share

Πρόστιμο για τους ανεμβολίαστους άνω των 60: Η βεβαίωση, ο κίνδυνος κατασχέσεων και οι ενστάσεις

δημοσιεύτηκε:

Διευκρινίσεις επί…
διευκρινίσεων από τις αρμόδιες αρχές για το διοικητικό πρόστιμο των 100 ευρώ
που επιβάλλεται στους ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών.
Είναι ξεκάθαρο βεβαίως
πως θα καλούνται να το πληρώσουν μόνο όσοι δεν έχουν κάνει ούτε μία δόση του
εμβολίου, ενώ το ποσό δεν θα παρακρατείται απευθείας από τη σύνταξη, αλλά θα
βεβαιώνεται στην Εφορία με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Διευκρινίσεις δόθηκαν και για
όσους εμβολιάστηκαν στο εξωτερικό, αλλά και για τις εξαιρέσεις.Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης

Το πρόστιμο που ενεργοποιήθηκε
από τη Δευτέρα θα επιβληθεί σε όσους πολίτες άνω των 60 ετών έως τις 16
Ιανουαρίου δεν είχαν αρχίσει τον εμβολιασμό τους.


Ποιες είναι οι εξαιρέσεις και γλιτώνουν το πρόστιμο των 100 ευρώ


Ποιοι όμως
εξαιρούνται από την υποχρέωση εμβολιασμού και γλιτώνουν το 100αρι;


 • Όσοι έχουν νοσήσει, ωστόσο μετά 90 ημέρες (ή 180 ημέρες αναλόγως του πότε
  διαπιστώθηκε ότι ήταν θετικοί) από την νόσηση πρέπει να κάνουν το εμβόλιο.
 • Όσοι έχουν κάνει αίτηση εμβολιασμού κατ’ οίκον και δεν έχει γίνει ακόμη
  εμβολιασμός.
 • Εξαιρούνται και όσοι έχουν
  αποδεδειγμένους λόγους υγείας που εμποδίζουν τη διενέργεια του εμβολίου. Εδώ βεβαίως θα πρέπει να σημειωθεί πως εφόσον
  έχει γίνει η αίτηση από τον ιατρό τους στις τριμελείς επιτροπές σε κάθε
  Υγειονομική Περιφέρεια για να εξαιρεθούν από τον εμβολιασμό για λόγους υγείας,
  εάν αυτή δεν γίνει δεκτή θα πρέπει να κλείσουν ραντεβού για εμβολιασμό μέχρι
  τις 28 Ιανουαρίου


Η βεβαίωση του προστίμου και ο κίνδυνος κατασχέσεων


Όποιος εμβολιαστεί μέσα στον
Ιανουάριο θα κληθεί να πληρώσει το μισό πρόστιμο, δηλαδή 50 ευρώ.


Αν κάποιος έχει εμβολιαστεί στο
εξωτερικό στις 60 χώρες που αναγνωρίζεται το πιστοποιητικό τους στην Ελλάδα, θα
μπορούν να καταχωρηθούν μέσα στην πλατφόρμα anagnorisi.emvolio.gov.gr».


Η βεβαίωση του προστίμου, γίνεται από την ΑΑΔΕ μετά την παραλαβή
του καταλόγου υπόχρεων εμβολιασμού από τα υπουργεία Υγείας και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης.Από τον
συγκεκριμένο κατάλογο εξαιρούνται όσοι θεωρούνται κάτοικοι αλλοδαπής ή τελούν
σε δικαστική συμπαράσταση.


Το πρόστιμο θα εμφανίζεται στο taxisnet στην κατηγορία των
οφειλών, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να δουν εάν τους έχει επιβληθεί
πρόστιμο στο emvolio.gov.gr.


Όσοι πολίτες θέλουν να υποβάλουν αιτιολογημένη αίτηση αναίρεσης
του προστίμου θα μπορούν να το πράττουν επίσης μέσα από την ιστοσελίδα
emvolio.gov.gr με την χρήση των κωδικών taxis.


Με τον παραπάνω τρόπο μπορεί να υπάρξει και ενημέρωση για αλλαγή
κατοικίας ή ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση.


Εάν κρίνεται πως κάποιος πολίτης δεν είναι υπόχρεος τότε το
πρόστιμο θα διαγράφεται μέσω αντιλογισμού τον επόμενο μήνα.


Όπως έχει διευκρινιστεί τα πρόστιμα δεν θα
περικόπτονται από τη σύνταξη, αλλά θα βεβαιώνονται στην εφορία.


Από
την στιγμή όμως που το πρόστιμο βεβαιώνεται στην Εφορία τότε υπάρχει ο κίνδυνος
κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών: Τα αναγκαστικά μέτρα κατά οφειλέτη του
Δημοσίου ενεργοποιούνται εάν το ποσό του χρέους ξεπεράσει τα 500 ευρώ.


