share

Σταϊκούρας: Οι τρεις δράσεις για το κλίμα

δημοσιεύτηκε:

Το υπουργείο Οικονομικών προωθεί δράσεις σε τρία πεδία σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό για το επόμενο διάστημα, στο πλαίσιο της φιλόδοξης εθνικής στρατηγικής της Ελλάδας για το κλίμα, όπως γνωστοποίησε σήμερα ο αρμόδιος υπουργός, Χρήστος Σταϊκούρας μιλώντας στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος, της Βουλής.

Αναλυτικά, ο υπουργός είπε σχετικά:

” 1ον.
Εξετάζουμε τη δυνατότητα έκδοσης
κρατικού «πράσινου» ομολόγου.

Σκοπός
μας είναι να διαμορφώσουμε έναν συνεκτικό
φάκελο επιλέξιμων έργων, επιπλέον
εκείνων που ήδη χρηματοδοτούνται από
άλλες πηγές, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας, τα οποία θα
χρηματοδοτηθούν μέσω «πράσινων» ή
βιώσιμων ομολόγων μέσα στα προσεχή
χρόνια.

Το
επόμενο βήμα θα είναι να προετοιμάσουμε
το σχετικό πλαίσιο έκδοσης, πριν από
την πιθανή πρώτη έξοδο στις αγορές, το
δεύτερο εξάμηνο του 2022.

2ον.
Συνεχίζουμε και επιταχύνουμε την
ενσωμάτωση της κλιματικής διάστασης
στον σχεδιασμό και την αποτύπωση της
δημοσιονομικής πολιτικής.

Συγκεκριμένα,
ήδη από τον Μάρτιο του 2020, το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους συνεργάζεται
με τον ΟΟΣΑ για τη σταδιακή υιοθέτηση
του «πράσινου» προϋπολογισμού.

Το
επόμενο βήμα είναι η ενσωμάτωση των
κλιματικών παραμέτρων στη μεθοδολογία
του Προϋπολογισμού Επιδόσεων.

3ον.
Στο πλαίσιο καλών πρακτικών των άλλων
χωρών-μελών της Συμμαχίας, αλλά και των
προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Πράσινης
Συμφωνίας, προωθούμε την κατάρτιση μιας
συνεκτικής Στρατηγικής Βιώσιμης
Χρηματοοικονομικής Πολιτικής, σε
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.Συμπερασματικά,
με το κλείσιμο των εργασιών μας, οι
Υπουργοί Οικονομικών συμφωνήσαμε σε
τρεις βασικούς άξονες μελλοντικής
δράσης:

1ος
άξονας: Εμβάθυνση της συνεργασίας των
Υπουργών Οικονομικών για την προώθηση
της συμφωνίας των Παρισίων και περαιτέρω
ανάπτυξη κοινής μεθοδολογίας, εργαλείων
και ερευνητικών προσεγγίσεων.2ος
άξονας: Υποστήριξη δράσεων που αφορούν
τη διάσταση της προσαρμογής στην
κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένης
της ενσωμάτωσης των κινδύνων από την
άνοδο της θερμοκρασίας του πλανήτη.3ος
άξονας: Περαιτέρω ενδυνάμωση της
παραγωγικής αλληλεπίδρασης και
συνεργασίας με τις κεντρικές τράπεζες
και τις εποπτικές αρχές, καθώς και τους
λοιπούς εκπροσώπους και θεσμικούς
εταίρους του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού
συστήματος, προκειμένου να επιτευχθεί
ο κοινός στόχος προς την κλιματική
ουδετερότητα”.

Η συμμετοχή του ΥΠΟΙΙΚ στην Ημέρα για το Χρηματοοικονομικό Σύστημα της 26ης Παγκόσμιας Διάσκεψης των Μερών για το Κλίμα

Σύμφωνα με τον υπουργό, ” από
τη συμμετοχή του υπουργείου Οικονομικών
στην Ημέρα για το Χρηματοοικονομικό
Σύστημα της 26ης
Παγκόσμιας Διάσκεψης των Μερών για το
Κλίμα, μπορούν να εξαχθούν οι εξής
βασικές διαπιστώσεις σε σχέση και με
τη χώρα μας:

Διαπίστωση:

Η ανάγκη μετριασμού της
κλιματικής αλλαγής είναι επιστημονικά
αδιαμφισβήτητη και οικονομικά εύλογη.

