Quantcast
Πήρε ΦΕΚ η απόφαση για τις παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας - Πώς «χτίζονται» τα πρόστιμα - enikonomia.gr
share

Πήρε ΦΕΚ η απόφαση για τις παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας – Πώς «χτίζονται» τα πρόστιμα

δημοσιεύτηκε:

Στο ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η απόφαση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με την οποία κατηγοριοποιούνται οι παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας και καθορίζονται τα πρόστιμα που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ).

Σύμφωνα με την απόφαση, προβλέπονται μεταξύ άλλων τα εξής:

Άρθρο 1

Κατηγοριοποιούνται οι παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας και καθορίζονται μέθοδοι υπολογισμού των επιβαλλόμενων προστίμων από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων, με τη συνεκτίμηση των προβλεπόμενων κριτηρίων, όπως περιγράφονται κατωτέρω.

1. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΣΗΣ – ΟΡΙΣΜΟΙ

Α. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ

Για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων (προστίμων) συνεκτιμώνται τα εξής κριτήρια:

i) η σοβαρότητα της παράβασης,

ii) ο αριθμός εργαζομένων,

iii) η επανειλημμένη επιβολή κυρώσεων για παρόμοιες παραβάσεις,

iv) ο αριθμός των εργαζομένων που θίγονται,

v) το μέγεθος επιχείρησης,

vi) το καθεστώς απασχόλησης,

vii) η υπαιτιότητα.

Τα ανωτέρω κριτήρια, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα, τυγχάνουν εφαρμογής για την επιβολή των προστίμων των Επιθεωρητών Εργασιακών Σχέσεων, ανάλογα με τη φύση της παράβασης.

Β. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

i. ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

Ως σοβαρότητα της παράβασης νοείται ο βαθμός βαρύτητας της παράβασης των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.

ii. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Ως αριθμός εργαζομένων νοείται αποκλειστικά ο αριθμός όσων απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας μόνο στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας (έδρα, υποκατάστημα, παράρτημα, κτλ), στοιχείο που καθορίζει το μέγεθος της επιχείρησης.

iii. ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Ως επανειλημμένη επιβολή κυρώσεων για παρόμοιες παραβάσεις νοείται η επιβολή στην ίδιο ελεγχόμενο τόπο εργασίας (όπως έδρα, παράρτημα, υποκατάστημα κτλ) τριών (3) τουλάχιστον διοικητικών κυρώσεων που αφορούν διαφορετικούς χρονικά ελέγχους για ίδιες παραβάσεις κατά την τελευταία τριετία πριν από την ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου. Τυχόν αλλαγή του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης δεν επηρεάζει τον παραπάνω υπολογισμό.

iv. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΘΙΓΟΝΤΑΙ

Ως αριθμός εργαζομένων που θίγονται, νοείται ο αριθμός των εργαζομένων που αφορά η διαπιστωθείσα παράβαση στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας (έδρα, υποκατάστημα, παράρτημα κτλ).

v. ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ως μέγεθος επιχείρησης νοείται το μέγεθος αυτής, στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, ανάλογα με τον αριθμό εργαζομένων που απασχολεί σε αυτόν. Συγκεκριμένα διακρίνεται, σε μεγάλη, μεσαία και μικρή επιχείρηση ως κατωτέρω στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου και λαμβάνεται υπόψη για την επιβολή προστίμων για παραβάσεις οι οποίες κατηγοριοποιούνται στην παρούσα ως Γενικές.

vi. ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ως καθεστώς απασχόλησης νοείται:

α. η απασχόληση εργαζομένων με πλήρη, μερική απασχόληση ή με καθεστώς εκ περιτροπής εργασίας,

β. η απασχόληση εργαζομένων ειδικής προστασίας, όπως ανήλικοι, εργαζόμενοι με δικαιώματα λόγω μητρότητας, έγκυοι, συνδικαλιστικά στελέχη, σύμφωνα με όσα η εργατική νομοθεσία ορίζει ειδικά για την προστασία τους. Το κριτήριο λαμβάνεται υπόψη για την επιβολή προστίμων αναφορικά με πολύ υψηλής σοβαρότητας παραβάσεις .

vii. ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ

Ως υπαιτιότητα νοείται ο βαθμός ευθύνης για την τέλεση της παράβασης.

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

Οι παραβάσεις διακρίνονται με βάση τη φύση τους σε Γενικές και σε Ατομικού Χαρακτήρα.

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Οι Γενικές παραβάσεις είναι ιδίως οι παραβάσεις που αφορούν:

α. το σύνολο του προσωπικού/ή κατηγορία αυτού, στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας,

β. τη μη εκπλήρωση εργοδοτικής διοικητικής υποχρέωσης που αφορά το σύνολο του προσωπικού/ ή κατηγορία αυτού, όπως υποβολή ή τήρηση ή ανάρτηση ή συμπλήρωση ή κατάρτιση ή επίδειξη βιβλίων, στοιχείων ή άλλων προβλεπόμενων εγγράφων και εντύπων,

γ. την εκπρόθεσμη ή πλημμελή υποβολή εντύπων προς τις Υπηρεσίες,

δ. τη μη τήρηση νομοθετημένης διαδικασίας που αφορά τη διενέργεια του ελέγχου ή των εργατικών διαφορών,

ε. τη μη τήρηση νομοθετημένης διαδικασίας για σύστημα απασχόλησης ή για καταβολή πληρωμής.

