share

Σταϊκούρας: Αυτό είναι το “κλειδί” για την ανάκαμψη της χώρας – Τι είπε για την κεφαλαιαγορά

δημοσιεύτηκε:

“Κλειδί” για την ανάκαμψη και την είσοδο της χώρας σε τροχιά δυναμικής οικονομικής μεγέθυνσης αποτελεί το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο θα λάβει σύντομα την τελική μορφή του και θα αποτελέσει οδηγό για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, ύψους 32 δισ. ευρώ, από το Ταμείο Ανάκαμψης είπε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας μιλώντας στο στο διαδικτυακό συνέδριο “Το Ελληνικό Χρηματιστήριο στη μετά-Covid19 εποχή”.
“Σχέδιο ρεαλιστικά φιλόδοξο, σύγχρονο και εξωστρεφές, το οποίο θα λειτουργήσει ως καταλύτης για τον επαναπροσανατολισμό της οικονομίας μας προς ένα νέο, καινοτόμο, ανταγωνιστικό και κοινωνικά δίκαιο αναπτυξιακό πρότυπο”,σημείωσε και πρόσθεσε ότι “βασικοί άξονες του Σχεδίου πάνω στους οποίους θα οικοδομηθεί και το νέο αυτό πρότυπο, είναι η πράσινη μετάβαση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, το τρίπτυχο απασχόληση-δεξιότητες-κοινωνική συνοχή και οι ιδιωτικές επενδύσεις”.
Επενδύσεις οι οποίες, ακόμα και μέσα στη δίνη της πανδημίας, ενισχύθηκαν, με σημαντικούς ξένους επενδυτές (Microsoft, Pfizer, Cisco, Digital Realty, Deloitte, Volkswagen κ.ά.) να δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στην οικονομική πολιτική που εφαρμόζει η Κυβέρνηση και στις προοπτικές της χώρας.
Δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στο νέο μίγμα πολιτικής που εφαρμόσαμε από την πρώτη ημέρα διακυβέρνησης – ακόμη και μέσα στη πανδημία, παρά τον αναγκαίο επαναπροσδιορισμό της πολιτικής μας – με τη μείωση φορολογικών συντελεστών και την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων.
Μεταξύ άλλων:
-Μειώσαμε τον συντελεστή φορολογίας εισοδήματος.
-Μειώσαμε τον συντελεστή φορολόγησης των μερισμάτων.
-Καταργήσαμε την εισφορά στις πιστώσεις factoring και leasing.
-Ενθαρρύνουμε, με φορολογικά κίνητρα, τη δημιουργία εταιρειών συμμετοχών.
-Εξορθολογήσαμε τον τρόπο φορολόγησης των εταιρειών επενδύσεων, όπως των εταιρειών που επενδύουν σε ακίνητη περιουσία (ΑΕΕΑΠ), των αμοιβαίων κεφαλαίων ακινήτων, των εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου και των ΟΣΕΚΑ.
-Ψηφίσαμε διατάξεις για την υπερ-απόσβεση δαπανών έρευνας και ανάπτυξης και την υπερ-έκπτωση επενδύσεων σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση.
-Προχωρήσαμε στη θέσπιση φορολογικών κινήτρων για την προσέλκυση επενδύσεων και ανθρώπινου κεφαλαίου στη χώρα.
-Θεσπίσαμε την πρόβλεψη απαλλαγής από τον φόρο εισοδήματος και την εισφορά αλληλεγγύης των τόκων εταιρικών ομολόγων, εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά.
Μειώσαμε κατά 50% τον φορολογικό συντελεστή του πρώτου κλιμακίου για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, για τα 3 πρώτα έτη λειτουργίας τους.
Για την Ελληνική Κεφαλαιαγορά
Εν συνεχεία ο υπουργός αναφέρθηκε στην Ελληνική Κεφαλαιαγορά λέγοντας ότι αυτή ” μπορεί – και πρέπει – να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στον επερχόμενο κύκλο ανάκαμψης και αναδιάρθρωσης της οικονομίας, λειτουργώντας ως μοχλός υποβοήθησης της κυβερνητικής πολιτικής για τον σχεδιασμό και την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.
Για να το επιτύχει αυτό, θα πρέπει να λειτουργήσει, παράλληλα/από κοινού με το τραπεζικό σύστημα, ως ένας δεύτερος πυλώνας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο καθοριστικά στην προσέλκυση και στη χρηματοδότηση επενδύσεων.
Προς αυτή την κατεύθυνση, ως πρώτο βήμα, και με στόχο την αναμόρφωση, την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό της εταιρικής διακυβέρνησης των ανωνύμων εταιρειών και της αγοράς κεφαλαίου, νομοθετήσαμε ένα πλαίσιο με το οποίο:
