Quantcast
Πιτσιλής: Τι θα αλλάξει στο εμπόριο με τη Βρετανία μετά από ένα Brexit χωρίς συμφωνία - enikonomia.gr
share

Πιτσιλής: Τι θα αλλάξει στο εμπόριο με τη Βρετανία μετά από ένα Brexit χωρίς συμφωνία

δημοσιεύτηκε:

Τα προβλήματα που θα υπάρξουν στο εμπόριο με τη Μεγάλη
Βρετανία, στην περίπτωση που η χώρα αυτή φύγει από την ΕΕ χωρίς συμφωνία , περιέγραψε ο Διοικητής
της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής.Μιλώντας σε εκδήλωση του υπουργείου Εξωτερικών, με θέμα το Brexit χωρίς
συμφωνία (No Deal Brexit),
ο κ. Πιτσιλής τόνισε ότι η Βρετανία θα θεωρείται τρίτη χώρα για τα κράτη-μέλη της
ΕΕ και η διακίνηση των εμπορευμάτων από και προς τη Βρετανία θα γίνεται με τον
ίδιο τρόπο που γίνεται η διακίνηση εμπορευμάτων από και προς τρίτες χώρες.
Η ανακοίνωση της ΑΑΔΕΣε ημερίδα του Υπουργείου Εξωτερικών με θέμα: “No Deal Brexit”, που πραγματοποιήθηκε
στις 06.03.2019, συμμετείχε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και ο Διοικητής
της Α.Α.Δ.Ε., Γεώργιος Πιτσιλής.


Ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε. στην ομιλία του επεσήμανε τα
ακόλουθα:


«Η ανησυχία όλων για το ενδεχόμενο της αποχώρησης του
Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς συμφωνία, είναι έκδηλη. Παράλληλα, είναι δεδομένη και
η αποφασιστικότητα όλων μας να προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για
να εκμηδενίσουμε, ει δυνατόν, τις αρνητικές συνέπειες που πιθανόν να προκύψουν
στην εθνική μας οικονομία στην περίπτωση υλοποίησης αυτού του σεναρίου.


Όπως όλοι κατανοούμε το Ηνωμένο Βασίλειο:


– γίνεται «τρίτη χώρα» για τα κράτη μέλη της ΕΕ των 27,


– και δεν θα υφίσταται πλέον η ελεύθερη κυκλοφορία των
εμπορευμάτων μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των κρατών μελών της ΕΕ των
27.Η διακίνηση των εμπορευμάτων από τη χώρα μας και τα άλλα Κ-Μ
προς το Ηνωμένο Βασίλειο και αντίστροφα, θα αντιμετωπίζεται διαδικαστικά με τον
ίδιο τρόπο με τον οποίο γίνεται η διακίνηση εμπορευμάτων από και προς τρίτες χώρες.


Επιγραμματικά, μπορούμε να αναφέρουμε ότι για την πραγματοποίηση
συναλλαγών με το Ηνωμένο Βασίλειο:


1. Απαιτείται οι εγκατεστημένοι στη χώρα μας και στα άλλα
κράτη μέλη συναλλασσόμενοι με το Ηνωμένο Βασίλειο να αποκτήσουν αριθμό EORI, που χορηγείται από τις
αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές.


2. Για εμπορεύματα που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της
ΕΕ από το Ηνωμένο Βασίλειο:


– Θα υποβάλλονται διασαφήσεις εισαγωγής, υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος ICISnet,


– Θα υπόκεινται σε επιτήρηση και τελωνειακούς ελέγχους,


– Θα υπόκεινται σε φυτοϋγειονομικούς και κτηνιατρικούς
ελέγχους,


– Θα επιβάλλονται οι
σχετικοί εισαγωγικοί δασμοί,  Θα προσκομίζονται άδειες,
εφόσον τα εμπορεύματα υπόκεινται σε απαγορεύσεις ή περιορισμούς για λόγους
δημόσιας τάξης/ασφάλειας, προστασίας της υγείας, όπως είναι π.χ. ορισμένα
χημικά προϊόντα.


3. Τα προαναφερθέντα ισχύουν και για ταχυδρομικά αντικείμενα
που αποστέλλονται στη χώρα μας από το Ηνωμένο Βασίλειο, είτε μέσω ΕΛ.ΤΑ. είτε
μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς.


4. Επίσης όλα τα
ανωτέρω, αναφορικά με τους ελέγχους, τις διατυπώσεις, τα τελωνειακά
παραστατικά, θα εφαρμόζονται και για τα εμπορεύματα που θα εξάγονται από το
τελωνειακό έδαφος της ΕΕ προς το Ηνωμένο Βασίλειο, με εξαίρεση βέβαια την
επιβολή δασμών, που ούτως ή άλως δεν επιβάλλονται στην εξαγωγή.


5. Τα προϊόντα που υπόκεινται σε Ειδικούς Φόρους
Κατανάλωσης, δεν θα διακινούνται πλέον από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο υπό
καθεστώς αναστολής, αλλά θα υπόκεινται σε διατυπώσεις εισαγωγής και εξαγωγής,
αντίστοιχα.