Οι Γενικές παραβάσεις κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες ΧΑΜΗΛΗΣ, ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ, ΥΨΗΛΗΣ και ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗΣ σοβαρότητας και περιέχονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι το οποίο συνοδεύεται από το ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι στο οποίο παρατίθενται οι αντίστοιχες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

Β. ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Οι Ατομικού χαρακτήρα παραβάσεις είναι ιδίως οι παραβάσεις που θίγουν ατομικά τον κάθε εργαζόμενο και σχετίζονται με παραβίαση εργασιακών δικαιωμάτων του ή με μη εκπλήρωση εργοδοτικής υποχρέωσης, που προβλέπεται/εκπληρώνεται εξατομικευμένα για τον κάθε εργαζόμενο.

Οι Ατομικού χαρακτήρα παραβάσεις κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες ΧΑΜΗΛΗΣ, ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ, ΥΨΗΛΗΣ και ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗΣ σοβαρότητας και περιέχονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II το οποίο συνοδεύεται από το ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II στο οποίο παρατίθενται οι αντίστοιχες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Στις ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΕΣ παραβάσεις συγκαταλέγονται και οι παραβάσεις στις οποίες έχει συνεκτιμηθεί ειδικά το καθεστώς απασχόλησης (μερική απασχόληση, εκ περιτροπής εργασία, ειδικής προστασίας απασχόληση).

Παραβάσεις που δεν προβλέπονται στα Παραρτήματα Ι και II της παρούσας, εντάσσονται κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου ελέγχου, στην αναλογικώς προβλεπόμενη παράβαση και τις συνέπειές της, προκειμένου για τον προσδιορισμό του επιβαλλόμενου προστίμου.

3. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης βάσει του αριθμού των εργαζομένων της, στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, οι επιχειρήσεις κατατάσσονται ως εξής:


4. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ Με βάση τη διάκριση της παράβασης ως γενικής ή ατομικού χαρακτήρα καθορίζεται κατωτέρω υπό Α και Β η μέθοδος υπολογισμού του προστίμου προκειμένου για την επιβολή κυρώσεων για τις παραβάσεις των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Ι και II αντίστοιχα.

Α. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΡΙΘΜΟ ΘΙΓΟΜΕΝΩΝ

Ως προς τις Γενικές παραβάσεις του Παραρτήματος Ι, το ύψος του προστίμου υπολογίζεται ανεξάρτητα από αριθμό θιγομένων ως εξής:

α. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 1 έως 10 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται:

300,00 ευρώ για χαμηλές,

500,00 ευρώ για σημαντικές,

1.000,00 ευρώ για υψηλές και

1.800,00 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.

β. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 11 έως 20 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται:

-400,00 ευρώ για χαμηλές,

-800,00 ευρώ για σημαντικές,

-1.200,00 ευρώ για υψηλές και

-2.000,00 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.

γ. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 21 -50 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται:

-800,00 ευρώ για χαμηλές,

-1.500,00 ευρώ για σημαντικές,

-2.000,00 ευρώ για υψηλές και

-3.000,00 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.

δ. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 51 -150 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται:

-1.000,00 ευρώ για χαμηλές,

-2.000,00 ευρώ για σημαντικές,

-2.500,00 ευρώ για υψηλές και

-4.000,00 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.

ε. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 151 -250 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται:

-1.500,00 ευρώ για χαμηλές,

-2.500,00 ευρώ για σημαντικές,

-3.000,00 ευρώ για υψηλές και

-6.000,00 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.

στ. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 251 και άνω άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται:

-2.000,00 ευρώ για χαμηλές,

-3.000,00 ευρώ για σημαντικές,

-4.000,00 ευρώ για υψηλές και

-8.000,00 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.


Β. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ

Ως προς τις Ατομικού χαρακτήρα παραβάσεις του Παραρτήματος ΙΙ, το πρόστιμο υπολογίζεται ανά θιγόμενο εργαζόμενο, δηλαδή για κάθε παράβαση επιβάλλεται συνολικό πρόστιμο που προκύπτει με πολλαπλασιασμό του καθορισμένου ποσού προστίμου της κάθε παράβασης στο Παράρτημα II επί τον αριθμό των θιγομένων εργαζομένων.

5. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Σε περίπτωση επανειλημμένης επιβολής κυρώσεων για τέλεση ίδιων παραβάσεων στο παρελθόν από την επιχείρηση/εργοδότη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1B σημείο iii. του παρόντος άρθρου, το συνολικό ποσό του προστίμου προσαυξάνεται κατά 5% στις χαμηλές, 10% στις σημαντικές, 15% στις υψηλές και 20% στις πολύ υψηλές παραβάσεις, ως έχουν κατηγοριοποιηθεί στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ.

6. ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΥΨΟΥΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Για κάθε παράβαση, ανεξάρτητα της ακολουθούμενης μεθόδου υπολογισμού του προστίμου, το ύψος του τελικού συνολικά επιβαλλόμενου προστίμου, συνυπολογιζομένης και της τυχόν προσαύξησης της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο επιβολής κυρώσεων, όπως αυτό ορίζεται από τη διάταξη της παρ. 1Α του άρθρου 24 του εξουσιοδοτικού νόμου (ν. 3996/2011 ), ως ισχύει.


share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.