-Εισήχθη αναλυτικό πλέγμα διατάξεων που διέπει τη λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου των εισηγμένων εταιρειών.
-Εισήχθησαν δύο νέες, πέραν της επιτροπής ελέγχου, επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, που στόχο έχουν να διασφαλίσουν την αποτελεσματική και ορθολογική συμμόρφωση της εταιρείας με το νομοθετικό πλαίσιο.
-Ορίστηκε, ως κύρια αποστολή της κανονιστικής συμμόρφωσης, η θέσπιση και η εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών και διαδικασιών, με σκοπό να επιτυγχάνεται έγκαιρα η πλήρης και διαρκής συμμόρφωση της εταιρείας με το εκάστοτε ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο.
-Αναβαθμίστηκαν ουσιωδώς οι απαιτούμενες οργανωτικές δομές της εταιρείας.
-Εισήχθησαν σαφείς και συγκεκριμένες υποχρεώσεις ενημέρωσης από την εταιρεία προς τους μετόχους και το επενδυτικό κοινό.
Πρόσφατα δε, εκπονήθηκε, από μία άτυπη Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που έχει συσταθεί, το Σχέδιο για τη «Στρατηγική Ανάπτυξης της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς», το οποίο θα αποτελέσει μία αρχική βάση για περαιτέρω, επωφελείς για την αγορά, ρυθμίσεις.
Έχουμε ήδη προχωρήσει στη σύσταση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, η οποία θα συντάξει σχετικό σχέδιο νόμου, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των διατάξεων που αφορούν την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τη θωράκιση και ενίσχυση της λειτουργίας της και της εμπιστοσύνης αγορών και επενδυτών στο χρηματοοικονομικό σύστημα της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα εποπτείας.
Όλα τα προαναφερθέντα θα συμβάλουν καθοριστικά στη μετεξέλιξη του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Περαιτέρω, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και στο πλαίσιο της προτεραιότητας λήψης μέτρων ανάκαμψης από την άνευ προηγουμένου οικονομική κρίση που προκάλεσε ο κορονοϊός, είναι προφανές ότι η ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών και η εξασφάλιση πρόσβασης σε χρηματοδότηση από την αγορά θα είναι ουσιαστικής σημασίας στην προσπάθεια αυτή.
Το νέο σχεδίου δράσης για την Ενοποίηση των Κεφαλαιαγορών λειτουργεί προς αυτή την κατεύθυνση.
Η ύπαρξη μεγάλων και ολοκληρωμένων κεφαλαιαγορών θα διευκολύνει την ανάκαμψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς θα προσφέρει στις επιχειρήσεις – ιδίως τις μικρομεσαίες – πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης και κεφαλαίων, αλλά και στο αποταμιευτικό κοινό την εμπιστοσύνη που χρειάζεται για να επενδύει για το μέλλον του. Οι δυναμικές κεφαλαιαγορές θα στηρίξουν επίσης την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση της Ευρώπης, καθώς και τη δημιουργία μιας πιο ανθεκτικής και χωρίς αποκλεισμούς οικονομίας, ενώ είναι επίσης καθοριστικής σημασίας για την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ”.
“Με την παραπάνω στρατηγική, και μένοντας πιστοί στον δρόμο των μεταρρυθμίσεων, η Ελλάδα προχωρά, με δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση, στην επούλωση των «πληγών» της υγειονομικής κρίσης και στη δημιουργία στέρεων θεμελίων, ώστε το 2021 να αποτελέσει την απαρχή μιας νέας πορείας. Πορεία που θα οδηγήσει στη συστηματική αύξηση του εισοδήματος νοικοκυριών και επιχειρήσεων, τη δημιουργία πολλών και καλών νέων θέσεων εργασίας και την ένταξη της χώρας μας στις δυναμικές οικονομίες της Ευρώπης, διασφαλίζοντας ένα μέλλον ευημερίας και ανάπτυξης για τις επόμενες γενιές”, κατέληξε.share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.