Quantcast
Β. Κορκίδης: Η Ελλάδα μπορεί να γίνει βασικό διαμετακομιστικό κέντρο της ΝΑ Μεσογείου - enikonomia.gr
share

Β. Κορκίδης: Η Ελλάδα μπορεί να γίνει βασικό διαμετακομιστικό κέντρο της ΝΑ Μεσογείου

δημοσιεύτηκε:

Για τις προκλήσεις και προοπτικές των δραστηριοτήτων της Εφοδιαστικής
Αλυσίδας, μίλησε ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ και του ΕΒΕΠ Βασίλης Κορκίδης στο 20ό Πανελλήνιο
Συνέδριο Logistics:
“Manage the change”
2016.


Αναλυτικά, στην ομιλία του ο κ. Κορκίδης ανέφερε τα εξής:


«Κυρίες και κύριοι,


Αρχικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω για την πρόσκληση της Ελληνικής
Εταιρείας Logistics, σε αυτό το ιδιαίτερα εποικοδομητικό και ενδιαφέρον
συνέδριο. Ιδιαίτερη τιμή δε, αποτελεί και ο ρόλος μας στο καταληκτικό μέρος του
συνεδρίου, καθώς εκ των πραγμάτων καλούμαστε να ανακεφαλαιώσουμε τα πολλά
ενδιαφέροντα και ουσιώδη ζητήματα που ήδη θίχτηκαν και να τα ενσωματώσουμε στην
«ευρύτερη εικόνα». Η «ευρύτερη» αυτή εικόνα, δεν είναι κάτι άλλο από το χρέος
που έχουμε όλοι μας να συνεισφέρουμε, ο καθένας από το πόστο του, στην
κατάρτιση του νέου αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας. Η αλήθεια είναι ότι στην
πραγματικότητα, οι προτάσεις που έχουν ακουστεί, τόσο από το συνέδριο αυτό, όσο
και από άλλες παράλληλες δράσεις που αφορούν τους υπόλοιπους κλάδους της
οικονομίας, είναι παραπάνω από αξιόλογες και έχουν τη δυνατότητα να
συνεισφέρουν στην επανάκαμψη της Ελληνικής Οικονομίας.


Όμως, οι προτάσεις από μόνες τους δεν αρκούν, αλλά χρειάζεται να
συμπεριληφθούν αρμονικά σε ένα γενικότερο σχέδιο ανασυγκρότησης της οικονομίας,
με βασικά χαρακτηριστικά τη σύνθεση και τη συνεργασία. Εκεί, κατά την άποψή
μου, είναι το κομβικό και πιο επίφοβο τμήμα στην πορεία δημιουργίας μιας
εθνικής στρατηγικής για την ελληνική οικονομία γενικότερα. Μιας συνολικής
στρατηγικής, η οποία θα πρέπει να υιοθετηθεί σε πολιτικό επίπεδο άμεσα, καθώς ο
χρόνος λειτουργεί πλέον εις βάρος μας. Επιστρέφοντας στο δικό μας ρόλο, των
ανθρώπων της αγοράς, θεωρώ ότι θα πρέπει να σταθούμε σε ορισμένα βασικά
ζητήματα που αφορούν τον κλάδο, αλλά και γενικότερα, καθώς οι δραστηριότητες
εφοδιαστικής διαχείρισης έχουν την ιδιαιτερότητα να υπάρχουν σε μεγάλο αριθμό
επιχειρήσεων (ειδικά δε εμπορικές), οπότε εκ των πραγμάτων αφορούν για έναν
παραπάνω λόγο το σύνολο της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου,
βασική προτεραιότητα όλων των συνεργαζόμενων φορέων θα πρέπει να αποτελέσει η
ανάδειξη της πατρίδας μας ως ισχυρού
περιφερειακού κόμβου, εκμεταλλευόμενοι το σύνολο των ανταγωνιστικών
πλεονεκτημάτων, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού και τη
γεωγραφική αξία των υποδομών που διαθέτουμε.