Με
άλλα λόγια όποιος επιμείνει να μην εμβολιάζεται για διάστημα που ξεπερνά τους 5
μήνες και του επιβάλλεται κάθε μήνα και το πρόστιμο των 100 ευρώ, τότε «κινδυνεύει»
με κατασχέσεις.


Από εκεί και πέρα, στην περίπτωση διενέργειας της
πρώτης δόσης έως και τη 15η μέρα του μήνα και ολοκλήρωσης του εμβολιαστικού
κύκλου σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο,
ειδικώς για τον μήνα αυτό, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 50 ευρώ.


Τι λέει ο νόμος για τους ανεμβολίαστους και το πρόστιμο


Δημοσιεύθηκε ο νόμος 4865/2021 που περιέχει διάταξη για τον υποχρεωτικό
εμβολιασμό όλων των πολιτών ηλικίας άνω των 60 ετών και το πρόστιμο 100 ευρώ
από 16/1.


Η επιβολή του προστίμου θα γίνει μέσω της ΑΑΔΕ κατόπιν των σχετικών
διασταυρώσεων. Τα πρόστιμα που θα εισπραχθούν από τους ανεμβολίαστους πολίτες
ηλικίας άνω των 60 ετών θα διατεθούν για την ενίσχυση του ΕΣΥ


Συγκεκριμένα:


Νόμος 4865/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 238/04.12.2021


Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία
«Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας», στρατηγική κεντρικών προμηθειών
προϊόντων και υπηρεσιών υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη δημόσια
υγεία και την κοινωνική πρόνοια


Άρθρο 24


Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού


1. Για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, εμβολιάζονται
υποχρεωτικά κατά του κορωνοϊού COVID-19 όλα τα φυσικά πρόσωπα που έχουν την
κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους εντός της Ελληνικής Επικράτειας και έχουν
γεννηθεί έως και την 31.12.1961. Τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου πρέπει να έχουν
λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση έως και την 16η Ιανουαρίου 2022, η δε
ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο.


2. Δεν υπέχουν την υποχρέωση της παρ. 1: (α) όσοι έχουν νοσήσει και για διάστημα
εκατόν ογδόντα (180) ημερών από τη νόσηση και (β) όσοι έχουν αποδεδειγμένους
λόγους υγείας που εμποδίζουν τη διενέργεια του εμβολίου, σύμφωνα με την υπό
στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ. 50933/13.8.2021 κοινή απόφαση του Υπουργού και του
Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (Β’ 3794), όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικώς, τα άτομα
με αναπηρία που αδυνατούν να υποβληθούν στη διαδικασία του εμβολιασμού για
αντικειμενικούς λόγους, που σχετίζονται με την πραγματική τους κατάσταση, ως
συνέπεια των παθήσεών τους, όπως οι βαριές περιπτώσεις αυτισμού και επιληψίας,
δύνανται να εξαιρούνται από την υποχρέωση εμβολιασμού, ύστερα από αιτιολογημένη
εισήγηση του θεράποντος ιατρού τους και κατόπιν έγκρισης από τις επιτροπές ανά
υγειονομική περιφέρεια της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης. Δεν εμπίπτουν,
επίσης, στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος οι κατηγορίες εργαζομένων που
υποχρεούνται σε εμβολιασμό κατ’εφαρμογή του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α’
130).


3. Η συμμόρφωση με την υποχρέωση του παρόντος άρθρου αποδεικνύεται
διαζευκτικά μέσω:


α) Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate
EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.
4806/2021 (Α’ 95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού
προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό
COVID-19,


β) βεβαίωσης εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α’
256),


γ) βεβαίωσης νόσησης που επιβεβαιώνεται με θετικό διαγνωστικό έλεγχο της
παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 (Β’ 1298) κοινής απόφασης των
Υπουργών Υγείας και Επικρατείας,


δ) ισοδύναμου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης τρίτης χώρας.


