Quantcast
Σταϊκούρας: Ποια είναι τα βασικά στοιχεία του σχεδίου "Ηρακλής" - enikonomia.gr
share

Σταϊκούρας: Ποια είναι τα βασικά στοιχεία του σχεδίου “Ηρακλής”

δημοσιεύτηκε:

Έκκληση στους “κόκκινους” δανειολήπτες να χρησιμοποιήσουν, έως τα τέλη Απριλίου 2020, τη ρύθμιση για την προστασία της πρώτης κατοικίας τους, απηύθυνε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Στο πλαίσιο της συζήτησης για το νομοσχέδιο “Ηρακλής”, ο κ. Σταϊκούρας άσκησε έντονη κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση και συγκεκριμένα για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων, τα οποία – όπως είπε – τα παρέδωσε (ως ποσοστό επί του συνόλου των δανείων) το 2019 στο ίδιο περίπου ποσοστό (43,5%) από όσο τα παρέλαβε το 2015 (43,6%). Όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος κόκκινων δανείων έπεφτε στο μισό, στην Ελλάδα – επί ΣΥΡΙΖΑ – τα κόκκινα δάνεια έμεναν στα ίδια επίπεδα, είπε ο κ. Σταϊκούρας.

Παράλληλα, μνημόνευσε δήλωση του τέως υπουργού Οικονομικών Ευκλ. Τσακαλώτου, της 31ης Οκτωβρίου 2015, με την οποία υποσχόταν -όπως είπε- ότι έως το τέλος του θα έχει αντιμετωπιστεί θέμα των κόκκινων δανείων. Αυταπάτες και σε αυτό το πεδίο, σχολίασε ο κ. Σταϊκούρας.

Για το νομοσχέδιο καθ’ εαυτό, ο κ. Σταϊκούρας είπε ότι η μείωση των κόκκινων δανείων αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη πρόκληση για την επανεκκίνηση της πιστωτικής επέκτασης, για υψηλή βιώσιμη οικονομική μεγέθυνση, για υλοποίηση εγχώριων και διεθνών επενδύσεων και αξιοποίηση των αδρανών πόρων οικονομίας και για τη βελτίωση του αξιόχρεου της χώρας. Η κυβέρνηση, κατέληξε, “υλοποιεί τις δεσμεύσεις της εκεί που οι άλλοι δεν τολμούσαν”.

Οι βασικές προβλέψεις του σχεδίου “Ηρακλής”

Όπως είπε ο κ. Σταϊκούρας, οι βασικές προβλέψεις του νομοσχεδίου είναι οι εξής:


 • Παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου
  σε τιτλοποιημένα μη εξυπηρετούμενα δάνεια – δηλαδή σε απαιτήσεις – των
  τραπεζών, εξαιρώντας τα δάνεια που είναι ήδη εγγυημένα από το Ελληνικό Δημόσιο.
 • Η συμμετοχή των τραπεζών είναι εθελοντική.
 • Η εγγύηση μπορεί να ζητηθεί όταν
  πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου.
 • Η εγγύηση αφορά το πιο ασφαλές τμήμα των
  τιτλοποιήσεων, δηλαδή τις ομολογίες που προηγούνται στην εξόφληση τόκου και
  κεφαλαίου.
 • Οι ομολογίες αυτές πρέπει να έχουν λάβει
  αξιολόγηση τουλάχιστον ΒΒ- από έναν αναγνωρισμένο οίκο αξιολόγησης, ενώ τυχόν
  δεύτερη αξιολόγηση πρέπει, επίσης, να ικανοποιεί ελάχιστες ποιοτικές
  προδιαγραφές.
 • Και
  για να απαντήσω και σε αυτό το ερώτημα, στο Σχέδιο Νόμου εφαρμόζεται η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η
  οποία καθιστά υποχρεωτική την λήψη μίας αξιολόγησης από έναν αδειοδοτημένο
  οργανισμό αξιολόγησης, ο οποίος πρέπει πρόσθετα να είναι αναγνωρισμένος και από
  την ΕΚΤ, ενώ παράλληλα προβλέπει τη δυνατότητα λήψης και τυχόν δεύτερης
  αξιολόγησης. Ότι ορίζει και ο αντίστοιχος ιταλικός νόμος, το ίδιο υλοποιούμε
  και εμείς.
 • Για την παροχή της εγγύησης, το Δημόσιο λαμβάνει
  ετήσια προμήθεια, η οποία υπολογίζεται με συγκεκριμένη μεθοδολογία η οποία
  «κλειδώνει» κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης παροχής της εγγύησης.
 • Η συνολική εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου
  ανέρχεται στα 12 δισ. ευρώ.
 • Και από αυτές τις εγγυήσεις, το Δημόσιο
  λαμβάνει προμήθεια. Όπως γίνονταν και επί ημερών της προηγούμενης Κυβέρνησης,
  όταν οι εγγυήσεις του Δημοσίου, εξαιτίας της καταστροφικής πολιτικής του 1ου
  εξαμήνου του 2015, εκτοξεύθηκαν.
 • Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 18 μηνών.
 • Μπορεί να παραταθεί, αν κριθεί σκόπιμο. Η
  απόφαση παράτασης λαμβάνεται σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
  Ανταγωνισμού.
 • Η διαδικασία προβλέπει δύο στάδια: στο
  πρώτο παρέχεται η εγγύηση του Δημοσίου, ενώ στο δεύτερο στάδιο η εγγύηση
  τίθεται σε ισχύ.
 • Με αυτό τον τρόπο διευκολύνεται η
  δυνατότητα συμμετοχής όλων των ενδιαφερομένων, χωρίς διακρίσεις σε «περισσότερο
  και λιγότερο έτοιμους», αρκεί το σχέδιο τιτλοποίησης να βρίσκεται σε ένα
  σχετικό ώριμο στάδιο υλοποίησης.
 • Ταυτόχρονα, με τον τρόπο αυτό, η εγγύηση
  του Δημοσίου ενεργοποιείται μόνον όταν διαπιστωθεί ότι έχουν ικανοποιηθεί όλες
  οι προϋποθέσεις για αυτό (π.χ. πώληση των απαιτούμενων ομολογιών χαμηλής
  εξοφλητικής προτεραιότητας, λήψη βαθμίδας αξιολόγησης, ανεξαρτησία του
  διαχειριστή από το πιστωτικό ίδρυμα κ.α.).
 • Αν μέσα σε 12 μήνες από την παροχή της
  εγγύησης, η ενδιαφερόμενη τράπεζα δεν ολοκληρώσει την τιτλοποίηση και δεν
  ικανοποιήσει τις προϋποθέσεις του νόμου ώστε να τεθεί σε ισχύ η εγγύηση, αυτή
  παύει να ισχύει.
 • Η διαχείριση των τιτλοποιημένων δανείων
  ανατίθεται σε εποπτευόμενο – από την Τράπεζα της Ελλάδος – διαχειριστή, ο
  οποίος πρέπει να είναι ανεξάρτητος από το πιστωτικό ίδρυμα που κάνει την
  τιτλοποίηση.
 • Στοιχεία, όπως οι προηγούμενες αποδόσεις ή
  τα διευθυντικά στελέχη του διαχειριστή, τίθενται σε γνώση του οίκου
  αξιολόγησης, γεγονός που διασφαλίζει την επιλογή αξιόλογου και αποτελεσματικού
  διαχειριστή.
 • Συστήνεται Επιτροπή Παρακολούθησης
  Εγγυήσεων, στην οποία συμμετέχουν ο ΟΔΔΗΧ, η Τράπεζα της Ελλάδος και το
  Υπουργείο Οικονομικών.
 • Το Δημόσιο διασφαλίζει τη συνεχή
  παρακολούθηση της απόδοσης των διαχειριστών και διαθέτει σύστημα έγκαιρης
  προειδοποίησης, στην περίπτωση καθυστερημένων εξοφλήσεων ή στον κίνδυνο
  κατάπτωσης της εγγύησης.
 • Παράλληλα, ανατίθεται η εποπτεία της
  εφαρμογής του συνολικού προγράμματος σε ανεξάρτητο επόπτη, ο οποίος ορίζεται με
  σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
 • Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η σφαιρική
  και αντικειμενική παρακολούθηση της ορθής υλοποίησης του
  προγράμματος, προς όφελος όλων
  ανεξαιρέτως των εμπλεκομένων σε αυτό.
 • Προβλέπονται επιπλέον δικλείδες ασφαλείας για
  την προστασία του Δημοσίου, όπως είναι, ενδεικτικά:
  • η
   δυνατότητα αναβολής της πληρωμής μέρους της αμοιβής του διαχειριστή αν δεν
   πετύχει τους συμφωνημένους στόχους, ή
  • η
   δυνατότητα αναβολής της πληρωμής μέρους του τοκομεριδίου στους κατόχους των
   ομολογιών μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας.

share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.