Quantcast
Σταϊκούρας: Πώς θα μετέχει το ΤΧΣ στις αυξήσεις κεφαλαίων των τραπεζών - enikonomia.gr
share

Σταϊκούρας: Πώς θα μετέχει το ΤΧΣ στις αυξήσεις κεφαλαίων των τραπεζών

δημοσιεύτηκε:

Στο σχέδιο νόμου με το οποίο τροποποιείται ο νόμος 3864/2010 που διέπει τη λειτουργία του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας (ΤΧΣ) προκειμένου να καταστεί εφικτή η συμμετοχή του τελευταίου σε μη εποπτικά επιβεβλημένες μελλοντικές αυξήσεις κεφαλαίου, δηλαδή σε αυξήσεις κεφαλαίου που δεν έχουν τον χαρακτήρα κεφαλαιακής ενίσχυσης για κάλυψη κεφαλαιακών ελλειμμάτων ή εξυγίανσης αναφέρθηκε εκτενώς ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας μιλώντας στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.
“Υπενθυμίζεται ότι σήμερα δεν επιτρέπεται στο
ΤΧΣ να μετέχει σε αύξηση κεφαλαίου ενός πιστωτικού ιδρύματος, στο οποίο είναι
ήδη μέτοχος, παρά μόνον εάν η αύξηση αυτή είναι επιβεβλημένη για εποπτικούς
λόγους.
Το γεγονός αυτό στερεί την δυνατότητα από το
ΤΧΣ να ανταποκριθεί ενεργά, λειτουργώντας όπως κάθε ιδιώτης μέτοχος, προς την
κατεύθυνση προάσπισης της επένδυσής του, στο πλαίσιο μιας επιχειρηματικά – και άρα
όχι εποπτικά επιβεβλημένης – αποφασιζόμενης αύξησης κεφαλαίου.
Επομένως το ΤΧΣ, με το ισχύον σήμερα πλαίσιο,
δεν διαθέτει τη δυνατότητα, αξιολογώντας τις συνθήκες, να αποφύγει την
απομείωση της συμμετοχής του, ακόμα και όταν η διατήρηση της συμμετοχής θα του
παρέχει δυνατότητα καλύτερων όρων αποεπένδυσης στο μέλλον.
Σήμερα, με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις
καλύπτουμε το νομοθετικό αυτό κενό, που η προηγούμενη Κυβέρνηση διατήρησε, παρά
τις κατ’ επανάληψη τροποποιήσεις του Νόμου επί των ημερών της”, σημείωσε και πρόσθεσε ότι, βέβαια, προς την πολιτική ορθότητα της
νομοθετικής αυτής επιλογής της Κυβέρνησης, συνηγορεί άλλωστε και η από 03.11.2020
σχετική τοποθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ, όπου σημειώνεται ότι «είναι καθήκον της [ενν.
Κυβέρνησης] να μην επιτρέψει να υποτιμηθεί περαιτέρω η θέση του Ελληνικού
Δημοσίου από μια μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας χωρίς
τη συμμετοχή του ΤΧΣ».
Τη θεσμική ορθότητα της νομοθετικής αυτής
επιλογής διατρανώνει επίσης η από 25.02.2021 σχετική Γνώμη της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας, η οποία σημειώνει ότι «χαιρετίζει το γεγονός ότι με το
σχέδιο νόμου καθίσταται πλέον δυνατή η συμμετοχή του ΤΧΣ, ως επενδυτή, σε
αυξήσεις κεφαλαίου πιστωτικών ιδρυμάτων που δεν αποσκοπούν στην παροχή
κεφαλαιακής ενίσχυσης για την κάλυψη κεφαλαιακών ελλειμμάτων υπό συνθήκες
εξυγίανσης ούτε συνιστούν προληπτική κεφαλαιοποίηση ή μέτρο δημόσιας
κεφαλαιακής στήριξης».
Η συμμετοχή του ΤΧΣ
Ειδικότερα, ο κεντρικός σκοπός των προτεινόμενων
διατάξεων είναι να επιτρέπεται, υπό προϋποθέσεις, στο ΤΧΣ να μετέχει, μέχρι του
υφιστάμενου ποσοστού συμμετοχής του, σε αυξήσεις κεφαλαίου που δεν στοχεύουν
στην κάλυψη κεφαλαιακών ελλειμμάτων ή στην εξυγίανση.
Η δυνατότητα αυτή κρίνεται απαραίτητη
προκειμένου να μπορέσει το ΤΧΣ να επιλέξει τις καλύτερες – κατά το δυνατόν –
συνθήκες για την αποεπένδυση, δίχως να εγκλωβίζεται σε απομειώσεις της συμμετοχής
του, οι οποίες δεν οφείλονται σε επιλογή του, αλλά σε ενέργειες άλλων.
Σύμφωνα με τις προτεινόμενες διατάξεις, η
συμμετοχή του ΤΧΣ σε ανάλογες αυξήσεις κεφαλαίου υπόκειται τόσο σε ουσιαστικές,
όσο και σε διαδικαστικές προϋποθέσεις, που στόχο έχουν να διασφαλίσουν τα συμφέροντα
του ΤΧΣ.
Συγκεκριμένα, ως ουσιαστικές προϋποθέσεις
τάσσονται:
-ότι η
αύξηση δεν συνιστά κεφαλαιακή ενίσχυση κατά την έννοια της μέχρι σήμερα
λειτουργίας του ΤΧΣ, καθώς και
-ότι στην
αύξηση συμμετέχει παράλληλα, και με τους ίδιους όρους, ο ιδιωτικός τομέας.
Μάλιστα, η συμμετοχή του τελευταίου θα
πρέπει να έχει πραγματική οικονομική σημασία, δηλαδή να είναι ουσιώδης.
Ταυτόχρονα, για τη συμμετοχή του ΤΧΣ σε
ανάλογες αυξήσεις κεφαλαίου απαιτείται:
-απόφαση
του Γενικού Συμβουλίου του ΤΧΣ, η οποία λαμβάνεται μετά από έκθεση δύο
ανεξάρτητων χρηματοοικονομικών συμβούλων, οι οποίοι επιβεβαιώνουν ότι η
συμμετοχή στην αύξηση συμβάλλει στην προστασία ή ακόμα και στη βελτίωση της
αξίας της υφιστάμενης συμμετοχής του ΤΧΣ, και

συμμετοχή να γίνεται με όρους σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον ισότιμους με ό,τι
ισχύει για τους λοιπούς μετόχους, δηλαδή σε τιμή όχι υψηλότερη και υπό όρους
όχι επαχθέστερους από ό,τι ισχύει για τους λοιπούς μετόχους, και

χρηματοδότηση της συμμετοχής στην αύξηση να γίνεται από διαθέσιμα του Ταμείου,
ή από επανεπένδυση ποσών που προέκυψαν από προηγούμενη διάθεση στοιχείων
ενεργητικού.
Διαβάστε ολόκληρη την ομιλία του υπουργού ΕΔΩ

share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.