Πρέπει επιτέλους να συνειδητοποιήσουμε και οι ίδιοι πως η Ελλάδα πληροί
όλες τις προϋποθέσεις, ώστε να μετατραπεί σε βασικό διαμετακομιστικό κέντρο της
Νοτιοανατολικής Μεσογείου και να καταστεί η κύρια πύλη εισόδου εμπορευμάτων από
την Ανατολή προς την Κεντρική και τη Δυτική Ευρώπη και, φυσικά, όλες τις
γειτονικές βαλκανικές χώρες. Σε αυτό το πλαίσιο, απαραίτητη προϋπόθεση για την
υιοθέτηση ενός μοντέλου ανάπτυξης, που θα προσιδιάζει σε διεθνή πρότυπα και το
οποίο θα συντελέσει στην αύξηση του ποσοστού εξυπηρέτησης του διερχόμενου
φορτίου εμπορευμάτων, αποτελεί ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση του
υφιστάμενου συστήματος υποδομών, μεταφορών και υπηρεσιών logistics, ενός κλάδου
(του εφοδιαστικού) που συμβάλλει κατά 10,8 στη διαμόρφωση του Ακαθάριστου
Εγχώριου Προϊόντος της χώρας. Ο εμπορικός κόσμος έχει επανειλημμένως καταθέσει τις
απόψεις του, αναφορικά με την αποτελεσματικότερη προώθηση και την άρση εκείνων
των εμποδίων που αποτελούν τροχοπέδη στην ανάπτυξη του διαμετακομιστικού
εμπορίου.


Οι κυριότερες προτάσεις του εμπορίου είναι οι εξής:


• Δημιουργία νέων ή λειτουργική αναβάθμιση των ήδη υφιστάμενων
υποδομών, στο σύνολο της Επικράτειας. Η προμήθεια σύγχρονων εξοπλιστικών
εργαλείων/προγραμμάτων, η δημιουργία περισσότερων και μεγαλύτερων αποθηκευτικών χώρων αλλά και η
θέσπιση Ζωνών Ελεύθερου Εμπορίου στις τοπικές αγορές, θα διευκολύνουν την
ταχύτερη και απρόσκοπτη μεταφορά και διανομή των προϊόντων.


• Ανάπτυξη και λειτουργία επιχειρηματικών εξαγωγικών πάρκων
εφοδιαστικής εθνική/διεθνούς εμβέλειας, αρκετά μεγάλης έκτασης, τα οποία θα
πρέπει να διαθέτουν υποχρεωτικά πρόσβαση σε συνδυασμένη μεταφορά και διασύνδεση
με ευρωπαϊκούς διαδρόμους μεταφορών και ιδιαίτερα με εκείνους που εμπλέκονται
ως κόμβοι στο ελληνικό έδαφος.


• Ολοκλήρωση και εκσυγχρονισμός των βασικών δικτύων και υποδομών
μεταφορών. Σημείο αναφοράς αποτελούν το βασικό σιδηροδρομικό δίκτυο, οι βασικοί
οδικοί άξονες, η διασύνδεση των λιμανιών Πειραιά και Θεσσαλονίκης με το
σιδηροδρομικό και το οδικό δίκτυο και η ανάδειξη του αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος
ως διαμετακομιστικού κόμβου διεθνούς εμβέλειας. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να
δοθεί στην αξιοποίηση και στον εκσυγχρονισμό (διασύνδεση με τους εθνικούς
λιμένες) του υπάρχοντος σιδηροδρομικού δικτύου, έτσι ώστε να ενισχυθεί το
μερίδιο που κατέχει στη μεταφορά εμπορευμάτων, από τη στιγμή που αποτελεί ένα
τόσο ασφαλές και φιλικό προς το περιβάλλον μέσο.


• Ενίσχυση δράσεων λειτουργικής ευελιξίας και οργανωτικής καινοτομίας
στην εφοδιαστική αλυσίδα των επιχειρήσεων, ενέργειες οι οποίες εκτιμάται πως θα
μειώσουν το κόστος εφοδιασμού των επιχειρήσεων.


