share

«Βροχή» χρηματοδοτήσεων από 500 έως και… 400.000 ευρώ – Πότε ανοίγουν οι πλατφόρμες για τις αιτήσεις

δημοσιεύτηκε:

Χρηματοδοτήσεις για… όλα τα γούστα με ποσά που αρχίζουν από 500
ευρώ και φτάνουν έως και 400.000 ευρώ, ενεργοποιούνται άμεσα ή ήδη «τρέχουν»
αυτή την περίοδο: Αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι, ξενοδόχοι, τουριστικοί
πράκτορες, ιδιοκτήτες γυμναστηρίων ή παιδότοπων, αλλά και επαγγελματίες της
εστίασης, έχουν ο κάθε ένας εξ΄αυτών και… ένα πρόγραμμα που «κουμπώνει» στις
ανάγκες τους και είναι το τρέχον διάστημα ανοιχτό για την υποβολή αιτήσεων.


Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης
Μεθαύριο Τετάρτη 16 Ιουνίου «ανοίγει» και η νέα δράση «Επιχορήγηση
Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων»: Τα ποσά που θα διατεθούν σε δικηγόρους
κυμαίνονται από 500 και φτάνουν έως 2.000 ευρώ και προορίζονται για δαπάνες
ψηφιακού εκσυγχρονισμού ανάλογα με τα έσοδα του 2019. Οι ωφελούμενοι οι οποίοι
έκαναν έναρξη εντός του 2020 δύναται να αιτηθούν και να λάβουν ως ανώτερο όριο
επιχορήγησης ποσό 1.500 ευρώ.


Πόσα χρήματα θα πάρουν οι δικηγόροι
Η νέα δράση, αφορά στην ενίσχυση των αυτοαπασχολούμενων
δικηγόρων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 λόγω της μη φυσικής
λειτουργίας των δικαστηρίων. Στόχος της Δράσης είναι η αναβάθμιση των ψηφιακών
υποδομών των γραφείων τους προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν τις
υπηρεσίες τους μέσω τηλεδιάσκεψης, αλλά και να μπορούν να αξιοποιήσουν τα
σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία στη διαδικασία απονομής της Δικαιοσύνης, σε
δικαστήρια και σωφρονιστικά́ καταστήματα της χώρας, περιορίζοντας έτσι την
απώλεια εισοδημάτων και υποστηρίζοντας την ικανότητα ανταπόκρισής τους σε
απαιτήσεις ψηφιακού εκσυγχρονισμού των γραφείων τους. Δικαιούχοι της δράσης είναι οι αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι, ως φυσικά πρόσωπα,
εγγεγραμμένοι στον δικηγορικό σύλλογο, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα και
έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ έως και την 31/12/2020. Επισημαίνεται ότι αποκλείονται
τα πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 30 Ιουλίου. Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό
Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr με την ένδειξη:
«Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων».


«Παίρνει» μπροστά και η χρηματοδότηση του τουρισμού
Την Τετάρτη 16 Ιουνίου «παίρνει μπροστά» και
πλατφόρμα που αφορά στη χρηματοδότηση των τουριστικών επιχειρήσεων με κεφάλαια
επανεκκίνησης: Οι επαγγελματίες του τουρισμού μπορούν να εξασφαλίσουν ποσά που
φτάνουν μέχρι και τα 400.000 ευρώ για τα …«πρώτα τους έξοδα». Η προθεσμία λήγει στις 29 Σεπτεμβρίου 2021,
όμως οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα
με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ. Η Αίτηση Χρηματοδότησης θα υποβληθεί
ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων
(ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis


Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως 400.000
ευρώ ανά επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ: Σε κάθε επιχείρηση θα αποδίδεται συνολική
μη επιστρεπτέα επιχορήγηση υπό μορφή κεφαλαίου κίνησης, που δύναται να ανέλθει
κατά μέγιστο σε ποσοστό 5% για τις επιχειρήσεις με επιλέξιμο ΚΑΔ στην κατηγορία
55 και 2,5% για επιχειρήσεις με άλλον επιλέξιμο ΚΑΔ του ετησίου Κύκλου Εργασιών
του έτους 2019.
Στις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη
εργασιών εντός του 2019 ή εντός του 2020 η μη επιστρεπτέα ενίσχυση δύναται να
ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 5% ή 2,5% ανάλογα με την επιλέξιμη
δραστηριότητα του ανοιγμένου κύκλου εργασιών του έτους έναρξης εργασιών (2019 ή
2020). Στις επιχειρήσεις που κατά το έτος 2019
βρίσκονταν σε κατασκευαστικό στάδιο και αποδεδειγμένα δεν είχαν έσοδα από
επιχειρηματική δραστηριότητα οποιουδήποτε είδους, αποδίδεται συνολική μη
επιστρεπτέα επιχορήγηση που δύναται να ανέλθει σε ποσοστό 5% ή 2,5% ανάλογα με
την επιλέξιμη δραστηριότητα, επί του συνολικού ή του ανοιγμένου Κύκλου Εργασιών
του έτους 2020. Η καταβληθείσα προκαταβολή κεφαλαίου
κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας
δαπανών έως 31.12.2021.


