share

Πολυνομοσχέδιο: Στοπ στην επιδότηση εισιτηρίου αν δεν πληρώνεται από τα υπουργεία

δημοσιεύτηκε:

Η δημιουργία νέου σώματος ελεγκτών στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας, σε συνεργασία με την αστυνομία και οι μπάρες εισόδου στα αστικά λεωφορεία περιλαμβάνονται στα μέτρα αναδιάρθρωσης του ομίλου  ΟΑΣΑ στο πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα που κατατέθηκε σήμερα το βράδυ από την κυβέρνηση στη Βουλή.

Παράλληλα, προβλέπεται η αυτόματη διακοπή της δυνατότητας ειδικών κοινωνικών ομάδων – όπως άνεργοι, φοιτητές, ηλικιωμένοι κ.α. – να μετακινούνται δωρεάν ή με μειωμένο εισιτήριο, εάν τα αρμόδια υπουργεία δεν καλύπτουν το σχετικό κόστος του ΟΑΣΑ με βάση τις συμβάσεις που έχουν υπογράψει.. Η διακοπή θα ισχύει για όσο διάστημα δεν καλύπτουν τα υπουργεία τις υποχρεώσεις τους.

Ειδικότερα, για την αναδιάρθρωση του ΟΑΣΑ αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

«Στόχος της αναδιάρθρωσης του Ομίλου ΟΑΣΑ είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει στο επιβατικό κοινό, βελτιώνοντας παράλληλα την οικονομική του θέση καθώς και το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα, με βάση συγκριτικά κριτήρια της Ε.Ε.
Το σχέδιο στηρίζεται σε τρεις άξονες:
1. Αύξηση των εσόδων
Ανάπτυξη της εμπορικής πολιτικής του Ομίλου για:
αύξηση της διείσδυσης της μηνιαίας κάρτας για όλα τα μέσα
προσέλκυση περισσότερων επιβατών στις αστικές συγκοινωνίες
καταπολέμηση της εισιτηριοδιαφυγής
αποτελεσματική διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου
2. Εξορθολογισμό των εξόδων
Μέσω της χρήσης κοινών υπηρεσιών σε επίπεδο Ομίλου με στόχο την:
στήριξη βασικών δραστηριοτήτων θυγατρικών εταιριών και ουσιαστική συνεργασία στη διοίκησή τους
προσαρμογή εσωτερικών διεργασιών στα πρότυπα της Ε.Ε.
3. Στροφή στην εξυπηρέτηση των ανθρώπων της πόλης
νέα εταιρική ταυτότητα, νέο brand, νέα εταιρική φιλοσοφία
φιλικές προς το περιβάλλον δημόσιες μετακινήσεις επί ίσοις όροις για όλους τους πολίτες
Η αναδιάρθρωση του Ομίλου ΟΑΣΑ έχει ως στόχο να μειώσει τη βάση κόστους του Ομίλου μέχρι του τέλους του 2016, και να διατηρήσει ένα συμφωνημένο ποσοστό κόστους επί του κύκλου εργασιών μετά την αναδιάρθρωση.
Πρωτοβουλίες για τη μείωση του κόστους περιλαμβάνουν:
Εξορθολογισμό των εσωτερικών διαδικασιών του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών οικονομικού, προμηθειών, ανθρώπινου δυναμικού και μάρκετινγκ.
Ενοποίηση δράσεων του Ομίλου και συνέργειες για βέλτιστη επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα.
Επανασχεδιασμό του δικτύου λεωφορείων και τρόλεϊ, βελτιστοποίηση αξιοποίησης του στόλου και των ανθρώπινων πόρων, καλύτερη αξιοποίηση του μετρό ως ραχοκοκαλιά για την προώθηση των συνδυασμένων μετακινήσεων (διαλειτουργικότητα).
Πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των εσόδων περιλαμβάνουν:
• Re-branding του Ομίλου ΟΑΣΑ και αλλαγή της στρατηγικής επικοινωνίας: Νέα στρατηγική επικοινωνίας, προκειμένου να προσεγγισθεί το νεανικό κοινό και σύνδεση με τη βιομηχανία τουρισμού.
• Μπάρες εισόδου (τουρνικέ) στα λεωφορεία, επέκταση της εφαρμογής του μέτρου «είσοδος-μόνο-από-τη-μπροστινή-πόρτα»: σταδιακή εφαρμογή του μέτρου μέσα στους επόμενους μήνες.
• Δημιουργία Ενιαίου Σώματος Ελεγκτών του Ομίλου και προώθηση της συνεργασίας με την Ελληνική Αστυνομία, με τη δημιουργία ειδικού σώματος Ελεγκτών Αστικών Μεταφορών, για τον καλύτερο έλεγχο και την ασφάλεια του δικτύου.
• Ανασχεδιασμό του συστήματος παραγωγής και διανομής εισιτηρίων και καρτών, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής του εισιτηρίου e -voucher (θερμικό εισιτήριο) και επέκταση του ήδη λειτουργούντος mobile ticketing.
Η λειτουργία των δύο έργων ΣΔΙΤ, της τηλεματικής και του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, που εντάσσεται επίσης στον ευρύτερο σχεδιασμό του Ομίλου και αναμένεται να ξεκινήσει εντός της διάρκειας της αναδιάρθρωσης.
Το σχέδιο αναδιάρθρωσης θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2016, με στόχο ο Όμιλος να φθάσει επίπεδα επιδοτήσεων και συνολικών οικονομικών επιδόσεων ευθυγραμμισμένων με το μέσο όρο της ΕΕ και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές μέχρι το τέλος του 2017. Η πλήρης επίδραση της αναδιάρθρωσης θα είναι εμφανής το 2018».

Για τη διακοπή των συμβάσεων μεταφοράς κοινωνικών ομάδων με δωρεάν ή χαμηλό κόμιστρο αναφέρεται ότι «παρατηρείται δηλαδή το φαινόμενο, της πρόβλεψης μεν στον προϋπολογισμό της πίστωσης πριν τη σύναψη της συμβάσεως, αλλά δεν επακολουθεί και η καταβολή του ποσού στον ΟΑΣΑ. Έτσι, ενώ ο ΟΑΣΑ εκπληρώνει την από τη σύμβαση υποχρέωσή του, για τη μεταφορά των δικαιουμένων τη δωρεάν ή με μειωμένο κόμιστρο μεταφορά επιβατών, το αρμόδιο (αντισυμβαλλόμενο) Υπουργείο δεν εκπληρώνει τη δική του…Για το λόγο αυτό, προτείνεται η προσθήκη τρίτου εδαφίου στην παράγραφο 4 του άρθρου 6 του Νόμου, ως εξής: “Η εκτέλεση του μεταφορικού έργου από τον ΟΑΣΑ αναστέλλεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό διάστημα, δεν καταβάλλει το αντισυμβαλλόμενο Υπουργείο, το σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης αντίτιμο ή τη διαφορά του κομίστρου από την πίστωση αυτή.”

 

share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.