Στο
πλαίσιο αυτό, η προσπάθεια που οφείλουμε
να καταβληθεί για τη μείωση των βλαβερών
εκπομπών αερίων αφορά όλους τους
οικονομικούς δρώντες.

Για
την επιτυχή στροφή σε κλιματικά βιώσιμες
οικονομικές δραστηριότητες, το Υπουργείο
Οικονομικών έχει προβλέψει τη θέσπιση
φορολογικών κινήτρων προς τις επιχειρήσεις,
με τη μορφή υπεραπόσβεσης, για πράσινες
δαπάνες αλλά και για δαπάνες έρευνας
και καινοτομίας, ως βασικό πυλώνα
προώθησης της μετάβασης στην κλιματική
ουδετερότητα.
Εξίσου
σημαντική για την επίτευξη των κλιματικών
στόχων είναι και η δημιουργία ενός
αποτελεσματικού συστήματος διαφάνειας
στην αποτύπωση της εταιρικής διακυβέρνησης,
προκειμένου σταδιακά να ανακοπεί η
χρηματοδοτική ροή προς επιβλαβείς
δραστηριότητες.

Λαμβάνοντας
υπόψη την ευρωπαϊκή στρατηγική για την
αειφόρο χρηματοδότηση, το Υπουργείο
Οικονομικών συνεργάζεται με την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς, την Τράπεζα της Ελλάδος
και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους
φορείς και εταίρους του ιδιωτικού και
δημόσιου τομέα, για την έγκαιρη, ομαλή
και αποτελεσματική μετάβαση στο νέο
πλαίσιο αειφόρου οικονομικής και
εταιρικής διακυβέρνησης.

Στόχος
είναι η διαδικασία ενσωμάτωσης προτύπων
αειφορίας και δημοσιοποίησης μη
χρηματοοικονομικών πληροφοριών, να
αποτελέσει εργαλείο ανάπτυξης και
εξωστρέφειας, χωρίς αποκλεισμούς, για
τις ελληνικές επιχειρήσεις.Διαπίστωση:Η
ήδη εξελισσόμενη υπερθέρμανση του
πλανήτη επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις,
για τις οποίες κάθε οικονομία οφείλει
να είναι επαρκώς προετοιμασμένη.

Η
διάσταση της προσαρμογής στην κλιματική
αλλαγή πρέπει επομένως να ενσωματωθεί
στη λήψη οικονομικών αποφάσεων από το
κράτος, με θωράκιση των δημόσιων υποδομών
απέναντι στις φυσικές καταστροφές και
μέριμνα απέναντι στους πληγέντες.

Η
Ελληνική Κυβέρνηση αντέδρασε άμεσα
στην ανάγκη αντιμετώπισης των φυσικών
καταστροφών που έχουν πλήξει τη χώρα
το τελευταίο διάστημα, ενισχύοντας το
πλέγμα πολιτικής προστασίας και αρωγής
προς τους πληγέντες και παρέχοντας
μέτρα στήριξης και αποκατάστασης ύψους
άνω των 1,6 δισ. ευρώ την τελευταία διετία.
Περαιτέρω,
μέσα από τη στενή συνεργασία του
Υπουργείου Οικονομικών και της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων, έχουν διασφαλιστεί,
την τελευταία διετία, πάνω από 1,37 δισ.
ευρώ για την κλιματική δράση, τις υποδομές
και την καινοτομία.

Επισημαίνεται
ότι το 45% της χρηματοδότησης της ΕΤΕπ
το προηγούμενο έτος σχετίζεται με την
κλιματική αλλαγή και την προσαρμογή
στις επιπτώσεις της.

Επιπλέον,
ήδη από τις αρχές του 2021, το Ελληνικό
Δημόσιο υπέγραψε σύμβαση χρηματοδότησης
με την ΕΤΕπ, ύψους 595 εκατ. ευρώ, για την
ενίσχυση της πολιτικής προστασίας της
χώρας από φυσικές καταστροφές.


