Quantcast
Υπουργική απόφαση Χαρίτση για δημόσια έργα μέσω ΕΣΠΑ - enikonomia.gr
share

Υπουργική απόφαση Χαρίτση για δημόσια έργα μέσω ΕΣΠΑ

δημοσιεύτηκε:

Στην έκδοση Υπουργικής Απόφασης προχώρησε ο υφυπουργός Οικονομίας
Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξης Χαρίτσης με την οποία καθορίζονται οι βασικές
κατευθύνσεις υποστήριξης των δικαιούχων συγχρηματοδοτούμενων έργων δημόσιου
χαρακτήρα (π.χ. έργα υποδομών ύδρευσης – αποχέτευσης δήμων, νοσοκομεία,
πανεπιστήμια) των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014–2020.


Στόχος της υπουργικής απόφασης είναι η ενδυνάμωση των δικαιούχων, με την ενίσχυση της
διοικητικής, επιχειρησιακής και χρηματοοικονομικής ικανότητάς τους, ώστε να
υλοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα έργα ευθύνης τους.


«Δεδομένου του δημόσιου
χαρακτήρα των έργων και του πεπερασμένου των διαθέσιμων πόρων, αποτελεί βασική
μας προτεραιότητα η βέλτιστη υλοποίηση των έργων σε συνδυασμό με τη μέγιστη
δυνατή διάχυση των ωφελειών τους στις τοπικές κοινωνίες», τόνισε ο κ. Χαρίτσης.


Στην υπουργική απόφαση προβλέπεται η εφαρμογή στοχευμένων οριζόντιων
και εξειδικευμένων μέτρων υποστήριξης των δικαιούχων τα οποία αφορούν σε ευρύ
φάσμα ενεργειών σε όλα τα στάδια ενός έργου (π.χ. ωρίμανση πράξεων για την
υποβολή τους προς χρηματοδότηση, παροχή ειδικής τεχνογνωσίας για την υλοποίηση
εξειδικευμένου τεχνικού αντικειμένου).


Στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων υποστήριξης, προβλέπεται ο συντονισμός
των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και της ΜΟΔ ΑΕ και η αξιοποίηση όλων
των διαθέσιμων μέσων (π.χ. λειτουργία helpdesk, οδηγοί και πρότυπα διαδικασιών,
ημερίδες και σεμινάρια, μαθήματα τηλεκπαίδευσης κ.ά.) ώστε να επιτυγχάνονται
οικονομίες κλίμακας και να διασφαλίζεται ο στοχευμένος χαρακτήρας των
παρεμβάσεων. Σε αυτή την κατεύθυνση, βασικός στόχος των ενεργειών ενδυνάμωσης
των δικαιούχων είναι ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων που
παρουσιάζονται σε έργα ή δικαιούχους, η συνεχής αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας των μέτρων παρέμβασης και η διατύπωση προτάσεων αναθεώρησής
τους.


Ο υφυπουργός υπογράμμισε τη σημασία της υπουργικής απόφασης δηλώνοντας ότι: «Μέσω της ΥΑ
ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα των φορέων που εκτελούν δημόσια έργα με
χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ προκειμένου να ανταποκρίνονται έγκαιρα και με επιτυχία
στις απαιτήσεις που προκύπτουν από το κανονιστικό πλαίσιο για την υλοποίησης
τους. Ειδικότερα, με την υπουργική απόφαση ενεργοποιούμε ένα ακόμη εργαλείο,
ώστε οι φορείς της αυτοδιοίκησης α’ βαθμού που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην
υλοποίηση έργων, όπως οι μικροί, οι ορεινοί και νησιωτικοί δήμοι, να καταφέρουν
να ανταποκριθούν έγκαιρα στις απαιτήσεις υποβολής προτάσεων και υλοποίησης έργων
του νέου ΕΣΠΑ (π.χ. υποστήριξη στην ωρίμανση των έργων, στην προετοιμασία
φακέλου υποβολής προτάσεων και στην υλοποίηση και παρακολούθηση των έργων).


Αυτό επιτυγχάνεται αξιοποιώντας τόσο τα θεσμικά εργαλεία συνεργασίας
μεταξύ των δύο επιπέδων της αυτοδιοίκησης όσο και με μία σειρά άλλων μέτρων με
συγκεκριμένη στόχευση (π.χ. υποστήριξη από εξειδικευμένες ομάδες της ΜΟΔ ΑΕ, οι
οποίες θα μεταβαίνουν στους δήμους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, δυνατότητα
πρόσληψης εμπειρογνώμονα για την υποστήριξή των δήμων στην υλοποίηση των έργων
κ.ά.). Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκουμε την αξιοποίηση φορέων με εξειδικευμένη
τεχνογνωσία ώστε να αποφεύγονται οι επικαλύψεις και να επιτυγχάνονται οι
μέγιστες δυνατές συνέργειες. Με όλες τις προβλεπόμενες στην Υπουργική Απόφαση
ενέργειες, διασφαλίζεται η ισότιμη συμμετοχή αδύναμων δικαιούχων σε προσκλήσεις
του ΕΣΠΑ, με βασικό κριτήριο την στρατηγική σημασία και σκοπιμότητα των έργων».


Ο κ. Χαρίτσης τόνισε τέλος ότι: «Μέσω της ΥΑ καθορίζεται ένα
ολοκληρωμένο πλαίσιο υποστήριξης των τελικών δικαιούχων. Διαφοροποιούμαστε
πλήρως από την λογική της κατ’ αποκοπή τεχνικής βοήθειας που λειτουργούσε έως
τώρα «πυροσβεστικά» και δεν συντελούσε στην απόκτηση τεχνογνωσίας και εμπειρίας
στην υλοποίηση των έργων από τους τελικούς δικαιούχους. Ξεφεύγουμε από τις
πελατειακές λογικές του παρελθόντος. Η ΥΑ εντάσσεται στο συνολικό μας σχεδιασμό
για την υλοποίηση κοινωνικά χρήσιμων έργων που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής
και τις αναπτυξιακές προοπτικές των τοπικών κοινωνιών».

share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.