Quantcast
Σύνδεση ταμειακών μηχανών με POS: Τι αναφέρει η επιστολή του ΣΕΚΤ προς το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και την ΑΑΔΕ - enikonomia.gr
share

Σύνδεση ταμειακών μηχανών με POS: Τι αναφέρει η επιστολή του ΣΕΚΤ προς το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και την ΑΑΔΕ

δημοσιεύτηκε:

Επιστολή για το θέμα  της σύνδεσης των ταμειακών μηχανών  των επιχειρήσεων με τα POS έστειλε ο Σύνδεσμος  Εισαγωγέων & Κατασκευαστών Ταμειακών (ΣΕΚΤ) προς την ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την ΑΑΔΕ.

«Εξαιτίας του γεγονότος ότι λάβαμε γνώση, μετά την δημοσιοποίησή της, της πρόσφατης επιστολής του ΣΕΠΕ προς τις ηγεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ, οφείλουμε να εκφράσουμε τις θέσεις μας έναντι όσων εκ των διαλαμβανομένων σε αυτή, αφορούν τον κλάδο μας.

Α. Διασύνδεση Ταμειακών Συστημάτων με POS

Διαπιστώνουμε με έκπληξή μας την δυσαρέσκεια έως και αντίδραση των εκπροσώπων του συγκεκριμένου Συνδέσμου (εξαιρούμε, από όσα ακολουθούν, την πλειοψηφία των επιχειρήσεων του κλάδου αυτού), για την εναλλακτική δυνατότητα που παρέχεται από την ΑΑΔΕ, αναφορικά με τον τρόπο διασύνδεσης των Ταμειακών Συστημάτων που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για την έκδοση των παραστατικών εσόδων τους, με τα Μέσα Αποδοχής Ηλεκτρονικών Πληρωμών (POS) που διαθέτουν.

Επιτρέψτε μας, καθώς αντιλαμβανόμαστε ότι εμμέσως πλην σαφώς, στοχοποιείται ο κλάδος μας, ως ένας εξ αυτών που στήριξε την παροχή από την ΑΑΔΕ αυτής της εναλλακτικής δυνατότητας, να διατυπώσουμε κατωτέρω τις απόψεις μας επί του θέματος αυτού:
– Είναι γνωστό, ότι οποιαδήποτε υπόχρεη του μέτρου της διασύνδεσης επιχείρηση, προκειμένου να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, οφείλει να διαθέτει και να λειτουργεί ως Ταμειακό Σύστημα, μία από τις πιο κάτω τρεις λύσεις:

α) Μία αυτόνομη Ταμειακή Μηχανή (ΦΤΜ)

β) Μια κατάλληλη εμπορική εφαρμογή (ERP), συνδεδεμένη με Πιστοποιημένο Πάροχο Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ)

γ) Μια κατάλληλη εμπορική εφαρμογή (ERP), συνδεδεμένη με κάποιου τύπου Φορολογικό Ηλεκτρονικό Μηχανισμό (ΦΗΜ)

– Περαιτέρω, οι τρόποι διασύνδεσης του Ταμειακού Συστήματος με το Μέσο Αποδοχής Ηλεκτρονικών Πληρωμών (POS), σύμφωνα με τις πρόσφατες Φορολογικές Αποφάσεις είναι οι εξής:

Αν το Ταμειακό Σύστημα είναι μια αυτόνομα λειτουργούσα Ταμειακή Μηχανή (ΦΤΜ),
διασυνδέεται υποχρεωτικά με το POS, με τον τρόπο που προβλέπεται στην Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Α.1098/22 (με αυτό τον τρόπο έχουν διασυνδεθεί έως σήμερα περισσότερες από 250.000 Ταμειακές Μηχανές με POS).

Αν το Ταμειακό Σύστημα είναι ERP συνδεδεμένο με Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ, διασυνδέεται υποχρεωτικά με το POS, με τον τρόπο που προβλέπεται στην Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Α.1155/23 (η εκκίνηση της διαδικασίας διασύνδεσης στις περιπτώσεις αυτές εκκρεμεί).

