share

Ολικό «λίφτινγκ» στον Αναπτυξιακό Νόμο – Πώς θα χρηματοδοτούνται νέα επενδυτικά σχέδια

δημοσιεύτηκε:

Δώδεκα καθεστώτα ενισχύσεων εισάγει ο νέος
Αναπτυξιακός Νόμος «Ελλάδα 2.0» ανοίγοντας τη «βεντάλια» των επενδυτικών
σχεδίων που θα μπορούν να επιδοτηθούν τα επόμενα χρόνια: Μέσα από
τον νέο Αναπτυξιακό θα χρηματοδοτούνται σχέδια που θα έχουν να κάνουν μεταξύ
άλλων με πράσινη μετάβαση, ενέργεια, ψηφιακό μετασχηματισμό, έρευνα, τουρισμό,
ακόμη και αγροδιατροφή. «Εμπλουτίζονται» και τα μοντέλα χρηματοδοτήσεων, καθώς
μεταξύ άλλων θα χορηγούνται και άτοκα δάνεια!


Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης
Η βασική διαφορά του νέου Αναπτυξιακού
«Ελλάδα 2.0» με τον υφιστάμενο νόμο 4399/2016 δεν είναι τόσο η αύξηση του
αριθμού των καθεστώτων από τα 8 που είναι σήμερα στα 12, αλλά η θεματική του
στόχευση: Κάθε καθεστώς ενίσχυσης θα είναι εστιασμένο σε συγκεκριμένους κλάδους
της οικονομίας, αντί της οριζόντιας διάστασης που έχει ο σημερινός νόμος. Για
παράδειγμα, το καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» του υφιστάμενου νόμου
μπορεί να αξιοποιηθεί για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων όλων των κλάδων της
οικονομίας, πλην αυτών που εξαιρούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή μπορούν
να υπαχθούν επενδυτικά σχέδια στους τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού, της
αγροδιατροφής, της υψηλής τεχνολογίας κ.ο.κ.Τι αλλάζει στα επενδυτικά
σχέδια με τον νέο Αναπτυξιακό

Πλέον στον νέο αναπτυξιακό τα καθεστώτα
ενισχύσεων θα φέρουν «θεματικές επωνυμίες». Ενδεικτικά, έχουν σχεδιαστεί
καθεστώτα που αφορούν: • Την πράσινη μετάβαση και τον ενεργειακό
  μετασχηματισμό, την κυκλική οικονομία
 • Το Industry 4.0.
 • Τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
 • Την αύξηση της απασχόλησης.
 • Την ενίσχυση των δεξιοτήτων και την
  κοινωνική συνοχή.
 • Τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό.
 • Την προώθηση της έρευνας και της
  καινοτομίας.
 • Την ενίσχυση της εξωστρέφειας.
 • Την ενίσχυση του τουρισμού και των
  εναλλακτικών μορφών του.
 • Την αγροδιατροφή.
 • Την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των
  νέων.
 • Τις ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας.

Πώς θα «συνδυάζονται»
επενδυτικά σχέδια

Βάσει των παραπάνω αξόνων, η κάθε επιχείρηση που θέλει να υλοποιήσει μια
επένδυση θα μπορεί να επιλέξει μία εκ των κατηγοριών που προαναφέρονται. Αν όμως
το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει περισσότερες κατηγορίες, θα μπορεί να γίνει
και συνδυαστική χρήση καθεστώτων. Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος «Ελλάδα 2.0» από
την ψήφισή του και έπειτα θα αποτελεί το κατεξοχήν θεσμικό πλαίσιο για την
παροχή κρατικών ενισχύσεων προς τις ιδιωτικές επενδύσεις στην Ελλάδα, ενώ
αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από 1/1/2022.
Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, θα
υπάρχει μεγάλη δυνατότητα ευελιξίας για τη μεταφορά πόρων από το ένα θεματικό
καθεστώς στο άλλο ή και ακόμα θα υπάρχει στοχευμένη προώθηση ενός καθεστώτος αν
διαπιστωθεί ότι ο συγκεκριμένος τομέας που αφορά θα πρέπει να ενισχυθεί με νέες
επενδύσεις. Μάλιστα φέρουν ως παράδειγμα το καθεστώς
ενίσχυσης του τουρισμού και των εναλλακτικών μορφών του, επισημαίνοντας ότι δεν
θα αφορά όλες τις μορφές τουριστικών επενδύσεων και κατά πάσα πιθανότητα θα
εξαιρεί τις τουριστικά κορεσμένες περιοχές. Αντίθετα, με το συγκεκριμένο καθεστώς θα
δίνονται κίνητρα όπως, π.χ., για τον ιατρικό τουρισμό, τον ακαδημαϊκό ή και
μαθητικό τουρισμό.
Το μόνο «οριζόντιο» καθεστώς που σχεδιάζεται
είναι αυτό της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας των νέων, που θα αφορά μια
ευρεία γκάμα οικονομικών δραστηριοτήτων μικρομεσαίου μεγέθους. Οι μορφές ενίσχυσης του νέου αναπτυξιακού
νόμου θα είναι οι ίδιες με αυτές του υφιστάμενου συν την προσθήκη της λήψης
άτοκου δανείου για το τμήμα της επένδυσης που θα μπορεί να ενισχυθεί από τα
κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης. Ειδικότερα, θα προβλέπονται οι ενισχύσεις
της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, της επιδότησης του
κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης, της φορολογικής απαλλαγής και όπως
προαναφέρθηκε της λήψης άτοκου δανείου στο τμήμα που μια επένδυση μπορεί να
εξασφαλίσει χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.Διαδικασίες «εξπρές» για
έγκριση και χρηματοδότηση