• Κατάρτιση και πιστοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού που να
ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας, μέσω της
βελτίωσης των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των εμπλεκομένων. Ευελπιστούμε ότι
λίαν συντόμως, με δράσεις της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου, θα δοθεί αυτή
η δυνατότητα στον κλάδο. Ιδιαίτερο στοίχημα για τις δράσεις αυτές, είναι η
βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους, καθώς θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι
η κατάρτιση μπορεί (αν τηρούνται ορισμένες προϋποθέσεις) να είναι ένα χρήσιμο
εργαλείο αναβάθμισης της ανταγωνιστικότητας και όχι ένα μέσο βελτίωσης της
απορροφητικότητας των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Θεωρούμε επίσης, ότι η
πιστοποίηση των προσόντων συγκεκριμένων κομβικών ειδικοτήτων/επαγγελμάτων,
κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, αρκεί η επιλογή τους να γίνεται βάσει
τεκμηριωμένων αναγκών των επιχειρήσεων.


• Περαιτέρω αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, ειδικά από τις πολύ μικρές
επιχειρήσεις του κλάδου. Αυτό θα μπορούσε να διευκολυνθεί μέσω χρηματοδότησης
από τα ευρωπαϊκά ταμεία (Ταμείο Συνοχής, ΕΤΠΑ, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κ.α.)
για την ανάπτυξη και προώθηση σχετικών δράσεων.


• Παροχή κινήτρων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή αναμένεται
να δραστηριοποιηθούν στο εξωτερικό, προκειμένου να δημιουργήσουν αποθηκευτικά
κέντρα στη Βόρεια Ελλάδα, τα οποία θα έχουν ρόλο logistics hubs των Βαλκανίων.
Απώτερος στόχος, αποτελεί η ενδυνάμωση του διαμετακομιστικού εμπορίου και η
ενίσχυση της Ελλάδας ως σημείου τροφοδοσίας των βασικότερων πλησιέστερων
Βαλκανικών χωρών.


Αναγκαίες προϋποθέσεις για την υλοποίηση των παραπάνω προτάσεων,
αποτελούν:


• Η απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης εταιρειών logistics (π.χ.
περιβαλλοντικές μελέτες, αρχαιολογία, πυροσβεστική, Υπ. Υγείας κ.ά.) και η άρση
αδικαιολόγητων περιορισμών αναφορικά με τους χώρους αποθήκευσης.


• Η διευκόλυνση διαδικασιών διαχείρισης διερχόμενων φορτίων, η
απλούστευση διαδικασιών εκτελωνισμού και η μείωση φυσικών ελέγχων των
εμπορευμάτων στις πύλες με εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων risk analysis, επέκταση
της χρήσης ηλεκτρονικών εγγράφων και τέλος, η χρήση X-RAY scanners από τα
τελωνεία, η οποία παράλληλα θα μπορούσε να συνεισφέρει και στην πάταξη του
παραεμπορίου.


• Η καθιέρωση του ορισμού των logistics και των επιχειρήσεων
εφοδιαστικής αλυσίδας (3 PL-3rd Party Logistics), ενός πάγιου αιτήματος της αγοράς,
το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει ικανοποιηθεί.


• Η απλοποίηση των εμπορικών συναλλαγών μέσω της εφαρμογής του
e-invoicing.


• Η εξάλειψη αγκυλώσεων όσον αφορά στους όρους δόμησης αποθηκών,
προκειμένου αυτές να διαθέτουν μεγαλύτερο ύψος.


• Ανάπτυξη urban και green logistics. Επιβάλλεται
η θέσπιση πλαισίου τόσο για την αστική μεταφορά και διανομή εμπορευμάτων (urban
logistics) όσο και για την πράσινη μεταφορά αυτών (green logistics), σύμφωνα με
τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις. Παράλληλα θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για την
κυκλοφοριακή διασύνδεση των αποθηκών με το οδικό δίκτυο.


• Η μείωση των γραφειοκρατικών βαρών στα τελωνεία (electronic &
simplified procedures), μέσω της τυποποίησης της ροής, της απλοποίησης των διαδικασιών τους, της λειτουργίας τους σε
συνεχή βάση (24ωρη λειτουργία όλο το έτος) και της μείωσης του μεγάλου
τελωνειακού κόστους σε bonded περιοχές.


