Quantcast
Τελευταίες στη βιώσιμη ανάπτυξη οι ελληνικές επιχειρήσεις – Θέλουν καινοτομία και υποδομές - enikonomia.gr
share

Τελευταίες στη βιώσιμη ανάπτυξη οι ελληνικές επιχειρήσεις – Θέλουν καινοτομία και υποδομές

δημοσιεύτηκε:

Oi στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης αποτελούν σήμερα μία παγκόσμια αναγνωρίσιμη και αποδεκτή πλατφόρμα δράσης και επικοινωνίας για τις επιχειρήσεις.

Εφόσον υλοποιηθούν, στόχοι αποτελούν απάντηση στα κρίσιμα παγκόσμια ζητήματα, όπως, για παράδειγμα, της κλιματικής αλλαγής, της ανεπάρκειας των φυσικών πόρων, της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, της απώλειας βιοποικιλότητας και της αδυναμίας πρόσβασης μεγάλου μέρους του παγκόσμιου πληθυσμού σε τροφή, ενέργεια, υπηρεσίες υγείας, υγιεινής και μόρφωσης. Κυβερνήσεις, κοινωνία και, βεβαίως, επιχειρήσεις, οφείλουν να αντιληφθούν το μέγεθος της πρόκλησης και να συμβάλουν στην αντιμετώπισή της.

Οι υπεύθυνες επιχειρήσεις έχουν υιοθετήσει τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και αναγνωρίζουν ότι η ενσωμάτωση επιλεγμένων, σύμφωνα με τη δραστηριότητά τους, SDGs στη στρατηγική τους ενισχύει την επιχειρηματική τους αξία, βελτιώνει τη διαχείριση του επιχειρηματικού ρίσκου και διασφαλίζει την αποδοχή τους από τις κοινωνίες μέσα στις οποίες λειτουργούν.

Tο Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, στηρίζοντας την προώθηση της βιώσιμης επιχειρηματικότητας μέσω των SDGs, ανέθεσε στην EY Ελλάδος να εκπονήσει μελέτη, ώστε να διαπιστωθούν, δύο χρόνια μετά την υιοθέτησή τους από την παγκόσμια κοινότητα, οι προτεραιότητες, η ετοιμότητα και η πρόθεση των ελληνικών επιχειρήσεων να τους εντάξουν στη στρατηγική και sτα πλάνα δράσης τους.

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι SDGs υψηλότερης προτεραιότητας, ανεξαρτήτως μεγέθους επιχείρησης ή κλάδου, είναι ο SDG 8 «Αξιοπρεπής Εργασία & Οικονομική Ανάπτυξη» και ο SDG 9 «Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές».

Εννέα στις δέκα επιχειρήσεις θεωρούν αρκετά έως εξαιρετικά σημαντική την ενσωμάτωση των SDGs στη στρατηγική τους, ενώ πάνω από έξι στις δέκα μεγάλες επιχειρήσεις εμφανίζονται ώριμες να προχωρήσουν με την ενσωμάτωση των SDGs στη στρατηγική τους. Από τις μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, περίπου μία στις δύο εμφανίζεται έτοιμη προς την κατεύθυνση αυτή.

Η σπουδαιότητα των SDGs αναγνωρίζεται από την πλειοψηφία ακόμα και επιχειρήσεων που δεν έχουν ξεκινήσει την ενσωμάτωση, διαφαίνεται, όμως, ότι η εφαρμογή τους δε θα είναι εύκολη υπόθεση. Με ισχυρή δέσμευση να προχωρήσουν σε επόμενο στάδιο ενσωμάτωσης μέχρι το 2020 εμφανίζεται το 44% των επιχειρήσεων, όπου κυριαρχούν και πάλι οι μεγάλες. Δυστυχώς, τέσσερις στις δέκα επιχειρήσεις δεν δηλώνουν καμία δέσμευση για την υιοθέτηση των SDGs την επόμενη τριετία.

Η διαμόρφωση ευρύτερων συνεργασιών, η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση θα αποτελέσουν κρίσιμες παραμέτρους στην επιτυχία του εγχειρήματος, ώστε να δημιουργηθεί μια συνολική δυναμική για την αξία των SDGs στη βιώσιμη ανάπτυξη.

O Γιάννης Πανιάρας, Πρόεδρος του Συμβούλιου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, τονίζει: Η χώρα μας βρίσκεται σε αναζήτηση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου και η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί μονόδρομο προς αυτή την κατεύθυνση. Η επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης απαντά στις σύγχρονες παγκόσμιες προκλήσεις με τρόπο που δημιουργεί αξία για την κοινωνία, το περιβάλλον και τις επιχειρήσεις. Το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη προωθεί την ενσωμάτωση των Στόχων από τις ελληνικές επιχειρήσεις και συμβάλλει με τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και προτάσεις στον δημόσιο διάλογο για την υλοποίησή τους. Βρισκόμαστε, εδώ και δύο χρόνια, σε μια νέα εποχή με ορίζοντα το 2030. Είναι ώρα για ανάληψη δράσης και διαμόρφωσης συνεργατικών σχημάτων ικανών ώστε να επιτύχουν την υιοθέτηση των SDGs σε επίπεδο Εθνικού Σχεδίου, επιχειρηματικών πλάνων, αλλά και ατομικών επιλογών.

Ο Βασίλειος Καμινάρης, Εταίρος και Επικεφαλής του Τμήματος Υπηρεσιών Διασφάλισης της ΕΥ Ελλάδος και Κεντρικής & Νοτιοανατολικής Ευρώπης, είπε: «Στην ΕΥ, πιστεύουμε ότι οι επιχειρήσεις που θα μετατρέψουν τις παγκόσμιες οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις σε ευκαιρίες για ανάπτυξη και βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους θα είναι σε καλύτερη θέση για μακροπρόθεσμη επιτυχία. Εναρμονίζοντας τη στρατηγική της με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., μια επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει τους Στόχους σαν ένα πλαίσιο για τη διαμόρφωση και την επικοινωνία του οράματός της, των στόχων και των δραστηριοτήτων της. Με αυτόν τον τρόπο, μια επιχείρηση θα ανταποκριθεί καλύτερα στις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών τηςκαι σε μελλοντικές αλλαγές πολιτικής, και θα είναι έτοιμη να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που προκύπτουν από τις επενδύσεις που αναμένεται να πραγματοποιηθούν ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των Στόχων σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο».


share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.