Quantcast
Κρατική ενίσχυση: «Κουπόνια» 150 ευρώ για την αγορά POS - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - enikonomia.gr
share

Κρατική ενίσχυση: «Κουπόνια» 150 ευρώ για την αγορά POS – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

δημοσιεύτηκε:

Κρατική ενίσχυση για να καλύψουν μέρος του κόστους αγοράς των POS που θα προμηθευτούν, μπορούν να εξασφαλίσουν χιλιάδες επαγγελματίες: Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για το «άνοιγμα» της πλατφόρμας μέσω της οποίας θα υποβληθούν οι σχετικές αιτήσεις. Πρόκειται για τον τέταρτο κύκλο του προγράμματος «Ψηφιακές Συναλλαγές», το οποίο είναι ένα πρόγραμμα που θα επιτρέψει την επιδότηση μέσω voucher της αξίας αγοράς και διασύνδεσης των POS.

Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης

Εκπτωτικά κουπόνια (voucher) αξίας 150 ευρώ, λοιπόν, θα έχουν την δυνατότητα να διεκδικήσουν μικρομεσαίοι επαγγελματίες. Ο 4ος κύκλος της δράσης «Ψηφιακές Συναλλαγές» ενεργοποιείται, στο πλαίσιο ευρύτερου προγράμματος μέσω του οποίου δυνητικοί δικαιούχοι θα έχουν την ευχέρεια να χρηματοδοτηθούν για ψηφιακά εργαλεία που υποστηρίζουν διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης, διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών.

 Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Έτσι, με «φόντο» την «πίεση» που ασκείται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις προκειμένου αυτές να προμηθευτούν σύγχρονα συστήματα για τις συναλλαγές τους με τους πελάτες τους, η ιδέα είναι τα ποσά που έμειναν αδιάθετα από προηγούμενους κύκλους να αξιοποιηθούν ώστε να δοθεί η ευκαιρία και σε άλλους δικαιούχους να τα διεκδικήσουν.
Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται υφιστάμενες ιδιωτικές Επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα,  και για τις  οποίες συντρέχουν αθροιστικά και μεταξύ άλλων  οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
 • Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα.
 • Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.
 • Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση,Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

 Τι χρηματοδοτεί το Κράτος

Μέσω της δράσης που ενεργοποιείται ουσιαστικά χρηματοδοτείται από το Κράτος η αγορά ή χρονομίσθωση EFT/POS νέων προδιαγραφών μέχρι 3 έτη, με την αξία του voucher να προσδιορίζεται στα 150 ευρώ και μέχρι 2 ανά επιχείρηση.

Επιλέξιμη προς επιδότηση είναι η προμήθεια ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, μέσω συστήματος επιταγών (vouchers). Κάθε δικαιούχος: δύναται να χρηματοδοτηθεί για την αγορά μίας ή περισσοτέρων λύσεων (σύνθεσης προϊόντων/υπηρεσιών). Κάθε επιδοτούμενη λύση τιμολογείται και εξοφλείται συνολικά, με μέρος της εξόφλησης να προέρχεται από την εξαργύρωση επιταγής του Προγράμματος (δημόσια χρηματοδότηση), μπορεί να υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης για αγορά λύσεων σε μία ή παραπάνω Κατηγορίες Ενεργειών, εφόσον πληροί τα γενικά και ειδικά (ανά κατηγορία) κριτήρια επιλεξιμότητας.

Η προμήθεια των ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και συναφών με αυτές συμπληρωματικών υπηρεσιών, πραγματοποιείται μέσω των εγκεκριμένων, στο πλαίσιο του Προγράμματος, Προμηθευτών.

Επίσης πρέπει να ανήκουν στο Ενιαίο Μητρώο Εγκεκριμένων Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών.

Η αίτηση υποβάλλεται από εκπρόσωπο της επιχείρησης που κατέχει νομίμως τους κωδικούς (username & password) πρόσβασης της επιχείρησης στις φορολογικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ (πληροφοριακό σύστημα taxisnet).

Η διαδικασία για την εξασφάλιση του voucher

Προκειμένου να εισέλθει στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ) και να δημιουργήσει νέα αίτηση, ο αιτών θα πρέπει να επιβεβαιώσει την ταυτότητα της επιχείρησης χρησιμοποιώντας τους εταιρικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxsinet.  Για το σκοπό αυτό:

 • Καταρχάς παρέχει τη συναίνεσή του για την επεξεργασία των αναγκαίων δεδομένων στο πλαίσιο υποβολής, ελέγχου και έγκρισης της Αίτησης Επιχορήγησης, και δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και συμφωνεί-συμμορφώνεται με τους όρους και διαδικασίες του Προγράμματος.
 • Μεταβαίνει στο ασφαλές περιβάλλον της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιου Τομέα (ΓΓΠΣ) για την καταχώρηση των εταιρικών διαπιστευτηρίων στην υπηρεσία αυθεντικοποίησης χρηστών.
 • Για την επιλογή των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων πραγματοποιείται έλεγχος τήρησης των προϋποθέσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα (επιβεβαίωση επιλεξιμότητας) και συγκριτική αξιολόγηση των επιλέξιμων προτάσεων, επί τη βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης,

Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείται αυτοματοποιημένα μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Προγράμματος.

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών εκδίδεται η απόφαση ένταξης με την τελική κατάταξη και ορισμό των αιτήσεων που δύνανται να χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα.

Με την έκδοση της απόφασης, οι δικαιούχοι ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

Η διαδικασία αγοράς επιδοτούμενων λύσεων συνοπτικά ακολουθούν τα εξής βήματα:

 • Λήψη επιταγής (voucher)
 • Επιλογή προϊόντων/υπηρεσιών και προμηθευτών
 • Παραγγελία προϊόντων/υπηρεσιών – Δέσμευση vouchers
 • Εξόφληση προϊόντων/υπηρεσιών – Εξαργύρωση vouchers
 • Υπάρχει δυνατότητα καταγγελίας της συναλλαγής από το δικαιούχο μετά την εξαργύρωση των vouchers.

share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.