Αν το Ταμειακό Σύστημα είναι ERP, συνδεδεμένο με ΦΗΜ, εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια του Software House, που έχει προμηθεύσει το ERP ή στον επίσημο Συνεργάτη – Μεταπωλητή του, σε συνεννόηση με την υπόχρεη επιχείρηση και εκτιμώντας τις ανάγκες της και τις απαιτήσεις της, να επιλέξει τον τρόπο που προβλέπεται είτε στην Α.1155/23 είτε στην Α.1098/22 (η διαδικασία διασύνδεσης στις περιπτώσεις αυτές ξεκίνησε με υποτονικούς ρυθμούς, μόλις πρόσφατα).
Προκειμένου να άρουμε κάθε παρεξήγηση ή παρανόηση, διευκρινίζουμε πως όλοι οι ΦΗΜ που διαθέτουν οι επιχειρήσεις του Συνδέσμου μας και συνεργάζονται με τα ERP, όπως στην πιο πάνω τελευταία περίπτωση, παρέχουν την δυνατότητα και των δύο τρόπων διασύνδεσης, τόσο αυτού σύμφωνα με την Α.1155/23 όσο και αυτού με την Α.1098/22. Η επιλογή, όπως προαναφέραμε, είναι πρωτίστως του Software House και δευτερευόντως της υπόχρεης για διασύνδεση οντότητας.

Δοθέντων των ανωτέρω, μας δημιουργείται εύλογη απορία για το αν υφίσταται οποιοσδήποτε λόγος, για οποιοδήποτε καλόπιστο εμπλεκόμενο στις ως άνω διαδικασίες μέρος, που θα δικαιολογούσε την αντίθεσή του στην διαθεσιμότητα δύο εναλλακτικών επιλογών στην περίπτωση όπου το ERP λειτουργεί σε συνεργασία με ΦΗΜ, ιδιαίτερα όταν η επιλογή της εναλλακτικής λύσης επαφίεται στην απόλυτη ελευθερία, κυρίως αυτού που έχει την ευθύνη του ERP.

Σαφώς, δεν θα θέλαμε να αποδώσουμε τις αντιρρήσεις που εγείρονται, σε πιθανές επιχειρηματικές επιδιώξεις και εκτιμούμε ότι οφείλονται σε κάποιου είδους λανθασμένη εκτίμηση, καθόσον η δυνατότητα υλοποίησης της διασύνδεσης με τον τρόπο που προβλέπεται στην Α.1098/2022, (τρόπος με κατεκτημένη εμπειρία εκ των δεκάδων χιλιάδων διασυνδέσεων έως σήμερα), αφενός εξυπηρετεί πρωτίστως τις επιδιώξεις της Φορολογικής Αρχής, για την επίτευξη όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού διασυνδέσεων, εντός των περιορισμένων χρονικών ορίων που έχουν τεθεί και αφετέρου προσφέρει, κυρίως προς εκείνους που έχουν την ευθύνη της διασύνδεσης του ERP με το POS, σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως τα κατωτέρω:

Δεν απαιτείται να πραγματοποιηθούν εργαστηριακά τεστ των δεκάδων εμπορικών εφαρμογών, με δεκάδες POS, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η μεταξύ τους συμβατότητα. Το έχουν πράξει νωρίτερα για λογαριασμό τους, όλοι οι ΦΗΜ οι οποίοι και αναλαμβάνουν την διασύνδεση με το POS, όπως προβλέπεται στην Α.1098/2022, αφού αποτελούν, ούτως ή άλλως, αναπόσπαστο μέρος του συγκεκριμένου συνδυασμού Ταμειακού Συστήματος.

