριν από την 1/1/2019. Το κεφάλαιο κίνησης, με το οποίο θα ενισχυθούν όσοι επιλεγούν, θα πρέπει να αναλωθεί εντός του 2021, μέσω της πραγματοποίησης δαπανών-αγορών.. Όσοι επιλεγούν πρέπει να εξακολουθήσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα τουλάχιστον έως τις 31/12/2021.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά έως τις 2 στην διεύθυνση: https://www.ependyseis.gr/mis/

Τι πρέπει να προσέξουν όσοι υποβάλλουν αίτηση
Να σημειωθεί ότι αποδεκτές είναι μόνο οι αιτήσεις των επιχειρήσεων που: έχουν υποβάλλει την δήλωση φορολογίας εισοδήματος για την χρήση του 2019 εμπρόθεσμα σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία και θα συμπληρώσουν τα ποσά των προαναφερθέντων πεδίων με τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (φορολογικό έντυπο Ε3 χρήσης 2019) που έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.
Σε περίπτωση που μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έχει υποβληθεί τροποποιητική δήλωση Ε3 πρέπει να υποβληθούν και οι δύο για να διαπιστωθεί ότι έχουν χρησιμοποιηθεί τα ποσά των προαναφερθέντων πεδίων της τελευταίας χρονικά εμπρόθεσμης δήλωσης. Διευκρινίζεται ακόμη ότι, σε περιπτώσεις που επιχείρηση δραστηριοποιείται τόσο εντός όσο και εκτός της Περιφέρειας Αττικής, θα πρέπει η δικαιούχος να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/86, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνει τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για την λειτουργία της εγκατάστασης/ υποκαταστήματος στην Περιφέρεια Αττικής προκειμένου να υπολογιστεί το ύψος του κεφαλαίου κίνησης επί αυτού του ποσού.
Σε κάθε περίπτωση η αναλογία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από αυτή που υπαγορεύεται από το πλήθος των εργαζομένων που απασχολούνται αθροιστικά εντός και εκτός Περιφέρειας Αττικής, το οποίο θα επιβεβαιώνεται κατά την αξιολόγηση.


share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.