Διαπίστωση:


Με
την υπό εξέλιξη παγκόσμια συζήτηση για
μια κλιματική κρίση, η πανδημία του
κορονοϊού προκάλεσε παγκόσμιο σοκ, με
πλείστες επιπτώσεις σε υγειονομικό,
οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.

Στο
πλαίσιο αυτό, κάθε στρατηγική ανάκαμψης
αποτελεί ευκαιρία για βελτίωση του
οικονομικού και παραγωγικού μοντέλου,
προς μια κλιματική ουδέτερη, αειφόρο
και ανθεκτική ανάπτυξη.

Η
χώρα μας, μέσα από το σχέδιο «Ελλάδα
2.0», βάζει στο επίκεντρο την πράσινη
μετάβαση αλλά και την καινοτομία, ως
κινητήριο δύναμη και προϋπόθεση του
αειφόρου παραγωγικού μετασχηματισμού
της οικονομίας.

Στο
πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής
χρηματοδότησης μέσω του Next Generation EU, η
χώρα μας, έχει σχεδιάσει και υλοποιεί
ένα φιλόδοξο και ρεαλιστικό Εθνικό
Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,
του οποίου οι επιδοτήσεις κατά τουλάχιστον
38% θα απορροφηθούν σε επενδύσεις και
μεταρρυθμίσεις με «πράσινο» πρόσημο,
συμπεριλαμβάνοντας δράσεις τόσο για
τον περιορισμό όσο και για την προσαρμογή
στην κλιματική αλλαγή.

Επιπλέον,
το σύνολο των δράσεων του Ελληνικού
Σχεδίου είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένο
με την αρχή της μη πρόκλησης σημαντικής
βλάβης, όπως προβλέπεται στην ευρωπαϊκή
ταξινομία για την αειφορία.Κυρίες
και Κύριοι Συνάδελφοι,

Είναι
πλέον αδιαμφισβήτητο:

Η
οικονομική ανάπτυξη που επιδιώκουμε
οφείλουμε να είναι αειφόρος – βιώσιμη
(sustainable) και συγχρόνως ανθεκτική
(resilient).

Ιδιαίτερα
δε κατά την παρούσα ιστορική συγκυρία,
η μετάβαση στην ανάκαμψη και την ανάπτυξη
με σεβασμό στη βιωσιμότητα απαιτεί
τόλμη και διορατικότητα.

Η
Ελλάδα:

-είναι
δυναμικά παρούσα στις διεθνείς συζητήσεις
για την Κλιματική Αλλαγή και στηρίζει
τη Συμφωνία των Παρισίων,

-λαμβάνει
πρωτοβουλίες και προωθεί ενεργά
μεταρρυθμίσεις,

-επιδιώκει
την ενσωμάτωση της αειφορίας στην
οικονομική πολιτική και την προώθηση
επενδύσεων για την Πράσινη Μετάβαση
της χώρας, με όρους οικονομικής
αποτελεσματικότητας και κοινωνικής
ανταποδοτικότητας.

Πυξίδα
μας αποτελεί η εφαρμογή συνεκτικών
πολιτικών, με όραμα, υπευθυνότητα,
ενότητα, και αυτοπεποίθηση ώστε να
μπορέσουμε όλοι μαζί – Κράτος,
επιχειρήσεις, χρηματοπιστωτικός τομέας
και εργαζόμενοι – να διαμορφώσουμε ένα
νέο παραγωγικό και αναπτυξιακό πρότυπο.

Πρότυπο
κοινωνικά δίκαιο, σύγχρονο, εξωστρεφές,
ανταγωνιστικό, φιλικό προς τις επενδύσεις,
τη γνώση, την καινοτομία και με σεβασμό
στο περιβάλλον.

Πρότυπο
το οποίο θα αποτελέσει το εφαλτήριο για
την επίτευξη ισχυρής, βιώσιμης, έξυπνης
και χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς
ανάπτυξης”.

share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.