Δεν χρειάζεται να ενσωματώσουν στα ERPs, απολύτως κανένα από τα πολλά και διαφορετικά πρωτόκολλα επικοινωνίας των POS, ώστε να είναι σε θέση να διασυνδεθούν τα ERPs με τα δεκάδες διαφορετικών τύπων POS. Και τούτο, καθώς το έχουν κάνει νωρίτερα οι ΦΗΜ που υποχρεώθηκαν να διασυνδεθούν σχεδόν με όλα τα διαθέσιμα σήμερα POS της αγοράς.

Αποφεύγεται η εργασία της διασύνδεσης, σύμφωνα με την Α.1155/23, που θα βάραινε τους προμηθευτές των ERPs και κατά γενική ομολογία, θα αποδεικνυόταν επίπονη και χρονοβόρα για αυτούς (δείτε την πρόσφατη περιπέτεια των τεχνικών των ταμειακών μηχανών). Αντιθέτως, μέσω της αξιοποίησης του τρόπου διασύνδεσης που προβλέπεται στην Α.1098/2022, το βάρος αυτό θα αναληφθεί από τεχνικούς, που διαθέτουν την εμπειρία (που αποκτήθηκε μέσω της πραγματοποίησης σχεδόν 250.000 τέτοιων διασυνδέσεων έως σήμερα).
Ανεξάρτητα όμως από όλα τα ανωτέρω και σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος διασύνδεσης που θα επιλεγεί, αποτελεί αποκλειστικό δικαίωμα του προμηθευτή του ERP, κατόπιν της εκτίμησης των ιδιαιτεροτήτων και των αναγκών της συγκεκριμένης κάθε φορά επιχείρησης.

Πρέπει εδώ να επισημάνουμε ότι, η διασύνδεση με βάσει την Α.1098/2022 προσφέρει σημαντική διευκόλυνση προς τους μικρότερους κατασκευαστές ERPs, οι οποίοι δεν διαθέτουν το απαιτούμενο ανθρώπινο δυναμικό ώστε να καλύψουν, στο ασφυκτικό χρονικό περιθώριο που παρέχεται, την υλοποίηση των προβλεπόμενων στην Α.1155/23 (ενσωμάτωση στα ERPs πολλών διαφορετικών πρωτοκόλλων επικοινωνίας που απαιτούν τα δεκάδες διαφορετικά POS), αλλά ούτε και διαθέτουν εύκολη πρόσβαση και επιρροή έναντι των NSPs και Acquirers, ώστε να τους παρασχεθούν από αυτούς, αφενός ο απαραίτητος χρόνος εργαστηριακών δοκιμών και αφετέρου κάποιος αριθμός demo POS, προκειμένου να ελέγξουν και να διασφαλίσουν την ορθή διασύνδεση των εφαρμογών τους με αυτά. Είναι λοιπόν προφανές, ότι αν δεν είχε παρασχεθεί η εναλλακτική λύση της Α. 1098/2022, θα ελλόχευε ο κίνδυνος τα μικρά Software Houses να επιβαρύνονταν δυσβάσταχτα, με σοβαρό κίνδυνο να αποκλειστούν από την αγορά και το μερίδιο το οποίο κατέχουν σήμερα, να αναζητούσε άλλες λύσεις » σημειώνει ο Σύνδεσμος στην επιστολή του. 

Β. «Ανασφαλείς» Ταμειακές Μηχανές

«Είναι ευκαιρία, την δεδομένη αυτή στιγμή και εξαιτίας των σχετικών αναφορών στην επιστολή του ΣΕΠΕ, να τοποθετηθούμε ξεκάθαρα επί του θέματος αυτού, παρότι έως σήμερα ηθελημένα δεν το έχουμε πράξει.

Αναμέναμε πως ένας φορέας όπως είναι ο ΣΕΠΕ, όταν μάλιστα τα μέλη του διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική κατάρτιση, δεν θα υιοθετούσε τα κατά καιρούς διαδιδόμενα περί της ελεγχόμενης ασφάλειας των Φορολογικών Μηχανισμών και τα οποία πολύ απέχουν από την πραγματικότητα.