6. Πλέον, θα
πραγματοποιούνται δηλώσεις και έλεγχοι ρευστών διαθεσίμων (αξίας ίσης ή
μεγαλύτερης των 10.000 ευρώ) και έλεγχοι αποσκευών στους επιβάτες προέλευσης
Ηνωμένου Βασιλείου. Έλεγχοι ρευστών διαθεσίμων θα πραγματοποιούνται και στους
ταξιδιώτες προς το Ηνωμένο Βασίλειο.


7. Η διακίνηση των εμπορευμάτων και υπηρεσιών από το Ηνωμένο
Βασίλειο προς την χώρα μας και αντίστροφα, θα υπόκειται στους κανόνες επιβολής
ΦΠΑ που ισχύουν για τις τρίτες χώρες και δεν θα εφαρμόζονται οι γενικές
διατάξεις για τις ενδοενωσιακές συναλλαγές.
Όμως υπάρχουν λύσεις, που βασίζονται στην τελωνειακή νομοθεσία για το
διαμετακομιστικό εμπόριο, και που επιτρέπουν, οι συναλλαγές που αφορούν
προϊόντα που θα προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο να μην επιβαρύνονται με ΦΠΑ
(ανασταλτικά καθεστώτα, καθεστώτα απαλλαγής ΦΠΑ κ.λ.π).Οι βασικές αρνητικές συνέπειες του “no deal Brexit” μπορούν να
συνοψισθούν στα εξής: α) στην αιφνίδια
αλλαγή των κανόνων που θα διέπουν τις συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ και
Ηνωμένου Βασιλείου, β) στο ότι η
επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα των εμπορευματικών συναλλαγών με το
Ηνωμένο Βασίλειο μετά το Brexit
θα καταστεί πιο πολύπλοκη και θα έχει μεγαλύτερο κόστος.Στο περιβάλλον αυτό η Α.Α.Δ.Ε. αντιμετωπίζει τις κατωτέρω
προκλήσεις:  Να
συμβάλει στην εξοικείωση, το ταχύτερο δυνατό, ενός μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων
που έχουν εμπορικές συναλλαγές με εταιρείες στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τους
κανόνες της ΕΕ που θα ισχύουν μετά το Brexit. 
Να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της από τον αυξημένο όγκο συναλλαγών και
επιβατικής κίνησης για τις οποίες θα απαιτούνται πλέον τελωνειακές διατυπώσεις
και έλεγχοι.Ενδεικτικά, θα αναφέρω μόνο τα εξής :


– Για το 2018, οι επιβάτες από το Ηνωμένο Βασίλειο ανήλθαν
σε 4.200.000 περίπου έναντι 13.500.000 περίπου επιβατών τρίτων χωρών.


– Αναμένεται αύξηση κατά 5.850 των εισερχόμενων ταχ. δεμάτων
ημερησίως, όταν σήμερα τελωνίζονται περίπου 1.200 ημερησίως.


Η Α.Α.Δ.Ε., για να ανταποκριθεί στις παραπάνω προκλήσεις,
προετοιμάζεται εντατικά, έχοντας ήδη αναπτύξει προληπτικά σχέδιο δράσης γύρω
από δύο άξονες:-Ο πρώτος αφορά στην ενημέρωση, με τη δημιουργία ειδικής
σελίδας στον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε., η οποία θα τεθεί σε λειτουργία από τις
18.03.2019, και θα περιλαμβάνει ειδικές θεματικές που αφορούν επιχειρήσεις και
πολίτες, έκδοση οδηγιών κ.λ.π.-Ο δεύτερος αφορά στην επιχειρησιακή ετοιμότητα των
Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. να ανταπεξέλθουν στην αύξηση του όγκου των συναλλαγών
και της επιβατικής κίνησης. Έχουμε αναπτύξει σχέδιο για την ενίσχυση των
Υπηρεσιών αιχμής με το αναγκαίο προσωπικό, θέμα για το οποίο είμαστε σε
επικοινωνία και συνεργασία με την πολιτική ηγεσία.Κλείνοντας, θα ήθελα να διαβεβαιώσω ότι, σε στενή συνεργασία
με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα (Υπ. Εξωτερικών, Αστυνομία,
Λιμενικό, και λοιπές Υπηρεσίες), θα είμαστε συνεχώς, όπως πάντοτε, στο πλευρό
της επιχειρηματικής κοινότητας για την πλήρη ενημέρωση και εξοικείωση των
επιχειρήσεων με το νέο περιβάλλον. Το ίδιο ισχύει και σε σχέση με την ενημέρωση
των πολιτών για αγορές προϊόντων και υπηρεσιών από το Ηνωμένο Βασίλειο.».Τα στελέχη της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης της
Α.Α.Δ.Ε., απάντησαν σε σχετικές ερωτήσεις και έδωσαν διευκρινίσεις, για
ζητήματα αρμοδιότητάς τους, σχετικά με τις διαδικασίες και τους κανόνες που θα
εφαρμόζονται στις εμπορευματικές συναλλαγές με το Ηνωμένο Βασίλειο σε περίπτωση
αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς συμφωνία.share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.