• Η κατάργηση του έμμεσου κόστους από φορολογικές παραβάσεις (π.χ.
διαχωρισμός εύφλεκτων ειδών από απλά προϊόντα με aerosol cans, νόμος σχετικά με
το συνολικό βάρος του οχήματος που προβλέπει ότι πρέπει να είναι μικρότερο από
το βάρος που είναι από μόνο του το όχημα χωρίς το ωφέλιμο φορτίο κ.ά).


Οι βασικές διαπιστώσεις ως προς τη βιωσιμότητα των εφοδιαστικών
αλυσίδων είναι οι ακόλουθες:


1. Κανείς δεν μπορεί, πλέον, να αγνοήσει την ανάγκη λήψης μέτρων
ενίσχυσης της βιωσιμότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας. Εξωγενείς παράγοντες,
όπως οι γεωπολιτικές συγκρούσεις, η κλιματική αλλαγή και οι ελλείψεις πρώτων
υλών, ωθούν τις επιχειρήσεις να προσαρμόσουν τις δραστηριότητές τους στις
περιοχές όπου παράγουν ή αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες.


2. Βασικοί παράγοντες, οι οποίοι ωθούν τις επιχειρήσεις στην κατεύθυνση
αυτή, αποτελούν οι οικονομικοί, λειτουργικοί και κανονιστικοί κίνδυνοι, η
αυξημένη ευαισθητοποίηση των ενδιαφερόμενων μερών και η αναγνώριση από εξέχοντα
στελέχη πως τα χαρακτηριστικά βιωσιμότητας των προϊόντων τους μπορούν να
προσδώσουν πολλαπλά οικονομικά οφέλη.


3. Ο βαθμός επίτευξης των στόχων βιωσιμότητας διαφέρει σημαντικά από
επιχείρηση σε επιχείρηση. Οι λιγοστές επιχειρήσεις που έχουν εντάξει πλήρως τη
βιωσιμότητα, έχουν συνήθως ισχυρή στήριξη από την εκτελεστική ηγεσία.


4. Η σχέση των επιχειρήσεων με τους προμηθευτές τους διέρχεται μια φάση
ωρίμανσης, έχοντας πλέον εξελιχθεί από μία απλή επικοινωνία, στην πλήρη
ενσωμάτωση στο μοντέλο λειτουργίας τους.


5. Οι επιχειρήσεις σήμερα έχουν στη διάθεσή τους ένα σύνολο
τεχνολογικών λύσεων (όπως σύγχρονους αισθητήρες, Internet of Things και cloud)
που τους επιτρέπει να αυξήσουν τη διαφάνεια και την ιχνηλασιμότητα από άκρη σε
άκρη της εφοδιαστικής τους αλυσίδας, καθώς και να παρακολουθούν και να
αξιολογούν τις επιδόσεις των προμηθευτών τους.


6. Η συνεργασία αποτελεί προϋπόθεση της επιτυχίας. Οι σύνθετες
προκλήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας έχουν οδηγήσει στην ενίσχυση συνεργασιών
μεταξύ επιχειρήσεων.


Εν κατακλείδι, θα ήθελα να εκφράσω την απόλυτη πεποίθηση του εμπορικού
κόσμου, πως η στενή συνέργεια/σύζευξη του κλάδου του εμπορίου με τον αντίστοιχο
της παροχής υπηρεσιών logistics (εφοδιαστική αλυσίδα), σαφέστατα μπορεί να
προσδώσει την απαιτούμενη ώθηση για την ανάκαμψη και την επανενεργοποίηση της
πραγματικής οικονομίας. Ελπίζω τα αποτελέσματα του Συνεδρίου να αποτελέσουν
χρήσιμη εισροή για τη χάραξη μιας εθνικής πολιτικής, τόσο στον κλάδο, όσο και
σε γενικότερο επίπεδο. Συγχαρητήρια και σας ευχαριστώ.»share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.