Η συνεχής όμως προσπάθεια υπονόμευσης των απολύτως ασφαλών ΦΗΜ και η προσπάθεια ανάδειξης λύσεων, βασισμένων σε ανοικτά υπολογιστικά περιβάλλοντα και σε εφαρμογές λογισμικού, ως των μοναδικών που προσφέρουν ασφάλεια και ταυτόχρονα συμβάλουν στην ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων, δεν θα μπορούσε να έχει ως εύλογη ερμηνεία, την «δήθεν» προστασία του δημόσιου συμφέροντος και τη «δήθεν» τεχνολογική αναβάθμιση των επιχειρήσεων, παρά μόνο την προσπάθεια της εκ βάθρων αλλαγής της αγοράς, με σκοπό την κατάληψη του μεριδίου της αγοράς, εκείνου του κλάδου, που επιχειρείται με τον τρόπο αυτό να αποκλειστεί. Κατόπιν αυτών, θα πρέπει να επισημάνουμε τα εξής:

Σήμερα οι ΦΗΜ, ενσωματώνουν εντελώς σύγχρονες τεχνολογίες λειτουργίας και ασφάλειας και μάλιστα η πλειονότητα εξ αυτών είναι συνδεδεμένοι στο Cloud.

Είναι επίσης γνωστό ότι έως σήμερα είναι κοινή πρακτική των φορολογικών αρχών, πολλών ευρωπαϊκών χωρών, σημαντικά πιο εξελιγμένων τεχνολογικά, να χρησιμοποιούν αντίστοιχους ΦΗΜ. Προς επίρρωση αυτού, ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι στην γειτονική μας Ιταλία, λειτουργούν σήμερα, βάσει πρόσφατης νομοθεσίας, 1.800.000 τέτοιου τύπου ΦΗΜ, (Ταμειακές Μηχανές και ΑΔΗΜΕ), παρόμοιοι με του Ελληνικούς και σχεδόν πανομοιότυπων προδιαγραφών και για τους οποίους ουδέποτε και από κανέναν δεν τέθηκε υπό αμφισβήτηση η ασφάλειά τους.

Προκειμένου να γίνουν κάποια θέματα σαφή, τόσο αναφορικά με τα περί «μειωμένης ασφάλειας των ΦΗΜ», όπως αναφέρεται στην επιστολή του ΣΕΠΕ όσο και στα ψευδεπίγραφα κατά καιρούς δημοσιεύματα περί «πειραγμένων Ταμειακών Μηχανών» επισημαίνουμε τα εξής:

α) Η αντικατάσταση των Ταμειακών Μηχανών εστίασης, δεν γίνεται γιατί οι υφιστάμενες είναι μη ασφαλείς, αλλά εν όψει της διασύνδεσης με τα POS, θα πρέπει να εκδίδονται δελτία παραγγελίας στο σερβίρισμα και όχι οι τελικές αποδείξεις όπως σήμερα. Αυτό, προκειμένου η απόδειξη να εκδίδεται την στιγμή που ο καταναλωτής θα πληρώσει, οπότε να επιλεγεί και ο τρόπος πληρωμής με μετρητά ή κάρτα κατά την στιγμή εκείνη.

β) Η αντικατάσταση των δήθεν μη ασφαλών ΕΑΦΔΣΣ, δεν γίνεται επειδή είχαν ζητήματα ασφάλειας, αλλά εξαιτίας του ότι διαπιστώθηκε πως το μέρος της λειτουργίας που είχε παραχωρηθεί στο λογισμικό του υπολογιστή, με το οποίο συνεργάζονται οι ΕΑΦΔΣΣ, ήταν εκείνο που παραβιαζόταν και αλλοίωνε τα στοιχεία με τα οποία την τροφοδοτούσε. Γι’ αυτό αποφασίστηκε, και το μέρος της λειτουργίας που διεκπεραιωνόταν από τον Η/Υ να μεταφερθεί στο ασφαλές περιβάλλον των νέων ΦΗΜ και αυτό ακριβώς κάνουν πλέον οι ΦΗΜΑΣ.

