Quantcast
Βοήθεια στο Σπίτι: Καλά νέα για τις συμβάσεις των εργαζομένων - Ποιους αφορά και τι αναφέρει το νέο ΦΕΚ - enikonomia.gr
share

Βοήθεια στο Σπίτι: Καλά νέα για τις συμβάσεις των εργαζομένων – Ποιους αφορά και τι αναφέρει το νέο ΦΕΚ

δημοσιεύτηκε:

Καλά νέα από το υπουργείο Εσωτερικών για τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων  του προγράμματος “Boήθεια στο Σπίτι“.

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 80 του νέου νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών συνεχίζεται για επιπλέον 2 χρόνια η απασχόληση του προσωπικού στον εν λόγω  πρόγραμμα.

« Προσωπικό το οποίο:

α) απασχολούνταν κατά την 18η Δεκεμβρίου 2018, ημερομηνία κατά την οποία εντάχθηκε το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και συνεχίζει να απασχολείται με ενεργές συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ή μίσθωσης έργου δυνάμει του άρθρου 38 του ν. 4735/2020 (Α’ 197) σε Ο.Τ.Α. α’ βαθμού ή νομικά πρόσωπα αυτών για την παροχή των υπηρεσιών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και

β) συμμετείχε στις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων μόνιμου προσωπικού της υπό στοιχεία 4Κ/2020 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ (τ. ΑΣΕΠ 15) και δεν περιλαμβάνεται στους οριστικούς πίνακες διοριστέων, συνεχίζει να απασχολείται με την ίδια σχέση εργασίας και για την παροχή των ίδιων υπηρεσιών για χρονικό διάστημα  24 μηνών, με δυνατότητα παράτασης, κατά παρέκκλιση των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134).

2.Εφόσον το προσωπικό απασχολείται σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου δήμου, μεταφέρεται στον οικείο δήμο, ο οποίος ασκεί την αρμοδιότητα της κατ’ οίκον κοινωνικής φροντίδας, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 44 του ν. 3979/2011 (Α’ 138) ή του άρθρου 21 του ν. 4483/2017 (Α’ 107), κατά περίπτωση.

3.Από την 1η Ιανουαρίου του 2023, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4735/2020, η χρηματοδότηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», συμπεριλαμβανομένης της μισθολογικής δαπάνης του προσωπικού της παρ. 1, καλύπτεται από την ειδική πίστωση που εγγράφεται κατ’ έτος στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και αποδίδεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στους δικαιούχους δήμους ή μέσω των δήμων στα νομικά τους πρόσωπα που υλοποιούν το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

Τι είναι το  Πρόγραμμα “Βοήθεια στο σπίτι”

Υπενθυμίζεται πως το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” απευθύνεται σε άτομα της τρίτης ηλικίας που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως και άτομα με κινητικές δυσλειτουργίες και ειδικά προβλήματα, με προτεραιότητα αυτούς που ζουν μόνοι τους ή δεν έχουν την πλήρη φροντίδα της οικογένειας ή που το εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Συνολικά 120.000 ηλικιωμένοι και άνθρωποι με αναπηρίες ωφελούνται από το πρόγραμμα.

Σκοπός του προγράμματος είναι να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ατόμων της τρίτης ηλικίας καθώς και ατόμων με κινητικά ή άλλα ειδικά προβλήματα (ΑμεΑ), να υποβοηθήσει την αυτόνομη και αξιοπρεπή διαβίωση, να υποστηρίξει το οικογενειακό περιβάλλον των επωφελούμενων και τέλος να προωθήσει την απασχόληση ικανού και εξειδικευμένου προσωπικού.

Επίσης επισημαίνεται πως το πρόγραμμα στελεχώνεται από καταρτισμένα στελέχη και επιστήμονες όπως:

  •  Κοινωνικούς λειτουργούς: Αυτοί έχουν τη συνολική εποπτεία των ωφελούμενων, αξιολογούν  τα περιστατικά και παρέχουν κοινωνική υποστήριξη ερχόμενοι σε επαφή με συναρμόδιους φορείς και παραπέμπουν περιστατικά που δεν άπτονται των υπηρεσιών του προγράμματος.
  • Νοσηλευτές: Αυτοί προσφέρουν πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας και αυτές αφορούν σε κατ’ οίκον επισκέψεις για τη μέτρηση και καταγραφή των ζωτικών σημείων, τη συνταγογράφηση των φαρμάκων  αλλά και τη συνοδεία σε νοσοκομεία για τις προγραμματισμένες εξετάσεις τους.
  • Οικιακούς βοηθούς:  Αυτοί αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών, την προμήθεια των ηλικιωμένων με είδη άμεσης ανάγκης αλλά και την καθαριότητα του σπιτιού τους. Μια επιπλέον αρμοδιότητα των οικογενειακών βοηθών, ίσως η πλέον σημαντική για τους ανθρώπους αυτούς είναι η συντροφιά που προσφέρουν αποδεικνύοντας έμπρακτα τον κοινωνικό χαρακτήρα του προγράμματος.

 

 

 

 

share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.