share

Στουρνάρας: Αυτοί είναι οι τέσσερις λόγοι που πρέπει να προχωρήσει η δημιουργία bad bank

δημοσιεύτηκε:

Τους τέσσερις λόγους για τους οποίους πρέπει να προχωρήσει η δημιουργία της bad bank παρέθεσε σήμερα ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας μιλώντας στη Βουλή των
Ελλήνων με θέμα: “Προκλήσεις για το τραπεζικό σύστημα και η πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος
(ΤτΕ) για την επίλυση του προβλήματος των Μη-Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ)”
Αναλυτικά:
-Πρώτον, επειδή το πρόβλημα των ΜΕΔ πρέπει να λυθεί
αμέσως.
-Δεύτερον, επειδή είναι απαραίτητη μια συστημική λύση η
οποία θα λειτουργήσει συμπληρωματικά της υφιστάμενης, με δεδομένο ότι μετά την
ολοκλήρωση των συναλλαγών που είναι προγραμματισμένες με τον Ηρακλή, το πρώτο
ήμισυ του 2021, θα συνεχίσουν να υφίστανται ΜΕΔ ύψους περίπου 40 με 45 δις αναλόγως των εκτιμήσεων για τα νέα ΜΕΔ λόγω
της πανδημίας.
-Τρίτον, στην πρόταση της ΤτΕ, το κόστος εξυγίανσης των
ισολογισμών των τραπεζών επωμίζονται σε βάθος χρόνου οι ίδιες οι τράπεζες και
όχι ο φορολογούμενος. Οι τράπεζες θα επωμιστούν τελικά το κόστος της εφαρμογής
μιας λύσης που βασίζεται στην αγορά. Ωστόσο:
α. οι τράπεζες μπορούν να επωφεληθούν από την εισαγωγή ενός
μηχανισμού σταδιακής αναγνώρισης των ζημιών που καθιστά δυνατή την ενίσχυση της
κεφαλαιακής τους επάρκειας σε βάθος χρόνου.
αποφεύγεται η απίσχναση των υφιστάμενων μετόχων λόγω της
μετατροπής της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης (DTC) για την απορρόφηση ζημιών.
β. Ενισχύεται η ρευστότητα και κυρίως η αποδοτικότητα των
τραπεζών σε διατηρήσιμη βάση.
-Τέταρτον και σημαντικότερο, η πρόταση της ΤτΕ επιλύει
πέραν των ΜΕΔ και το πρόβλημα του υψηλού ποσοστού της Αναβαλλόμενης Φορολογικής
Απαίτησης στα κεφάλαια των πιστωτικών ιδρυμάτων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό
διότι:
α.Όπως ήδη αναφέρθηκε, η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση (DTC) αποτελεί βάσει
νόμου αμετάκλητη απαίτηση των τραπεζών έναντι του ελληνικού δημοσίου η οποία
συμψηφίζεται είτε με κέρδη είτε με ζημίες. Όταν οι τράπεζες εμφανίσουν κέρδη
συμψηφίζουν DTC με φορολογία εισοδήματος. Όταν εμφανίζουν ζημίες,
συμψηφίζουν DTC με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου υπέρ του ελληνικού
δημοσίου.
β. Τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία δεν αποτελούν ελληνικό
νεωτερισμό. Έχουν νομοθετικά διαμορφωθεί στην Ελλάδα και άλλες χώρες της ΕΕ,
λόγω των όρων & προϋποθέσεων του ευρωπαϊκού κανονισμού για την κεφαλαιακή
επάρκεια των τραπεζών (CRR). Η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται στα
εποπτικά ίδια κεφάλαια των πιστωτικών ιδρυμάτων εφόσον ο συμψηφισμός είναι
αυτόματος και υποχρεωτικός βάσει νόμου. Εάν αυτό δεν συμβαίνει τότε τα εν λόγω
ποσά πρέπει να αφαιρεθούν από τα εποπτικά κεφάλαια των τραπεζών με ιδιαίτερα
αρνητικές και οδυνηρές συνέπειες.
γ. Η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση θα καταβληθεί από
τον Έλληνα φορολογούμενο είτε μέσω της ενεργοποίησης του νόμου και
καταβολής μετρητών σε περίπτωση ζημιών είτε μέσω της απώλειας φορολογικών
εσόδων σε βάθος χρόνου.
δ. Εδώ και έξι χρόνια οι τράπεζες έχουν άνω του 50% των
εποπτικών τους κεφαλαίων σε αποθεματικά που ΔΕΝ έχουν καταβληθεί. Αυτός είναι
επί της ουσίας και ο λόγος για τον οποίο η κεφαλαιακή βάση των τραπεζών
θεωρείται από τις αγορές κεφαλαίου ως χαμηλότερης ποιότητας σε σχέση με το
κανονικό.
ε. Παράλληλα, το ενδεχόμενο συμψηφισμού της αναβαλλόμενης
φορολογικής απαίτησης μέσω ζημιών (δηλαδή αύξησης μετοχικού κεφαλαίου υπέρ του
ελληνικού δημοσίου και συνεπακόλουθης δραστικής μείωσης- απίσχνασης- dilution- του ποσοστού
υφισταμένων μετόχων) αποτελεί αντικίνητρο για πολλούς επενδυτές προκειμένου να
αξιολογήσουν θετικά τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο των ελληνικών
τραπεζών.share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.