Το
«λίφτινγκ» θα είναι δραστικό και θα αγγίξει –σύμφωνα με τις μέχρι τώρα
πληροφορίες- και τις στρατηγικές επενδύσεις, όπου θα δοθούν και
κίνητρα κεφαλαιακής μορφής,
δηλαδή… «φρέσκο χρήμα». Θα
υιοθετηθούν διαδικασίες «εξπρές» στην έγκριση και την εκταμίευση των
επιδοτήσεων και υπολογίζεται πως από την ημέρα υποβολής του κάθε επενδυτικού
σχεδίου, η διαδικασία θα ολοκληρώνεται μέσα σε έναν κύκλο 120 ημερών!
Όσον
αφορά στις νέες διαδικασίες «εξπρές» που θα υιοθετηθούν
το κάθε επενδυτικό σχέδιο μέσα σε 60 ημέρες θα παίρνει το
«πράσινο φως» ή θα απορρίπτεται και εντός δύο μηνών από την έγκριση θα
εκταμιεύονται και τα κονδύλια ή όποιου άλλου τύπου ενίσχυση αναλογεί στο
εκάστοτε επενδυτικό σχέδιο! Ο «κανόνας» αυτός θα ισχύσει αναδρομικά ακόμη και
για τις δράσεις που ήδη «τρέχουν».


Έρχεται… «ζεστό χρήμα»
Μία από τις «καινοτομίες» του νέου πλαισίου είναι ότι για συγκεκριμένες
κατηγορίες επενδύσεων που θα χαρακτηρίζονται ως στρατηγικές, οι παρεχόμενες
ενισχύσεις δεν θα περιορίζονται στις φορολογικές απαλλαγές, τη σταθεροποίηση
του φορολογικού συντελεστή για 12 έτη και την ταχεία αδειοδότηση που ισχύουν
σήμερα, αλλά θα υπάρχει και η πρόβλεψη για την καταβολή μετρητών.
Ειδικότερα, για πρώτη φορά, εκτός των παραπάνω μορφών ενίσχυσης, στα
κίνητρα προστίθενται και η επιχορήγηση, η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και
η επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης. Δηλαδή, πλέον θα
παρέχονται και κίνητρα «κεφαλαιακής μορφής». Τα συγκεκριμένα κίνητρα θα
παρέχονται στις Εμβληματικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σημασίας όπως αυτές
ορίζονται στο υφιστάμενο πλαίσιο, καθώς και σε μια νέα κατηγορία επενδύσεων,
που αφορά σε επιχειρηματικές δραστηριότητες που εντάσσονται σε νέους τομείς,
όπως η αγροδιατροφή, η τεχνητή νοημοσύνη, η διαχείριση απορριμμάτων, η πράσινη
ανάπτυξη, η αγροτοβιοτεχνολογία, η ρομποτική, ο ψηφιακός μετασχηματισμός
επιχείρησης, τα επιχειρηματικά πάρκα κ.ο.κ.


Από ιδιώτες ο έλεγχος
Ο βασικός άξονας ωστόσο του νομοσχεδίου είναι
η επιτάχυνση των διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικού χαρακτήρα
επενδύσεις, η μείωση της γραφειοκρατίας με την απομείωση των
διαδικασιών/βημάτων αλλά και η μεγαλύτερη εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα. Μάλιστα, ο
νέος νόμος θα δώσει ένα πολύ σημαντικό έργο αξιολόγησης και παρακολούθησης των
επενδύσεων στον ιδιωτικό τομέα. Για παράδειγμα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο
έλεγχος υπαγωγής επενδύσεων άνω του 1 εκατ. ευρώ θα γίνεται από ορκωτούς
ελεγκτές.
Επίσης στις ιδιωτικές επενδύσεις ένα μέρος
της αδειοδότησης θα δίδεται σε εξωτερικούς πιστοποιημένους φορείς, ενώ ο
έλεγχος και η παρακολούθηση της ολοκλήρωσης των στρατηγικών επενδύσεων και η
εκπλήρωση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν οι επενδυτές, θα
γίνεται από εξωτερικούς διαπιστευμένους φορείς.


share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.