γ) Πέρα αυτών, οι Φορολογικές Αρχές γνωρίζουν ότι σε όποιες περιπτώσεις εντοπίστηκε παραβίαση του ως άνω λογισμικού στον υπολογιστή, τα διαφυλαγμένα και μη αλλοιωμένα στοιχεία που είχαν καταχωρηθεί στις ΕΑΦΔΣΣ, ήταν εκείνα που αξιοποιήθηκαν για να εντοπιστεί το μέγεθος των εσόδων που είχαν αποκρυφθεί. Αυτές λοιπόν ήταν αποκλειστικά οι περιπτώσεις που τα δημοσιεύματα τις παρουσίαζαν ως «πειραγμένες Ταμειακές Μηχανές».

δ) Όλα τα ανωτέρω κάλλιστα μπορούν να τα διαβεβαιώσουν και οι ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, οι οποίες έχουν επισημάνει και εγγράφως κατά το παρελθόν, ότι ουδέποτε έχει εντοπιστεί παραβίαση και παραποίηση των δεδομένων, οποιουδήποτε τύπου ΦΗΜ.

Γ) Η συμβολή του ΣΕΚΤ στις προσπάθειες της ΑΑΔΕ για πάταξη της φοροδιαφυγής

Είναι γνωστό, ότι ο σύνδεσμός μας (ΣΕΚΤ) και οι επιχειρήσεις που ανήκουν σε αυτόν, πάντα στάθηκαν αρωγοί, ποικιλοτρόπως, στις προσπάθειες των Φορολογικών Αρχών, που αποσκοπούσαν στον έλεγχο και στον περιορισμό της φοροδιαφυγής, στις καθημερινές συναλλαγές.
Είναι επίσης γνωστό, ότι ο ΣΕΚΤ, σε συνεργασία με την Φορολογική Αρχή και αναλαμβάνοντας το σύνολο του κόστους, δημιούργησε και εξελίσσει το Πληροφοριακό Σύστημα ΦΗΜ (ΠΣΦΗΜ), γνωστό ως ESEND, με το οποίο είναι συνδεδεμένοι, αποστέλλοντας καθημερινά στοιχεία, περισσότεροι από 400.000 ΦΗΜ κάθε τύπου. Είναι δε εντυπωσιακό το γεγονός, ότι έως σήμερα, το ESEND έχει δεχτεί και καταχωρίσει εκατοντάδες εκατομμυρίων συναλλαγές χωρίς απολύτως κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα.
Εν κατακλείδι και σε κάθε περίπτωση, καλούμε τους συμμετέχοντες στην εν λόγω αγορά, χωρίς παραπλανητικές τακτικές και χωρίς την αναπαραγωγή αβάσιμων απόψεων, που σκοπεύουν στην απόκτηση πλεονεκτικής θέσης κλάδων της αγοράς έναντι άλλων, να συμβάλουν θετικά, προκειμένου η αγορά να λειτουργεί ομαλά και με ασφάλεια, χωρίς τον κίνδυνο δημιουργίας ολιγοπωλίων και να επαφίεται στις υπόχρεες επιχειρήσεις η ευχέρεια της ελεύθερης επιλογής, μεταξύ περισσοτέρων της μιας λύσεων, καθ’ όλα ισότιμων, τόσο από πλευράς ασφάλειας όσο και από πλευράς λειτουργικότητας, εκτιμώντας πάντα οι ίδιες τις ιδιαίτερες δικές τους ανάγκες και απαιτήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΚΤ δηλώνει (και δημοσίως) την πρόθεση του για στενή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους επιχειρηματικούς φορείς, αλλά και τις φορολογικές αρχές, στοχεύοντας αποκλειστικά και μόνο, στην επιτυχή ολοκλήρωση του μεγάλου και δύσκολου έργου της Διασύνδεσης των POS με τα Ταμειακά Συστήματα, σε μια εύρυθμα λειτουργούσα αγορά»

 

share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.