Τι θα γίνει με γυμναστήρια και παιδότοπους
Πέρα
όμως από τα προγράμματα που «ανοίγουν» την εβδομάδα που διανύουμε υπάρχουν και
εκείνα που ήδη «τρέχουν»: Για τις επιχειρήσεις της
εστίασης το μέγιστο ποσό ενίσχυσης έχει οριστεί στο 7% του συνολικού τζίρου του
2019, ενώ δε θα μπορεί να ξεπερνά –τις 100.000 ευρώ. Τα χρήματα αυτά είναι μη
επιστρεπτέα και ακατάσχετα. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσα από το Πληροφοριακό
Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη
διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis. Η προθεσμία
λήγει στις 31 Ιουλίου 2021. Οι επιχειρήσεις της εστίασης θα πρέπει, μεταξύ
άλλων, να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:


 • Να
  έχουν κάνει έναρξη εργασιών έως την 31.12.2020
 • Να
  έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή κωδικό δραστηριότητας με τα
  μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Κεφαλαίου 6:
  «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ». Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών
  πριν την 01.01.2020 ο έλεγχος γίνεται βάσει του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα
  έσοδα, όπως αυτός αναγράφεται στο σχετικό Πεδίο του Εντύπου Ε3 (Κατάσταση
  οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) του φορολογικού
  έτους 2019 που υποβλήθηκε στο έτος 2020. Για επιχειρήσεις με έναρξη
  εργασιών εντός του 2020 ο έλεγχος γίνεται βάσει του κύριου ΚΑΔ
  δραστηριότητας,
 • Να
  τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014,
 • Να
  είναι υπόχρεες υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ
 • Να
  παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών του έτους 2020 ποσοστού 30%,
  τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019,
 • Ο
  δυνητικός λήπτης της ενίσχυσης υποβάλλει μία Αίτηση Χρηματοδότησης ανά
  ΑΦΜ, για το σύνολο εγκαταστάσεων εστίασης που διαθέτει.
 • Οι
  επιχειρήσεις που έχουν συνάψει συμβάσεις δικαιόχρησης (franchise), με την
  ιδιότητα του δικαιοπαρόχου ή του δικαιοδόχου, δηλώνουν το εν λόγω γεγονός
  στην αίτηση χρηματοδότησης και ελέγχονται κατά το στάδιο της επαλήθευσης
  ως προς το αν αποτελούν συνδεδεμένες μεταξύ τους επιχειρήσεις, προκειμένου
  να προσδιοριστούν οι ενισχύσεις που προσμετρώνται για τον έλεγχο της
  σώρευσης.


«Τρέχει» η προθεσμία και για γυμναστήρια- παιδότοπους
Ως «δώρο» τα «πρώτα έξοδα» που θα κάνουν κατά την επαναλειτουργία
τους έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν γυμναστήρια, αλλά και παιδότοποι: Η
πλατφόρμα μέσω της οποία υποβάλλονται οι σχετικές αιτήσεις είναι ενεργή και θα
παραμείνει ανοιχτή έως τις 28 Ιουλίου και ώρα 17:00. Η αίτηση
χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού
Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis
Μέσω της δράσης «Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων»
οι επαγγελματίες μπορούν να εξασφαλίσουν ποσά που ξεκινούν από 4.000 ευρώ και
φτάνουν μέχρι και 18.000 ευρώ. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να καλυφθούν
μελλοντικές λειτουργικές δαπάνες, στις οποίες περιλαμβάνεται το κόστος
απασχόλησης, αλλά και οι αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού. Η επιχορήγηση ανά
ωφελούμενη επιχείρηση, θα χορηγηθεί ως κατ’ αποκοπή ποσό (lump sum) για την
κάλυψη μελλοντικών λειτουργικών δαπανών.
Το κατ’ αποκοπή ποσό αφορά στο 25% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του 2019 και
αποδίδεται στην ωφελούμενη επιχείρηση κατά την ένταξη της στη Δράση, υπό την
προϋπόθεση ότι θα διατηρήσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα για διάστημα
6 μηνών από την απόφαση χρηματοδότησής της.
Επιλέξιμες είναι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
γυμναστηρίων και παιδότοπων (ανεξαρτήτως νομικής μορφής) οι οποίες διατηρούν
αδειοδοτημένη επαγγελματική έδρα, σε διακριτό της οικίας τους χώρο. Οι
επιλέξιμοι ΚΑΔ, στους οποίους θα πρέπει να δραστηριοποιούνται οι δυνητικά
ωφελούμενες επιχειρήσεις (κύριοι ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα σύμφωνα με το
φορολογικό έντυπο Ε3 του έτους 2019) είναι οι:


 • 93.13.10.01 Υπηρεσίες γυμναστηρίου ειδικών γυμναστικών
  (αεροβικής, πιλάτες, γιόγκα κλπ)
 • 93.13.10.02 Υπηρεσίες γυμναστηρίου ενόργανης ή μη γυμναστικής
 • 93.11.10.04
  Υπηρεσίες πίστας καρτ
 • 93.29.19.05
  Υπηρεσίες παιδότοπου

share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.