Quantcast
Αυτές είναι οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - enikonomia.gr
share

Αυτές είναι οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

δημοσιεύτηκε:

Το μεταναστευτικό, η ασφάλεια, η οικονομία, η συνεργασία με την Αφρική και η κατάργηση της εποχιακής αλλαγής ώρας είναι ορισμένες από τις βασικές προτεραιότητες που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τις οποίες κατέθεσε συγκεκριμένα σχέδια δράσης, δήλωσε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ.

Όσον αφορά το μεταναστευτικό, η Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα νέες πρωτοβουλίες, μία εβδομάδα πριν από την άτυπη Σύνοδο στο Σάλτσμπουργκ. Σκοπός τους είναι να διευκολύνουν μια συνολική συμβιβαστική λύση σχετικά με την εν εξελίξει μεταρρύθμιση του συστήματος ασύλου της ΕΕ.

Μεταξύ άλλων οι σημερινές προτάσεις αφορούσαν την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και του Οργανισμού της ΕΕ για το ‘Ασυλο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη μπορούν να βασίζονται στην πλήρη επιχειρησιακή στήριξη της ΕΕ ανά πάσα στιγμή. Επιπλέον η Επιτροπή πρότεινε σήμερα τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών επιστροφής, με την αναπροσαρμογή των ισχυόντων κανόνων της ΕΕ όσον αφορά τις επιστροφές και τον καθορισμό των επόμενων βημάτων για τη νόμιμη μετανάστευση.

Αναφορικά με την ασφάλεια, η Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα νέους κανόνες για την αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου από το διαδίκτυο εντός μιας ώρας. Κάθε διαδικτυακή πλατφόρμα που επιθυμεί να προσφέρει τις υπηρεσίες της στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα υπόκειται σε σαφείς κανόνες προκειμένου να αποφεύγεται η κατάχρηση των υπηρεσιών της για τη διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου. Θα πρέπει επίσης, σύμφωνα με την Επιτροπή, να θεσπιστούν ισχυρές ασφαλιστικές δικλείδες για την προστασία της ελευθερίας του λόγου στο διαδίκτυο και για να διασφαλιστεί ότι διώκεται μόνο το τρομοκρατικό περιεχόμενο.

Παράλληλα, η Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα μια δέσμη συγκεκριμένων μέτρων για τη διασφάλιση ελεύθερων και δίκαιων ευρωπαϊκών εκλογών. Σε αυτά περιλαμβάνονται η απαίτηση για μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τις πολιτικές διαφημίσεις στο διαδίκτυο και η δυνατότητα επιβολής κυρώσεων για την παράνομη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό την άσκηση επιρροής στα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών εκλογών. Στόχος των σημερινών προτάσεων της Επιτροπής είναι η αντιμετώπιση των δυνητικών απειλών κατά των εκλογών και κατά συνέπεια η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των δημοκρατικών συστημάτων της Ένωσης.

Στον τομέα της οικονομίας, η Επιτροπή πρότεινε σήμερα την περαιτέρω ενίσχυση της εποπτείας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της ΕΕ, ώστε να αντιμετωπιστούν καλύτερα οι απειλές της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Ειδικότερα, έθεσε επί τάπητος την τροποποίηση του κανονισμού για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ), ούτως ώστε να ενισχυθεί ο ρόλος της ΕΑΤ στην εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα όσον αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η Κομισιόν πρότεινε μια νέα «Συμμαχία Αφρικής – Ευρώπης για βιώσιμες επενδύσεις και θέσεις εργασίας» με σκοπό την ουσιαστική τόνωση των επενδύσεων στην Αφρική, την ενίσχυση του εμπορίου, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την επένδυση στην εκπαίδευση και τις δεξιότητες.

Τέλος, πρότεινε να καταργήσει τις εποχιακές αλλαγές της ώρας στην Ευρώπη το 2019, παρέχοντας στα κράτη μέλη την ευχέρεια να αποφασίσουν μια για πάντα, εάν επιθυμούν να εφαρμόζουν μόνιμα θερινή ή χειμερινή ώρα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, η νομοθετική πρόταση επιδιώκει να εξασφαλίσει ότι οι τυχόν αλλαγές θα επέλθουν συντονισμένα μεταξύ γειτονικών χωρών, ούτως ώστε να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να αποφευχθεί o κατακερματισμός, που θα μπορούσε να προκύψει εάν ορισμένα κράτη μέλη διατηρήσουν τις εποχιακές αλλαγές της ώρας, ενώ άλλα τις σταματήσουν.


share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.