4. Στην περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης της παρ. 1 επιβάλλεται
διοικητικό πρόστιμο εκατό (100) ευρώ μηνιαίως. Στην περίπτωση διενέργειας της
πρώτης δόσης έως και τη δεκάτη πέμπτη ημέρα του μήνα και ολοκλήρωσης του
εμβολιαστικού κύκλου σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον
προβλεπόμενο χρόνο, ειδικώς για τον μήνα αυτόν, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο
πενήντα (50) ευρώ. Σε περίπτωση διενέργειας της πρώτης δόσης από τη δέκατη έκτη
ημέρα του μήνα και εντεύθεν, επιβάλλεται το σύνολο της κύρωσης του πρώτου
εδαφίου. Ειδικώς για τον μήνα Ιανουάριο 2022, για την παραβίαση της υποχρέωσης
της παρ. 1 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πενήντα (50) ευρώ. Οι κυρώσεις της
παρούσας αίρονται από την πρώτη μέρα του επόμενου μήνα από την πραγματοποίηση
της πρώτης δόσης. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του εμβολιαστικού κύκλου, σύμφωνα
με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο, οι κυρώσεις
επιβάλλονται από το χρονικό σημείο θεμελίωσης της σχετικής υποχρέωσης, σύμφωνα
με την παρ. 1. Το σχετικό πρόστιμο βεβαιώνεται και εισπράττεται αμελλητί από
την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων
Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 90 [ΚΕΔΕ]).


5. Για την επιβολή του διοικητικού προστίμου της παρ. 4 διαβιβάζονται
περιοδικά τα αναγκαία προσωπικά δεδομένα, όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο,
μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης και Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, με
τήρηση όλων των σχετικών εγγυήσεων και εφαρμοζομένου του άρθρου 22 του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία
των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ για την Προστασία
Δεδομένων [ΓΚΠΔ] (L 119), από την εταιρεία με την επωνυμία «Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.) στη Γενική Γραμματεία
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, προκειμένου να προσδιορισθεί ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου των
υπόχρεων φυσικών προσώπων. Στη συνέχεια, η ΓΓΠΣΔΔ διαβιβάζει τα στοιχεία του
πρώτου εδαφίου στην ΑΑΔΕ. Το Υπουργείο Υγείας και η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. έχουν την
ιδιότητα του Υπευθύνου Επεξεργασίας και της Εκτελούσας την Επεξεργασία, σύμφωνα
με τις περ. 7 και 8 του άρθρου 1 του ΓΚΠΔ αντίστοιχα, όπως ορίζεται στα άρθρα
55 και 55Α του ν. 4764/2020 (Α’ 256) και στο άρθρο 29 της από 30.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.
4684/2020 (Α’ 86). Η ΑΑΔΕ ορίζεται ως ανεξάρτητος Υπεύθυνος Επεξεργασίας
αποκλειστικά για τον σκοπό της βεβαίωσης και είσπραξης των δημοσίων εσόδων κατά
τον ΚΕΔΕ και υπό αυτήν την ιδιότητα διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων
των προσώπων, της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και, ιδίως, σύμφωνα με τις διατάξεις
του ΓΚΠΔ και του ν. 4624/2019 (Α’ 137). Η ΓΓΠΣΔΔ ορίζεται ως ανεξάρτητος
Υπεύθυνος Επεξεργασίας για τον σκοπό της ταυτοποίησης των υπόχρεων φυσικών
προσώπων.


6. Οι πόροι που συγκεντρώνονται από την επιβολή των κυρώσεων της παρ. 4
αξιοποιούνται αποκλειστικά για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, στο
πλαίσιο της αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19.


7. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών, Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, δύνανται να καθορίζονται:


αα) η διαδικασία προσδιορισμού από την Η.ΔΙ.Κ.Α. των φυσικών προσώπων που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, τα αναγκαία δεδομένα για τον
προσδιορισμό του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου των υπόχρεων σε εμβολιασμό φυσικών
προσώπων, ο τρόπος διαβίβασης αυτών και οι αναγκαίες διαλειτουργικότητες με
μητρώα του δημοσίου τομέα για την ταυτοποίηση των ανωτέρω προσώπων, οι
ειδικότεροι όροι και τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας των
προσωπικών δεδομένων, ο χρόνος τήρησης αυτών, καθώς και τα ζητήματα άσκησης των
δικαιωμάτων των υποκειμένων,


αβ) οι διαδικασίες ελέγχων, διαπίστωσης των παραβάσεων, βεβαίωσης και
είσπραξης του διοικητικού προστίμου, και αγ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για
την εφαρμογή του παρόντος.


β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών, καθορίζονται ο
τρόπος και η διαδικασία διάθεσης των πόρων που προέρχονται από την επιβολή των
κυρώσεων του παρόντος άρθρου.


γ) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, δύναται να τροποποιείται η ημερομηνία
του πρώτου εδαφίου της παρ. 1, προκειμένου το παρόν να εφαρμόζεται σε φυσικά
πρόσωπα που συμπληρώνουν το εξηκόστό (60ό) έτος της ηλικίας τους μετά την
31.12.2021.


δ) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, λαμβανομένων υπόψη των επίκαιρων
επιδημιολογικών δεδομένων, καθορίζεται ο χρόνος λήξης της ισχύος του παρόντος.


share
Σχόλια Αναγνωστών

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.